עמוד 1 מתוך 1

תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 5:28 am
על ידי הצעיר באלפי
לאחרונה יש בעיה בחו"ל (הן באירופה והן בארה"ב) בשמחות אצל אנשים חרדים, שפועל נכרי שעובד אצל בעל הקייטרינג לוקח תמונות מהשולחנות הערוכים בשב"ק, וכמובן מוסרו להבעל הבית שלו במוצ"ש, ואז הוא עושה פירסומות מתמונות אלו, ובפרט כהיום ע"י מדי"ה חברתית (social media).
והשאלה הוא האם יש לבעל הבית חובת מחאה ?
והאם יכול להנות מהתמונה ?
והאם מישהו אחר יכול להנות מהתמונה ? (כגון מי שהכלים הם שלו- דהיינו שהקייטרינג שכר כלים מחברה אחרת, ולכן לחברה זו יש ענין לפרסם התמונה בכדי להראות כליו)

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 10:20 am
על ידי דרומי
התופעה של זלזול באיסור מלאכה ע"י גוי בשבת לא חדשה היא בארץ, ובדברי הפוסקים רואים שהם מתריעים עליה פה ושם על כך שמקילים בזה שלא לצורך.

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 6:18 pm
על ידי כדכד
מי אמר שתמונה נחשבת הנאה? מראה אין בו משום מעילה

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 7:02 pm
על ידי החתן סופר
כדכד כתב:מי אמר שתמונה נחשבת הנאה? מראה אין בו משום מעילה


עיין ארחות שבת פכ"ה סס"ו

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 8:02 pm
על ידי הצעיר באלפי
החתן סופר כתב:
כדכד כתב:מי אמר שתמונה נחשבת הנאה? מראה אין בו משום מעילה


עיין ארחות שבת פכ"ה סס"ו


שם באורח"ש דם בעשה זאת ישראל מומר רח"ל, השאלה הוא האם הדין שונה בעשהו נכרי לצורך ישראל או לא ?

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm
על ידי החתן סופר
הצעיר באלפי כתב:
החתן סופר כתב:
כדכד כתב:מי אמר שתמונה נחשבת הנאה? מראה אין בו משום מעילה


עיין ארחות שבת פכ"ה סס"ו


שם באורח"ש דם בעשה זאת ישראל מומר רח"ל, השאלה הוא האם הדין שונה בעשהו נכרי לצורך ישראל או לא ?


הגבתי לשאלה מי אמר שיש הנאה מתמונה דהויא מראה, לא לעצם הדיון כאן

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ד' אוקטובר 10, 2018 10:11 pm
על ידי אליהו עזריאל
דברי הארחות שבת מחודשים מאד ואין לו סמך מפוסקים מפורשים כזכור לי, יש לי מאמר שאני באמצע לכתוב בעניין שלכאורה מבואר שמותר מקווה לעלות בהזדמנות
ורק נקודה למחשבה הרי מה שיש לי ביד הוא אינו האיסור עצמו אלא תוצאה מהאיסור דהיינו תולדה מאן יאמר שתולדה מאיסור שבת אסור איפה מצינו כדבר הזה????

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 11, 2018 2:37 pm
על ידי אבימן
וודאי שההנאה מהדבר נחשב כהנאה גמורה שהרי לא נהנה מהמראה אלא מהתמונה שצילם (לפרסומת וכו')
אם עושה לצורך בעה"ב צריך למחות בידו כיון שעושה בבית ישראל וכ"ש שעושה כן באופן קבוע יש למחות בידו דהוי כהערמה (שכה, יג)
אם עושה לצורך עצמו (להעלות לרשתות חברתיות וכדו' ולפאר מעשה ידיו) אין צריך למחות
לגבי הנאה מהדבר מותר אחר בכדי שיעשו (ואף ששייך אף בזה שלא תהא מרגילו לעת"ל לא מצאנו שאסרו בזה אחר בכדי שיעשו)

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 11, 2018 2:51 pm
על ידי מקדש מלך
אבימן כתב:וודאי שההנאה מהדבר נחשב כהנאה גמורה שהרי לא נהנה מהמראה אלא מהתמונה שצילם (לפרסומת וכו')
אם עושה לצורך בעה"ב צריך למחות בידו כיון שעושה בבית ישראל וכ"ש שעושה כן באופן קבוע יש למחות בידו דהוי כהערמה (שכה, יג)
אם עושה לצורך עצמו (להעלות לרשתות חברתיות וכדו' ולפאר מעשה ידיו) אין צריך למחות
לגבי הנאה מהדבר מותר אחר בכדי שיעשו (ואף ששייך אף בזה שלא תהא מרגילו לעת"ל לא מצאנו שאסרו בזה אחר בכדי שיעשו)


בעשה לצורך עצמו יש איסור הנאה בכדי שייעשו?

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ה' אוקטובר 11, 2018 2:59 pm
על ידי מענה איש
לא שייך בכדי שיעשו במצב הזה

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ו' אוקטובר 12, 2018 8:39 am
על ידי אבימן
מקדש מלך כתב:
אבימן כתב:וודאי שההנאה מהדבר נחשב כהנאה גמורה שהרי לא נהנה מהמראה אלא מהתמונה שצילם (לפרסומת וכו')
אם עושה לצורך בעה"ב צריך למחות בידו כיון שעושה בבית ישראל וכ"ש שעושה כן באופן קבוע יש למחות בידו דהוי כהערמה (שכה, יג)
אם עושה לצורך עצמו (להעלות לרשתות חברתיות וכדו' ולפאר מעשה ידיו) אין צריך למחות
לגבי הנאה מהדבר מותר אחר בכדי שיעשו (ואף ששייך אף בזה שלא תהא מרגילו לעת"ל לא מצאנו שאסרו בזה אחר בכדי שיעשו)


בעשה לצורך עצמו יש איסור הנאה בכדי שייעשו?


כוונתי בעושה עבור ישראל

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ו' אוקטובר 12, 2018 8:40 am
על ידי אבימן
מענה איש כתב:לא שייך בכדי שיעשו במצב הזה

הרב מענה אולי תפרש דבריך
צילום הוא הדבר האסור שנעשה כאן ושייך בו בכדי שיעשו

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ו' אוקטובר 12, 2018 9:37 am
על ידי חיימשה
כ"כ ברור שצילום יש בו איסור בשבת?

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ש' אוקטובר 13, 2018 8:54 pm
על ידי עזריאל ברגר
אבימן כתב:
מענה איש כתב:לא שייך בכדי שיעשו במצב הזה

הרב מענה אולי תפרש דבריך
צילום הוא הדבר האסור שנעשה כאן ושייך בו בכדי שיעשו

כבר דנו בפוסקים אם שייך בכדי-שיעשו בצילום תמונה שאי אפשר לצלם אותה אחרי השבת.

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ש' אוקטובר 13, 2018 9:35 pm
על ידי אבימן
עזריאל ברגר כתב:כבר דנו בפוסקים אם שייך בכדי-שיעשו בצילום תמונה שאי אפשר לצלם אותה אחרי השבת.

כתבתי את דעתי
בנוסף כאן שייך לעשות אחר השבת (לערוך שלחן וכו') אלא שזה מלווה בטירחא מרובה לא מצאנו הגבלה כזו

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

פורסם: ד' אוקטובר 31, 2018 4:31 am
על ידי גימפעל