מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 1144
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ב' יוני 24, 2019 6:32 pm

האם מפורש בש"ס לפסול עדים קרובים לקידושין?

עזריאל ברגר
הודעות: 5834
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יוני 24, 2019 8:50 pm

יש מקור לפסול לקידוש החודש.
ולפום ריהטא - ק"ו הדברים.

לענין
הודעות: 2294
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי לענין » ב' יוני 24, 2019 8:53 pm

כמדומני שהרשב"א באמת מכשיר. בגיטין ה'. אולי אני טועה.

כדכד
הודעות: 3952
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי כדכד » ג' יוני 25, 2019 12:14 pm

הגמרא בקדושין ס"ה מביאה שבקדושין ילפינן דבר דבר ממון ואין מועילה הודאת בע"ד כמו בממון אפילו ששניהם מודים משום שחב לאחריני וא"כ מאי שנא קרובים מזה

יוֹסֶפֶר
הודעות: 113
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי יוֹסֶפֶר » ה' יוני 27, 2019 12:50 am

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:האם מפורש בש"ס לפסול עדים קרובים לקידושין?

מכות סוף ה: ותחילת ו.
מתני' נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה כו' אמר ר' יוסי בד"א בדיני נפשות אבל בדיני ממונות תתקים העדות בשאר, רבי אומר אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות ואימתי בזמן שהתרו בהן אבל בזמן שלא התרו בהן מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש.
גמ' איתמר אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי ורב נחמן אמר הלכה כרבי.

תוד"ה שמואל אומר הלכה כרבי יוסי, קשה היאך מצינו ידינו ורגלינו כשנותנין גט שיש במעמד קרובים והיה לנו לומר שעדות הקרובים בטל, והאי דומיא דדיני נפשות דשרינן אשת איש שיש בה מיתת בית דין כו' וגם לרבי נמי קשה שפעמים יתכוון אחד מן הקרובים להעיד.

והרא"ש שם נמי כתב כן להקשות אלא שכתב: וא"ת לשמואל דפסיק הלכה כרבי יוסי וקרובין או פסולין פוסלין בראיה בעלמא אפילו לא כוונו להעיד היאך תמצא קידושין וגיטין כשירין שנעשין בפומבי בפני הכל וגם אליבא דרבי אם כוונו להעיד.

ואמנם התוס' והרא"ש תירצו שאין העדים הקרובים מבטלים את העדות אלא א"כ באו להעיד ולקיים הדבר בבי"ד, (ומה יעשו ב' אחין הם מפרשים שהלא כל הרואה חייב ללכת ולהעיד בבי"ד מדין ובערת הרע מקרבך) אבל הרמב"ם (עדות ה, ה) פסק שאם התכוונו להעיד נמצא א' קאו"פ עדות כולן בטילה בראיה בלבד אף אם לא העידו יחד בבי"ד.

השו"ע (חו"מ סי' ל"ו) פסק כהרמב"ם דבראיה לבד נפסל. אך הרמ"א פסק כהרא"ש דבעינן הגדה בבי"ד.

ובש"ך (שם סק"ח) הכריע למעשה כהשו"ע

ולכן נהגו בגיטין ובקידושין לייחד עדים.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 1144
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ה' יוני 27, 2019 2:32 am

תודה רבה, אבל בכותרת ביקשתי מקור בש"ס. אכן ידעתי שהם פסולים, אבל שאלתי בשביל הקטע

יוֹסֶפֶר
הודעות: 113
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי יוֹסֶפֶר » ה' יוני 27, 2019 5:02 am

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:תודה רבה, אבל בכותרת ביקשתי מקור בש"ס. אכן ידעתי שהם פסולים, אבל שאלתי בשביל הקטע

שותא דמר לא ידענא, מאי מפורש, הלא בש"ס מפורש כן גבי ד"נ וענין גיטין וקידושין בכלל ד"נ כדכ' תוס'

כדכד
הודעות: 3952
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי כדכד » ה' יוני 27, 2019 11:07 am

בש"ס מפורש כן גבי ד"נ ובתוס' מבואר דה"ה בגו"ק אבל הוא ביקש מפורש בש"ס לגבי גו"ק ולא מפורש בראשונים דה"ה למפורש בש"ס

כחול הים
הודעות: 77
הצטרף: ב' יוני 24, 2019 4:28 pm

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי כחול הים » ה' יוני 27, 2019 11:45 am

בגיטין מצאנו עכ"פ בחתימה על הגט פסול ע"י קרובים כמובא כמה פעמים בש"ס בפרק גט פשוט ועוד

עזריאל ברגר
הודעות: 5834
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' יוני 27, 2019 12:12 pm

כחול הים כתב:בגיטין מצאנו עכ"פ בחתימה על הגט פסול ע"י קרובים כמובא כמה פעמים בש"ס בפרק גט פשוט ועוד

א. גט זה גם ממונות (אם כי גם לקידושין יש משמעות עקיפה לממונות).
ב. האם מפורש לגבי גטי-נשים, או רק לגבי שטרות אחרים, המכונים בחז"ל "גט" לפעמים?

כחול הים
הודעות: 77
הצטרף: ב' יוני 24, 2019 4:28 pm

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי כחול הים » ה' יוני 27, 2019 2:15 pm

עזריאל ברגר כתב:
כחול הים כתב:בגיטין מצאנו עכ"פ בחתימה על הגט פסול ע"י קרובים כמובא כמה פעמים בש"ס בפרק גט פשוט ועוד

א. גט זה גם ממונות (אם כי גם לקידושין יש משמעות עקיפה לממונות).
ב. האם מפורש לגבי גטי-נשים, או רק לגבי שטרות אחרים, המכונים בחז"ל "גט" לפעמים?

המקור של הברייתא בגט פשוט קסב ב הוא מתוספתא גיטין פ"ז ה"י ושם מדובר על גיטי נשים.

כחול הים
הודעות: 77
הצטרף: ב' יוני 24, 2019 4:28 pm

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי כחול הים » ה' יוני 27, 2019 2:19 pm

עזריאל ברגר כתב:
כחול הים כתב:בגיטין מצאנו עכ"פ בחתימה על הגט פסול ע"י קרובים כמובא כמה פעמים בש"ס בפרק גט פשוט ועוד

א. גט זה גם ממונות (אם כי גם לקידושין יש משמעות עקיפה לממונות).
ב. האם מפורש לגבי גטי-נשים, או רק לגבי שטרות אחרים, המכונים בחז"ל "גט" לפעמים?

וכן מפורש בגיטי נשים במשנה וגמרא סוף פרק הזורק פ"א ב ובגיטין יח ב , פז ב.

יוֹסֶפֶר
הודעות: 113
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

הודעהעל ידי יוֹסֶפֶר » ה' יוני 27, 2019 9:13 pm

כדכד כתב:בש"ס מפורש כן גבי ד"נ ובתוס' מבואר דה"ה בגו"ק אבל הוא ביקש מפורש בש"ס לגבי גו"ק ולא מפורש בראשונים דה"ה למפורש בש"ס

שומע, אך אם כן אז אדרבה ממשמעות הראשונים שעסקו בזה דווקא בסוגיא במכות, נראה שאינו מפורש בש"ס, כלומר שכאן זה הכי מפורש

הגע בעצמך אותו מקור שתמצא וכי הראשונים לא חשבו עליו..


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 28 אורחים