מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

ביצים בחלב אמאי מותר?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » ב' אוגוסט 27, 2018 9:56 am

בגמ ביצה ז. דנו בשוחט תרנגולת ומצא ביצים בתוכה, מתי חשיב כחלק מהתרנגולת ואסור לאוכלן בחלב ומתי מותר, ותליא אם מעורה בגיגין או לא וכו'.
ואני שואל בכל ביצה שנולדה (לא נמצאה בתוכה ולא מעורה בגידין) אמאי לא יחשב כבשר מדין יוצא מן הבשר ויאסר לאכלה בחלב?
(יש מחלו' הפמ"ג והחת"ס אי דין יוצא נאמר מה"ת רק באיסורים או גם בהיתר - כגון ציר בשר מותר, אי מותר לבשלו בחלב מה"ת, וכמובן ששאלתי הוא רק לפי הפמ"ג שאוסר וס"ל דגם יוצא מן בשר היתר חשיב יוצא).
האם דיברו על זה?

עזריאל ברגר
הודעות: 5123
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אוגוסט 27, 2018 10:50 am

א. עוף עצמו אינו אלא דרבנן...
ב. ומדוע הותרה אכילתן ואינן נחשבות אבר מן החי? אלא פשוט שביצים הן דבר בפ"ע ואינן כבשר העוף.

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » ב' אוגוסט 27, 2018 11:18 am

עזריאל ברגר כתב:א. עוף עצמו אינו אלא דרבנן...
ב. ומדוע הותרה אכילתן ואינן נחשבות אבר מן החי? אלא פשוט שביצים הן דבר בפ"ע ואינן כבשר העוף.

א. שכחתי להדגיש ששאלתי לאלו ששומרים גם על דינים דרבנן..
ב. לא הבנתי דבריך. ולגבי השאלה מדוע אינו כיוצא מאבר מן החי, דברו בזה הראשונים והביאו מקורות מפסוקים. עי' תוס' חולין סד. ד"ה שאם, ורמב"ן בכורות ו:

מקדש מלך
הודעות: 2173
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי מקדש מלך » ב' אוגוסט 27, 2018 11:21 am

בשר עוף בחלב הוא מחלוקת הראשונים אם הוא דרבנן

מקדש מלך
הודעות: 2173
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי מקדש מלך » ב' אוגוסט 27, 2018 11:23 am

"א. שכחתי להדגיש ששאלתי לאלו ששומרים גם על דינים דרבנן.."

כוונת הרב ברגר לכאורה שאם הוא דרבנן יש לומר בפשטות שלא גזרו על זה, כיון שאינו דומה לבשר, ואין כיוצא בו בבהמה

עפר לרגלם
הודעות: 137
הצטרף: א' ינואר 22, 2017 7:19 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עפר לרגלם » ב' אוגוסט 27, 2018 2:16 pm

דמשק כתב:בגמ ביצה ז. דנו בשוחט תרנגולת ומצא ביצים בתוכה, מתי חשיב כחלק מהתרנגולת ואסור לאוכלן בחלב ומתי מותר, ותליא אם מעורה בגיגין או לא וכו'.
ואני שואל בכל ביצה שנולדה (לא נמצאה בתוכה ולא מעורה בגידין) אמאי לא יחשב כבשר מדין יוצא מן הבשר ויאסר לאכלה בחלב?
(יש מחלו' הפמ"ג והחת"ס אי דין יוצא נאמר מה"ת רק באיסורים או גם בהיתר - כגון ציר בשר מותר, אי מותר לבשלו בחלב מה"ת, וכמובן ששאלתי הוא רק לפי הפמ"ג שאוסר וס"ל דגם יוצא מן בשר היתר חשיב יוצא).
האם דיברו על זה?

גם חלב הוא יוצא מן הבשר...

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » ב' אוגוסט 27, 2018 2:54 pm

עפר לרגלם כתב:גם חלב הוא יוצא מן הבשר...

מה אתה רוצה להסיק מכח בדיחה זו?

קראקובער
הודעות: 2694
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי קראקובער » ב' אוגוסט 27, 2018 7:05 pm

עפר לרגלם כתב:גם חלב הוא יוצא מן הבשר...

עיין בכורות ו: איצטריך סד"א הואיל וליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא והאי חלב כי אבר מן החי הוא ושרי והילכך אפי' בבהמה טמאה לישתרי קמ"ל וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי וכו'

פלפלת בחכמה
הודעות: 80
הצטרף: ד' נובמבר 15, 2017 12:03 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי פלפלת בחכמה » ג' אוגוסט 28, 2018 4:25 am

עיין ריטבא עירובין סב. דלא מיבעי למאן דאמר בשר עוף בחלב דרבנן אלא אף למאן דאמר דאורייתא מכל מקום לא גזרו חז״ל על ביצים כיון דבשר בחלב חידוש הוא הבו דלא להוסיף עלה ועיין רדב״ז ח״ו סימן קח

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » ג' אוגוסט 28, 2018 9:17 am

פלפלת בחכמה כתב:עיין ריטבא עירובין סב. דלא מיבעי למאן דאמר בשר עוף בחלב דרבנן אלא אף למאן דאמר דאורייתא מכל מקום לא גזרו חז״ל על ביצים כיון דבשר בחלב חידוש הוא הבו דלא להוסיף עלה ועיין רדב״ז ח״ו סימן קח

הריטב"א אינו דן מצד 'יוצא' מן הבשר, אלא מדין בשר עצמו, דבביצת נבילה אסרו בית הלל אטו מעורה בגידין [דבמעורה חשיב כנבילה עצמה], ולהכי מקשה אמאי לענין בשר בחלב לא גזרו כל ביצה אטו מעורה בגידין [דבמעורה חשיב כבשר עצמו ואסור לאכלו בחלב], וכבר עמדו ע"ז התוס' בביצה שם. ולזה מחלק חילוקו אמאי בבשר בחלב לא גזרו גזירת אטו.
אבל אני שאלתי אמאי לא יחשב ביצה כבשר מדאורייתא מצד 'יוצא' מן הבשר כמו ציר.

עזריאל ברגר
הודעות: 5123
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' אוגוסט 28, 2018 9:23 pm

דמשק כתב:
פלפלת בחכמה כתב:עיין ריטבא עירובין סב. דלא מיבעי למאן דאמר בשר עוף בחלב דרבנן אלא אף למאן דאמר דאורייתא מכל מקום לא גזרו חז״ל על ביצים כיון דבשר בחלב חידוש הוא הבו דלא להוסיף עלה ועיין רדב״ז ח״ו סימן קח

הריטב"א אינו דן מצד 'יוצא' מן הבשר, אלא מדין בשר עצמו, דבביצת נבילה אסרו בית הלל אטו מעורה בגידין [דבמעורה חשיב כנבילה עצמה], ולהכי מקשה אמאי לענין בשר בחלב לא גזרו כל ביצה אטו מעורה בגידין [דבמעורה חשיב כבשר עצמו ואסור לאכלו בחלב], וכבר עמדו ע"ז התוס' בביצה שם. ולזה מחלק חילוקו אמאי בבשר בחלב לא גזרו גזירת אטו.
אבל אני שאלתי אמאי לא יחשב ביצה כבשר מדאורייתא מצד 'יוצא' מן הבשר כמו ציר.

וענו לך שהחלב עצמו הוא "יוצא" מן הבשר, ועל כרחין מוכרחים לומר שאין היוצא מן הבשר אסור בחלב מעיקרא דדינא אם אין בו טעם בשר ולא ממשותו.

עזריאל ברגר
הודעות: 5123
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' אוגוסט 28, 2018 9:24 pm

מקדש מלך כתב:"א. שכחתי להדגיש ששאלתי לאלו ששומרים גם על דינים דרבנן.."

כוונת הרב ברגר לכאורה שאם הוא דרבנן יש לומר בפשטות שלא גזרו על זה, כיון שאינו דומה לבשר, ואין כיוצא בו בבהמה

אכן.

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » ד' אוגוסט 29, 2018 12:39 am

עזריאל ברגר כתב:
דמשק כתב:הריטב"א אינו דן מצד 'יוצא' מן הבשר, אלא מדין בשר עצמו, דבביצת נבילה אסרו בית הלל אטו מעורה בגידין [דבמעורה חשיב כנבילה עצמה], ולהכי מקשה אמאי לענין בשר בחלב לא גזרו כל ביצה אטו מעורה בגידין [דבמעורה חשיב כבשר עצמו ואסור לאכלו בחלב], וכבר עמדו ע"ז התוס' בביצה שם. ולזה מחלק חילוקו אמאי בבשר בחלב לא גזרו גזירת אטו.
אבל אני שאלתי אמאי לא יחשב ביצה כבשר מדאורייתא מצד 'יוצא' מן הבשר כמו ציר.

וענו לך שהחלב עצמו הוא "יוצא" מן הבשר, ועל כרחין מוכרחים לומר שאין היוצא מן הבשר אסור בחלב מעיקרא דדינא אם אין בו טעם בשר ולא ממשותו.

כנראה לא קראת את שאלתי. הבאתי בזה מחלוקת הפוסקים, ושיטת הפמ"ג שהיוצא מן הבשר אסור בחלב מה"ת.

(את השאלה מחלב עצמו לא הבנתי, התורה התירה חלב בפירוש, וכמו שהתירה את החלב אע"פ שהוא יוצא מן החי כמבואר בגמ' בכורות).

עובר ושב
הודעות: 1439
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עובר ושב » ה' אוגוסט 30, 2018 10:46 am

ראה מה שכתב הבא"ח בשו"ת תורה לשמה סימן רל, "הביצה אחר שנגמרה אין זו חשובה מגופה של התרנגולת אלא דבר המונח שם ולכן ביצים גמורות מותר לאכלם בחלב".

וכן כתב רב ניסים גאון מסכת עירובין דף סב עמוד ב: "הביצה מותרת לאכלה בחלב שאינה בכלל בשר".

לעומת זאת, ציר יוצא מהבשר עצמו, ונחשב כבשר.

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » ה' אוגוסט 30, 2018 6:12 pm

כבר השבתי למעלה שהם דנו מצד דיחשב גוף התרנגולת, ובזה אכן יש חילוק בין נגמרה ללא נגמרה, אבל לא דנו כלל מצד דין יוצא. (ברור לי שאין בזה דין יוצא ואני רק שואל למה).
את החילוק בין ציר לביצים לא הבנתי, שניהם אינם חלק מהבשר עצמו אלא יוצאים מן הבשר.

עובר ושב
הודעות: 1439
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עובר ושב » ה' אוגוסט 30, 2018 8:17 pm

הציר יוצא מתוך גוף הבשר עצמו, ולכן דינו כבשר.

הביצים הם חלק נפרד שגדל בתוך העוף ולאחר מכן נפרד ממנו לגמרי, באופן שאין קשר בינו לבין בשר העוף.

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » ה' אוגוסט 30, 2018 8:30 pm

עובר ושב כתב:הביצים הם חלק נפרד שגדל בתוך העוף ולאחר מכן נפרד ממנו לגמרי, באופן שאין קשר בינו לבין בשר העוף.

חשבתי על זה, אך א"כ תמוה אמאי כשהוא מעורה בגידין דינו כבשר.

עובר ושב
הודעות: 1439
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עובר ושב » ה' אוגוסט 30, 2018 9:25 pm

כי עדיין נחשב חלק מהתרנגולת. לאחר שנגמרה הביצה, נחשבת משהו אחר לגמרי, כדכתב הבא"ח.

ההוא דאמר
הודעות: 1362
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' אוגוסט 31, 2018 12:57 am

זכיתם לכוון לקושיית התוספות [כתובות ס, ב]:
אפילו ביעתא בכותחא. מפרש בערוך דלאו בסתם ביצים איירי דאין לך עם הארץ שלא ידע שהן מותרות בחלב אלא בשוחט תרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מיירי שמותר לאוכלן בחלב כדתניא בפ"ק דביצה (דף ו: ושם) וא"ת ואמאי מותר לאכלן בחלב מאי שנא מביצת נבלה דאסרי בית הלל אפי' כמוה נמכרת בשוק כדתנן במסכת עדיות (פ"א מ"ה) ותירץ בהלכות גדולות דגבי איסור נבילה החמירו דהוי דאורייתא אבל גבי בשר עוף בחלב דרבנן הקילו

ועיין עוד בתוס' הרא"ש [שם].
נערך לאחרונה על ידי ההוא דאמר ב ו' אוגוסט 31, 2018 1:58 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

עובר ושב
הודעות: 1439
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עובר ושב » ו' אוגוסט 31, 2018 10:41 am

כבר כתבו כגון זה,
פלפלת בחכמה כתב:מכל מקום לא גזרו חז״ל על ביצים כיון דבשר בחלב חידוש הוא הבו דלא להוסיף עלה


ולא סיפק אותו:
דמשק כתב:אבל אני שאלתי אמאי לא יחשב ביצה כבשר מדאורייתא מצד 'יוצא' מן הבשר כמו ציר


לכן ביארנו שביצה איננה "יוצאת מן הבשר" אלא לאחר שנגמרה נחשבת משהו אחר לגמרי.

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » א' ספטמבר 02, 2018 12:10 am

עובר ושב כתב:כי עדיין נחשב חלק מהתרנגולת. לאחר שנגמרה הביצה, נחשבת משהו אחר לגמרי, כדכתב הבא"ח.

מה שזה נחשב לחלק מהתרנגולת אינו סיבה לאסרו בחלב, יש חלקים מתוך התרנגולת שאינם אסורים בחלב מה"ת כגון הדם והעצמות והגידים, רק אם נחשיבו כחלק מה'בשר' זהו סיבה לאסרו בחלב.
ולכן אני חוזר ושואל, אם הוא נוצר מבשר אמאי אין בזה משום יוצא, ואם הוא לא נוצר מבשר, למה כשלא נגמר או שמעורה בגידין אסור בחלב, וכי דבר שאינו בשר אסור בחלב בגלל שלא נגמר או מעורה בגידין ?

עובר ושב
הודעות: 1439
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עובר ושב » א' ספטמבר 02, 2018 11:19 am

כשמעורה בגידין היינו מעורבב עם הבשר ונחשב לחלק מן הבשר, לאחר מכן כשנגמר נחשב למשהו אחר לגמרי. אבל אין זה נחשב ל"יוצא מן הבשר" בשום שלב.

עזריאל ברגר
הודעות: 5123
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' ספטמבר 02, 2018 11:30 am

אולי יותר מדויק לומר שהביצים הן יוצאות מן העוף, ולא מהבשר.

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » א' ספטמבר 02, 2018 6:08 pm

עובר ושב כתב:כשמעורה בגידין היינו מעורבב עם הבשר ונחשב לחלק מן הבשר, לאחר מכן כשנגמר נחשב למשהו אחר לגמרי. אבל אין זה נחשב ל"יוצא מן הבשר" בשום שלב.

ראשית להלכה אין החילוק מעורות או אין מעורות אלא אם נגמרו הביצים או לא.
וגם מצד מעורות, אם אין הביצה נוצר מבשר, אז זה שהוא קשור בגידין לבשר אינו סיבה להחשיבו כחלק מהבשר. ולדוגמא שליא בחלב מותר מה"ת, ולא חילקו בו אם הוא קשור עדיין לבשר הבהמה או לא. (אמנם זה לכאו' תליא מה הפי' דשליא פירשא הוא עי' רמב"ם וראב"ד ור"ן קטז:).

עובר ושב
הודעות: 1439
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עובר ושב » א' ספטמבר 02, 2018 6:38 pm

אתה חילקת בין מעורות לבין לא מעורות, ואני המשכתי איתך ולא נכנסתי לדיון על זה... לכן גם לא הקפדתי לחלק בין עוף לבשר.

כי החילוק הוא באופן עקרוני, ומסקנתו היא שכאשר הביצה נגמרה נחשבת היא גוף אחר, ועד אז היא חלק מבשר העוף.

אתה שואל מדוע בשליה לא חילקו כך? זה ענין אחר, ואפשר לומר שבשליה מלכתחילה נחשבת לגוף אחר.

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » א' ספטמבר 02, 2018 7:37 pm

מה שאתה אומר ממש לא מובן, אם הוא עשוי מבשר איך פתאום הוא מפסיק להיות עשוי מבשר. ואם הוא לא עשוי מבשר איך הוא נחשב כבשר כל זמן שלא נגמר (או מעורה)?
(משליא רק הוכחתי שלא תגיד לי שגם דבר שהוא לא בשר, אם הוא מחובר לבשר הוא נחשב לבשר).

עובר ושב
הודעות: 1439
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עובר ושב » ב' ספטמבר 03, 2018 6:05 pm

הוא אינו עשוי מבשר, אלא נחשב לחלק מבשר התרנגולת. לאחר שנגמר, פנים חדשות באו לכאן ומעתה נקרא שמו בישראל "ביצה".

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » ב' ספטמבר 03, 2018 6:16 pm

וחוזר חלילה..
אם הוא לא עשוי מבשר, אז איך הוא נחשב כ'חלק מהבשר', ומ"ש משליא?

עובר ושב
הודעות: 1439
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עובר ושב » ב' ספטמבר 03, 2018 6:18 pm

יש תהליך, שהבשר הופך לביצה. כל עוד לא נגמרה הביצה, אינו נקרא ביצה ואינו נחשב לדבר נפרד. גם החלב נעשה בתהליך מסויים עד שהוא הופך לחלב, ועד אז הוא בשר (או יותר נכון דם, כי דם נעכר ונעשה חלב).

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » ב' ספטמבר 03, 2018 6:26 pm

אז אתה כן מסכים שהביצה עשוי מבשר, אז גם כשהוא נפרד והפך לביצה למה לא יחשב כ'יוצא מבשר'?

עובר ושב
הודעות: 1439
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עובר ושב » ב' ספטמבר 03, 2018 8:57 pm

כבר הקדמתי שאינו עשוי מבשר וכמובן שלא יוצא מן הבשר, הוא הופך מבשר לביצה בתהליך מסויים. היה בשר, עכשיו ביצה. היה בשר, עכשיו חלב. לאחר שהפך לביצה / חלב הוא כבר דבר נפרד בפני עצמו ואין עליו דיני בשר, ולכן גם לא קשור ל"יוצא מן הבשר".

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » ב' ספטמבר 03, 2018 9:35 pm

שים לב שאתה כן אומר שזה עשוי מבשר, אלא שבמשך הזמן הוא מתהפך למשהו אחר.
האם אתה רוצה להגיד שאיסור שמתהפך לדבר אחר מותר?

עובר ושב
הודעות: 1439
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי עובר ושב » ב' ספטמבר 03, 2018 11:02 pm

בשר וחלב אינם איסור, אלא שני דברים המותרים שבמפגש ביניהם נוצר איסור.

דמשק
הודעות: 657
הצטרף: ב' פברואר 27, 2017 9:26 am

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הודעהעל ידי דמשק » ב' ספטמבר 03, 2018 11:28 pm

מקבלנא וייש"כ.
(לענין איסור שנשתנה נחלקו בזה הראשונים בברכות לענין דבר שנתהפך לדבש, ועי' מג"א רס"י רט"ז.
ויתכן דהתם נחלקו דאיסור שבהם להיכן הלך, אבל בהיתר כו"ע יודו דחשיב דבר חדש).


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 22 אורחים