מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
אליהו בן עמרם
הודעות: 1053
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' נובמבר 21, 2019 8:35 pm

הנושא הוא כללי (בדבר שיש בו שני ספיקות מתנגדים), כפי שיבואר להלן, והמקרה הנדון הוא רק לדוגמא.

מי שיש בידו בליל הסדר לחם שהוא ספק מצה ספק חמץ (שאין בו כרת), ואין לו שום אפשרות למצוא מצה כשרה אחרת, מה יעשה? יאכל או לא?
מצד אחד יש לו חיוב לקיים מצות "עשה" ומצד שני אסור לו לאכול חמץ.
לכאורה: "שב ואל תעשה" עדיף.

אך אולי אמרינן בזה: עשה דוחה לא תעשה.
מצד אחד - אין זה נוגע לדין זה, כיון שעל הצד שיש בידו מצה ומחוייב לאכלה, אז אין בידו חמץ, ועל הצד שיש בידו חמץ ואסור לאכלו, אז אין בידו מצה, וא"כ אין כאן "מפגש" בין חיוב ה"עשה" לאיסור ה"לא תעשה", ולכן אין כאן מקום לדין "עשה דוחה ל"ת".
מצד שני - יש לפניו 2 ספיקות מדאורייתא (ספק "עשה" וספק "ל"ת"), שיש עליו "דין" ו"חיוב" להחמיר בהן. וא"כ שני חיובים אלה "נפגשים" זה עם זה ו"מתנגדים" זה לזה, כ"עשה" נגד "לא תעשה".
בייחוד אם נבאר כביאורי האחרונים בספק דאורייתא לחומרא (מדאורייתא), שיש דין וודאי להחמיר בספיקות, ודין זה כלול במסגרת ציווי ה"עשה" וה"לא תעשה" עצמם.

(אני זוכר את דברי בעל ה"ברוך טעם" האומר, שאם לא ירוויח קיום "וודאי" של מצוות "עשה", אין דחיה ל"לא תעשה", אך נראה לענ"ד, שדבריו יובנו רק לפי הצד שאין דין ו"חיוב" וודאי להחמיר בספיקות, שכלול בציווי ה"עשה" וה"לא תעשה" עצמם, ואילו החקירה לעייל היא לפי הסוברים אחרת)

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6722
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' נובמבר 21, 2019 8:43 pm

ניקח מקרה שונה, אבל זהה בשיקול הדעת ההלכתי:
בשר קודש שנטמא בספק - אם הוא טהור האוכלו מקיים מ"ע דאכילת בשר קודש, ואפילו נזהר ממצוות ל"ת של "ולא תותירו ממנו עד בוקר", ואם הוא טמא האוכלו לוקה (ואין בו כרת).
וקיי"ל שכל תרומה וקדשים שנטמאו בספק - לא אוכלין ולא שורפין!
ואוי"ל יתרה מזו:
אם הוא טמא - השורפו מקיים מ"ע, ואם הוא טהור - אין אפילו לאו בשריפתו, ולא ברור מהו גדר איסור שריפת קדשים טהורים.
ואעפ"כ קיי"ל שלא שורפין!

אתי שפיר
הודעות: 34
הצטרף: ב' יולי 22, 2019 7:59 pm

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי אתי שפיר » ה' נובמבר 21, 2019 9:38 pm

הדבר מפורש בפרי מגדים הל' פסח סי' תנ"ד סעיף ג' א"א ד', לענין חלוטה בזמה"ז דאסרוהו הגאונים מטעם דהאידנא לית מאן דידע למיחלט, וז"ל, והאידנא דאסרו חליטה דאין אנו בקיאין, אם אין לו מצה כי אם כזו, מהו, וכו' כאן גזירה שמא אין בקי ויש בו חשש חימוץ דין תורה, שב ואל תעשה עדיף וכו' עיי"ש

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2501
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי נהר שלום » ו' נובמבר 22, 2019 2:15 am

זכור לי מי שאמר שבלא תעשה לכו"ע ספק דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן

אליהו בן עמרם
הודעות: 1053
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' נובמבר 22, 2019 9:49 am

עזריאל ברגר כתב:ניקח מקרה שונה, אבל זהה בשיקול הדעת ההלכתי:
בשר קודש שנטמא בספק - אם הוא טהור האוכלו מקיים מ"ע דאכילת בשר קודש, ואפילו נזהר ממצוות ל"ת של "ולא תותירו ממנו עד בוקר", ואם הוא טמא האוכלו לוקה (ואין בו כרת).
וקיי"ל שכל תרומה וקדשים שנטמאו בספק - לא אוכלין ולא שורפין!
ואוי"ל יתרה מזו:
אם הוא טמא - השורפו מקיים מ"ע, ואם הוא טהור - אין אפילו לאו בשריפתו, ולא ברור מהו גדר איסור שריפת קדשים טהורים.
ואעפ"כ קיי"ל שלא שורפין!

לראיה הראשונה אשמח למראה מקום לעיון שם, אם לא הווי דין מיוחד.
ולראיה השניה, אדרבה אם לא ברור למה אסור לשרוף טהורים, למה לא נשרוף, דהווי ספק דאורייתא.
והאם מראיות אלה ניתן להביא ראיה נגד הבאור שכתבתי לעייל בספק דאורייתא לחומרא? או שיש לחלק?

אליהו בן עמרם
הודעות: 1053
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' נובמבר 22, 2019 9:50 am

נהר שלום כתב:זכור לי מי שאמר שבלא תעשה לכו"ע ספק דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן

נכון, אך יש הסוברים לא כך. והכל מדאורייתא.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1053
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' נובמבר 22, 2019 9:52 am

אתי שפיר כתב:הדבר מפורש בפרי מגדים הל' פסח סי' תנ"ד סעיף ג' א"א ד', לענין חלוטה בזמה"ז דאסרוהו הגאונים מטעם דהאידנא לית מאן דידע למיחלט, וז"ל, והאידנא דאסרו חליטה דאין אנו בקיאין, אם אין לו מצה כי אם כזו, מהו, וכו' כאן גזירה שמא אין בקי ויש בו חשש חימוץ דין תורה, שב ואל תעשה עדיף וכו' עיי"ש

ולעומת זאת ראיתי מציינים לדברי הפמ'ג בסימן שד'מ שמסתפק בזה.
אך עדיין צ'ע לי היטב שם אם צדקו דבריהם.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6722
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' נובמבר 22, 2019 10:05 am

קיי"ל שתרומת חמץ (וכן חלות חמץ דתודה אם עבר והקריב בערב פסח) נשרפת בערב הפסח בשעה ששית.
ויש לשאול מדוע לא יבוא עשה דאכילת תרומה (או עכ"פ עשה דאכילת קדשים) וידחה איסור אכילת חמץ בערב פסח שאינו אלא לאו?!

ואוי"ל ע"פ דברי המנחת חינוך (ט,א) שהאוכל חמץ בפסח מקיים מ"ע דתשביתו (והאריך בזה מו"ר הגה"ח הרב ברוך שליט"א בליז'ינסקי בקונטרס "בגדרי מצות תשביתו ומצוה הבאה בעבירה", נדפס בכפר חב"ד תשס"ג).
והנה עפ"ז היה מקום להקשות שיבוא עשה דתשביתו וידחה ל"ת דאכילת חמץ בע"פ!
אלא ודאי, שכאשר התורה אמרה "לא תאכל עליו חמץ" - גילתה לנו במפורש, שלא יבוא עשה זה וידחה לאו זה.

ועפכ"ז אוי"ל שמכיוון שהתורה נתנה תוקף ללאו זה שלא ידחהו עשה זה - לא על עשה זה בלבד גילתה התורה, אלא חיזקה את הלאו שלא ידחהו עשה כלל.

הוה אמינא
הודעות: 1063
הצטרף: ג' ינואר 14, 2014 2:08 am

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

הודעהעל ידי הוה אמינא » ו' נובמבר 22, 2019 10:26 am

חמץ בער"פ בלאו?
לכאו' הלאו הוא רק מהלילה. וביום יש רק עשה דאך ביום הראשון תשביתו. ואין עשה דוחה עשה.

וגם אם יש לאו, אין עשה דוחה ל"ת ועשה.

לענין
הודעות: 2628
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

הודעהעל ידי לענין » ו' נובמבר 22, 2019 10:38 am

רמב"ם ידוע בפירוש המשניות בפרק שני דנדרים, שבאיסורי חפצא לא אומרים עדל"ת - כי זה כאילו אין כאן את החפצא של הדבר.
הרמב"ם מדבר על אכילת מצה ממה שאסור באיסור נדר, והוא הדין להכא.
וידוע מה שהאריך השאגת אריה בדבר מצת טבל.
וע"ע תו' סוכה ל' א' (מהב"ע במצת טבל), וקדושין מ"ב א' (בדבר מצה שאסורה באיסור חדש).

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6722
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' נובמבר 22, 2019 10:39 am

הוה אמינא כתב:חמץ בער"פ בלאו?
לכאו' הלאו הוא רק מהלילה. וביום יש רק עשה דאך ביום הראשון תשביתו. ואין עשה דוחה עשה.

וגם אם יש לאו, אין עשה דוחה ל"ת ועשה.

חמץ בע"פ בלאו ד"לא תאכל עליו חמץ" - כ"כ הרמב"ם, ולא ידוע לי אם יש מי שחולק עליו.
עשה דתשביתו אינו אומר לא לאכול חמץ, ובפרט לדברי המנח"ח שבאכילת החמץ מקיימים עשה זה.

לענין
הודעות: 2628
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

הודעהעל ידי לענין » ו' נובמבר 22, 2019 10:40 am

הרבנים הנכבדים שמעלי פליגי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. אשריכם.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6722
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' נובמבר 22, 2019 10:42 am

לענין כתב:רמב"ם ידוע בפירוש המשניות בפרק שני דנדרים, שבאיסורי חפצא לא אומרים עדל"ת - כי זה כאילו אין כאן את החפצא של הדבר.
הרמב"ם מדבר על אכילת מצה ממה שאסור באיסור נדר, והוא הדין להכא.
וידוע מה שהאריך השאגת אריה בדבר מצת טבל.
וע"ע תו' סוכה ל' א' (מהב"ע במצת טבל), וקדושין מ"ב א' (בדבר מצה שאסורה באיסור חדש).

לאור תגובה זו שמתרצת את קושיית פותח האשכול המקורי - החלטתי למזג את האשכולות, כיוון שקושייתי עלתה לי מתוך מחשבות עליו.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6722
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' נובמבר 22, 2019 10:43 am

לענין כתב:הרבנים הנכבדים שמעלי פליגי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. אשריכם.

יזכיר לנו כבודו את מקור המחלוקת?

לענין
הודעות: 2628
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי לענין » ו' נובמבר 22, 2019 10:47 am

פסחים כ"ח ב'.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6722
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' נובמבר 22, 2019 10:50 am

לענין כתב:פסחים כ"ח ב'.

יישר כח. למדתי ולא זכרתי.

לענין
הודעות: 2628
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי לענין » ו' נובמבר 22, 2019 11:01 am

וענוה גדולה מכולם.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1053
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' נובמבר 22, 2019 11:06 am

לענין כתב:רמב"ם ידוע בפירוש המשניות בפרק שני דנדרים, שבאיסורי חפצא לא אומרים עדל"ת - כי זה כאילו אין כאן את החפצא של הדבר.
הרמב"ם מדבר על אכילת מצה ממה שאסור באיסור נדר, והוא הדין להכא.
וידוע מה שהאריך השאגת אריה בדבר מצת טבל.
וע"ע תו' סוכה ל' א' (מהב"ע במצת טבל), וקדושין מ"ב א' (בדבר מצה שאסורה באיסור חדש).

א. מה נאמר לפי השאג'א?
ב. להחמיר בספק דאורייתא אינו ודאי אגברא?

אליהו בן עמרם
הודעות: 1053
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ו' נובמבר 22, 2019 11:09 am

לענין כתב:רמב"ם ידוע בפירוש המשניות בפרק שני דנדרים, שבאיסורי חפצא לא אומרים עדל"ת - כי זה כאילו אין כאן את החפצא של הדבר.
הרמב"ם מדבר על אכילת מצה ממה שאסור באיסור נדר, והוא הדין להכא.
וידוע מה שהאריך השאגת אריה בדבר מצת טבל.
וע"ע תו' סוכה ל' א' (מהב"ע במצת טבל), וקדושין מ"ב א' (בדבר מצה שאסורה באיסור חדש).

ויש עוד את דברי האור שמח שאין עשה דוחה ל'ת במצות אכילת מצה של טבל, כי זה מאוס לצאת בכה'ג.
וכל השאלה אילולא דבריו המחודשים.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1053
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ש' נובמבר 23, 2019 11:54 pm

אליהו בן עמרם כתב:הנושא הוא כללי (בדבר שיש בו שני ספיקות מתנגדים), כפי שיבואר להלן, והמקרה הנדון הוא רק לדוגמא.

מי שיש בידו בליל הסדר לחם שהוא ספק מצה ספק חמץ (שאין בו כרת), ואין לו שום אפשרות למצוא מצה כשרה אחרת, מה יעשה? יאכל או לא?
מצד אחד יש לו חיוב לקיים מצות "עשה" ומצד שני אסור לו לאכול חמץ.
לכאורה: "שב ואל תעשה" עדיף.

אך אולי אמרינן בזה: עשה דוחה לא תעשה.
מצד אחד - אין זה נוגע לדין זה, כיון שעל הצד שיש בידו מצה ומחוייב לאכלה, אז אין בידו חמץ, ועל הצד שיש בידו חמץ ואסור לאכלו, אז אין בידו מצה, וא"כ אין כאן "מפגש" בין חיוב ה"עשה" לאיסור ה"לא תעשה", ולכן אין כאן מקום לדין "עשה דוחה ל"ת".
מצד שני - יש לפניו 2 ספיקות מדאורייתא (ספק "עשה" וספק "ל"ת"), שיש עליו "דין" ו"חיוב" להחמיר בהן. וא"כ שני חיובים אלה "נפגשים" זה עם זה ו"מתנגדים" זה לזה, כ"עשה" נגד "לא תעשה".
בייחוד אם נבאר כביאורי האחרונים בספק דאורייתא לחומרא (מדאורייתא), שיש דין וודאי להחמיר בספיקות, ודין זה כלול במסגרת ציווי ה"עשה" וה"לא תעשה" עצמם.

(אני זוכר את דברי בעל ה"ברוך טעם" האומר, שאם לא ירוויח קיום "וודאי" של מצוות "עשה", אין דחיה ל"לא תעשה", אך נראה לענ"ד, שדבריו יובנו רק לפי הצד שאין דין ו"חיוב" וודאי להחמיר בספיקות, שכלול בציווי ה"עשה" וה"לא תעשה" עצמם, ואילו החקירה לעייל היא לפי הסוברים אחרת)

עיינתי עוד בדבר ואולי מצאתי סברא לחלק, ולבאר למה לא אמרינן בזה שידחה "עשה" מחמת הספק את ה"לא תעשה" מחמת הספק.
והוא, על פי דברי הנוב"י מהד"ק אבהע"ז סימן ו', שבאר טעמא דקרא במיעוט של ממזר וודאי ולא ספק.
וטעמו (כפי שבארו הגר"י גוסטמן זצ"ל בקונטרס השיעורים קדושין סי' כ"ג אות ט'), שלא שייך להכריע גבי שתוקית מחמת ספק דאוריתא לחומרא, שהיא גם "ודאי" ממזר ואסורה לישראל ומותרת לממזר, וגם שהיא "ודאי" "לא ממזר", ואסורה לממזר ומותרת לישראל, דהני תרי חומרי דסתרי אהדדי. לכן בא הפסוק ואומר, שמותרת לגמרי, דלא אמרינן בה ס"ד לחומרא.
ואלי ה"ה בנדו"ד, דאי אפשר להכריע מחמת הספק דאורייתא לחומרא, שהלחם המסופק הנ"ל, הוא גם מצה ב"ודאי" - שמצוה לאכלה, וגם חמץ ב"ודאי" - שאסור לאכלו.
והואיל ואין בזה פסוק להתירו (כ"ממזר וודאי ולא ספק"), נשאר לנו ספק בלחם זה - מהו, ו"שב ואל תעשה עדיף".

האם צדקו דברי?

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6722
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' נובמבר 24, 2019 8:17 am

במילים אחרות וקצרות:
אתה אומר שכאשר בשני הצדדים יש חומרא וקולא - אי אפשר לומר בזה "ספק דאורייתא לחומרא" כשם שאי אפשר לומר בזה "ספק ... לקולא", אלא מכריעים שב ואל תעשה.
אם לכך התכוונת - זה נשמע הגיוני מאוד.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 33 אורחים