עמוד 1 מתוך 1

מעות של תפילין

פורסם: א' ספטמבר 01, 2019 11:45 pm
על ידי דרך ישרה
אדם קנה פרשיות של תפילין כדי להניחן ובסוף אינו צריך להם כי כבר קיבל אחרים, האם מותר למכרן ולהשתמש בדמיהן?

Re: מעות של תפילין

פורסם: ב' ספטמבר 02, 2019 11:03 am
על ידי עזריאל ברגר
רק ספר תורה אסור למכור (אלא לצרכים מסוימים).

וכן שמעתי שיש ענין של גנאי במי שמוכר ספרים שבביתו לצורך מחייתו.
אבל כאן שיש לו פרשיות תפילין ואינו צריך להן - מדוע לא ימכרן? וכי עדיף שיהיו מונחות בביתו עד שיתעפשו?!
הלא עדיף שימכור אותן למי שיניחן!

אלא שיש לדון לגבי המעות, שלכאורה יש בהן דין של מעלין בקודש ואין מורידין, ולכן נראה שראוי להשתמש במעות לדבר שקדושתו אינה פחותה מקדושת פרשיות התפילין.
ושמא נאמרו דברים ההם רק לציבור, אבל ביחיד יכול למכור ולעשות כצרכיו?