מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
שומע ומשמיע
הודעות: 2327
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ו' אוקטובר 19, 2018 12:44 am

כתב הלקט יושר

זימנא חדא בשבת חתך באצבעו עד שיצא הדם, ולא רצה לכפרה אפילו בבגד אדום משום צובע, ושייך צבע בבגד אדום יותר מבבגד לבן, משום די"ל בבגד לבן הוי לכלוך, מ"מ שייך נמי בבגד לבן צובע אדום, והיה מכפרה אצבעו בעץ, וז"ל אור זרוע בהלכות שבת צריכין עבדי אל-הינו ליזהר, אם שותין משקין צבועין בשבת, כנון יין אדום או מין תותים, או אוכלין צבועין כגון תותים, או פרי שקו' שהאש והם שחורות, שלא יצבעו בהם מטותיהם וסדיניהם ולבושיהם, וכן אדם שחתך באצבעו ודם שותת יזהר שלא יתן עליו שום דבר מפני שצובע, וצביעת פיו וידיו אין לחוש עכ"ל, ושאלתי לו האיך הנדות בודקות בשבת, ואמר לי שמא לא מוצאות דם.


ולכאורה תשובתו שאין זה פסיק רישא, אף על פי שזה רק מחוסר ידיעה האם כעת יש דם.

החתן סופר
הודעות: 240
הצטרף: ב' מאי 11, 2015 9:58 pm

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

הודעהעל ידי החתן סופר » ש' אוקטובר 20, 2018 10:52 pm

דבריו מכוונים עם הריטב"א יומא לד: ד"ה והתניא באמצע הדיבור- ועוד שאין כל המתכות מצטרפות בכניסה למים, וכל דאפשר בשום צד בלא מלאכה לא חשיב פסיק רישא כדברירנא בכמה דוכתי.

וזכור לי שבחזו"ע ריש ח"ה במלאכת צובע הביא דברי הלקט יושר ודן בארוכה על בדיקת נידה בשבת והרחיב מהראשונים בכתובות ו. ואינו תח"י כעת.

מתהלך
הודעות: 117
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 3:37 pm

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

הודעהעל ידי מתהלך » ש' אוקטובר 20, 2018 11:31 pm

החתן סופר כתב:דבריו מכוונים עם הריטב"א יומא לד: ד"ה והתניא באמצע הדיבור- ועוד שאין כל המתכות מצטרפות בכניסה למים, וכל דאפשר בשום צד בלא מלאכה לא חשיב פסיק רישא כדברירנא בכמה דוכתי.

וזכור לי שבחזו"ע ריש ח"ה במלאכת צובע הביא דברי הלקט יושר ודן בארוכה על בדיקת נידה בשבת והרחיב מהראשונים בכתובות ו. ואינו תח"י כעת.

הביה"ל מביא את הרמב"ן לגבי צירוף שכתב "ושמא כבר נצטרפו", ז"א שהספק לשעבר גם הוא ספק, אבל ידוע לחלק שגם לא כל לשעבר הוא אותו דבר, דהנה הדוגמא של הרמב"ן היא דוגמא של ספק שמאוד קשה לברר אותו, מהי בדיוק הדרגה של צירוף? האם כבר הגיע לדרגה הזו? אבל הספק של אם יש זבובים בקופסה (ט"ז) רק צריך הבטה בעלמה, ולכן הרבה אומרים שלכה"פ במקרים כמו של הרמב"ן הוכרע שזה לא חשיב פ"ר אלא אינו פ"ר.

והראי' מהריטב"א שהבאת מצד אחד לכאורה קצת דומה לרמב"ן כי מי בקי וידע איזו מתכת בדיוק מצטרפת ובאלו תנאים ואיזו לא. (אך אולי אני טועה והרבה בקיאים ורק אנשים שלא מתעסקים בזה לא יודעים).

אך מצד שני יש ראיה מהריטב"א לנקודה אחרת, כי יש להסתפק על אינו פ"ר בדבר שהוא מציאות קבועה, וחוסר הידיעה אינו במצב הנוכחי (האם נכנסו זבובים לקופסא מקודם?) אלא במצב הכללי (האם הכפתור הזה מחובר למנורה כל שהיא או שלא? ומקרה טבעי יותר: האם חוט אלומיניום מעביר חשמל ויפעיל את המנורה או לא?).
ולכאורה מהריטב"א הזה מוכח שאכן גם זה נחשב לאינו פ"ר ויש"כ על כך.

גם יש"כ לפותח האשכול שלכאו' הביא ראי' למקרה של הט"ז, ומעניין אם מי מהלומדים כאן ימצא מקום הפרכה. (אף אמנם שאינו מזכיר בפירוש 'אינו פ"ר' ויל"ע).

עושה חדשות
הודעות: 8883
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' אוקטובר 20, 2018 11:57 pm

שומע ומשמיע כתב:ולכאורה תשובתו שאין זה פסיק רישא, אף על פי שזה רק מחוסר ידיעה האם כעת יש דם.

ל"ש כאן ההיתר של ספק פסי"ר, דה"ה 'מתכוין' למציאת הדם.

יותר נראה כוונתו דהוי ספק דרבנן ולקולא, כי הצביעה היא דרך לכלוך.

מתהלך
הודעות: 117
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 3:37 pm

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

הודעהעל ידי מתהלך » א' אוקטובר 21, 2018 1:52 am

עושה חדשות כתב:
שומע ומשמיע כתב:ולכאורה תשובתו שאין זה פסיק רישא, אף על פי שזה רק מחוסר ידיעה האם כעת יש דם.

ל"ש כאן ההיתר של ספק פסי"ר, דה"ה 'מתכוין' למציאת הדם.

יותר נראה כוונתו דהוי ספק דרבנן ולקולא, כי הצביעה היא דרך לכלוך.

מתכוון למציאת הדם, אבל אינו מתכוון לצביעה.

סד"ר בגלל דרך לכלוך לכאו' היה יותר צריך להזכיר.

שומע ומשמיע
הודעות: 2327
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' אוקטובר 21, 2018 7:30 pm

מתהלך כתב:
עושה חדשות כתב:
שומע ומשמיע כתב:ולכאורה תשובתו שאין זה פסיק רישא, אף על פי שזה רק מחוסר ידיעה האם כעת יש דם.

ל"ש כאן ההיתר של ספק פסי"ר, דה"ה 'מתכוין' למציאת הדם.

יותר נראה כוונתו דהוי ספק דרבנן ולקולא, כי הצביעה היא דרך לכלוך.

מתכוון למציאת הדם, אבל אינו מתכוון לצביעה.

סד"ר בגלל דרך לכלוך לכאו' היה יותר צריך להזכיר.

כדברי הרב מתהלך מפורש בראשונים שדנו בנושא זה בהלכות פ"ר.

מתהלך
הודעות: 117
הצטרף: א' ינואר 08, 2017 3:37 pm

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

הודעהעל ידי מתהלך » א' אוקטובר 21, 2018 8:57 pm

שומע ומשמיע כתב:
מתהלך כתב:
עושה חדשות כתב:
שומע ומשמיע כתב:ולכאורה תשובתו שאין זה פסיק רישא, אף על פי שזה רק מחוסר ידיעה האם כעת יש דם.

ל"ש כאן ההיתר של ספק פסי"ר, דה"ה 'מתכוין' למציאת הדם.

יותר נראה כוונתו דהוי ספק דרבנן ולקולא, כי הצביעה היא דרך לכלוך.

מתכוון למציאת הדם, אבל אינו מתכוון לצביעה.

סד"ר בגלל דרך לכלוך לכאו' היה יותר צריך להזכיר.

כדברי הרב מתהלך מפורש בראשונים שדנו בנושא זה בהלכות פ"ר.

ראוי להוסיף שמבחינתו אין עניין שייספג בבד, יכול להיות רק מונח עליו.

עושה חדשות
הודעות: 8883
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' מאי 18, 2020 5:26 pm

רגילים לשאול, אם ספק פסיק רישא (המכונה -פסיק רישא דלשעבר) יש בו איסור, א"כ כל מקרה של 'אינו מתכוין' הוא ספק פסיק רישא. דהרי אין הדבר תלוי בהחלטה ובחירה של הספסל האם לחרוץ חריץ באדמה או לאו, אלא הכל תלוי בנתונים מוקדמים כמו כובדו של הספסל ואיכות האדמה וכד', אלא שאין אנו יודעים את איכות הדברים בידיעה ברורה, ושוב אין כאן אלא ספק פסיק רישא.

אשמח לשמוע מה רגילים לענות על כך. והאם מה שאני לומד מדברי הרב מתהלך כדלהלן, זהו אכן הביאור המוסכם.

מתהלך כתב:הביה"ל מביא את הרמב"ן לגבי צירוף שכתב "ושמא כבר נצטרפו", ז"א שהספק לשעבר גם הוא ספק, אבל ידוע לחלק שגם לא כל לשעבר הוא אותו דבר, דהנה הדוגמא של הרמב"ן היא דוגמא של ספק שמאוד קשה לברר אותו, מהי בדיוק הדרגה של צירוף? האם כבר הגיע לדרגה הזו? אבל הספק של אם יש זבובים בקופסה (ט"ז) רק צריך הבטה בעלמה, ולכן הרבה אומרים שלכה"פ במקרים כמו של הרמב"ן הוכרע שזה לא חשיב פ"ר אלא אינו פ"ר.
והראי' מהריטב"א שהבאת מצד אחד לכאורה קצת דומה לרמב"ן כי מי בקי וידע איזו מתכת בדיוק מצטרפת ובאלו תנאים ואיזו לא. (אך אולי אני טועה והרבה בקיאים ורק אנשים שלא מתעסקים בזה לא יודעים).
אך מצד שני יש ראיה מהריטב"א לנקודה אחרת, כי יש להסתפק על אינו פ"ר בדבר שהוא מציאות קבועה, וחוסר הידיעה אינו במצב הנוכחי (האם נכנסו זבובים לקופסא מקודם?) אלא במצב הכללי (האם הכפתור הזה מחובר למנורה כל שהיא או שלא? ומקרה טבעי יותר: האם חוט אלומיניום מעביר חשמל ויפעיל את המנורה או לא?).
ולכאורה מהריטב"א הזה מוכח שאכן גם זה נחשב לאינו פ"ר ויש"כ על כך.

סגי נהור
הודעות: 4097
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

הודעהעל ידי סגי נהור » ב' מאי 18, 2020 5:36 pm

עושה חדשות כתב:רגילים לשאול, אם ספק פסיק רישא (המכונה -פסיק רישא דלשעבר) יש בו איסור, א"כ כל מקרה של 'אינו מתכוין' הוא ספק פסיק רישא. דהרי אין הדבר תלוי בהחלטה ובחירה של הספסל האם לחרוץ חריץ באדמה או לאו, אלא הכל תלוי בנתונים מוקדמים כמו כובדו של הספסל ואיכות האדמה וכד', אלא שאין אנו יודעים את איכות הדברים בידיעה ברורה, ושוב אין כאן אלא ספק פסיק רישא.

viewtopic.php?f=51&t=47038&#p569626


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 75 אורחים