מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

פסק החזו"א בהנאה בדיעבד מ'בורר' שנעשה זמן מה קודם הסעודה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
חיים סגל
הודעות: 414
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

פסק החזו"א בהנאה בדיעבד מ'בורר' שנעשה זמן מה קודם הסעודה

הודעהעל ידי חיים סגל » א' אוגוסט 12, 2018 6:27 pm

שמעתי מגאון אחד שזוכר מנעוריו שנתפרסם סיפור שבישיבה בב"ב היה אחד הבחורים ממונה לארגן הסעודה בשבת לבני הישיבה, ובאחת השבתות היה לו 'אופרוף', ולכן השכים להתפלל ותיקין, ולאחר התפילה הכין המאכלים, והלך לשמחה, וכשבאו בני הישיבה ונתברר להם שהאוכל הוכן שלא סמוך לסעודה ממש, הסתפקו האם מותר להם לאכול, היות ועשה 'ברירה' בקילוף הירקות. והלכו לשאול את פי החזון איש, ואסר להם לאכול מאכלים אלו.
והוא חידוש!
שהרי שכידוע המשנ"ב בריש סי' שי"ח פסק משמיה דהפמ"ג דכל היכא שנחלקו הפוסקים אם מלאכה זו אסורה בשבת או לא, אף דלענין לכתחילה נקטינן לאיסור, מ"מ לענין דיעבד יש לסמוך להקל להנות ממלאכה זו, והיינו משום שכל איסור מעשה שבת אינו אלא דרבנן, וספיקא דרבנן לקולא.
והנה לענין שיעור 'לאלתר' הביא הב"י בריש סי' שי"ט דברי רבינו ירוחם, דהיינו כל שהוא אחר סעודה זו לסעודה הקרובה, ולדבריו מיד אחר גמר סעודת ליל שבת יכול להתחיל לברור לצורך סעודת היום.
ומדוע א"כ לא נסמוך על רי"ו לענין דיעבד?
והראוני שכבר כתב כן הלכה למעשה בקצות השולחן [קכה,ה], לסמוך על רי"ו לענין דיעבד.
עוד יש להוסיף, שאם כל הבורר היה רק בקילוף הירקות, הרי הביה"ל בסו"ס שכ"א צידד בדעת הרמב"ם שאין בקילוף משום בורר, [ולכאורה גם בדעת המחבר י"ל כן, שהרי השמיט לגמרי איסור קילוף משום בורר]. וא"כ אף דלכתחילה נקטינן כהרמ"א האוסר, מ"מ לענין דיעבד יש לסמוך על כך.
ואמנם חידוש זה דהביה"ל יתכן שאינו מוסכם על החזו"א, אך האם גם יסודו של הפמ"ג לא היה מוסכם עליו?
אשמח לשמוע מקור לסיפור זה.

בסדר
הודעות: 430
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 1:32 am

Re: פסק החזו"א בהנאה בדיעבד מ'בורר' שנעשה זמן מה קודם הסעודה

הודעהעל ידי בסדר » א' אוגוסט 12, 2018 11:20 pm

אולי י"ל, דהפמ"ג בסי' רנ"ד א"א סקי"א כ' על יסוד זה: "ומ"מ המורה צריך לעין בזה מי הם החולקים". א"כ, הרי שיטת הרבינו ירוחם לא הובא להלכה בשום פוסק, א"כ מסתבר דלא ראוי לסמוך ע"ז לענין בדיעבד. (וזה שבעל קצוה"ש סמך ע"ז בדיעבד, יכול להיות שלדעתו אף אם לא הובא לדינא יכולין לסמוך ע"ז, והחזו"א לא ס"ל כן.)
לענין דעת הרמב"ם בקילוף, הרי הרמב"ם לא פסק דאין בזה משום בורר, רק לא הביא דברי הירושלמי דיש בזה משום בורר, ודייקו מזה דלא ס"ל כן, וא"כ מאן יימר דבכה"ג נוכל לסמוך על דיעה כזה, בפרט שלא הובא בפוסקים למעשה וכנ"ל.

חיים סגל
הודעות: 414
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: פסק החזו"א בהנאה בדיעבד מ'בורר' שנעשה זמן מה קודם הסעודה

הודעהעל ידי חיים סגל » ב' אוגוסט 13, 2018 12:20 am

ישר כח!
חשבתי על זה, אך הפמ"ג כותב שיש לראות מיהו, ולא אם הביאוהו, וכאן מדובר באחד מהראשונים, והובא בב"י.
ואמנם עיקר שאלתי האם יש מקור לסיפור זה, כי אם באמת הסיפור היה, הקושיה על החזו"א לא גדולה


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 37 אורחים