'בַּכָּתֵף יִשָּׂאוּ' – באיזו כתף?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
לענין
הודעות: 1500
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

'בַּכָּתֵף יִשָּׂאוּ' – באיזו כתף?

הודעהעל ידי לענין » ג' אוגוסט 14, 2018 10:16 pm

זה מכבר ראיתי בחתם סופר על התורה -
חתם סופר.PNG
חתם סופר.PNG (66.38 KiB) נצפה 211 פעמים

ונתפלאתי הרבה בדבר, שהרי תלמוד ערוך הוא במנחות צ"ח ב' שהלויים נושאי הארון היו כולם בתוך הבדים, ולא מחוצה להם –
מנחות.PNG
מנחות.PNG (27.81 KiB) נצפה 211 פעמים

וכיון שמפורש בגמרא שהלויים נושאי הארון היו כולם בתוך הבדים ולא מחוצה להם, נמצא מוכרח דשנים מהם היו נושאים אותו על כתפם השמאלית, וצע"ג.

ובעה"י נתעוררתי עתה לומר לומר דהנה בנשיאת הארון נתחדש דין מיוחד שיהיו פני הלויים כלפי הארון, וכמ"ש הרמב"ם (כלי המקדש ב' י"ג) 'כשנושאים אותו על הכתף, נושאין פנים כנגד פנים ואחוריהם לחוץ ופניהם לפנים' [ומקורו ממדרש רבה].
ומעתה יתכן לומר דבאמת כל הכלים נשיאתן בכתף ימין דייקא, ואז חלק מהלויים עומדים בין הבדים, והחלק השני משמאלם, מחמת שימינם היא תחת הבד, וכדברי ההפלאה. ומשא"כ בארון הברית, בעינן שיהיו פניהם דוקא לארון, ולא יעמדו אפילו מן הצד, ולכן מוכרחים הם לעמוד בין הבדים דוקא [ומפני כבוד הארון בכדי שיהיו פניהם מכוונות אליו, ועי' במעשי למלך דילפי' לה מדכתיב 'נושאי המקדש', שיהיו נושאין אותו בקדושה יתירה], וא"כ אין הלויים העומדים בצד שמאל יכולים לשאתו בכתף הימנית, ובכהאי גוונא הרי זה כמו שגילתה התורה בהדיא דכאן הוכשרה גם כתף שמאל.
[וכן הוא גם בכהן גדול שמכניס הקטורת לפני ולפנים שהוכשרה בו עבודת שמאל כמ"ש ביומא מ"ז א', ואע"פ שאין זה מפורש בקרא, אלא משום דלא אפשר בלאו הכי מחמת כבוד המקום וכמבו' בגמ' שם. ובדרך רמז יש להשוות העניינים להדדי, דהתם חזינן דהיכא שעוסקים בעבודה השייכת לקדש הקדשים, הרי שאף השמאל מעלת ימין לה, בבחינת 'כולא ימינא ולית שמאלא תמן', וה"ה בנשיאת ארון הקדש שמקומו בקה"ק].
אשמח מאד מאד לכל תוספת או הערה מכל חכמי ורבני בית מדרשנו, והמוסיף יתברך מן השמים.

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אראל, בר ישראל, חיי בירושלים, יואל שילה, לענד ו־ 36 אורחים