עמוד 1 מתוך 1

סימני קביעת ראש השנה - טואו"ח תכח

פורסם: א' יולי 14, 2019 9:38 am
על ידי חגי פאהן
שלום וברכה.

הטור מביא סימנים לדעת לפי המולד באיזה יום ייקבע ראש השנה. בין הסימנים הוא כותב ות"ח. ניסיתי לעיין בדבריו ואף פתחתי רמב"ם (ששם לא מצאתי סימן זה), ולא הבנתי מאין לו. הבנתי שת"ח זה ר"ד כפול שתיים, אך לא הבנתי למה זה אחד הסימנים.
בפרט שבדפוסים ראשונים כתוב זת"ח. ובטור המאור כתוב לפעמים ות"ח ולפעמים זת"ח... לכן אני רוצה להבין. תודה למסייעים.