מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

רֹגַע הים ויהמו גליו

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
ההוא דאמר
הודעות: 1401
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

רֹגַע הים ויהמו גליו

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' יולי 11, 2018 12:17 pm

הנביא בישעיה [נא, טו] כותב: "וואנכי ה' אלוקיך רֹגַע הַיָּם ויהמו גליו ה' צבקות שמו".
ישנם לימודים נשגבים שניתן ללמוד מהים, מהם שרמזו לנו רבותינו במשליהם ואגדתותיהם.
ניתן יהיה להוסיף באשכול זה, לימודי מוסר ואגדה רבים הנלמדים מהים הגדול ושאון גליו, המגיעים אל חוף מבטחים.

ההוא דאמר
הודעות: 1401
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' יולי 11, 2018 12:22 pm

בגמ' [ב"ב עג, א]:
אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא, בין גלא לגלא תלת מאה פרסי, ורומא דגלא תלת מאה פרסי וכו', ורמי לה גלא קלא לחברתה, חבירתי שבקת מידי בעלמא דלא שטפתיה, דניתי אנא ונאבדיה. א"ל פוק חזי גבורתא דמריך, מלא חוטא חלא ולא עברי, שנאמר {ירמיה ה-כב} האותי לא תיראו נאם ה', אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנהו".

מבואר, שכל גל משחר ימות עולם מבקש ורוצה לשטוף את העולם כולו, אלא שגבורותיו של הקב"ה שהחול על שפת הים הגם שהוא נקל, מכל מקום מונע הוא מהגל מלשטוף ולאבד תבל ומלואה.
ויש ללמוד מכאן לימוד נוסף, שהלא כל גל מתוך מליארדי הגלים שהיו בסיבובי שנות עולם, ביקש לשטוף ולאבד את העולם, וסופו היה התנפצות חרישית על גבי שפת הים, מכל מקום הגל שבא לאחר מכן אינו מתייאש, ואינו נופל ברוחו, ומגיע בשאון לשטוף. אין הוא מתחשב בכך שמאות אלפי גלים שלפניו לא הצליחו, ומכל מקום מגיע בגבורת עוז, לנסות בכל אופן להצליח במה שאחרים לא הצליחו.
אין יאוש.

יתן חן
הודעות: 211
הצטרף: ו' ספטמבר 09, 2016 3:30 am

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

הודעהעל ידי יתן חן » ד' יולי 11, 2018 4:02 pm

ועד"ז שמעתי פי הפסוק בתהלים פט אַתָּה מוֹשֵׁל בְּגֵאוּת הַיָּם בְּשׂוֹא גַלָּיו אַתָּה תְשַׁבְּחֵם, דהפירוש הפשוט 'תשברם' הוא 'תשקיטם', אמנם בזוה"ק (ח"א סט, ב) איתא: 'תשבחם' תתבר לון לאתבא לאתרייהו, ד"א 'תשבחם' ממש, שבחא הוא לון בגין דסלקין בתיאובתא למחמי, מכאן כל מאן דכסיף לאסתכלא ולמנדע אף על גב דלא יכיל (נ"א ולא יהבי ליה רשותא) שבחא איהו דיליה, וכלא משבחן ליה.
והם הם הדברים הנ"ל.

עקביה
הודעות: 3363
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

הודעהעל ידי עקביה » ד' יולי 11, 2018 4:37 pm

ההוא דאמר כתב:בגמ' [ב"ב עג, א]:
אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא, בין גלא לגלא תלת מאה פרסי, ורומא דגלא תלת מאה פרסי וכו', ורמי לה גלא קלא לחברתה, חבירתי שבקת מידי בעלמא דלא שטפתיה, דניתי אנא ונאבדיה. א"ל פוק חזי גבורתא דמריך, מלא חוטא חלא ולא עברי, שנאמר {ירמיה ה-כב} האותי לא תיראו נאם ה', אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנהו".

מעודי התקשתי במאמר זה. וכי החול עוצר את הגלים? לכאורה הטופוגרפיה עוצרת אותם. כלומר העובדה שהים שוכן בתוך שקע ולא במישור.

סגי נהור
הודעות: 3964
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' יולי 11, 2018 5:02 pm

רעיון מופלא על גלי הים מתוך מאמרי אדמו"ר הזקן (תקס"ג, ד"ה בשוא גליו).

בשוא גליו אתה תשבחם, פי' בזוהר לשון שבח שהמלאכים נקראים גלי הים העליון... והנה להבין שרש ענין זה למשכיל למעלה יש להקדים תחלה ענין גלי הים הגשמי. דהנה שטח הים נמוך הרבה משטח כדור הארץ, דהרי כתיב יורדי הים באניות כו' לשון ירידה מגבוה לנמוך כו', וא"כ למה נאמר בגלי הים לשון התנשאות והגבהה למעלה כו'.

אך הענין הוא, דהים מצד עצמו הוא נמוך בעיגול כדור הארץ, אך הרוח שערה ירומם המים של הים והוא הגל, וחוזר ויורד ונשפל ע"י הרוח וכו'. והרי עלייתו וירידתו אינו מצד עצמו כלל וכלל רק ע"י הרוח שמגביה אותו ומורידו וחוזר ומגביהו כידוע. וכל זה משל להבין דוגמת זה ממש בים העליון... כמ"ש עד שיערה עלינו רוח ממרום, שאנו רואים בחוש שלעת מן העתים יתעורר האדם פתאום לעבודת ה' בתשובה שלימה מבלי שהכין לבבו כלל מקודם, וא"כ מאין באה לו התעוררות זו. אלא הענין הוא שיש התעוררות רוחניים מבחי' אלקות הנק' רוחות עליונים שמזעפים הים העליון לפעמים לסטר דרום בבחי' חסדים דהיינו רוח התעוךרות לאהבה כו' ולפעמים לסטר צפון להיות בחי' גבורות וכדומה... ומשם נמשך התעוררות גשמי לנשמות בני אדם, לפעמים התעוררות חסדים או גבורות כמו מרירות וכדומה, ולא מצד עצמם כלל... ולהיות כי אין התעוררות זו מצד עצמו כלל, כ"א מרוחות עליונים, לכך בכלות רוח העליון יפול מהתעוררות זו ממילא וכלא היתה מעולם, כמשל גלי הים שיפול פתאום מרוממות שלו ע"י הרוח שחוזר ומוריד למטה, ושיעור עמידתו ברוממות תלוי ברוח שהגביהו וכו' וד"ל.

על מנת שיהיו הדברים שווים לכל נפש השמטתי את החלקים הגולשים לעולם הסוד. אמנם למצויים בעולם זה מומלץ לראות הדברים בשלימותם וימצאו נחת בכפליים.

סגי נהור
הודעות: 3964
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' יולי 11, 2018 5:09 pm

עקביה כתב:
ההוא דאמר כתב:בגמ' [ב"ב עג, א]:
אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא, בין גלא לגלא תלת מאה פרסי, ורומא דגלא תלת מאה פרסי וכו', ורמי לה גלא קלא לחברתה, חבירתי שבקת מידי בעלמא דלא שטפתיה, דניתי אנא ונאבדיה. א"ל פוק חזי גבורתא דמריך, מלא חוטא חלא ולא עברי, שנאמר {ירמיה ה-כב} האותי לא תיראו נאם ה', אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנהו".

מעודי התקשתי במאמר זה. וכי החול עוצר את הגלים? לכאורה הטופוגרפיה עוצרת אותם. כלומר העובדה שהים שוכן בתוך שקע ולא במישור.

בפשטות אפשר לבאר שזו הכוונה, החול היינו עליית פני הקרקע החוסמת את המים.
אמנם לענ"ד המתבונן במחזה המופלא של הגלים הגבוהים המתנפצים אל החוף יבין היטב את דברי הנביא גם ללא הסבר זה.
עאכו"כ המתבונן מה קורה כשבאופן חריג מתבטל הגבול ששם הקב"ה, כגון במקרה של צונאמי.

ההוא דאמר
הודעות: 1401
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

הודעהעל ידי ההוא דאמר » א' יולי 22, 2018 11:11 pm

נקודה למחשבה! ככל שהגל יותר גועש ושוצף, כך הוא מתנפץ חזק יותר על החוף.
ובמידה שהגל גואה על מי מנוחות, אזי המיית גליו מגיעה באיוושה מלכותית אל החול.

הוה אמינא
הודעות: 1087
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

הודעהעל ידי הוה אמינא » א' יולי 22, 2018 11:17 pm

עקביה כתב:
ההוא דאמר כתב:בגמ' [ב"ב עג, א]:
אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא, בין גלא לגלא תלת מאה פרסי, ורומא דגלא תלת מאה פרסי וכו', ורמי לה גלא קלא לחברתה, חבירתי שבקת מידי בעלמא דלא שטפתיה, דניתי אנא ונאבדיה. א"ל פוק חזי גבורתא דמריך, מלא חוטא חלא ולא עברי, שנאמר {ירמיה ה-כב} האותי לא תיראו נאם ה', אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים, חוק עולם ולא יעברנהו".

מעודי התקשתי במאמר זה. וכי החול עוצר את הגלים? לכאורה הטופוגרפיה עוצרת אותם. כלומר העובדה שהים שוכן בתוך שקע ולא במישור.


בהגר"א מובא שבים יש גם גבהים ורמים, הרים וגבעות, ואינו שטוח. ומבאר בזה ענין הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חומה. שהמים העמוקים נשארו בגובה האחיד כדי שלא יצטרכו לרדת לעומק, והים נחלק רק בגובהו. הגבוהים נעשו כחומה, והעמוקים כיבשה.

דרך ישרה
הודעות: 199
הצטרף: א' מאי 07, 2017 1:31 pm

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

הודעהעל ידי דרך ישרה » ב' יולי 23, 2018 6:20 pm

בעבר פירשתי ע"ד חינוך 'רוגע הים – ויהמו גליו', הסכיתו ושמעו מה כאן כתוב, מה ה'רוגע' של הים? שהוא 'משתולל'. יש לפעמים ילד בעל מרץ עצום על גבול ההיפר, הרוגע שלו זה להשתובב ולהשתולל, אם תמנע את זה ממנו אתה מדכא אותו, הפתרון הוא לנווט את זה כראוי ובתבונה, לזמנים ומקומות מסויימים, אך בשום אופן לא לדכא את זה.
בשם הרבי מקאצק שמעתי פעם 'בשוא גליו אתה תשבחם', מה הקב"ה כ"כ משבח את הים, שלפני 5778 שנה הוא גזר עליו גבול, אשר שמתי חול גבול לים. כבר 5778 שנה הוא מנסה בכל זאת לעבור את הגבול, והוא לא מתייאש!, את מעלת ה'אל יאוש' הקב"ה משבח.
דומה לזה שמעתי שזה עיקר קילוסו של הקב"ה, מקולות מים רבים אדירים משברי ים – אדיר במרום ה'.
רעיון דומה שמעתי שהשבח של הים זה שהוא מתנשא ומנסה להתקרב לקב"ה, הוא לא רק בוכה 'אנן בעינן למיהוי קריבין לגבי מלכא' אלא הוא גם מנסה להגיע לגבי מלכא, וזהו קילוסו של הקב"ה מן הים.

ההוא דאמר
הודעות: 1401
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ג' יולי 24, 2018 1:29 am

דבר נפלא כתב המלבי"ם [תהילים צג, ד-ה]:
מקולות מים רבים אדירים משברי ים, והים ומימיו ומשבריו (היינו מקום שישברו גלי הים בל יעברו חקם ובל ישטפו את היבשה, כמ"ש אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו), הם יתנו קולם לאמר כי אדיר במקום ה', שה' הוא אדיר במרום ומנהיג את מערכת השמים והטבע הכללית לפי רצונו וכולם נכנעים לפניו : עדתיך, שיעורו מקולות מים רבים עדתיך נאמנו מאד, העדות שהעדת אתה הם נאמנו יותר מקולות מים רבים אדירים, שהקולות האלה של המים יעידו שאתה מושל על מערכת השמים והטבע ומנהיגם כרצונו ויאמרו שהוא אדיר במרום.


נמצינו למדים, שהים והמיית גליו הסוערים, מעידים הם על השגחתו יתברך בבריאה ובצבא השמים, עד כדי שקול מים רבים אדירים ממללים, אדיר במרום ה'...

ניתן לבאר בשולי הדברים, דהלא כבר כתב הרמב"ם בהל' יסודי התורה, שהדרך לאהבתו ית' זהו להסתכל במעשיו העצומים, בגלגלים וכו', ובזה יגיע לידי אהבת ה'. במקביל מוסיף הרמב"ם במקו"א בהל' יסודי התורה [פ"ד], שכאשר יתבונן האדם בתורה הק' ובעמקי סודותיה, יוסיף אהבה למקום ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאהבת המקום. והמדייק בלשון הרמב"ם יראה שגדולה אהבת ה' מכח התורה וסודותיה הטמירים, על פני אהבת המקום מכח התבוננות בחוקי הטבע.
ויתכן שזהו כוונת המלבי"ם, שעדותו של הקב"ה בתורה, יותר נאמנת לנו מאשר ההתבוננות בחוקי הטבע, ובמשברי גליו, הגם שהם מעידים שיש בורא מנהיג ומשגיח בבריאה.
[אמנם יתכן להסביר כפשוטו, שדבר הנאמר ע"י הקב"ה, עולה בערכו עשרת מונים, על דבר שאנו מבינים בהשגתנו].

מוסיף המלבי"ם הגדרה על בית המקדש והשראת השכינה:
אבל אתה העידות כי אינך אדיר במרום לבד כמנהיג מרחוק, רק כי לביתך נאוה קדש, העדות שקבלנו ממך היא שאינך רחוק מאתנו יושב מרום רק אתה יושב בבית המקדש ומנהיג שם השגחה נפלאה למעלה מן הטבע שזה נקרא קדש שהקדושה הוא ההבדלה מן הטבע, והנהגה זאת היא בביתך, במה שאתה שוכן בבהמ"ק, ולא שתעשה נס ופלא לפרקים רק ה' בביתו לארך ימים, עד שהנהגה ההשגחיית היא קבועה לארך ימים ומתמדת

קרית מלך
הודעות: 443
הצטרף: ד' מרץ 09, 2016 1:50 am

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

הודעהעל ידי קרית מלך » ד' יולי 25, 2018 1:29 am

מעניין שאת הפסוק "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל", פירש רש"י בדרך שפירש הזוה"ק [לאידך גיסא].
"והרשעים, שאין נותנין לב לשוב. כים נגרש, הים הזה גליו מתגאים לרום למעלה ולצאת חוץ לגבול החול אשר שמתי גבול לים, וכשמגיע שם הוא נשבר על כורחו, וכל זה גל חבירו רואה ואינו חוזר בו, כך הרשע רואה את חברו לוקה ברשעו ואינו חוזר בו".


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 28 אורחים