עמוד 1 מתוך 1

האם חלק מקליפת הביצה שומרת עליה?

פורסם: ג' ספטמבר 10, 2019 5:41 pm
על ידי עזריאל ברגר
תנן (עוקצין פ"ב מ"ו) "ביצה מגולגלת עד שיגוס", ופירשו הרמב"ם והרע"ב דהיינו ברגע שפתח קצת מקליפת הביצה - כבר כל הקליפה איננה נחשבת "שומר" לביצה, ואינה מצטרפת לשיעור טומאתה.
וקשיא לי, דהא לכאורה קליפת הביצה שומרת עליה לענין לינת לילה שלא יהא האוכלה דמו בראשו!

האם אפשר להוכיח מכאן שאין קליפת הביצה מועילה לענין זה אם איננה שלימה?
או שאפשר להוכיח מכאן שביצה מגולגלת אין בה דין לינת לילה?

או שנאמר ששמירה זו איננה מספקת כדי להיחשב "שומר" לענין טומאת אוכלין?

או שיש ביאור אחר בחילוק דברים אלו?

Re: האם חלק מקליפת הביצה שומרת עליה?

פורסם: ג' ספטמבר 10, 2019 6:32 pm
על ידי כדכד
לכאורה הגדרת שומר היא שישמור על האוכל שלא יתקלקל ולא שישמור על כך שהאוכל ממנו לא ינזק