מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

שיטת הפסיקה של עדות המזרח

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
תם מה הוא אומר
הודעות: 1039
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ה' נובמבר 29, 2018 2:01 am

ישראל אליהו כתב:
תם מה הוא אומר כתב:
נהר שלום כתב:מאמר הגר"מ מאזוז שליט"א על ברכת הדלקת נ"ש


יש הרבה מה להעיר על דבריו.

בכלל, על כל דרכו בהלכה יש מה לעמוד. ואכ"מ.

במאמר זה הוא עומד בין הפטיש לסדן, דהיינו הגר"ע יוסף שאותו הוא מעריץ כידוע, לבין אביו.. [נדמה לי שהדבר היחיד שמצאתי שהוא חולק בהדיא על אביו זה בייחס אל הציונות, שהוא טוען ששיקרו על אביו אנשי העדה החרדית, אבל יש לשמוח שהוקמה המדינה, ודעותיו כיום כבר כתובים בעלוניו].

מה שכן, נקודה שלא הובהרה כאן כל הצורך, זה מה שהוא מעיר על הגרי"ח סופר שליט"א בדקמ"ה ע"א, מדוע אינו מחשיב את שינויי המנהג ששינה הגר"ע יוסף כשינוי מנהג, וכבר העירו ע"ז כאן.

ואני ירחיב קצת: אמנם אמת נכון הדבר כי חבריו של הגר"ע יוסף חלקו עליו. מהם הגרב"צ אבא שאול (כעדות הגרי"ח סופר שליט"א בכמה מקומות בחיבורי קדשו), ועוד, וכך היה המנהג דורות.
ייתכן גם ששינוי המנהג נבע על ידי ש"פיתו" את הנשים לעזוב מנהג שנהגו בו דורות. (כך שמעתי מאחד מגדולי הדור שליט"א).
אבל, אחרי שהתקבלה הלכה ברוב הציבור לנהוג לברך לפני ההדלקה, ייתכן שזה מגיע בגלל שרוב הציבור הוא חוזר בתשובה וכו', אבל בכל זאת, אין ספק שהקב"ה עזר לו שפסקיו התקבלו בציבור, ואפילו הגרב"צ א"ש זצ"ל לא הורה לברך ולהדליק ע' שו"ת אול"צ, רק ליחידים הורה כן, [ואני מבין שהורה כך למשפחות שתמיד נהגו כך דור אחר דור, ולא דור של בעלי תשובה, וזה טעון בדיקה], אם כך, מדוע שלא ייחשב ששינה את המנהג?

הרי יש כח ביד פוסק לשנות מנהג, מצינו תמיד שינויי מנהגים לאורך הדורות, ואין כל ספק שהגר"ע יוסף היה ת"ח מופלג, מאי שנא?

אשמח לקבל תשובה ברורה בענין זה

זה לא נכון. רק ניסח את התשובה באופן שלא תפגע בגרע"י.
הוא כתב בערך כך: מי שאין לה מנהג, שתברך ואח"כ תדליק.
והיו הרבה שהבינו מזה שכל כלה חדשה תברך ואח"כ תדליק.
ובאמת כוונתו למי שגם אמה לא נהגה להדליק קודם. [אולי גיורת], ואולי אפילו אין אחת כזאת. רק ניסח כך משום השלום [וישנם עוד דוגמאות לזה].

הר"מ מזוז חולק כמה פעמים על הגרע"י, ולמה לא שאל שם על עצמו שכבר הונהג כהגרע"י.

התייחסתי לעיל לטענת המנהג שהונהג
viewtopic.php?f=17&t=42864&p=501066&hilit=%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%92+%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D#p501040לגבי הדלקה לפני או אחרי, דעת הגרב"צ, ניתי ספרא ונחזי, ואני מדגיש את כל הקטעים המחודשים, זו הלשון בשו"ת אור לציון ח"ב פרק יח סי' ג:

שאלה. אשה המדלקת נרות שבת, האם תברך ואחר כך תדליק, או שתברך לאחר ההדלקה.
תשובה. אשה שנהגה לברך אחר ההדלקה, תמשיך כמנהגה, ואשה שנהגה לברך קודם ההדלקה, גם כן תמשיך כמנהגה. ומי שאין לה מנהג בזה, טוב שתברך תחילה ואחר כך תדליק.
ובמקורות שם כתב וז"ל,
הרמ"א בסימן רס"ג סעיף ה' הביא מחלוקת אם מברכים קודם ההדלקה או לאחר ההדלקה, וכתב שהמנהג לברך אחר ההדלקה. אולם מלשון מרן שם שכתב כשידליק יברך, משמע שמברך ואח"כ מדליק. והנה הרבה קהילות בבני ספרד נהגו לברך אחר ההדלקה, ונראה שנהגו כן, אף שאין כן דעת מרן, כדי שלא יבואו לזלזל במלאכות שבת, שיש לחוש שיסברו הנשים שקבלת שבת תלויה בברכה, וכיון שרואות שאעפ"י שבירכו מותרות במלאכת ההדלקה, יבואו לזלזל בעשיית מלאכה.
ונראה שהנוהגות כן יכולות להמשיך במנהגן, שאף שלכתחילה פסק מרן כדעת הרמב"ם שכתב בפרק י"א מהלכות ברכות הלכה ז' שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן, ואם עברה המצוה אינו מברך, מ"מ לא פסק לגמרי כשיטת הרמב"ם, שהרי כתב בסימן קס"ה סעיף א' לענין נט"י לאחר עשיית צרכיו, שאם רוצה ליטול רק פעם אחת, מברך לאחר נטילה בשעת ניגוב, מוכח שסמך להתיר לברך אף לאחר נטילה, ודלא כהרמב"ם. וגם מצינו דלא נהגו כמרן אף במקום שכתב לברך קודם מעשה המצוה, שהרי בשו"ע בסימן קנ"ח סעיף י"א כתב מרן שצריך לברך קודם מים שניים, ונהגו בזה דלא כוותיה, אלא כדברי הרמ"א שם. ועוד הרי אנו נוטלים רביעית בבת אחת, ולדעת מרן צריך לברך קודם הנטילה, דהרי בנוטל רביעית ליכא מים שניים, כמבואר בשו"ע בסימן קס"ב סעיף ד' ע"ש, אלא שנהגו בזה דלא כמרן. וא"כ ה"ה לענין הדלקת נרות, דהנוהגות להדליק ואחר כך לברך יכולות להמשיך במנהגן.
וכל זה בהדלקת נרות שבת, אבל ביום טוב יברכו ואח"כ ידליקו, שהרי כל הטעם שמדליקים קודם, הוא משום שנראה שקיבלו שבת בברכה ושוב אסור להדליק, אבל ביום טוב לא שייך טעם זה, שהרי מותר להדליק ביום טוב. וכן הסכמת הפוסקים, כסברת אשתו של הפרישה שהובאה בהקדמת בן הפרישה לטור או"ח שיש לחלק בין שבת ויו"ט, ודלא כהמג"א בסימן רס"ג אות י"ב שדחה סברא זו, וכן כתבו בדגול מרבבה שם, ובמחזיק ברכה שם אות ד', וכן פסק בבא"ח שנה שניה פרשת נח אות י', ע"ש.
ועל כל פנים אשה שנהגה כדעת מרן לברך לפני ההדלקה ודאי שתמשיך כמנהגה. ואף מי שאין לה מנהג בזה, טוב שלכתחילה תעשה כדעת מרן, ותברך ואחר כך תדליק.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1039
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ה' מרץ 21, 2019 4:54 pm

עוד בענין צירופי שיטת, עי' כאן: viewtopic.php?f=17&t=22897
ועדיין אי"ז מספיק לענ"ד

תם מה הוא אומר
הודעות: 1039
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ג' יוני 18, 2019 12:53 pmחזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 23 אורחים