מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
שמואל דוד
הודעות: 5554
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוקטובר 29, 2018 10:26 pm

פרק ב

אך הסיבות אשר בהן ייתכן הביטחון מהבוטח על הברואים הן שבע.
אחת מהן, הרחמים והחמלה, כי האדם כשהוא יודע בחברו שהוא מרחם וחומל עליו, יבטח בו ותנוח נפשו עליו כל מה שיטריחהו מענייניו.

והשנית שיהיה יודע בו עם אהבתו שאיננו מתעלם ממנו ולא מתעצל בחפצו, אבל הוא יודע בו שהוא משתדל ומסכים לעשותו. כי אם לא יתברר לו ממנו כל זה, לא יהיה ביטחונו עליו שלם, מפני שהוא יודע התעלמותו ורפיונו בחפצו. וכאשר יתקבצו לבוטח ממי שבטח בו שתי מידות אלה: גודל רחמיו עליו ורוב השגחתו על ענייניו - יבטח בו מבלי ספק.

והשלישית שיהיה חזק לא ינוצח באשר הוא חפץ, ולא ימנעהו מונע מעשות בקשת הבוטח. כי אם יהיה חלש - לא ישלם הביטחון עליו, אף על פי שנתברר שהוא מרחם ומשגיח, מפני המנע דברים ממנו ברוב העניינים.
וכאשר יתקבצו בו שלוש המידות האלה, יהיה הביטחון עליו יותר ראוי.

והרביעית שיהיה יודע באופני תועלת הבוטח עליו, ולא יעלם ממנו מה שהוא טוב לו בנסתר ובנראה, ומה שייטב בו עניינו.
כי אם לא ידע כל זה, לא תנוח נפש הבוטח עליו. וכאשר יתקבצו לו בו דעתו בתועלותיו ויכולתו בהם, ורוב השגחתו עליהם, וחמלתו עליו - יחזק ביטחונו בו מבלי ספק.

והחמישית שיהיה מתייחד בהנהגת הבוטח עליו מתחילת הוויתו וגידולו וינקותו ונערותו ובחרותו וישישותו וזקנתו עד תכלית עניינו.
וכשיתברר כל זה ממנו לבוטח, יתחייב שתנוח נפשו עליו, וישען עליו, בעבור מה שקדם לו עליו מן הטובות העודפות והתועליות המתמידות. ויהיה זה מחייב חזקת ביטחונו בו.

והשישית שיהיה עניין הבוטח מסור בידו, ולא יוכל אדם להזיקו ולהועילו, ולא להטיב אליו ולא לדחות נזק מעליו זולתו, כעבד האסור אשר הוא בבית הבור ברשות אדוניו.
וכשיהיה הבוטח ברשות מי שבטח עליו על העניין הזה - יהיה יותר ראוי לבטוח עליו.

והשביעית שיהיה מי שבטח עליו בתכלית הנדיבות והחסד למי שראוי לו, ולמי שאינו ראוי לו, ותהיה נדיבותו מתמדת וחסדו נמשך לא ייכרת ולא יפסק.

ומי שנקבצו בו כל המידות האלה עם כל מה שהזכרנו קודם לזה, נשלמו תנאי הביטחון בו, והתחייב היודע ממנו לבטוח בו ושתנוח נפשו עליו בגילויו ובנסתרו, בלבו ובאבריו, ולהימסר אליו ולרצות בגזרותיו, ולדון אותו לטוב בכל דיניו ומפעליו.

ויש לעיין בכוונת החוה״ל בשינוי הלשונות.
אשמח בביאור בזה.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ד' יוני 03, 2020 7:04 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

בן מיכאל
הודעות: 1575
הצטרף: ד' ינואר 04, 2017 2:19 pm

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי בן מיכאל » ב' אוקטובר 29, 2018 10:32 pm

קשה לדייק כ"כ, כי הספר כידוע מתורגם מערבית.

שמואל דוד
הודעות: 5554
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוקטובר 29, 2018 11:10 pm

יישר כח.
וע״ע בספר שיח יום
download/file.php?id=65725
ועדיין יש לעיין בזה.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ד' אוגוסט 07, 2019 8:10 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 5554
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוגוסט 07, 2019 8:02 pm

בן מיכאל כתב:קשה לדייק כ"כ, כי הספר כידוע מתורגם מערבית.

לכא׳ עדיין אפשר לדייק.

איתן
הודעות: 977
הצטרף: ו' יולי 08, 2016 1:37 pm
מיקום: ביתר עילית
שם מלא: איתן קלמנס

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי איתן » ד' אוגוסט 07, 2019 8:14 pm

בדקתי בתרגום הרב קאפח, הוא תרגם את המודגש באופן דומה.
איני יודע עד כמה אפשר ללעשות דיוקים כאלו.

עכ"פ רבינו בחיי מוסיף את הסיבות הנוספות לסיבות הראשונות, כך שעם כל דרגה נוספת הבטחון אמור לעלות עוד ועוד.

שמואל דוד
הודעות: 5554
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוגוסט 07, 2019 9:04 pm

לכאורה יבטח בו בלי ספק הוא לשון חזק יותר מראוי לבטוח עליו.

אביגדור דרור
הודעות: 36
הצטרף: ג' יוני 25, 2019 7:40 am

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי אביגדור דרור » ה' אוגוסט 08, 2019 12:21 am

יותר ראוי היינו מהדרגה הקודמת, וא"כ זה בטחון יותר חזק.

שמואל דוד
הודעות: 5554
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוגוסט 08, 2019 1:16 am

לא הבנתי כוונתך.

אביגדור דרור
הודעות: 36
הצטרף: ג' יוני 25, 2019 7:40 am

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי אביגדור דרור » ה' אוגוסט 08, 2019 2:22 am

יכול להיות שהלשון 'יבטח בו בלי ספק' הוא יותר מ'ראוי לבטוח' אבל לא כשזה בא להוסיף על ה'יבטח בו בלי ספק',
דהיינו למשל כשנוסף גם שהוא חזק בלתי מנוצח אז יותר ראוי לבטוח.

שמואל דוד
הודעות: 5554
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוגוסט 08, 2019 2:31 am

הבנתי, ייש"כ!

שמואל דוד
הודעות: 5554
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוגוסט 25, 2019 8:43 pm

שער הבטחון פרק ד

ואם יהיה הבוטח בעל אשה כו׳ כמו שכתוב ואהבת לרעל כמוך ואמר לא תשנא את אחיך בלבבך כו׳

יש לעיין, חדא, הרי בסדר הפסוקים ׳לא תשנא׳ קודם ל׳ואהבת לרעך׳, ועוד ק׳ שהרי לכאורה ׳ואהבת׳ הוא מדריגה גדולה יותר מ׳לא תשנא׳ וא״כ הול״ל ׳לא תשנא׳ ואח״כ ׳ואהבת׳ וצ״ע.

שמואל דוד
הודעות: 5554
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' יוני 03, 2020 7:04 pm

הקדמה לשער הבטחון:
ואם יוכיח אותם לא יזהר בכבודם ואם יכלימם לא יבוש מהם ולא ייפה להם השקר כו׳ ואמר (יחזקאל ב ו) אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא ואמר (יחזקאל ב ו) מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת ואמר (ירמיה א ח) אל תירא מפניהם ואמר (ירמיה א יז) אל תחת מפניהם ואמר (יחזקאל ג ט) כשמיר חזק מצר נתתי מצחך לא תירא אותם ולא תחת מפניהם.

יש לדקדק מדוע התחיל להביא פסוק מיחזקאל והפסיק עם פסוק מירמיה ואח״כ חוזר והביא עוד פסוק מיחזקאל. גם יל״ע באריכות וכפילות הפסוקים, ומה החלוק בין תירא ותחת ובין מהם, מפניהם, אותם.

שמואל דוד
הודעות: 5554
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יוני 23, 2020 6:57 pm

שער הבטחון ג׳:

ומי שאינו מבין עניני העולם יחשב כי הסבה המתחדשת מחיבת שנוי הענינים והתהפכותם מענין אל ענין. והסבה חלושה ונקלה מהיות ממנה שנוי או חלוף בעצמם כאשר נראה הגרגיר האחד מן החטה מצמיח שלש מאות שבלים ובכל שבלת שלשים גרגרים ויהיה הגרגיר האחד סבה לעשרת אלפים או קרוב להם. היעלם כי כח הגרגיר חלוש מעשות כמות זו וכן שאר הגרגרים הנזרעים והנטועים. וכן נאמר בהוית האדם ושאר החיים מטפת הזרע וכמו כן הוית הדג הגדול מביצת הדג עם קטנותה.

האם זה לשון גוזמא כמו שמצינו בעוד מקומות מספר שלש מאות?
viewtopic.php?f=7&t=44606

שמואל דוד
הודעות: 5554
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יולי 12, 2020 11:27 pm

סוף פרק שלישי:
להשתמש בנשים ולבעל אותן להרבות הזרע.


ק״ק מדוע נקט בלשון זה ולא כתב בלשון נקיה לישא נשים להרבות הזרע.

טברייני
הודעות: 806
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי טברייני » ש' ספטמבר 12, 2020 10:00 pm

רבינו בחיי כותב שה' הטביע בבעלי החיים את הרצון והיכולת ללכוד את מזונם, וזו לשונו -

כמו שהטביע בטבע החתול צידת העכברים, ובטבע הנץ צידת מה שראוי לו מן העוף, ובטבע האיל צידת הנחשים. וכן יש מן העופות שיצודו הדגים לבד, וכן בטבע מין ומין ממיני החיים נטייה ותאווה אל מין ממיני הצמחים והחיים, הוטבע עליו להיות סיבה למזונו, ותכונת גופו ואבריו ראויים לדבר ההוא, כפה הארוך והשוק הארוך לעוף שהוא צד את הדגים, וכשן והציפורן החזק לארי, והקרניים לשור ולאיל


האם ידוע למישהו האם יש כזו מציאות בימינו או בזמנם? השמענו כדבר הזה שאיל יצוד נחש?!

מצינו שהאיילה יולדת על ידי שהנחש מכיש אותה, ומצינו נחשי ענק שמסוגלים לטרוף איילות. אבל כדברי רבינו בחיי אינני מוצא.

אשמח לכל מידע ותגובה בענין.

לבי במערב
הודעות: 6210
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי לבי במערב » א' ספטמבר 13, 2020 5:18 am

מערך 'אייליים' ('המכלול' יצ"ו): "האיילים הם צמחונים מובהקים".
אוצ"ל 'ובטבע הנחש(ים) צידת האיל(ים)'.

טברייני
הודעות: 806
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי טברייני » א' ספטמבר 13, 2020 11:40 am

לבי במערב - לבך עמי.

אכן חשבתי שזו שגיאה ושמא טעות בתרגום, אבל בהמשך הציטוט שהבאתי הוא כותב

ותכונת גופו ואבריו ראויים לדבר ההוא, כפה הארוך והשוק הארוך לעוף שהוא צד את הדגים, וכשן והציפורן החזק לארי, והקרניים לשור ולאיל


ומשמע מיניה שאכן האיל תופס בקרניו נחשים. ושוב ושוב אתמהה.

תוכן
הודעות: 5446
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי תוכן » א' ספטמבר 13, 2020 12:42 pm


טברייני
הודעות: 806
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי טברייני » א' ספטמבר 13, 2020 1:27 pm

תודה רבה, אבל התרגום של גוגל ממש עקום, תוכל לסייע לי בקטע הרלוונטי?!

לבי במערב
הודעות: 6210
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי לבי במערב » א' ספטמבר 13, 2020 3:45 pm

הכוונה, לכאו', לזה.

לבי במערב
הודעות: 6210
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי לבי במערב » א' ספטמבר 13, 2020 3:58 pm

טברייני כתב:ומשמע מיניה שאכן האיל תופס בקרניו נחשים. ושוב ושוב אתמהה.
אדרבא, משם ראי'; ראה בפירושים על־אתר ('טוב הלבנון', 'פת לחם' ו'שמחת לבב').

מה שנכון נכון
הודעות: 10186
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' ספטמבר 13, 2020 4:06 pm

ראה שער השמים.
הקרניים שזכר אח"כ לא קשורות בהכרח לצידת הנחשים. אבל 'אם תרצה גם זו אגדה'.

טברייני
הודעות: 806
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: הערות בחובת הלבבות שער הבטחון

הודעהעל ידי טברייני » א' ספטמבר 13, 2020 6:16 pm

דברי שער השמיים בהחלט מדהימים ומעניינים, אך נשמע מדבריו שהם אוכלים הנחשים להציל עצמם מהם וזה בהחלט מזיק להם אילולי שהם טובלים במים קרים, ואילו מדברי רבינו בחיי נשמע שזהו מזונם.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 164 אורחים