עמוד 1 מתוך 1

צורת כבש המזבח

פורסם: ה' אוקטובר 18, 2018 10:40 pm
על ידי שמר
האם כבש המזבח היה כעין רמפה - כלומר לא היה בנוי כל חללו אלא מתחת הכבש היה אויר. או שמא היה הכבש כ"אבן" העשויה בצורה אלכסונית - כלומר לא היה חלל תחת הכבש אלא היה מלא.
את ההדמיות והציורים אני מכיר, הוכחות אני מבקש.

Re: צורת כבש המזבח

פורסם: ה' אוקטובר 18, 2018 10:55 pm
על ידי קאצ'קלה
כתב הרמב"ם הלכות בית הבחירה פ"ב הט"ז:
כשבונין המזבח בונין אותו כולו אטום כמין עמוד ואין עושין בו חלל כלל, אלא מביא אבנים שלמות גדולות וקטנות ומביא סיד וזפת וקונייא וממחה ושופך לתוך מלבן גדול כמדתו ובונה ועולה, ונותן בתוך הבנין גוף של עץ או אבן בקרן דרומית מזרחית כמדת היסוד, וכן נותן בתוך כל קרן וקרן עד שישלים הבנין ויסיר הגופים שבתוך הבנין כדי שתשאר קרן דרומית מזרחית בלא יסוד וישארו הקרנות חלולין.

וכתוב ע"ז בלחם שמים:
ונותן בתוך הבנין גוף של עץ. כן צ"ל ג"כ לענין עשיית הלול הנזכר, ולהבדיל הכבשים מן המזבח, והרבובה הנזכרת למעלה בדברי רבינו, שבודאי גם הכבש כולו היה נעשה בנין אטום באופן המבואר בדברי רבינו.

Re: צורת כבש המזבח

פורסם: ה' אוקטובר 18, 2018 11:16 pm
על ידי קו ירוק
ראה תפארת ישראל, עמ"ס עירובין, פ"י מי"ד, בועז אות א',
מה שהוכיח שכבש היה בנין כמו המזבח. ומרוצף אבנים.