מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ונאכל מפריה ונשבע מטובה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
אליהו בן עמרם
הודעות: 1127
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » א' ספטמבר 01, 2019 12:19 am

פרשה ראה, דברים י'ב י'ז:
לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך...כי אם לפני ה' אלקיך תאכלנו במקום אשר יבחר ה' אלקיך בו....ושמחת לפני ה' אלקיך בכל משלח ידך.
אחר העיון בפסוקים הנ'ל ובדברי חז'ל והמפרשים אולי עלה לענ'ד באור חדש בבקשה הכלולה בברכת מעין שלוש:
ובנה ירושלים עיר הקדש במהירה בימינו והעלנו לתוכה ושמחנו בבנינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה, דקאי על מעשר שני.

ובנה ירושלים... - כדאיתא ברמב'ם בהל. מעשר שני פרק ב' הל'א: מעשר שני נאכל לבעליו לפנים מחומת ירושלים...במקום אשר יבחר...אבל אינו נאכל...אלא בפני הבית...
והעלנו לתוכה - לתוכה בדווקא, כי מע'ש נאכל בדווקא לפנים מן החומה.
ושמחנו בבנינה - שנאמר 'ושמחת לפני ה' אלקיך'. וכן בוידוי מעשר: עשיתי ככל אשר ציותני, שמח ושימח בו. ובדרך אמונה בהל' מעשר שני ונטע רבעי פ'יא הל' ט'ו הביא את הפס' הנ'ל בענין שמחה במעשר שני וכתב: והיינו שמצוה לשמוח ולשמח את העניים במעשר שני שייתן להם.
ונאכל מפריה - זה מעשר שני, שהוא ממון גבוה הנאכל דווקא בירושלים, ולכן "שייך" לענין זה דווקא לירושלים.
ונשבע מטובה - שהרי אפשר לקנות בכסף פדיון מע'ש מאכל אדם וכו' כולל בהמות שלמים.
ונברכך עליה בקדושה וטהרה - כי צריך לאכלו בטהרה, והאוכל מע'ש בטומאה לוקה, כדאיתא ברמב'ם פרק ג' הל' א.

ואם כנים הדברים אולי בכך תתורץ טענת הטור או'ח סי' ר'ח למה אין לומר ונאכל מפריה, 'שאין לחמוד את הארץ בשביל פריה וטובה אלא לקיים מצוות התלויות בה'.
כי אין המברך חומד את פירות הארץ סתם, אלא פירות מעשר שני שיש מצוה באכילתם בירושלים הבנויה, וכפי שנתבאר.

והאמת ששמעתי מפי השמועה, שכן באר הרב מבריסק זצ'ל, אך לא ידעתי מקומו, וכל המוצא ישמחני.
נערך לאחרונה על ידי אליהו בן עמרם ב א' ספטמבר 01, 2019 1:13 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

יושב ירושלים
הודעות: 854
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm
שם מלא: פסח הלפרין

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי יושב ירושלים » א' ספטמבר 01, 2019 9:24 am

שמועה בע"פ. הובאה בספר 'פניני הגרי"ז' להרב משמ"ר הלוי זצ"ל.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1127
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » א' ספטמבר 01, 2019 10:14 am

יושב ירושלים כתב:שמועה בע"פ. הובאה בספר 'פניני הגרי"ז' להרב משמ"ר הלוי זצ"ל.

יישר כח

נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' ספטמבר 01, 2019 9:15 pm

יושב ירושלים כתב:שמועה בע"פ. הובאה בספר 'פניני הגרי"ז' להרב משמ"ר הלוי זצ"ל.

ואם זה יקצר את החיפוש, הדברים הועתקו גם בחי' הגרי"ז החדשים סטנסיל - מישור סי' סב.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1127
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ב' ספטמבר 02, 2019 1:22 pm

אליהו בן עמרם כתב:פרשה ראה, דברים י'ב י'ז:
לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך...כי אם לפני ה' אלקיך תאכלנו במקום אשר יבחר ה' אלקיך בו....ושמחת לפני ה' אלקיך בכל משלח ידך.
אחר העיון בפסוקים הנ'ל ובדברי חז'ל והמפרשים אולי עלה לענ'ד באור חדש בבקשה הכלולה בברכת מעין שלוש:
ובנה ירושלים עיר הקדש במהירה בימינו והעלנו לתוכה ושמחנו בבנינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה, דקאי על מעשר שני.

ובנה ירושלים... - כדאיתא ברמב'ם בהל. מעשר שני פרק ב' הל'א: מעשר שני נאכל לבעליו לפנים מחומת ירושלים...במקום אשר יבחר...אבל אינו נאכל...אלא בפני הבית...
והעלנו לתוכה - לתוכה בדווקא, כי מע'ש נאכל בדווקא לפנים מן החומה.
ושמחנו בבנינה - שנאמר 'ושמחת לפני ה' אלקיך'. וכן בוידוי מעשר: עשיתי ככל אשר ציותני, שמח ושימח בו. ובדרך אמונה בהל' מעשר שני ונטע רבעי פ'יא הל' ט'ו הביא את הפס' הנ'ל בענין שמחה במעשר שני וכתב: והיינו שמצוה לשמוח ולשמח את העניים במעשר שני שייתן להם.
ונאכל מפריה - זה מעשר שני, שהוא ממון גבוה הנאכל דווקא בירושלים, ולכן "שייך" לענין זה דווקא לירושלים.
ונשבע מטובה - שהרי אפשר לקנות בכסף פדיון מע'ש מאכל אדם וכו' כולל בהמות שלמים.
ונברכך עליה בקדושה וטהרה - כי צריך לאכלו בטהרה, והאוכל מע'ש בטומאה לוקה, כדאיתא ברמב'ם פרק ג' הל' א.

ואם כנים הדברים אולי בכך תתורץ טענת הטור או'ח סי' ר'ח למה אין לומר ונאכל מפריה, 'שאין לחמוד את הארץ בשביל פריה וטובה אלא לקיים מצוות התלויות בה'.
כי אין המברך חומד את פירות הארץ סתם, אלא פירות מעשר שני שיש מצוה באכילתם בירושלים הבנויה, וכפי שנתבאר.

והאמת ששמעתי מפי השמועה, שכן באר הרב מבריסק זצ'ל, אך לא ידעתי מקומו, וכל המוצא ישמחני.


ועוד להוסיף עליה בס"ד:
ונברכך עליה בקדושה וב... - כדאיתא בכלים פ"א משנה ח' בענין עשר קדושות: "לפנים מן החומה מקודש מהם, שאוכלים שם קדשים קלים ומעשר שני".

ועוד, מעולם תמהתי על הנוסח: רחם ה' אלקינו על ישראל עמך וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירֶךָ וְעַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ. וְעַל מִזְבְּחֶךָ. וְעַל הֵיכָלֶךָ. - למה ראו להדגיש את המזבח מכל כלי המקדש דווקא בברכת מעין שלוש?
ואולם אם יש בברכה זו התייחסות מיוחדת למעשר שני, אפשר לענ"ד להבין לכאורה גם זאת, וכדאיתא בדרך אמונה הל' מעשר שני פ"ב הל'א סק"ז, גבי ההלכה דמעשר שני נאכל דווקא בירושלים בפני הבית, וז"ל שם בתמצית:
ואע"ג דקיי"ל דקדושה שניה קידשה גם לעת"ל, מיהו צריך שיהיה מזבח בנוי, שיוכלו להקריב עליו בכורות, ואם אין מזבח בנוי אי אפשר לאכול מע"ש, אבל אם בנו מזבח בזה"ז אפשר לאכול מעשר שני, ואע"פ שאין בית ואין חומות ירושלים.

וזה לכאורה ממש פלאי פלאים בס"ד.

עקביה
הודעות: 3729
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי עקביה » ב' ספטמבר 02, 2019 2:15 pm

אני מנצל את האשכול כדי לשאול על הטור, שהביא הרב פותח האשכול: מדוע לא לומר "לאכול מפריה ולשבוע מטובה", הלא מקרא מלא דיבר הכתוב: ירמיהו פרק ב, ז
וָאָבִיא אֶתְכֶם אֶל אֶרֶץ הַכַּרְמֶל לֶאֱכֹל פִּרְיָהּ וְטוּבָהּ.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1127
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ב' ספטמבר 02, 2019 2:41 pm

עקביה כתב:אני מנצל את האשכול כדי לשאול על הטור, שהביא הרב פותח האשכול: מדוע לא לומר "לאכול מפריה ולשבוע מטובה", הלא מקרא מלא דיבר הכתוב: ירמיהו פרק ב, ז
וָאָבִיא אֶתְכֶם אֶל אֶרֶץ הַכַּרְמֶל לֶאֱכֹל פִּרְיָהּ וְטוּבָהּ.


ומצד שני, מה עם דברי הגמ' בסוטה:
דרש רבי שמלאי: מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך? וזה לכאורה ראייה לדברי הטור.

ועיין בב"ח על דברי הטור במקום, מה שענה על דברי הטור.

וראיתי מביאים שקושיית מר כבר הקשה בעל ה"אמרי אמת" מגור זצ'ל, ואיני יודע מקומו.

עקביה
הודעות: 3729
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי עקביה » ב' ספטמבר 02, 2019 4:16 pm

ודאי גמ' זו היא הסיבה לדברי הטור (כפי שהזכיר המור וקציעה שם). אני שואל לאחר דברי הגמ'. בשלמא על משה רבנו י"ל שלא מטעם זה רצה להיכנס לא"י, אבל את ישראל הכניס הקב"ה לארץ כדי לתת להם את פריה וטובה, כל' הכתוב בירמיה.

יושב ירושלים
הודעות: 854
הצטרף: ד' ינואר 18, 2017 6:33 pm
שם מלא: פסח הלפרין

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי יושב ירושלים » ב' ספטמבר 02, 2019 4:19 pm

אליהו בן עמרם כתב:ועוד להוסיף עליה בס"ד:
ונברכך עליה בקדושה וב... - כדאיתא בכלים פ"א משנה ח' בענין עשר קדושות: "לפנים מן החומה מקודש מהם, שאוכלים שם קדשים קלים ומעשר שני".

ועוד, מעולם תמהתי על הנוסח: רחם ה' אלקינו על ישראל עמך וְעַל יְרוּשָׁלַיִם עִירֶךָ וְעַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ. וְעַל מִזְבְּחֶךָ. וְעַל הֵיכָלֶךָ. - למה ראו להדגיש את המזבח מכל כלי המקדש דווקא בברכת מעין שלוש?
ואולם אם יש בברכה זו התייחסות מיוחדת למעשר שני, אפשר לענ"ד להבין לכאורה גם זאת, וכדאיתא בדרך אמונה הל' מעשר שני פ"ב הל'א סק"ז, גבי ההלכה דמעשר שני נאכל דווקא בירושלים בפני הבית, וז"ל שם בתמצית:
ואע"ג דקיי"ל דקדושה שניה קידשה גם לעת"ל, מיהו צריך שיהיה מזבח בנוי, שיוכלו להקריב עליו בכורות, ואם אין מזבח בנוי אי אפשר לאכול מע"ש, אבל אם בנו מזבח בזה"ז אפשר לאכול מעשר שני, ואע"פ שאין בית ואין חומות ירושלים.

וזה לכאורה ממש פלאי פלאים בס"ד.

ובעומק הענין:
המזבח הוא הכלי המיוחד לחיבור המופלא של שמים וארץ, דרכו יש אפשרות לעם ישראל לעבוד את ה' השוכן בבית,
וזה מה שמאפשר לקדושה להשפיע על כל העיר - 'מחנה ישראל',
וזהו החידוש הנפלא באכילת מעשר שני, שעצם אכילתם של ישראל [ולא כהנים ולויים משרתי ה'] מפירותיהם [ולא מדבר שקרב על המזבח], היא אכילה לפני ה', יזכנו המקום במהרה לעבדו במקדשו ולשמוח לפניו בעיר קדשו.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12430
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' ספטמבר 03, 2019 7:44 pm

יש"כ לרב אליהו ב"ע על דבריו הנפלאים. תפוחי זהב במשכיות כסף.

ואצרף מש"כ בעבר כאן

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=5689#p47901

עושה חדשות
הודעות: 9441
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' פברואר 14, 2020 4:14 pm

ז"ל הנצי"ב בהרחב דבר -
ועמדנו בזה על מה שהסמיכו חז״ל ברכת הנהנין מזה המקרא דכתיב ביחוד בפירות רבעי כדאי׳ ר״פ כ״מ. דכמו שהסמיכו תפלה שלש פעמים במקום תמידים בזמן הבית. והיינו דגם בזמן הבית שהקריבו תמידים היו הכהנים ואנשי המעמד מתפללין על הקרבן כמש״כ בס׳ בראשית כ״ד כ״ו בשם הירו׳ תענית פ״ד וכל הקהל משתחוים אלו ישראל יע״ש. והיה אז מועלת תפלת יחידים אלו בשביל כל ישראל. ועתה כשאין הקרבן להעלות תפלת היחידים הצריכו תפלת כל ישראל. וכולי האי ואולי. כך בזמן הבית היו מברכין ברכת הנהנין על רבעי. והי׳ מועיל על כל ימי העץ על הארץ. ועתה כשאין רבעי הצריכו מזה לברך על כל הנאת אכילה. הרי אסמכתא זו אם שאינו מפורש בכתוב. מכ״מ מבוארת יפה שהיא דעת ה׳.

יחד עם הנ"ל, זה ממש כפתור ופרח.

סעדיה
הודעות: 1486
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: ונאכל מפריה ונשבע מטובה

הודעהעל ידי סעדיה » א' פברואר 16, 2020 2:15 pm

עושה חדשות כתב:ז"ל הנצי"ב בהרחב דבר -
ועמדנו בזה על מה שהסמיכו חז״ל ברכת הנהנין מזה המקרא דכתיב ביחוד בפירות רבעי כדאי׳ ר״פ כ״מ. דכמו שהסמיכו תפלה שלש פעמים במקום תמידים בזמן הבית. והיינו דגם בזמן הבית שהקריבו תמידים היו הכהנים ואנשי המעמד מתפללין על הקרבן כמש״כ בס׳ בראשית כ״ד כ״ו בשם הירו׳ תענית פ״ד וכל הקהל משתחוים אלו ישראל יע״ש. והיה אז מועלת תפלת יחידים אלו בשביל כל ישראל. ועתה כשאין הקרבן להעלות תפלת היחידים הצריכו תפלת כל ישראל. וכולי האי ואולי. כך בזמן הבית היו מברכין ברכת הנהנין על רבעי. והי׳ מועיל על כל ימי העץ על הארץ. ועתה כשאין רבעי הצריכו מזה לברך על כל הנאת אכילה. הרי אסמכתא זו אם שאינו מפורש בכתוב. מכ״מ מבוארת יפה שהיא דעת ה׳.

יחד עם הנ"ל, זה ממש כפתור ופרח.

ויש להוסיף את דברי המלבי"ם (קדושים סי' ס"ז) דברכה לפניהם ואחריהם הן מדאורייתא ברבעי, ובשאר אוכלין אוכלין אסמכוהו אקרא הנ"ל.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 71 אורחים