עמוד 1 מתוך 1

קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ב' יולי 09, 2018 8:31 pm
על ידי ממרומי היער
האם יש איסור ליהנות מחילול שבת הנעשה בפיקוח נפש??

ולסיפור בהרחבה: אדם שמתגורר במודיעין עילית חשקה נפשו ללכת ולשמוח בליל שבת בשלום זכר אצל אחיו, חבירו לספסל הציע לו הצעה: "לך למוקד הרפואי הקרוב ותחכה שם עד שיגיע חולה שצריך פינוי לבית חולים או יולדת ותציע את עצמך להסיע אותם למעייני הישועה". האם שפיר למיעבד הכי?

ידוע שהחפץ חיים אוסר לומר לשון הרע לתועלת אם נהנה מזה, וכן במילי דקנאות מותר רק אם כל כוונתו לשם שמים, וכן אבא שאול לגבי יבום כשנושא לשם אישות אמר שהוא חושש לאשת אח כי אין כוונה רק למצוה (שם מבארים שהוא סובר דחויה ולא הותרה), השאלה היא לגבי חילול שבת?

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ב' יולי 09, 2018 8:37 pm
על ידי ממרומי היער
שאלה נלווית: האם יש למוהל אפשרות להעביר את המילה למוהל אחר, האם יש עניין כלשהו להימנע שהחילול שבת שהותר?

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ב' יולי 09, 2018 8:43 pm
על ידי קראקובער
מילה בשבת לכו"ע הותרה.

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ב' יולי 09, 2018 8:50 pm
על ידי ממרומי היער
קראקובער כתב:מילה בשבת לכו"ע הותרה.


האם מותר למוהל לבקש מאבא במיוחד שהוא יבוא וימול את בנו, כי הוא צריך להראות למתלמד איך מוציאים דם - כלומר ליהנות מאותו "הותרה".

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ג' יולי 10, 2018 9:09 am
על ידי הא לחמא עניא
ממרומי היער כתב:האם יש איסור ליהנות מחילול שבת הנעשה בפיקוח נפש??
ולסיפור בהרחבה: אדם שמתגורר במודיעין עילית חשקה נפשו ללכת ולשמוח בליל שבת בשלום זכר אצל אחיו, חבירו לספסל הציע לו הצעה: "לך למוקד הרפואי הקרוב ותחכה שם עד שיגיע חולה שצריך פינוי לבית חולים או יולדת ותציע את עצמך להסיע אותם למעייני הישועה". האם שפיר למיעבד הכי?
ידוע שהחפץ חיים אוסר לומר לשון הרע לתועלת אם נהנה מזה, וכן במילי דקנאות מותר רק אם כל כוונתו לשם שמים, וכן אבא שאול לגבי יבום כשנושא לשם אישות אמר שהוא חושש לאשת אח כי אין כוונה רק למצוה (שם מבארים שהוא סובר דחויה ולא הותרה), השאלה היא לגבי חילול שבת?

מבחינת הלכה איני יודע,
אבל זילותא וזלזול בכבוד השבת ושמירתה, ודאי שיש כאן.

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ג' יולי 10, 2018 10:40 am
על ידי כדכד
מאי שנא מהציל תינוק מטביעה ועלו בידו גם דגים?

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ג' יולי 10, 2018 12:22 pm
על ידי אש משמים
כדכד כתב:מאי שנא מהציל תינוק מטביעה ועלו בידו גם דגים?

לא כתוב שהותר ללכת לדוג בשבת ע"י אנשים שטובעים, אלא שאם יש טובע מותר להעלותו אף עם דגים כדי שלא ימנעו מלהציל אך מניין לומר שמותר ללכת לדוג ע"י הצלת נפשות?

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ד' יולי 11, 2018 8:45 pm
על ידי ממרומי היער
שאלתי רבנים כולם אמרו שפשוט שאסור וזה זלזול בשבת!
שאלתי אברכים כולם אמרו: מה הבעיה? דווקא רעיון טוב!
שאלתי בעלי תשובה כולם הזדעזעו עד עומק נשמתן מהחוצפה לזלזל כה בשבת!

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ד' יולי 11, 2018 9:13 pm
על ידי שמר
בעלון דברי שי"ח (לפני כמה חודשים כמדומני) הביאו מהגר"ח שאין זה ראוי.

הנידון כאן הוא לגבי מי שהכניס את עצמו מרצונו למצב של פיקו"נ בכדי שיוכל לנסוע, אבל יש לדון למי שנכנס בע"כ למצב של פיקו"נ (כגון מתנדב הצלה) והגיע לעיר אחרת האם מותר לו ללכת לשלום זכר שם אע"פ שחוזר לעירו לאחמ"כ.

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ד' יולי 11, 2018 9:15 pm
על ידי עושה חדשות
עלולה להיות גם שאלה של איסור תחומין.

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ד' יולי 11, 2018 9:20 pm
על ידי שמר
אם מדובר בעיר מוקפת עירוב אין שם בעיה של תחומין דהכל חשיב כמקום אחד.

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ד' יולי 11, 2018 9:27 pm
על ידי עזריאל ברגר
עושה חדשות כתב:עלולה להיות גם שאלה של איסור תחומין.

תחומין הוא האיסור הקל. הבערת המנוע וכו' הוא האיסור הגדול והמרובה...

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ד' יולי 11, 2018 9:47 pm
על ידי לייטנר
על כגון דא אפקוהו למ"ה מבית המדרש

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ה' יולי 12, 2018 3:57 am
על ידי כרמי שלי
עתה ראיתי בשם הגר"י זילברשטיין שליט"א שאין להזמין בשבת לוכד-נחשים המוכר את הנחש לצרכי רפואה, דהוי מלאכה הצריכה לגופה. ודון מן הא.

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ה' יולי 12, 2018 10:58 am
על ידי עזריאל ברגר
כרמי שלי כתב:עתה ראיתי בשם הגר"י זילברשטיין שליט"א שאין להזמין בשבת לוכד-נחשים המוכר את הנחש לצרכי רפואה, דהוי מלאכה הצריכה לגופה. ודון מן הא.

כלומר, שאם לא מצד השינוי מדרבנן לדאורייתא - לית לן בה במה שיש לו הנאה!

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ה' יולי 12, 2018 11:43 am
על ידי כדכד
עזריאל ברגר כתב:
עושה חדשות כתב:עלולה להיות גם שאלה של איסור תחומין.

תחומין הוא האיסור הקל. הבערת המנוע וכו' הוא האיסור הגדול והמרובה...

אפשר לומר שהוא נוסע ללניאדו בנתניה והשלו"ז אצל האדמו"ר ואינו צריך לנסוע כי אם ללכת ברגל

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ה' יולי 12, 2018 2:10 pm
על ידי עושה חדשות
כתבתי תחומין למקרה בו הגיע לעיר שאינה מוקפת, ומכיון שיצא מתחומו אין לו אלא ד' אמות.
אבל טעיתי כי הקילו ביוצאים להציל.

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ה' יולי 12, 2018 5:40 pm
על ידי הא לחמא עניא
ממרומי היער כתב:האם יש איסור ליהנות מחילול שבת הנעשה בפיקוח נפש??
ולסיפור בהרחבה: אדם שמתגורר במודיעין עילית חשקה נפשו ללכת ולשמוח בליל שבת בשלום זכר אצל אחיו, חבירו לספסל הציע לו הצעה: "לך למוקד הרפואי הקרוב ותחכה שם עד שיגיע חולה שצריך פינוי לבית חולים או יולדת ותציע את עצמך להסיע אותם למעייני הישועה". האם שפיר למיעבד הכי?
ידוע שהחפץ חיים אוסר לומר לשון הרע לתועלת אם נהנה מזה, וכן במילי דקנאות מותר רק אם כל כוונתו לשם שמים, וכן אבא שאול לגבי יבום כשנושא לשם אישות אמר שהוא חושש לאשת אח כי אין כוונה רק למצוה (שם מבארים שהוא סובר דחויה ולא הותרה), השאלה היא לגבי חילול שבת?

מענין לענין באותו ענין:
איש הצלה שגר במזרח העיר, וביום השבת קיבל קריאת הצלה במערב העיר [מרחק הליכה ניכר], ולאחר סיום ההצלה בטרם עלייתו לרכב לנסוע הביתה, הוא נזכר שבאותו רחוב יש לו שמחת קידושא רבה של חבר וידיד קרוב.
השאלה היא [כפי ששמעתי פעם מרב אחד] האם מותר לאותו איש הצלה להתעכב באותו אזור לצרכו ללכת להגיד מזל טוב ואח"כ לנסוע הביתה.
כאן יש עוד מקום לדון - מלבד הנושא הנ"ל - גם אם מותר לו ליהנות ממעשה שבת לצרכיו האישיים בו בזמן שלולי זה הוא לא מגיע להגיד מזל טוב.

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ה' יולי 12, 2018 5:45 pm
על ידי דרומי
לכאורה יש בכל זה גם ענין של לזות שפתיים הרחק ממך והייתם נקיים מה' ומישראל וכו'.

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

פורסם: ה' יולי 12, 2018 5:59 pm
על ידי עושה חדשות
שאלה אחרת קצת מקבילה, מתוך קונטרס שהעלו כאן בעבר: