עמוד 1 מתוך 1

האם יש הידור בסת"ם שייכתב על קלף בהיר?

פורסם: ב' יוני 24, 2019 6:31 pm
על ידי ארזי הלבנון
האם יש הידור בסת"ם שייכתב על קלף בהיר?
שמעתי ממאן דהוא שבהיות ומשה רבינו ע"ה כתב על אבן שסד בסיד, יש בכך הידור.
אך זה נשמע מחודש מאד, ומעניין אם בכלל נכתב אי-פעם.

Re: האם יש הידור בסת"ם שייכתב על קלף בהיר?

פורסם: ב' יוני 24, 2019 7:19 pm
על ידי לענין
שטות מופלגת.
מאות בשנים היו צובעים את הקלפים בכורכום או בשאר מינים המאדימים, כדי לנאותו.

Re: האם יש הידור בסת"ם שייכתב על קלף בהיר?

פורסם: ב' יוני 24, 2019 7:28 pm
על ידי אהרן תאומים
כל הידור שגורם לנוי הוא "הידור" על קלף לבן ובהיר הכתב הרבה יותר יפה זו מציאות, ואכן כשה"לב שמחה" מגור כתב ס"ת הוא ביקש מהסופר שיקנה קלף לבן.
נאמר בגמרא שקלים ט"ז רב פפא בשם ר' שמעון בל לקיש: התורה שנתן לו הקדוש ברוך הוא למשה נתנה לו אש לבנה חרותה באש שחורה.
וכן בזוהר ובמדרשים דימו הקלף לאש לבנה וכו'

Re: האם יש הידור בסת"ם שייכתב על קלף בהיר?

פורסם: ב' יוני 24, 2019 8:01 pm
על ידי יואל שילה
מבואר בגמרא (נזיר ל"א:) 'ואמר רב חסדא אוכמא למשכיה סומקא לבשריה חיורא לרדיא', כלומר שעור שחור הוא המעולה.
וכך הוא במציאות, קלף שחור [כלומר שנלקח מפרה שחורה, וכשהופכים את העור רואים את שרשי השערות השחורות] הוא רך.
קלף צהבהב לעתים רבות פחות נוח לכתיבה מהשחור.
וקלף לבן הוא גרוע שבגרועים
מאחר וקלף לבן לא הגיע מפרה לווקנית, אלא מפרה נורמאלית שהכניסו את העור לחומרי עיבוד המלבינים את צבע העור, כן כן אקונומיקה! - הרי שקיבלנו קלף לבן שבלבנים - אך גרוע שבגרועים, מאחר והכתב הכתוב עליו מתפוצץ יותר בקלות.
פעם היו מלבינים את הקלף ע"י טיחת סיד, שלא פגעה בקלף עצמו, אך אכשר דרא ומהדרים לא לכתוב על קלף משוח, הן מפני חשש חציצה והן מפני פיצוצי האותיות בעת סידוק הסיד.
כך שמצוה לפרסם שהלוחץ על הסופר לכתוב על קלף לבן - יורה לעצמו ברגל.

Re: האם יש הידור בסת"ם שייכתב על קלף בהיר?

פורסם: ב' יוני 24, 2019 8:40 pm
על ידי ארזי הלבנון
יישר כח ותודה על התשובות המחכימות