עמוד 1 מתוך 1

סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ה' יוני 20, 2019 3:14 pm
על ידי ארזי הלבנון
הכותרת מנוסחת לא טוב, מהסיבה שאיננו עוסקים כמובן בסופר מחלל שבת, ואפילו לא באחד שמזלזל בתפילה בצבור. אלא בסופר שמפורסם וידוע יותר בירא"ש שלו, אם בהתמדה בתורה, בהנהגתו עם הבריות ובשאר עניינים, וזולתו פחות.

במקרה הגיע לידי עלון אחד ('ישא ברכה', הרב יוסף מוגרבי, מספר 678) שהביא דבר חידוש לכאורה, עכ"פ עבורי, בשם הרב ב"צ אבא שאול, והרי הוא מצ"ב.

אשמח לקבל דעות נוספות או עובדות בעניין.

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ה' יוני 20, 2019 3:31 pm
על ידי יואל שילה
ה'יראת שמים' הנדרשת מסופרי סת"ם היא כדי שנהיה בטוחים שלא עשה פסול נסתר ולא דיווח עליו, ואין זה כי יש תנאי מסתורי של 'ירא שמים', אלא מסיבה פרקטית שהתפילין לא יהיו פסולים.
'כתב יפה' הוא מדין זה א-לי ואנוהו, ואיננו דין בדיני כשרות הכתב אלא בגדרי נוי מצוה.

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ה' יוני 20, 2019 3:32 pm
על ידי ארזי הלבנון
יואל שילה כתב:ה'יראת שמים' הנדרשת מסופרי סת"ם היא כדי שנהיה בטוחים שלא עשה פסול נסתר ולא דיווח עליו, ואין זה כי יש תנאי מסתורי של 'ירא שמים', אלא מסיבה פרקטית שהתפילין לא יהיו פסולים.
'כתב יפה' הוא מדין זה א-לי ואנוהו, ואיננו דין בדיני כשרות הכתב אלא בגדרי נוי מצוה.

כך חשבתי גם אני מסברא. האם יש מי שכתב זאת?

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ה' יוני 20, 2019 3:40 pm
על ידי ארזי הלבנון
יואל שילה כתב:ה'יראת שמים' הנדרשת מסופרי סת"ם היא כדי שנהיה בטוחים שלא עשה פסול נסתר ולא דיווח עליו, ואין זה כי יש תנאי מסתורי של 'ירא שמים', אלא מסיבה פרקטית שהתפילין לא יהיו פסולים.
'כתב יפה' הוא מדין זה א-לי ואנוהו, ואיננו דין בדיני כשרות הכתב אלא בגדרי נוי מצוה.

איני בקיא בדינים, אך אשאל יותר מזה - לפי דבריך, אם יש סופר, ואפילו שאינו שומר תו"מ כלל, אלא שבקי במלאכה היטב, ולו יצוייר שיש עליו פיקוח צמוד כך שהספר נכתב כשורה - יהיה כשר לכתחילה?

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ה' יוני 20, 2019 6:03 pm
על ידי עזריאל ברגר
ארזי הלבנון כתב:
יואל שילה כתב:ה'יראת שמים' הנדרשת מסופרי סת"ם היא כדי שנהיה בטוחים שלא עשה פסול נסתר ולא דיווח עליו, ואין זה כי יש תנאי מסתורי של 'ירא שמים', אלא מסיבה פרקטית שהתפילין לא יהיו פסולים.
'כתב יפה' הוא מדין זה א-לי ואנוהו, ואיננו דין בדיני כשרות הכתב אלא בגדרי נוי מצוה.

איני בקיא בדינים, אך אשאל יותר מזה - לפי דבריך, אם יש סופר, ואפילו שאינו שומר תו"מ כלל, אלא שבקי במלאכה היטב, ולו יצוייר שיש עליו פיקוח צמוד כך שהספר נכתב כשורה - יהיה כשר לכתחילה?

אם אינו בגדר "מומר" שנתבאר בסימן לב - הסת"ם שלו כשרים.

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ה' יוני 20, 2019 11:12 pm
על ידי כתבן
בשעתו שאלתי את מו"ר בעל שבט הלוי זצ"ל שאלה זו, לגבי פרשיות תפילין שנכתבו ע"י הסופר המפורסם רבי ישראל רוזנצוויג זצ"ל, עבור יהודי בעל יכולת, והיות ונכתבו בשנתו האחרונה, וידו רתתה, הכתב היה מאד לא יפה, אבל אחרי הגהה ושאלת חכם, מוגדר עכ"פ כלכתחילה.
שאלתי בשליחותו של אותו יהודי, אם לתת פרשיות אלו לאחר, ולרכוש מסופר אחר [שאינו מפורסם לשם ולתהלה ביר"ש שלו כר"י רוזנצוויז זצ"ל] פרשיות מהודרות ביופיין.
מו"ר השיב בצורה נחרצת: וודאי להניח את התפילין של ר"י רוזנצוויג, ולא להעדיף כתב יפה!

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ה' יוני 20, 2019 11:22 pm
על ידי קראקובער
אולי יש לחלק בתפילין לפי שיטת התוספת במנחות שאין ואנוהו בתפילין לפי שזה מכוסה בעור.

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ו' יוני 21, 2019 1:59 am
על ידי יואל שילה
ארזי הלבנון כתב:
יואל שילה כתב:ה'יראת שמים' הנדרשת מסופרי סת"ם היא כדי שנהיה בטוחים שלא עשה פסול נסתר ולא דיווח עליו, ואין זה כי יש תנאי מסתורי של 'ירא שמים', אלא מסיבה פרקטית שהתפילין לא יהיו פסולים.
'כתב יפה' הוא מדין זה א-לי ואנוהו, ואיננו דין בדיני כשרות הכתב אלא בגדרי נוי מצוה.

כך חשבתי גם אני מסברא. האם יש מי שכתב זאת?

יש רב אחד שכתב זאת, ושמו בישראל הרב יוסף קארו (ל"ב כ')
צריך לדקדק בחסרות ויתרות, שאם חסר או יתר אות אחת פסולים, ונמצאו המניחים אותם מברכים בכל יום ברכה לבטלה, וגם שרוי בכל יום בלא מצות תפילין ונמצא עונש הסופר מרובה. לכן צריך להיות מאוד ירא שמים וחרד לדבר השם, המתעסק בכתיבת תפילין ותיקונן

וגם עוד רב אחד, בשם הרב ישראל מאיר הכהן כתב בשם הלבוש על דברי השו"ע שהסופרים הנותנים לנערים לכתוב תפילין ללא כוונה - מכשילים את הציבור בתפילין פסולות, ולכן 'מן הראוי למי שיש כח בידו למנות כותבי תפילין מהוגנים אנשי אמת שונאי בצע בעלי תורה יראי אלקים וחרדים על דברו בכל עיר כמו שממנים שוחטים ובודקים שלא יאמינו לכל הסופרים שאין כוונתם אלא להרויח ממון ע"י כתיבה ותיקון יפה בעשיית התפילין ואף כי גם כוונה זו טובה היתה לייפות המצוה בנוייה זה דוקא אם היה להם כוונה קדושה ג"כ אבל בזה אינם נזהרים', כלומר, הסופרים הללו כותבים ללא כוונה לשם קדושה אלא רק כדי ליפות את התפילין, וממילא הם תפילין פסולות, ולכן צריך למנות סופרים יראי שמים כדי לא להכשל בתפילין פסולות.
אמנם, בספרו החדש של הרב מנדלוביץ' ראיתי שהביא פוסקים על חשיבות יראת השמים גם כמעלה בכתיבה עצמה, אך לכאורה ברור שהעיקר הוא כמ"ש.

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ג' יולי 02, 2019 1:01 pm
על ידי דורש טוב לעמו
גם ביריעות שלמה חלק א', כתב שעדיף סופר יר"ש גם אם הכתב לא מהודר ונאה בתכלית ההידור, והעיקר שיהיה כתוב כהלכתו.

בנוסף, נ"ל שברור שסופר שיש לו יר"ש כללית, מסתמא זה יכול להעיד על היר"ש שתהיה לו בענייני הכתיבה, שיקפיד יותר וישאל שאלת חכם בכל דבר מה שמסופק בו.
זה ניסיון לא פשוט לסופר, לאחר שכתב מזוזה או פרשה של תפילין והשקיע בזה זמן רב, ופתאום מתעורר ספק ויכול להיות שהדבר פסול. לכן צריך יר"ש גדולה מאוד.

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ג' יולי 02, 2019 1:07 pm
על ידי גימפעל
פעם ראיתי בספר 'בצלו חמדתי' על הגאון מטשעבין זצ"ל שלא רצה לקחת כתב יותר יפה מסופר שהתלבש בלבוש מודרני.

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ג' יולי 02, 2019 4:18 pm
על ידי איש גלילי
גימפעל כתב:פעם ראיתי בספר 'בצלו חמדתי' על הגאון מטשעבין זצ"ל שלא רצה לקחת כתב יותר יפה מסופר שהתלבש בלבוש מודרני.

לא בטוח שזאת ראיה לנד"ד, כי צריך לדעת את הסיטואציה באותו סיפור. יתכן שחשש ליראת שמים הבסיסית של אותו אדם.

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ג' יולי 02, 2019 9:32 pm
על ידי לענין
אמרי פנחס.PNG
אמרי פנחס.PNG (19.11 KiB) נצפה 1504 פעמים

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ג' יולי 02, 2019 11:44 pm
על ידי ארזי הלבנון
לענין כתב:
אמרי פנחס.PNG

ובלשה"ק?

ואגב, אשמח דרך ליצירת קשר עם החכם המכונה יואל שילה (אין דרך לשלוח לו הודעה פרטית)

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ד' יולי 03, 2019 1:02 am
על ידי איש גלילי
ארזי הלבנון כתב:
לענין כתב:
אמרי פנחס.PNG

ובלשה"ק?

תרגום מילולי לא כל כך יעזור כאן.
המשמעות היא (בערך): אתה מניח את התפילין המגושמות.

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ד' יולי 03, 2019 1:06 am
על ידי ארזי הלבנון
איש גלילי כתב:
ארזי הלבנון כתב:
לענין כתב:
אמרי פנחס.PNG

ובלשה"ק?

תרגום מילולי לא כל כך יעזור כאן.
המשמעות היא (בערך): אתה מניח את התפילין המגושמות.

ייש"כ

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

פורסם: ד' יולי 03, 2019 1:21 am
על ידי חיימקה
ארזי הלבנון כתב:
לענין כתב:
אמרי פנחס.PNG

ובלשה"ק?

ואגב, אשמח דרך ליצירת קשר עם החכם המכונה יואל שילה (אין דרך לשלוח לו הודעה פרטית)


viewtopic.php?f=53&t=45964&p=551993#p551993