עמוד 1 מתוך 1

טבילת זב

פורסם: ה' יולי 04, 2019 8:32 pm
על ידי הצעיר באלפי
מתי בטלה הטבילה לזב ?

Re: טבילת זב

פורסם: ה' יולי 04, 2019 9:59 pm
על ידי קו ירוק
משחרב בית המקדש הקפידו פחות על טהרה, כי אין קדשים ומע"ש.
וכשבטלה טהרת אפר פרה בישראל, כנראה עוד הקפידו פחות על עניני טהרה, כי אף תרומה וחלה לא ניתן לכהנים,
עד שנשכח מהו זיבה בכלל. תינח טבילת קרי שתקנו חז"ל, אבל על זיבה לא תקנו חז"ל.

Re: טבילת זב

פורסם: ה' יולי 04, 2019 10:28 pm
על ידי הצעיר באלפי
קו ירוק כתב:משחרב בית המקדש הקפידו פחות על טהרה, כי אין קדשים ומע"ש.
וכשבטלה טהרת אפר פרה בישראל, כנראה עוד הקפידו פחות על עניני טהרה, כי אף תרומה וחלה לא ניתן לכהנים,
עד שנשכח מהו זיבה בכלל. תינח טבילת קרי שתקנו חז"ל, אבל על זיבה לא תקנו חז"ל.

יישר כח !
מראי מקומות בבקשה !

Re: טבילת זב

פורסם: ה' יולי 04, 2019 10:31 pm
על ידי קו ירוק
כתבתי מסברא פשוטה.
מקורות לתקופות שעוד היתה בהן טהרת אפר פרה כמדומה ראיתי בחזו"א שמוכיח. אינני בענין כעת.
(גם היום שמעתי על נוהגים בחסידות לטבול במים חיים, אף שלענ"ד א"ז מוסיף טהרה אא"כ קדמו להם ז"נ כדינם ורק אם חושש לזיבה).

Re: טבילת זב

פורסם: ה' יולי 04, 2019 10:36 pm
על ידי הצעיר באלפי
האם סביר להניח שבזמן הגאונים כבר לא טבלו לזב

Re: טבילת זב

פורסם: ה' יולי 04, 2019 10:44 pm
על ידי יתר10
קו ירוק כתב:כתבתי מסברא פשוטה.
מקורות לתקופות שעוד היתה בהן טהרת אפר פרה כמדומה ראיתי בחזו"א שמוכיח. אינני בענין כעת.

viewtopic.php?f=17&t=24804

Re: טבילת זב

פורסם: ה' יולי 04, 2019 10:56 pm
על ידי לענין
הצעיר באלפי כתב:מתי בטלה הטבילה לזב ?


?
ומתי פסקה הטבילה למי שבאו עליו ג לוגין מים שאובין?
אם אתה שואל מתי נגמר האפר פרה אדומה וממילא הפסיקו לנהוג בטהרה, תנסח שאלתך אחרת.

Re: טבילת זב

פורסם: ו' יולי 05, 2019 12:04 am
על ידי מקדש מלך
.

Re: טבילת זב

פורסם: ו' יולי 05, 2019 11:45 am
על ידי יוֹסֶפֶר
כמו שענו כאן, לכאו' הסיבה שלא דקדקו לטבול לזיבה משום שאין בכך נפק"מ לטהרה זו, (חוץ מחיילים שצריכים לעלות להר הבית במקום סכנה שהגרשז"א הורה להם כן) ועוד יש שמדי פעם בהזדמן להם מים חיים מכוונים גם על זה, או בימים נוראים כגון לפני כמה שנים ביקש ממני יהודי עובד השם שאקח אותו למעיין בערב ר"ה שיטבול לזיבה.

ולכאו' גם אי נימא שכיון שבתורה נאמר לטבול אז ראוי לטבול אף כשאין נפק"מ, ומהטעם שזה מוסכם שהאדם נהיה יותר טהור בכך אף בעת שהוא טמא מת, וכמו בטבילת בע"ק, מ"מ יתכן מאד שזיבה אינו דבר מצוי, ולא חיישי'.

Re: טבילת זב

פורסם: ו' יולי 05, 2019 1:27 pm
על ידי קו ירוק
אני לא רואה אפשרות לומר שמיים חיים מטהרים יותר, אלא זו גזירת הכתוב שזב במים חיים,
ומי שלא נטמא בזב, מים חיים לא מוסיפים לטהרתו.
צא ולמד ממצורע שחמורה טומאתו מזב שמשתלח חוץ לשלוש מחנות וטהרתו במי מקוה.

תביא מקור לרעיון שכזה, שעשה אותו עובד ה'.

Re: טבילת זב

פורסם: ו' יולי 05, 2019 1:43 pm
על ידי יוֹסֶפֶר
דיברתי שמתווסף טהרה רק על הצד שיש לו שהוא היה זב בלבד.
אם אינו, הרי שהצדק עמך.

ועיקר הדגשתי היא לאפוקי מהמחשבה שבין כך אנו טמאי מתים, וע"כ יש לומר שאעפ"כ הוא נטהר מזיבתו אף שנשאר בטומאת מת שלו.

וכן אני אומר בטומאת בע"ק שהטובל נטהר מדאורייתא (ולכן יש חשיבות מיוחדת להקפיד על טבילת עזרא אף שבטלוה, מ"מ בטלו רק את החיוב לטבול, אך הטהרה שנטהר מטומאתו לא התבטלה, והרוצה ליטהר יטבול.)

נ.ב.
הנ"ל משתדל להיות עובד השם ולאו דווקא מחמת טבילה זו.

Re: טבילת זב

פורסם: ו' יולי 05, 2019 5:15 pm
על ידי קו ירוק
אכן בכך ודאי צדקת.
אגב בעי' ז"נ, וקרי סותר ז"נ, וטבילה ללא חציצה.

Re: טבילת זב

פורסם: ד' יולי 10, 2019 4:25 pm
על ידי מקדש מלך
קו ירוק כתב:אכן בכך ודאי צדקת.
אגב בעי' ז"נ, וקרי סותר ז"נ, וטבילה ללא חציצה.

קרי סותר רק את יומו, ולאחר מכן ממשיך למנות שבעה נקיים מהיום שאוחז בו.