מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ביצה פרק ב משנה ו - מימיהם של בית אבא

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
חיימקה
הודעות: 1141
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

ביצה פרק ב משנה ו - מימיהם של בית אבא

הודעהעל ידי חיימקה » ד' יוני 19, 2019 10:28 pm

משנה מסכת ביצה פרק ב משנה ו
שלשה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי אין טומנין את החמין מיום טוב לשבת ואין זוקפין את המנורה ביום טוב ואין אופין פתין גריצין אלא רקיקין אמר רבן גמליאל מימיהן של בית אבא לא היו אופין פתין גריצין אלא רקיקין אמרו לו מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירין על עצמן ומקילין לכל ישראל להיות אופין פתין גריצין וחורי:

רבן גמליאל הרי היה צאצא של הלל הזקן [בן נין], א"כ מה הכוונה שבית אבא לא נהגו כבית הלל - הם החמירו יותר מהסבא?

עזריאל ברגר
הודעות: 8001
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ביצה פרק ב משנה ו - מימיהם של בית אבא

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' יוני 20, 2019 8:25 am

א. "בית הלל" זה לא הלל עצמו אלא תלמידיו.
ב. זה בדיוק מה שר"ג טען: שבבית אביו - שלכאורה זו מסורת מהלל עצמו - החמירו בענינים אלו!

חיימקה
הודעות: 1141
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: ביצה פרק ב משנה ו - מימיהם של בית אבא

הודעהעל ידי חיימקה » ו' יוני 21, 2019 4:49 pm

תוספות מסכת עבודה זרה דף כא עמוד ב
מאי טעמא אריסא אריסותיה קא עביד - הקשה רבינו יהודה מההיא דתנן בפ"ק דשבת (דף יח. ושם) אמר רשב"ג נוהגין היו של בית אבא שהיו נותנין כלים לכובס עובד כוכבים ג' ימים קודם השבת ופליג אבית הלל דאמרי התם שמותר עם השמש אלמא לית ליה לרשב"ג קבלנא קבלנותיה עביד ותירץ לא שסובר שהלכה כן אלא מחמיר בעצמו היה וכן פרש"י לשם. אכן שוב הקשה רבינו יהודה דא"כ בפרק שני דביצה (דף כא:) דקחשיב ג' דברים שהיו מחמירין בבית ר"ג כב"ש אמאי לא קא חשיב נמי הא שהרי ר"ג דיבנה הוא (אבי) אביו של רשב"ג ואומר דבביצה לא איירי אלא במידי די"ט אבל במילי דשבת איכא טובא ולפ"ז ניחא מה שהקשה ר' אלחנן דאמאי לא קי"ל כרשב"ג בההיא דפ"ק דשבת דהא אמרינן (ב"ב דף קעד.) כל מקום ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו אלא לאחרים ודאי לא היה מחמיר אלא לעצמו.

כלומר אכן שייך להחמיר יותר.

תוספות יום טוב מסכת שבת פרק א משנה ט'
אמר רבן שמעון בן גמליאל נוהגין היו בית אבא וכו' - פי' הר"ב ומחמירין על עצמן כבית שמאי ואין להקשות דבפ"ק דברכות משנה ג' שנינו שנסתכן ר' טרפון על שעבר על דברי בית הלל הכא בשב ואל תעשה שאני.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 195 אורחים