מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
002
הודעות: 287
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm

נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

הודעהעל ידי 002 » ד' אוקטובר 03, 2018 1:56 pm

כתב הפלא יועץ [דעת].
"דשלשה מיני גזרות יש. לפעמים נגזר עליו דוקא שיהא עשיר, עליו נאמר (שמואל א ב ז) אף מרומם, שאף הקדוש ברוך הוא מרומם אותו אפלו נגד רצונו. וכן אם נגזר עליו שיהא חי ובריא. אולם, אם יעבר במים לא ישטפוהו ואם ילך במו אש לא יכוה. ואם נגזר עליו שיהא עני או שימות או שיהא מדכא ביסורין, אם ייגע במועצות ודעת כל יגיעו לריק ולא יוכל לבטל גזרת שמים כי לא יחדל אביון. ואם גופו יהיה שומר, שוא שקד שומר ולא יוכל לבטל גזרת שוכן רומה שתקות אנוש רמה:
אמנם יש שיגזרו עליו מן השמים שיהיה לו החיים והשלום והעשר על פי הטבע לפי חריפותו והשתדלותו ולפי שמירתו והנהגתו, על כן למחש בעי שמא כך גזרה חכמתו יתברך לתן לאיש כפי דעתו ויגיעתו, לכן יצא אדם למלאכתו ולעבודתו ויעין מאד כפי דעתו איזה דרך ישכן אור להביא טרף לביתו ולשמר בריאותו, וגם ה' יתן הטוב".
האם דבר זה מוסכם לכולי עלמא?

עינא דשפיר חזי
הודעות: 240
הצטרף: ג' אפריל 03, 2018 4:21 pm

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

הודעהעל ידי עינא דשפיר חזי » ד' אוקטובר 03, 2018 4:43 pm

זה חידוש עצום, למעשה זה מצמצם לחלוטין את הבטחון, לפי דבריו אין גבול להשתדלות.

דרומי
הודעות: 4800
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

הודעהעל ידי דרומי » ד' אוקטובר 03, 2018 4:45 pm

בהקדמה לספר 'דרך חיים' מאת אדמור האמצעי (בנו של בעה"ת) מדבר בזה קצת באריכות, עיי"ש

שמואל אריאל
הודעות: 73
הצטרף: ג' דצמבר 19, 2017 1:16 pm

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

הודעהעל ידי שמואל אריאל » ד' אוקטובר 03, 2018 5:37 pm

לא מוסכם לכו"ע, אבל רבים מן הראשונים והאחרונים כתבו כעין זה, וכך משמע בפשטות מכמה מאמרי חז"ל.
יעויין כאן: http://asif.co.il/wpfb-file/zhr-28-5-pdf/

ולגבי ההשתדלות, בכמה ראשונים משמע שאכן יש לאדם להשתדל ככל שיש ביכולתו, ואין לצמצם אותה בגלל עניין ההשגחה. יעויין בתוך המאמר כאן: http://asif.co.il/wpfb-file/zhr-31-10-pdf/

מלבב
הודעות: 1614
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

הודעהעל ידי מלבב » ה' אוקטובר 04, 2018 10:47 am

כך משמע גם במורה נבוכים, שהוא כותב שרוב הצרות בן אדם גורם לעצמו, ואח״כ מאשים את הקב״ה בצרות שלו, הוא נותן כמה דוגמאות כמו שכל המחלות באים מאוכל לא בריא, מסתבר שאותו דבר נאמר על מי שמתעצל מלעבוד שאל לא לבא בתלונות להקבה על חוסר פרנסה.

עובדיה חן
הודעות: 1089
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

הודעהעל ידי עובדיה חן » ה' אוקטובר 04, 2018 11:01 am

וכבר נאמר וברכתיך בכל אשר תעשה דהיינו שצריך עשיה,כדי שהברכה תחול, אמנם שבט לוי בפשטות הם מחוץ להגדרות הללו ודבר הפלא יועץ[שנדמה לי שלא מזמן היה היארצייט שלו] הם לכל השבטים. ולא לשבט לוי או למי שנמצא בדרגא זו כמו שבט לוי כמבואר ברמב"ם סוף הלכות שמיטה.

002
הודעות: 287
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm

פלא יועץ - השתדלות

הודעהעל ידי 002 » ה' אוקטובר 04, 2018 12:16 pm

עובדיה חן כתב:וכבר נאמר וברכתיך בכל אשר תעשה דהיינו שצריך עשיה,כדי שהברכה תחול, אמנם שבט לוי בפשטות הם מחוץ להגדרות הללו ודבר הפלא יועץהם לכל השבטים. ולא לשבט לוי או למי שנמצא בדרגא זו כמו שבט לוי כמבואר ברמב"ם סוף הלכות שמיטה.

אשריך שכיוונת לדברי הפלא יועץ בעצמו. שכתב שם וז"ל:
"וכל האמור בענין הוא למי שאינו עושה רצון שוכן ערץ צריך לנהג מנהג דרך ארץ, ולמי שעושה מלאכתו קבע, הוא נתון תחת הטבע, אבל האיש הירא את ה' אשר בתורת ה' חפצו ובמצותיו חפץ מאד ועושה תורתו קבע ומלאכתו עראי, יצו ה' אתו את הברכה למעלה מן המערכה, וגופו יהיה בריא וחזק כביר כח, אף כי ירבה ענויים ועמל וטרח קווי ה' יחליפו כח, הון ועשר בביתם בלי מגרעת, מדעת ושלא מדעת. וזה פרוש הפסוק (משלי טז כ) משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח בה' אשריו. רוצה לומר שאינו משכיל על דבר אלא בוטח בה', אשריו."

ההוא דאמר
הודעות: 1361
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ג' אוקטובר 23, 2018 1:48 pm

חובת הלבבות שער הבטחון [סופ"ג] נראה דלא כפלא יועץ:
וכיון שהתברר חיוב הגלגול על הסבות על בני אדם נבאר עתה כי אין כל אדם חיב לחזר על כל סבה מסבות הטרף כי הסבות רבות. מהן נקלות שטרחן מעט כסחורה בחנות או מלאכת יד שטרחה מעט כתפירה וכאחוי והספרות ואצור המסחרים ושכיר האריסים והפועלים והשמשים בעבודת האדמה. ומהן סבות יש בהן יגיעה וטרח כעבוד העורות והוצאת הברזל והנחשת והעופרת מן מוצאיהם וזקוק הכסף בעופרת ונשא המשאות הכבדות ולכת בדרכים רחוקים תמיד ועבודת האדמה וחרישתה וכיוצא בהם. ומי שהוא מבני אדם חזק בגופו וחלש בהכרתו ראוי לו מהן מה שיש בו מן היגיעה כפי שיכול לסבול ומי שהוא חלש בגופו והכרתו חזקה אל יבקש מסבות הטרף מה שמיגע גופו אך יטה אל מה שיהיה קל על גופו ויוכל להתמיד עליו.
ולכל אדם יש חפץ במלאכה או סחורה מבלתי זולתה כבר הטביע האל לה בטבעו אהבה וחבה וכו'.
ועל הדמיון הזה תמצא מדות בני אדם וגופותם מוכנות לסחורות ולמלאכות. ומי שמוצא במדותיו וטבעו כסף אל מלאכה מהמלאכות ויהיה גופו ראוי לה ויוכל לסבל את טרחה יחזר עליה וישים אותה סבה להבאת מזונו ויסבל מתקה ומרירותה ואל יקוץ כשימנע ממנו הטרף בקצת העתים אך יבטח באלהים שיספיק לו טרפו כל ימי חייו.

החושב
הודעות: 1118
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

הודעהעל ידי החושב » ג' אוקטובר 23, 2018 2:23 pm

קוגן כתב:האם דבר זה מוסכם לכולי עלמא?

בין הדרשנים מקובל שדבר כזה הוא כפירה גמורה.
כמובן, דרשנים לא מתבססים על מקורות, וגם לא על שכל הישר, אלא אומרים דברים שיחזקו את הציבור בצורה האפקטיבית ביותר

החושב
הודעות: 1118
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

הודעהעל ידי החושב » ג' אוקטובר 23, 2018 2:28 pm

עינא דשפיר חזי כתב:זה חידוש עצום, למעשה זה מצמצם לחלוטין את הבטחון, לפי דבריו אין גבול להשתדלות.

לדעתי יש כאן איזה פיצול.
אנשים אוהבים לדבר על כל שגזירה אמת וחריצות שקר, ולא תלוי שום דבר בהשתדלות. ומצד שני, בחיי יום יום הם ממש לא חיים כך - אלא חיים לפי הגישה וההבנה שמי שיתעצל יאכל קש. ונמצא שלפי שיטתם הם עצמם קטני אמנה או אפילו כופרים.

פרנקל תאומים
הודעות: 2300
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' נובמבר 06, 2018 1:14 pm

החושב כתב:
עינא דשפיר חזי כתב:זה חידוש עצום, למעשה זה מצמצם לחלוטין את הבטחון, לפי דבריו אין גבול להשתדלות.

לדעתי יש כאן איזה פיצול.
אנשים אוהבים לדבר על כל שגזירה אמת וחריצות שקר, ולא תלוי שום דבר בהשתדלות. ומצד שני, בחיי יום יום הם ממש לא חיים כך - אלא חיים לפי הגישה וההבנה שמי שיתעצל יאכל קש. ונמצא שלפי שיטתם הם עצמם קטני אמנה או אפילו כופרים.

לצערינו, אנחנו מורגלים ברמייה עצמית, מדברים גבוהה גבוהה כאילו למעשה, על מושגים שרחוקים מאיתנו מאד בחיי המעשה.

ועל כגון דא היתה רבה ביקורתו הנוקבת של מופת הדור רבינו הקדוש הגראי"ל נ"ע,


אמנם שמעתי פעם מימרא חסידית נאה: "אם אין לנו ברונפ'ן (יי"ש), לפחות נדבר על הברונפ'ן"..

גימפעל
הודעות: 2496
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

הודעהעל ידי גימפעל » ג' מרץ 12, 2019 7:48 am

חידושי אגדות מהר"ל חולין קה
מהרל.png
מהרל.png (48.26 KiB) נצפה 2371 פעמים


ביליצר
הודעות: 1120
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: פלא יועץ - השתדלות

הודעהעל ידי ביליצר » ב' אפריל 22, 2019 12:55 pm

002 כתב:
עובדיה חן כתב:וכבר נאמר וברכתיך בכל אשר תעשה דהיינו שצריך עשיה,כדי שהברכה תחול, אמנם שבט לוי בפשטות הם מחוץ להגדרות הללו ודבר הפלא יועץהם לכל השבטים. ולא לשבט לוי או למי שנמצא בדרגא זו כמו שבט לוי כמבואר ברמב"ם סוף הלכות שמיטה.

אשריך שכיוונת לדברי הפלא יועץ בעצמו. שכתב שם וז"ל:
"וכל האמור בענין הוא למי שאינו עושה רצון שוכן ערץ צריך לנהג מנהג דרך ארץ, ולמי שעושה מלאכתו קבע, הוא נתון תחת הטבע, אבל האיש הירא את ה' אשר בתורת ה' חפצו ובמצותיו חפץ מאד ועושה תורתו קבע ומלאכתו עראי, יצו ה' אתו את הברכה למעלה מן המערכה, וגופו יהיה בריא וחזק כביר כח, אף כי ירבה ענויים ועמל וטרח קווי ה' יחליפו כח, הון ועשר בביתם בלי מגרעת, מדעת ושלא מדעת. וזה פרוש הפסוק (משלי טז כ) משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח בה' אשריו. רוצה לומר שאינו משכיל על דבר אלא בוטח בה', אשריו."


אחרי שכבודו ציטט קטע זה זקוק הוא לשנות את כל נושא האשכול שהרי מדובר
במי שלא עושה רצון שוכן ארץ ,
שנית גם בקטע כאן אינו מדבר כאן על שבט לוי אלא דוקא על הרמב"ם במדע לעשות את מלאכתו ארעי ותורתו קבע דהיינו ג שעות ,


הוקפץ לאחרונה על ידי 002 בתאריך ב' אפריל 22, 2019 12:55 pm.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 26 אורחים