עמוד 1 מתוך 1

ריבוי מים בנטילה וטבילה

פורסם: ד' יוני 13, 2018 7:38 pm
על ידי עושה חדשות
על המרבה מים בנטילת ידים נאמרו שבחים רבים ונתברך בהרבה ברכות,
ולא מצינו כזאת בטובל במקווה גדול יותר. מה טעם הדבר?
(והאם טבילת ידים דומה בזה לנטילה או לטבילה).

Re: ריבוי מים בנטילה וטבילה

פורסם: ד' יוני 13, 2018 9:00 pm
על ידי דרומי
לכאורה פשוט שאחרי שהמקוה מצד עצמו גדול הוא וכל גופו של אדם עולה בו, מה יש להוסיף עוד?

Re: ריבוי מים בנטילה וטבילה

פורסם: ה' יוני 14, 2018 8:59 pm
על ידי עושה חדשות
שו"ר את דברי הגאון ר' איתמר שליט"א -
הרב גרבוז - מקואות ידים.PDF
(235.53 KiB) הורד 40 פעמים

Re: ריבוי מים בנטילה וטבילה

פורסם: ה' יוני 14, 2018 11:17 pm
על ידי נוטר הכרמים
נראה להוסיף על עיקר סברת הרב גרבוז, לפי מה שהרחיב בשו"ת התעוררות תשובה (סי' עד) שרק באותו המעשה נטילה יש ענין להרבות במים, אבל אם כבר נטל כהוגן אין שום ענין לחזור ולהוסיף עוד מים, יעו"ש. והדבר כמעט מפורש בט"ז או"ח סי' קסא ס"ק ו.

וזה מסייע להסברא שהריבוי חל בהמעשה נטילה, ובטבילה י"ל דלעולם אין חילוק במעשה טבילה אם המקוה ענק או מ' סאה, שתמיד נחשב שטובל במ' סאה, ופשוט.