עמוד 1 מתוך 1

נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

פורסם: ש' ינואר 12, 2019 6:59 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
רש"י מביא שמשה רבנו נתקשה במולד הלבנה - באיזה שיעור תיראה ותהיה ראויה לקדש.

אני לא מבין. היכן מצינו שצריך בזה "שיעור"? ברגע שהלבנה התרחקה מספיק ממישור המילקה וניתן לראותה - באותו רגע נחשב למולד (ובלאו הכי ברוב המקרים לא תיראה עד השקיעה). מה יש כאן להתקשות?

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

פורסם: ש' ינואר 12, 2019 7:29 pm
על ידי אוצר החכמה
אתה מניח שבכל גודל של הלבנה אפשר לקדש אבל לדעתי אינו נכון והכוונה בגמרא ר"ה וביאור הבעל המאור שם שאין ראייה של פחות מח"י שעות ראיה אפילו אם יראה מישהו חד עין. רק מה שהתקשיתי אם זה הגדר מה צריך הקב"ה להראות לו הלא הדבר תלוי בח"י שעות אחר המולד. ואולי אין זה הגדר האמיתי אלא יש שיעור בראיה ורק חכמים קבעו שיעור בזה.

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

פורסם: ש' ינואר 12, 2019 7:41 pm
על ידי דורשי יחודך
ראה חידושי מרן רי"ז הלוי על התורה כאן שעמד בזה וכתב כעין דברי הרב אוצה"ח.
(שמעתי שבאחת הפעמים שנפגשו הגרי"ז והחזו"א זללה"ה, הגרי"ז אמר את הדברים, והחזו"א סירב לקבל אותם והשאיר הדבר בצ"ע, אבל אין לי מקור מוסמך לכך.)

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

פורסם: ש' ינואר 12, 2019 10:21 pm
על ידי אברכון
ביוצרות לפרשת החודש גם כתב הפייטן כך: עָבְיוֹ אֵיךְ לְשַׁעֵר

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

פורסם: ש' ינואר 12, 2019 10:25 pm
על ידי מה שנכון נכון
יעוי' מזרחי (וברש"י מנחות כט, א שציין) וגו"א וכו'.

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

פורסם: ש' ינואר 12, 2019 10:32 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
אכן, ראיתי עכשיו שהגרי"ז שואל זאת. יישר כח.

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

פורסם: א' ינואר 13, 2019 12:30 am
על ידי שייף נפיק
שמעתי שהכונה שהראהו איזה שיעור שתראה במצרים שאפשר לדעת דהיא נולדה כבר בארץ ישראל דעל פי ארץ ישראל מקדשין

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

פורסם: א' ינואר 13, 2019 1:15 pm
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
בתורת משה (חמש כרכים) להחת"ס יש ביאור בזה, וכעין זה כתב ג"כ בתשובות (ח"ו סי׳ ל"ה). בנוי על הפיוט הנ"ל, שבאו עדים להעיד על הלבנה, משום שהם היו במצרים והראיה צריך להיות בארץ ישראל, עיי"ש.

לי הקטן נראה לבאר באופן אחר, ולא ראיתיהו בנדפס. אם אחד מחו"ר הפורום יודעים מי קדמני, אשמח.

ראיית הלבנה אינה אלא כפי המולד האמיתי. כהיום אנו מודדים כפי המולד האמצעי שאיננה בדקדוק. ביאור הדבר הוא שהלבנה עקלקלות גדולות יש בדרכה ואינה הולכת בישירות צמוד להארץ אלא בעיגולים. והיינו, שהלבנה מסתובבת על גלגל קטן, והגלגל ההיא מסתובבת סביב הארץ. המולד האמצעי היא המולד של קוטב גלגל הקטן הזה, כאשר היא עוברת בין השמש להארץ, קוראים לה המולד. אמנם, הואיל ואין שום דבר אמיתי במקום ההוא, אין מה לראות, עד שהלבנה עצמה בקצה הגלגל, תעבור דרך המקום הזה.

מסברא חיצונה היינו אומרים שעיקר המולד צריך להיות עפ"י המולד האמצעי ולא המולד האמיתי. למה? משום שתכלית מנין החדשים היא להציב מעגל אחיד להשנה לדעת שמעתה הותחל מעגל חדש. לזה היינו צריכים ללכת אחרי מרכז הגלגל, אשר היא היא ההולכת ומושכת את הלבנה ביחד אתה.

ע"כ נתקשה משה בצורת הלבנה, שהלבנה אינה נראית בעת המולד האמצעי, אשר מסברא היא היא המולד העיקרי. ע"כ הראהו הקב"ה הלבנה בחידושה, להודיע שעיקר המולד היא כפי ראייתה.

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

פורסם: א' ינואר 13, 2019 4:28 pm
על ידי אפרקסתא דעניא
חשבתי שמערכת הגלגלים האריסטוטלית חלפה מן העולם.

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

פורסם: א' ינואר 13, 2019 11:19 pm
על ידי מחשבות
בס"ד
מהלך הלבנה סביב כדור הארץ הוא באליפסה ולכן כשהיא נמצאת בקצוות זמן הילוכה מתארכת וכשהיא עוברת את הקצה והולכת בעיגול הרגיל היא מתקדמת בזמן קצר יותר והיינו דקאמר רבן גמליאל לחכמים (ר"ה כה.)כך מקובלני מבית אבי אבא פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרה ויתכן שבזה נתקשה משה איך נחשב לדורות מתי היא מהלכת בקצוות דהיינו בארוכה ומתרחקת יותר מהשמש ולכן נראה אותה מוקדם יותר ונוכל לקדשה, גם אם בחשבון רגיל לא היינו אמורים לראותה, כפי שחשבו החכמים

הרמב"ם בקידוש החודש לא כתב את הדברים תמיד כפי המציאות שהיתה ידועה לו, אלא הוא אומר שהוא רק נותן את האפשרות להגיע לחשבון המדויק בתוצאה הסופית,(עיין קדה"ח פ'יז הל'כג) לכן גם בנושא זה הוא נותן לנו אפשרות לחשב את הדרך הארוכה והקצרה של הירח (קדה"ח פ' יד)ועשה זאת ע"י שני גלגלים עגולים בתכלית כשהעיגול הגדול הוא מוליך את הירח סביב כדור הארץ ועליו מורכב גלגל קטן וירח מסתובב בגלגל הקטן, וכשהיא מהלכת בגלגל הקטן בכיוון של הגלגל הגדול היא באה בקצרה וכשהיא הולכת בגלגל הקטן נגד כיוון הילוך הגלגל הגדול היא באה בארוכה

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

פורסם: ב' ינואר 14, 2019 1:37 am
על ידי תבונה1
ליטוואק פון בודאפעסט כתב:בתורת משה (חמש כרכים) להחת"ס יש ביאור בזה, וכעין זה כתב ג"כ בתשובות (ח"ו סי׳ ל"ה). בנוי על הפיוט הנ"ל, שבאו עדים להעיד על הלבנה, משום שהם היו במצרים והראיה צריך להיות בארץ ישראל, עיי"ש.

לי הקטן נראה לבאר באופן אחר, ולא ראיתיהו בנדפס. אם אחד מחו"ר הפורום יודעים מי קדמני, אשמח.

ראיית הלבנה אינה אלא כפי המולד האמיתי. כהיום אנו מודדים כפי המולד האמצעי שאיננה בדקדוק. ביאור הדבר הוא שהלבנה עקלקלות גדולות יש בדרכה ואינה הולכת בישירות צמוד להארץ אלא בעיגולים. והיינו, שהלבנה מסתובבת על גלגל קטן, והגלגל ההיא מסתובבת סביב הארץ. המולד האמצעי היא המולד של קוטב גלגל הקטן הזה, כאשר היא עוברת בין השמש להארץ, קוראים לה המולד. אמנם, הואיל ואין שום דבר אמיתי במקום ההוא, אין מה לראות, עד שהלבנה עצמה בקצה הגלגל, תעבור דרך המקום הזה.

מסברא חיצונה היינו אומרים שעיקר המולד צריך להיות עפ"י המולד האמצעי ולא המולד האמיתי. למה? משום שתכלית מנין החדשים היא להציב מעגל אחיד להשנה לדעת שמעתה הותחל מעגל חדש. לזה היינו צריכים ללכת אחרי מרכז הגלגל, אשר היא היא ההולכת ומושכת את הלבנה ביחד אתה.

ע"כ נתקשה משה בצורת הלבנה, שהלבנה אינה נראית בעת המולד האמצעי, אשר מסברא היא היא המולד העיקרי. ע"כ הראהו הקב"ה הלבנה בחידושה, להודיע שעיקר המולד היא כפי ראייתה.


יעויין בספר אגן הסהר סימן י' ובעיקר בעמוד צ"ט