מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
חיימקה
הודעות: 1141
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

הודעהעל ידי חיימקה » ד' יוני 19, 2019 11:51 pm

המ"ב בסי' כא ס"ק טו הביא דברי האר"י ז"ל לשכב בט"ק בלילה ע"פ הסוד, ובא"ר הסביר טעמו כדי שלא יהיה בלא מצוות ציצית אפילו רגע אחד. והיינו לפי הרא"ש שכסות יום בלילה חייב בציצית וכפי שכתב הגרעק"א בהגהותיו לשו"ע שם.
ולכאורה מי שלא ישן בט"ק בלילה א"כ כשמתעורר ביום הפסיד מהמצווה.
[וראיתי בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ה סי' ט') שכתב שהחזו"א והגרי"ז זצוק"ל לא נהגו ללבוש הט"ק בלילה]

החושב
הודעות: 1258
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

הודעהעל ידי החושב » ד' יוני 19, 2019 11:59 pm

אולי כדאי שתסביר יותר. מה בעצם אתה שואל.

חיימקה
הודעות: 1141
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

הודעהעל ידי חיימקה » ה' יוני 20, 2019 12:16 am

פשוט - לא נראה לי שהחזו"א התכוון להפסיד מהמצווה!

החושב
הודעות: 1258
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

הודעהעל ידי החושב » ה' יוני 20, 2019 12:58 am

הפשט הפשוט הוא, שחיי מרן החזון איש לא היו משחק 'מיליונר המצוות', אלא התמסרות לעשיית רצון הבורא. ולא מסתבר כלל שהקב"ה מצפה מאנשים שיחיו כמו בבית משוגעים. אם אתה הולך עם בגד ארבע כנפות, אז תטיל ציצית. ומי שחומד ביופי המצווה - ראוי לו שישתדל ללכת עם בגד ארבע כנפות ועל ידי זה יתחייב במצווה. זה עניין חשוב. אבל הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
זה לפי הפשט.

ולפי הדרש אפשר להציע כמה מהלכים.

א. ידועים דברי הרב מפונבז' והגרש"ז שהישן פטור מהמצוות, ולכן מותר להוציא אדם ישן מהסוכה. ולפי זה אין עניין לישן עם ציצית.

ב. הט"ז (בסוף הלכות סוכה, וכן בתחילת הלכות ראש השנה) כותב שאסור לאדם להכניס את עצמו למצב שהוא מקיים ספק מצוה (להתעטף בציצית לפי אור היום, או לאכול בסוכה בבין השמשות שמיני עצרת) משום שיש ספק שאולי הוא צריך לברך, והוא לא מברך (כי מספק אי אפשר לברך) ועל הצד שהוא חייב לברך (ולא מברך) הוא עושה עון גדול (כמדומה זה לשון הט"ז). ואם כן, בדווקא לא ישנו עם ציצית, משום שבבוקר יש ספק אם צריך לברך (שאם בלילה לא היה זמן ציצית, אז עכשיו צריך לברך), והוא לא מברך (הן משום שזה ספק, והן משום שהוא פשוט עדיין ישן).

ג. הם היו מתעוררים תמיד לפני אור היום. ונמצא שלא ביטלו מצוה בבוקר.

ד. חששו שאם ישנו עם טלית בלילה, אז יחול עליו שם פיז'מה (כי אחרת למה הוא ישן עם בגד זה בלילה? בלילה ישנים עם פיז'מה). ואז זה יהיה פטור גם ביום, לפי חלק מהשיטות.

חיימקה
הודעות: 1141
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

הודעהעל ידי חיימקה » ה' יוני 20, 2019 2:17 am

החושב כתב:הפשט הפשוט הוא, שחיי מרן החזון איש לא היו משחק 'מיליונר המצוות', אלא התמסרות לעשיית רצון הבורא. ולא מסתבר כלל שהקב"ה מצפה מאנשים שיחיו כמו בבית משוגעים. אם אתה הולך עם בגד ארבע כנפות, אז תטיל ציצית. ומי שחומד ביופי המצווה - ראוי לו שישתדל ללכת עם בגד ארבע כנפות ועל ידי זה יתחייב במצווה. זה עניין חשוב. אבל הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
זה לפי הפשט.


ייש"כ על הדברים.
לא נראה לי שלנהוג כהאר"י זה נקרא לא להיות בפרופורציה.
החושב כתב:
א. ידועים דברי הרב מפונבז' והגרש"ז שהישן פטור מהמצוות, ולכן מותר להוציא אדם ישן מהסוכה. ולפי זה אין עניין לישן עם ציצית.

דיברנו מרגע ההתעוררות ואילך.
החושב כתב:
ב. הט"ז (בסוף הלכות סוכה, וכן בתחילת הלכות ראש השנה) כותב שאסור לאדם להכניס את עצמו למצב שהוא מקיים ספק מצוה (להתעטף בציצית לפי אור היום, או לאכול בסוכה בבין השמשות שמיני עצרת) משום שיש ספק שאולי הוא צריך לברך, והוא לא מברך (כי מספק אי אפשר לברך) ועל הצד שהוא חייב לברך (ולא מברך) הוא עושה עון גדול (כמדומה זה לשון הט"ז). ואם כן, בדווקא לא ישנו עם ציצית, משום שבבוקר יש ספק אם צריך לברך (שאם בלילה לא היה זמן ציצית, אז עכשיו צריך לברך), והוא לא מברך (הן משום שזה ספק, והן משום שהוא פשוט עדיין ישן).

כ"כ בספר שיח הלכה (שטרנפלד) סי' כא אות ט, והגרש"ז שם דחה דבריו.
החושב כתב:
ג. הם היו מתעוררים תמיד לפני אור היום. ונמצא שלא ביטלו מצוה בבוקר.

מקבל.
החושב כתב:
ד. חששו שאם ישנו עם טלית בלילה, אז יחול עליו שם פיז'מה (כי אחרת למה הוא ישן עם בגד זה בלילה? בלילה ישנים עם פיז'מה). ואז זה יהיה פטור גם ביום, לפי חלק מהשיטות.

כעי"ז כתב בתשובות והנהגות הנזכר.

עזריאל ברגר
הודעות: 8001
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' יוני 20, 2019 8:41 am

חיימקה כתב:המ"ב בסי' כא ס"ק טו הביא דברי האר"י ז"ל לשכב בט"ק בלילה ע"פ הסוד, ובא"ר הסביר טעמו כדי שלא יהיה בלא מצוות ציצית אפילו רגע אחד. והיינו לפי הרא"ש שכסות יום בלילה חייב בציצית וכפי שכתב הגרעק"א בהגהותיו לשו"ע שם.
ולכאורה מי שלא ישן בט"ק בלילה א"כ כשמתעורר ביום הפסיד מהמצווה.
[וראיתי בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ה סי' ט') שכתב שהחזו"א והגרי"ז זצוק"ל לא נהגו ללבוש הט"ק בלילה]

זוהי לשון בעל התניא בסידורו:
והמדקדקים נוהגין לישן בטלית קטן כדי שאם יישן על היום לא יהיה ערום בלא מצות וגם לא יצטרך ללבשו קודם נטילת ידים לעבור על קדושת הזהר שנתבאר בדין השכמת הבקר ואף אם פשטו מעליו וחזר ולבשו בלילה אין בו משום בל תוסיף מאחר שיש אומרים שכסות יום חייב בלילה וכן על פי הסוד יש מצוה בלבישת טלית קטן גם בלילה:

חיימקה
הודעות: 1141
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

הודעהעל ידי חיימקה » ה' יוני 20, 2019 11:58 pm

מתוך הספר "אין לו לקב"ה בעולמו" - טעם להנהגת החזו"א שלא לישון עם ט"ק והנהגת הגר"ח

אלא ד אמות.docx
(2.16 MiB) הורד 68 פעמים

אליהו בן עמרם
הודעות: 1097
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' יוני 21, 2019 3:08 pm

החושב כתב:א. ידועים דברי הרב מפונבז' והגרש"ז שהישן פטור מהמצוות, ולכן מותר להוציא אדם ישן מהסוכה. ולפי זה אין עניין לישן עם ציצית.


ומאי שנא מדברי הרמב"ם בהל' דעות פ"ג הל' ג':
...נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו עובד את ה' תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן, ואפילו בשעה שבועל, מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את ה', ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה' והוא חולה, נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא...

אלא"כ נימא, שכשהולך לישון אז נגמרה העבודת ה' שלו, בכך שהלך לישון כדי שתנוח דעתו וכו', ולא שעובד את ה' בשעת השינה ממש.
אלא שלפי פירוש זה קשה להלום את מילותיו של רבינו הרמב"ם המפורשות "עובד את ה' תמיד... ואפילו בשעה שהוא ישן".
(והאם אפשר לתפוס שני מצבים סותרים, מצד אחד כ"שוטה", מצד שני "עובד את ה'", באותה השעה?)

(ואם תמצי לחלק בדוחק בין קיום מצוות ל"עבודת ה'", שבאמת גם מי שאינו נחשב כ"מקיים" מצוות מחמת שנתו והיותו כ"שוטה", עדיין יכול הוא להחשב כ"עובד ה'", א"כ עדיין יהיה בוודאי מעלה להמשיך ולהשאר עם הציצית עליו, כדי שכל הפחות ייחשב לענין זה כ"עובד ה'")

חיימקה
הודעות: 1141
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

הודעהעל ידי חיימקה » ו' יוני 21, 2019 4:40 pm

ומסתבר פשוט שמי שהוא מעורר השחר כחזו"א ממילא נפטר מהבעיה הנ"ל [וכפי שכתב בח"א כלל יא ס"א "ולכן תיכף משנטל ידיו בשחרית אם כבר האיר היום משיכיר בין תכלת ללבן, יתעטף בציצית או ילבש טלית קטן ולא ילך ד' אמות בלא ציצית" (דלא כמחה"ש סי' ח סק"א)]. אבל מי שהשחר מעוררו צריך לנהוג כדברי המ"ב ר"ס ח' שמיד לאחר נט"י יתעטף בציצית קודם שהולך - וממילא זמן השהייה בלא ט"ק הוא מינימלי. וכפי שכתב שם בשע"ת שמשם ראיה שישנו בלא ט"ק.

החושב
הודעות: 1258
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

הודעהעל ידי החושב » ש' יוני 22, 2019 11:22 pm

אליהו בן עמרם כתב:
החושב כתב:א. ידועים דברי הרב מפונבז' והגרש"ז שהישן פטור מהמצוות, ולכן מותר להוציא אדם ישן מהסוכה. ולפי זה אין עניין לישן עם ציצית.


ומאי שנא מדברי הרמב"ם בהל' דעות פ"ג הל' ג':
...נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו עובד את ה' תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן, ואפילו בשעה שבועל, מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את ה', ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה' והוא חולה, נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא...

אלא"כ נימא, שכשהולך לישון אז נגמרה העבודת ה' שלו, בכך שהלך לישון כדי שתנוח דעתו וכו', ולא שעובד את ה' בשעת השינה ממש.
אלא שלפי פירוש זה קשה להלום את מילותיו של רבינו הרמב"ם המפורשות "עובד את ה' תמיד... ואפילו בשעה שהוא ישן".
(והאם אפשר לתפוס שני מצבים סותרים, מצד אחד כ"שוטה", מצד שני "עובד את ה'", באותה השעה?)

(ואם תמצי לחלק בדוחק בין קיום מצוות ל"עבודת ה'", שבאמת גם מי שאינו נחשב כ"מקיים" מצוות מחמת שנתו והיותו כ"שוטה", עדיין יכול הוא להחשב כ"עובד ה'", א"כ עדיין יהיה בוודאי מעלה להמשיך ולהשאר עם הציצית עליו, כדי שכל הפחות ייחשב לענין זה כ"עובד ה'")


דבר ראשון, אדגיש שוב שדבריי נאמרו על דרך דרוש ופלפול (ובאופן כללי אני בז לדרך זו).
אבל אם כבר התחלתנו...
אשאל אותך שאלה. אם תהיה איזו המצאה חדשה, שעל ידה יוכל אדם לעשות תחבולה ויוכל לקיים מצות שילוח הקן מתוך שינה. כלומר, עכשיו, כאשר הוא הולך לישן אין כאן קן ציפור ואין עליו מצווה, אבל יתכן שבזמן השינה יקרה קן ציפור לפניו. ואז, על ידי התחבולה שעשה לפני שנרדם, הוא יקיים את המצוה מתוך שינה.
יש בכך עניין?
אני חושב שלא. בעודו ישן לא מסתבר שיש עניין להגיב למצבים המתחדשים.
ומכאן חילוק בין ציצית לשינה של הרמב"ם.
בלילה הוא פטור מציצית, ולכן אין עניין ללכת עם בגד ד' כנפות. בבוקר יש עניין, אבל הוא ישן. אבל מי שהולך לישן בשביל שיהיה לו כוח לעבודת השם - זה לא תגובה למשהו שהתחדש במהלך השינה.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1097
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ש' יוני 22, 2019 11:52 pm

החושב כתב:
אליהו בן עמרם כתב:
החושב כתב:א. ידועים דברי הרב מפונבז' והגרש"ז שהישן פטור מהמצוות, ולכן מותר להוציא אדם ישן מהסוכה. ולפי זה אין עניין לישן עם ציצית.


ומאי שנא מדברי הרמב"ם בהל' דעות פ"ג הל' ג':
...נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו עובד את ה' תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן, ואפילו בשעה שבועל, מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את ה', ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה' והוא חולה, נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא...

אלא"כ נימא, שכשהולך לישון אז נגמרה העבודת ה' שלו, בכך שהלך לישון כדי שתנוח דעתו וכו', ולא שעובד את ה' בשעת השינה ממש.
אלא שלפי פירוש זה קשה להלום את מילותיו של רבינו הרמב"ם המפורשות "עובד את ה' תמיד... ואפילו בשעה שהוא ישן".
(והאם אפשר לתפוס שני מצבים סותרים, מצד אחד כ"שוטה", מצד שני "עובד את ה'", באותה השעה?)

(ואם תמצי לחלק בדוחק בין קיום מצוות ל"עבודת ה'", שבאמת גם מי שאינו נחשב כ"מקיים" מצוות מחמת שנתו והיותו כ"שוטה", עדיין יכול הוא להחשב כ"עובד ה'", א"כ עדיין יהיה בוודאי מעלה להמשיך ולהשאר עם הציצית עליו, כדי שכל הפחות ייחשב לענין זה כ"עובד ה'")


דבר ראשון, אדגיש שוב שדבריי נאמרו על דרך דרוש ופלפול (ובאופן כללי אני בז לדרך זו).
אבל אם כבר התחלתנו...
אשאל אותך שאלה. אם תהיה איזו המצאה חדשה, שעל ידה יוכל אדם לעשות תחבולה ויוכל לקיים מצות שילוח הקן מתוך שינה. כלומר, עכשיו, כאשר הוא הולך לישן אין כאן קן ציפור ואין עליו מצווה, אבל יתכן שבזמן השינה יקרה קן ציפור לפניו. ואז, על ידי התחבולה שעשה לפני שנרדם, הוא יקיים את המצוה מתוך שינה.
יש בכך עניין?
אני חושב שלא. בעודו ישן לא מסתבר שיש עניין להגיב למצבים המתחדשים.
ומכאן חילוק בין ציצית לשינה של הרמב"ם.
בלילה הוא פטור מציצית, ולכן אין עניין ללכת עם בגד ד' כנפות. בבוקר יש עניין, אבל הוא ישן. אבל מי שהולך לישן בשביל שיהיה לו כוח לעבודת השם - זה לא תגובה למשהו שהתחדש במהלך השינה.

ראה נא באשכול חדש שפתחתי "ישן/מתעסק במצוות ועבירות ומה שביניהם", שהבאתי מדברי הרמ"א ביו"ד סימן שע"ב, גבי כהן ישן ונמצא עימו מת בבית, שצריך להקיצו על אף שהמת מת לאחר שנרדם הכהן (כלו' מצב מתחדש...). ומאי שנא זה מקיום מצוות?


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 131 אורחים