מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

איסורים דרבנן לבני נח

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 9269
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' ינואר 30, 2019 10:58 pm

פרי חדש יורה דעה סימן נה ס"ק טז
ויש לתמוה בזה דאטו רבנן מי גזרי גזירות לבני נח ואינהו גופייהו מי צייתי להו לרבנן וכיון דלדידהו שרי ליכא לפני עור, וי"ל שכיון שידוע שאבר מן החי אסור לבני נח אי שרינן ליה להושיטו לבני נח תו לא מקיימא גזירת חכמים דאמרי אינשי מדשרי לבני נח שמע מינה דלית ביה איסור אבר מן החי ומשום הכי אלימו רבנן למלתייהו לאסור להושיטו לבני נח אף על גב דלדידהו שרי. אי נמי גזרו בהאי הושטה שדומה לאבר מן החי אטו אבר מן החי גופיה דאסיר ביה הושטה מן התורה.


אשמח להפניות ומ"מ לשאלה זו, האם מצינו איסורים דרבנן על בני נח.

מקדש מלך
הודעות: 3043
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי מקדש מלך » ד' ינואר 30, 2019 11:58 pm

מה שרשום אצלי מהעבר

כבר ביארו האחרונים שרבנן לא גזרו גזירות על בני נח, ראה בית האוצר להר"י ענגיל כלל קלא, משנה למלך הלכות מלכים פ"י ה"ז ד"ה יצא, פרי חדש יו"ד סימן נה ס"ק טז, מנחת חינוך מצוה ב אות יב ד"ה אך. אמנם יש שחלקו על סברא זו, ראה שדי חמד מערכת ג כלל נז, שהביא דעות בזה.

ירושלים
הודעות: 111
הצטרף: ד' אוגוסט 19, 2015 10:58 am

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי ירושלים » ה' ינואר 31, 2019 12:15 am

עושה חדשות כתב:פרי חדש יורה דעה סימן נה ס"ק טז
ויש לתמוה בזה דאטו רבנן מי גזרי גזירות לבני נח ואינהו גופייהו מי צייתי להו לרבנן וכיון דלדידהו שרי ליכא לפני עור, וי"ל שכיון שידוע שאבר מן החי אסור לבני נח אי שרינן ליה להושיטו לבני נח תו לא מקיימא גזירת חכמים דאמרי אינשי מדשרי לבני נח שמע מינה דלית ביה איסור אבר מן החי ומשום הכי אלימו רבנן למלתייהו לאסור להושיטו לבני נח אף על גב דלדידהו שרי. אי נמי גזרו בהאי הושטה שדומה לאבר מן החי אטו אבר מן החי גופיה דאסיר ביה הושטה מן התורה.

אשמח להפניות ומ"מ לשאלה זו, האם מצינו איסורים דרבנן על בני נח.


ראה בזה בברית יעקב (להגריח"ס שליט"א) סימן ל"ט

משה דוויק

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי משה דוויק » ה' ינואר 31, 2019 12:49 am

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?2 ... width=1690
כבר קדמני ירושלים במה שרציתי לציין.אמנם עיין בקישור מש"כ בזה הגרע"י זצוק"ל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12344
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' ינואר 31, 2019 1:08 am

בטל חיים לעילוי הנודע (בימיו...) ר"ח סג"ל ז"ל ישנו סימן נפלא (כמו כל הספר...) סי' כט העוסק בחיוב לשמוע בקול חכמים אם הוא מצד לא תסור או שלא תסור נותן את ההורמנא לחכמים אבל החיוב של יחיד אינו מצד הלא תסור, ודן מצד כמה מקרים: קטן, לסוברים שחינוך היא מצוה עליו אע"פ שאינו בלאוין (א"נ שאינו בלאוין ולא רק שאינו בעונשין); סומא שחייב מדרבנן אף לסוברים שפטור גם מלאוין; וכן גוי שמצינו בכ"מ שחייבוהו חכמים. עיין עליו.

סעדיה
הודעות: 1482
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי סעדיה » ה' ינואר 31, 2019 5:33 am

ע"ע בחי' מרן רי"ז הלוי הל' נחלות

בברכה המשולשת
הודעות: 11910
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' ינואר 31, 2019 10:15 am

יש על דיון של הגרשז"א במנח"ש

עקביה
הודעות: 3630
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי עקביה » ה' ינואר 31, 2019 10:48 am

כמדומני שגוי ששבת וגוי שלמד תורה שחייבים מיתה, הוא מדרבנן, אע"פ שהגמ' מביאה ע"כ פסוקים. עכ"פ לשיטת הרמב"ם.

מקדש מלך
הודעות: 3043
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי מקדש מלך » ה' ינואר 31, 2019 10:50 am

וזאת מניין לכת"ר?
אמנם הוא מפרש שהאיסור הוא מצד 'מחדש דת לעצמו', אבל מניין שהוא דין דרבנן?

עקביה
הודעות: 3630
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי עקביה » ה' ינואר 31, 2019 11:14 am

כי זה לא כתוב בתורה.

מקדש מלך
הודעות: 3043
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי מקדש מלך » ה' ינואר 31, 2019 11:19 am

לכאורה זו אינה הוכחה עדיין, כי יתכן שהרמב"ם מפרש שמהלימודים שהביאה הגמרא לומדים שאין להם לחדש דת לעצמם (כלומר דזה עצמו גדר האיסור דקרא).

עקביה
הודעות: 3630
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי עקביה » ה' ינואר 31, 2019 11:25 am

קרא את הפסוקים ותראה שאין קשר.

מקדש מלך
הודעות: 3043
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי מקדש מלך » ה' ינואר 31, 2019 11:28 am

יתכן. אבל אם יוצאים מנקודת הנחה שהרמב"ם אינו חולק על הגמרא, ומאידך אין לנו הבנה בלימודי הפסוקים של חז"ל כידוע לכל, אז זו נראית אפשרות סבירה בהחלט.

אכן הצצתי כעת בספר המפתח להרמב"ם וראיתי שיש מו"מ בזה. אבל מהחומר העומד לפני כעת אין להכריח דבר כזה.

עקביה
הודעות: 3630
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי עקביה » ה' ינואר 31, 2019 11:32 am

גם לאי הבנה בלימודי הפסוקים של חז"ל יש גבול.

מקדש מלך
הודעות: 3043
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי מקדש מלך » ה' ינואר 31, 2019 11:35 am

אני לא רואה מה כזה מופרך. התורה אומרת 'לא ישבותו', והגמרא לומדת שאסור להם לשבות בשבת.
והרמב"ם מבין שזה איסור כללי על המצוות, ושבת הוא רק כדוגמא, או שלמדים ממנו בבניין אב, וזה בעצם טעם הכתוב.
כנ"ל לגבי האיסור לעסוק בתורה וכו'.

עקביה
הודעות: 3630
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי עקביה » ה' ינואר 31, 2019 11:51 am

אילו הרמב"ם היה סבור שזה מפורש בתורה, היה עליו לסבור גם שחיוב המיתה הוא כפשוטו. ראה ר"ן בחידושיו (סנהדרין נח:).

עקביה
הודעות: 3630
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי עקביה » ו' פברואר 01, 2019 8:44 am

עקביה כתב:כמדומני שגוי ששבת וגוי שלמד תורה שחייבים מיתה, הוא מדרבנן, אע"פ שהגמ' מביאה ע"כ פסוקים. עכ"פ לשיטת הרמב"ם.

אמנם קשה להלום את הרעיון שגזירת חכמים חלה על הגוי והוא באמת אסור בזה, ולכן נראה לומר שאין איסור על הגוי, אלא אנו מצווים להפרישו מכך.

ישנו
הודעות: 620
הצטרף: ה' נובמבר 24, 2016 9:39 pm

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי ישנו » א' פברואר 03, 2019 12:13 am

איש_ספר כתב:בטל חיים לעילוי הנודע (בימיו...) ר"ח סג"ל ז"ל ישנו סימן נפלא (כמו כל הספר...) סי' כט העוסק בחיוב לשמוע בקול חכמים אם הוא מצד לא תסור או שלא תסור נותן את ההורמנא לחכמים אבל החיוב של יחיד אינו מצד הלא תסור, ודן מצד כמה מקרים: קטן, לסוברים שחינוך היא מצוה עליו אע"פ שאינו בלאוין (א"נ שאינו בלאוין ולא רק שאינו בעונשין); סומא שחייב מדרבנן אף לסוברים שפטור גם מלאוין; וכן גוי שמצינו בכ"מ שחייבוהו חכמים. עיין עליו.

בע"ז: ל"ו: אמרי' דבי"ד של שם גזרו על זנות עם נכרית, אע"פ שעדיין לא נצטוו על לא תסור.

עושה חדשות
הודעות: 9269
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: איסורים דרבנן לבני נח

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' פברואר 04, 2019 11:15 pm

מודה לכולכם!

אצרף עוד משהו שראיתי -


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 254 אורחים