מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7369
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מאי 26, 2020 6:09 pm

י. אברהם כתב:זר הלובש בגדי כהונה עובר בלאו?
(אינני שואל מצד שעטנז)

למיטב זכרוני אין ברמב"ם שום מקור לאסור על זר ללבוש בגדי כהונה (מלבד אלו שיש בהם שעטנז, כדבריך).

יאיר אתמר
הודעות: 308
הצטרף: ד' יולי 24, 2019 8:19 pm
שם מלא: יאיר אתמר

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

הודעהעל ידי יאיר אתמר » ג' מאי 26, 2020 8:15 pm

עיין דרך חכמה כלי המקדש ח יא בבה"ל.

י. אברהם
הודעות: 1729
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' מאי 27, 2020 7:08 am

יישר כח
וצ"ע בדברי הכלי יקר "שהידוע שלבישת בגדי כהונה בזר אינן כי אם בלאו ואזהרה אבל הזר הקרב לעבודה יומת".

שמואל דוד
הודעות: 5038
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' מאי 28, 2020 4:57 pm

בחו״ל יום ב׳ דשבועות הוא ביום השבת קודש. מתי אפשר להתחיל שמו״ת?

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 440
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ש' מאי 30, 2020 11:21 pm

אשרי יושבי ביתך כתב:יש להסתפק בקטן המופלה הסמוך לאיש, שנשבע לבטל את המצוה, מי חלה שבועתו לבטל את המצוה או לא,
דהרי אינו עומד ומושבע - דאכתי אינו חייב בתורה ומצוות, ומאידך גיסא גבי נדרים ושבועות - דבריו קיימין.
(ואולי תלוי אם יש נשבע לבטל את המצוה במצוה דרבנן ,וצ"ע).


זה כתבתי לפני תקופה.
וכעת נסתפקתי יותר מזה, בקטן המופלה הסמוך לאיש שעתיד להיות גדול עוד זמן מסוים, ונשבע לבטל את המצוה שיצטרך לעשותה בגדלותו (כגון שנהיה גדול בשבועות, ונשבע שלא יעלה אז לרגל), דמצד אחד כעת הוא אינו מושבע ועומד מה"ס, דקטן הוא, מאידך הרי הוא נשבע על מצוה שיהיה חייב לעשותה.
ואי נימא דבאמת יכול להשבע, יש לדון מי נימא כן דה"ה גבי עבד שנשבע לבטל את המצוה שיתחייב בה אחר שישתחרר, או גוי שישבע לבטל את המצוה שיתחייב בה אחר שיתגייר.

דהנה אי נימא דגם עבד וגוי יכולים להשבע, יש לדון בהא דאיתא בנדרים (כה) שמשה רבינו השביע לעם ישראל שיקיימו כל המצוות, ושקלא וטריא בגמ' איך יכלו להפטר משבועה זו וכו'. והנה להנ"ל, הרי יכלו להשבע קודם מתן תורה לבטל את המצוות שיתחייבו בהם אחר מתן תורה, ותחול שבועתם, ומדלא אמרינן הכי, משמע דבאמת לא יוכלו להשבע.

וכנראה יש לחלק בין קטן דאינו בר דעת כלל, לבין עבד וגוי (דהרי ב"נ מצוה בז' מצות ב"נ) ולכן אולי שאני גוי שלא יוכל להשבע לבטל את המצוה, אע"ג שעוד לא חייב במצוה זו.

אשמח לשמוע חוו"ד חברי אתרא הדין.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7369
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' מאי 31, 2020 1:21 am

שמואל דוד כתב:בחו״ל יום ב׳ דשבועות הוא ביום השבת קודש. מתי אפשר להתחיל שמו״ת?

מסופקני אם ממנחת שבת פר' במדבר, או ממנחת שבת שחל בה יו"ט (כתבתי מנחת שבת, ואוצ"ל יום ראשון שלמחרת אותה שבת - לפי כל אחד מצדדי הספק).
וה"ה לכל יו"ט וחוה"מ שחלו בשבת, ואיני מוצא מקום לחלק ביניהם.

לארץ ולדרים
הודעות: 39
הצטרף: א' מאי 10, 2020 3:35 pm

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

הודעהעל ידי לארץ ולדרים » א' מאי 31, 2020 1:30 am

לפי הצד שמנחת שבת היא זמן תחילת אמירת שמו"ת נראה ברור שבפעם הראשונה שקוראים מהפרשה כבר אפשר להתחיל שמו"ת. לפי הצדדים שתלוי ביום ראשון או שלישי נראה שיש להסתפק אם תלוי בזה שחלפה הפרשה שעברה או שתלוי בתחילת השבוע של הפרשה הבאה.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 7369
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' מאי 31, 2020 1:31 am

אשרי יושבי ביתך כתב:
אשרי יושבי ביתך כתב:יש להסתפק בקטן המופלה הסמוך לאיש, שנשבע לבטל את המצוה, מי חלה שבועתו לבטל את המצוה או לא,
דהרי אינו עומד ומושבע - דאכתי אינו חייב בתורה ומצוות, ומאידך גיסא גבי נדרים ושבועות - דבריו קיימין.
(ואולי תלוי אם יש נשבע לבטל את המצוה במצוה דרבנן ,וצ"ע).


זה כתבתי לפני תקופה.
וכעת נסתפקתי יותר מזה, בקטן המופלה הסמוך לאיש שעתיד להיות גדול עוד זמן מסוים, ונשבע לבטל את המצוה שיצטרך לעשותה בגדלותו (כגון שנהיה גדול בשבועות, ונשבע שלא יעלה אז לרגל), דמצד אחד כעת הוא אינו מושבע ועומד מה"ס, דקטן הוא, מאידך הרי הוא נשבע על מצוה שיהיה חייב לעשותה.
ואי נימא דבאמת יכול להשבע, יש לדון מי נימא כן דה"ה גבי עבד שנשבע לבטל את המצוה שיתחייב בה אחר שישתחרר, או גוי שישבע לבטל את המצוה שיתחייב בה אחר שיתגייר.

דהנה אי נימא דגם עבד וגוי יכולים להשבע, יש לדון בהא דאיתא בנדרים (כה) שמשה רבינו השביע לעם ישראל שיקיימו כל המצוות, ושקלא וטריא בגמ' איך יכלו להפטר משבועה זו וכו'. והנה להנ"ל, הרי יכלו להשבע קודם מתן תורה לבטל את המצוות שיתחייבו בהם אחר מתן תורה, ותחול שבועתם, ומדלא אמרינן הכי, משמע דבאמת לא יוכלו להשבע.

וכנראה יש לחלק בין קטן דאינו בר דעת כלל, לבין עבד וגוי (דהרי ב"נ מצוה בז' מצות ב"נ) ולכן אולי שאני גוי שלא יוכל להשבע לבטל את המצוה, אע"ג שעוד לא חייב במצוה זו.

אשמח לשמוע חוו"ד חברי אתרא הדין.

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=8034

מלבב
הודעות: 2326
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

אויר או סכך פסול באמצע שמצד אחד מגיע עד הדופן.

הודעהעל ידי מלבב » א' מאי 31, 2020 1:32 pm

בתוספת וראש בסוכה דף יז כתבו שאויר או סכך פסול יותר מד' באמצע הסוכה אינו פוסל הסוכה אם אינו הולך ע"פ כולה, ואפילו אין שיעור סוכה בצד אחד מצטרפים הצדדים לשיעור סוכה כיון שמחוברים בסכך מן הצדדים, השאלה שלי מה יהיה הדין אם מצד אחד מגיע האוויר או הסכך פסול עד הדופן, ומצד השני לא.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 44 אורחים