עמוד 1 מתוך 1

בירור דעת רבי יהודה: הרגנוהו תנשא אשתו

פורסם: ג' יוני 04, 2019 10:33 pm
על ידי איש_ספר
במשנה יבמות כה א

מתני'. המביא גט ממדינת הים, ואמר בפני נכתב ובפני נחתם - לא ישא את אשתו; מת, הרגתיו, הרגנוהו - לא ישא את אשתו; רבי יהודה אומר: הרגתיו - לא תנשא אשתו, הרגנוהו - תנשא אשתו.

ובגמ' מבואר שלדעת רבי יהודה, באומר הרגנוהו, אין כוונתו שהוא הרג אלא שהוא היה עם הורגיו.

שאלה פשוטה, האם לר' יהודה מותר לו עצמו לישא אותה אשה?

חיפשתי באוצר ומצאתי ירושלמי שלפי פי' הפ"מ שם, מבואר שמותרת רק לאחרים ולא לו, אבל לא העמקתי עם הפירוש מוכרח

אשמח מאד לעזרתכם!

Re: בירור דעת רבי יהודה: הרגנוהו תנשא אשתו

פורסם: ד' יוני 05, 2019 9:07 am
על ידי עזריאל ברגר
מהיכי תיתי למימר דהרגנוהו עדיף ממת?!

Re: בירור דעת רבי יהודה: הרגנוהו תנשא אשתו

פורסם: ד' יוני 05, 2019 9:42 am
על ידי פלתי
פשוט כמו שאומר הרב ברגר.
וגם רש"י מפרש להדיא, הרגנוהו תנשא אשתו - "לאחר".

Re: בירור דעת רבי יהודה: הרגנוהו תנשא אשתו

פורסם: ה' יוני 06, 2019 2:13 am
על ידי איש_ספר
הצדק איתכם שאין סיבה לומר שר' יהודה חולק על ת"ק בפרט זה. יש"כ.