במקום פיקו"נ, עדיף שא' יעשה כמה מלאכות מאשר שכל מלאכה תעשה ע"י אחר

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
חיים סגל
הודעות: 260
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

במקום פיקו"נ, עדיף שא' יעשה כמה מלאכות מאשר שכל מלאכה תעשה ע"י אחר

הודעהעל ידי חיים סגל » ג' יולי 31, 2018 5:17 pm

האם יש עדיפות שאדם אחד יעשה כמה מלאכות בשבת לפיקו"נ מאשר שכל מלאכה תעשה ע"י אחר?

ביאור הלכה סימן שכ"ח סעיף ט"ו הביא דברי האליה רבה בשם תשובת הרמ"א, דבמקום פיקוח נפש אפילו שנים יכולים לעשות מלאכה אחת כמו בחול וכו', וסיים הביה"ל: 'ונראה דמיירי שעל ידי שנים אפשר שתהא נגמרת המלאכה מהר, אבל בלאו הכי אסור'.
וצ"ב באיזה אופן מיירי הביה"ל שכתב דדוקא כשנגמרת עי"ז המלאכה מהר יותר שרי, שאם נפרש דמיירי באופן שעושים מלאכה אחת שאפשר היה לעשותה ביחיד, וע"ז כתב דדוקא אם נגמרת המלאכה מהר יותר מותר אבל בלא"ה אסור, צ"ב, דאדרבה, כל שאפשר לעשותה ביחיד ועשאוה שתיים הרי הם פטורים, ובאמת בתורת שבת פסק כן, דלרמ"א כל מלאכת שבת שאפשר לעשותה בשנים יעשוה שנים, דבזה מורידים מחיוב לפטור [ועיי"ש שביאר הלשון ש'גדולי ישראל' יעשוה, שהם יידעו לעשות במהירות, ומשכילים לעשותו ע"י שינוי שנחשבת המלאכה כלאחר יד, או ע"י שנים דהוו כשנים שעשו מלאכה דפטורים], וא"כ מדוע כתב הביה"ל שאם אין המלאכה תגמר עי"ז יותר במהירות לא יעשוה ע"י שנים, והלא אדרבה כיון דהוי מלאכה שאפשר לעשות ביחיד עדיף שיעשוה שנים כדי שיפטרו, ואף אם לא תיגמר מהר עי"ז יותר עדיף בשנים.
אלא בהכרח מדובר שצריך לעשות לחולה ב' מלאכות, כגון שהחולה צריך ב' גרוגרות ויש לפנינו ב' גרוגרות בב' עוקצים שקציצת כל אחד היא מלאכה בפנ"ע, וע"ז כתב הא"ר שגם שנים יכולים לעשותה, והיינו דראובן יתלוש גרוגרת אחת ושמעון יתלוש השנית, וע"ז סיים הביה"ל דדווקא באופן שתיגמר המלאכה במהירות יותר אבל בלאו הכי אסור בב', דעדיף שרק אחד יחלל שבת.
צע"ג טעם הדבר, דמה לי אם נעשה ע"י אדם אחד שעובר ב"פ על חילול שבת או ע"י שנים שעובר כל אחד על מלאכה אחת?
ובפרט שמקור הדברים הם בשו"ת הרמ"א, ושם מדבר לענין אחד מל ואחד פורע - ומתיר זאת אף שאין שום הכרח לדבר, ובתו"ד משווה זאת לפיקו"נ שמותר ע"י שנים, הרי שבכל אופן מותר.

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים