עמוד 1 מתוך 1

ברכה על קמח

פורסם: ה' אוגוסט 22, 2019 10:41 pm
על ידי כדכד
מחלוקת אמוראם בברכות ל"ו. ונחלקו ראדונים כמי לפסוק. ראיתי אחרונים שמצטטים בשם הרא"ש ותר"י שפסקו לברך בפה"א אך ממה שאני ראיתי ברא"ש משמע שפוסק לברך שהכל. איך זה?

Re: ברכה על קמח

פורסם: ו' אוגוסט 23, 2019 12:00 am
על ידי לענין
קמח קליות.

Re: ברכה על קמח

פורסם: א' אוגוסט 25, 2019 10:54 am
על ידי כדכד
לא הבנתי כוונת מר. בגמרא ובראשונים שם אין מדובר על קמח קליות

Re: ברכה על קמח

פורסם: ב' אוגוסט 26, 2019 5:24 pm
על ידי עני בן פחמא
כוונתו שהרא"ש הרשב"א והמאירי כותבים שאין מחלוקת מה לפסוק להלכה, אלא המחל' היא מה מדובר בגמ' בקמח רגיל או בקמח קליות, ואם מדובר בקמח קליות ברכתו האדמה ואם בקמח רגיל ברכתו שהכל.