מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עמק יהושפט

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 8883
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

עמק יהושפט

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' פברואר 08, 2020 11:26 pm

מדרש משלי
אמר ר' ישמעאל בוא וראה כמה קשה יום הדין שעתיד הקדוש ברוך הוא לדון את כל העולם כולו בעמק יהושפט בזמן שתלמידי חכמים באים לפניו אומר לכל אחד מהם כלום עסקת בתורה, אמר לו הן, אומר לו הקדוש ברוך הוא הואיל והודית אמור לפני מה שקרית, ומה ששנית בישיבה, ומה ששמעת בישיבה, מכאן אמרו כל מה שקרא אדם יהא תפוש בידו, ומה ששנה כמו כן, שלא תשיגהו בושה ליום הדין, מכאן היה ר' ישמעאל אומר אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, ועל זה בקש דוד מלך ישראל בתפלה ובתחנונים לפני המקום ואמר ה' בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה (תהלים ה ד), בא לפניו מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, הקדוש ברוך הוא הופך את פניו ממנו, ושרי גיהנם מתגברים בו כזאבי ערב, ונוטלין אותו ומשליכין אותו לתוכה. בא לפניו מי שיש בידו שני סדרים או שלשה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו בני כל ההלכות למה לא שנית אותם, ואם אומר הקדוש ברוך הוא הניחוהו, מוטב, ואם לאו עושין לו כמדת הראשון. בא לפניו מי שיש בידו הלכות, הקדוש ברוך הוא אומר לו בני תורת כהנים למה לא שנית, שיש בה טומאה וטהרה, וטומאת שרצים, וטהרת שרצים, טומאת נגעים, וטהרת נגעים, טומאת נתקים ובתים, טהרת נתקים ובתים, טומאת זבים ולידה, וטהרת זבים ולידה, טומאת מצורע וטהרתו, סדר ווידוי יום הכפורים, וגזירות שוות, ודיני ערכים, וכל דין שדנו ישראל לא דנו אלא מתוכו. בא לפניו מי שיש בידו תורת כהנים, אומר לו הקדוש ברוך הוא בני חמשה חומשי תורה למה לא שנית, שיש בהם ק"ש ותפילין ומזוזה. בא לפניו מי שיש בידו חמשה חומשי תורה, אומר לו בני למה לא למדת הגדה ולא שנית, שבשעה שחכם יושב ודורש אני מוחל ומכפר עונותיהם של ישראל, ולא עוד אלא בשעה שעונין אמן יהא שמיה רבא מברך, אפילו נחתם גזר דינם אני מוחל ומכפר להם עונותיהם. בא לפניו מי שיש בידו הגדה, אומר לו הקדוש ברוך הוא בני תלמוד למה לא שנית שכל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא (קהלת א ז), זה התלמוד שיש בו חכמות הרבה. בא מי שיש בידו תלמוד, הקדוש ברוך הוא אומר לו בני הואיל ונתעסקת בתלמוד, צפית במרכבה...


א. האם מקרא וחמישה חומשי תורה אלו שני דברים חלוקים?
ב. האם המאפיין של מעלת חמישה חומשי תורה זה רק משום שיש בהם ק"ש ותפילין ומזוזה?
ג. האם "תורת כהנים" המוזכר כאן זה חומש ויקרא עצמו או ספרם של חז"ל הנקרא בשם זה?

הרואה
הודעות: 1604
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 2:57 pm

Re: עמק יהושפט

הודעהעל ידי הרואה » א' פברואר 16, 2020 1:50 am

לפום ריהטא נראה שמדובר על מי שיש בידו מקרא, והנידון הוא על מדרשים.
כך זה נשמע מ'תורת כהנים למה לא שנית', וכן מ'חמשה חומשי תורה למה לא שנית', ולא אמר למה לא קרית.

שמואל שלומוביץ
הודעות: 539
הצטרף: א' מרץ 10, 2019 12:15 am

Re: עמק יהושפט

הודעהעל ידי שמואל שלומוביץ » א' פברואר 16, 2020 1:56 am

הרואה כתב:לפום ריהטא נראה שמדובר על מי שיש בידו מקרא, והנידון הוא על מדרשים.
כך זה נשמע מ'תורת כהנים למה לא שנית', וכן מ'חמשה חומשי תורה למה לא שנית', ולא אמר למה לא קרית.

גם אני חשבתי כך מעולם, אבל כעת עיינתי ולא יכולתי לכתוב זאת כי כתוב שמעלת חמשה חומשי תורה היא שיש בהם ק"ש ותפילין ומזוזה.
ומה זה שייך למדרשי הכתובים.

הרואה
הודעות: 1604
הצטרף: ג' פברואר 14, 2017 2:57 pm

Re: עמק יהושפט

הודעהעל ידי הרואה » א' פברואר 16, 2020 4:55 pm

שמואל שלומוביץ כתב:
הרואה כתב:לפום ריהטא נראה שמדובר על מי שיש בידו מקרא, והנידון הוא על מדרשים.
כך זה נשמע מ'תורת כהנים למה לא שנית', וכן מ'חמשה חומשי תורה למה לא שנית', ולא אמר למה לא קרית.

גם אני חשבתי כך מעולם, אבל כעת עיינתי ולא יכולתי לכתוב זאת כי כתוב שמעלת חמשה חומשי תורה היא שיש בהם ק"ש ותפילין ומזוזה.
ומה זה שייך למדרשי הכתובים.

יש את זה גם במכילתא כמו שיש את זה בחומש.
לכאורה בלתי אפשרי לפרש את זה על המקרא, כי א. מדובר באדם שיש בידו מקרא, ב. הלשון 'שנית' שחוזרת על עצמה פעמיים.

שמואל שלומוביץ
הודעות: 539
הצטרף: א' מרץ 10, 2019 12:15 am

Re: עמק יהושפט

הודעהעל ידי שמואל שלומוביץ » א' פברואר 16, 2020 5:08 pm

הרואה כתב:
שמואל שלומוביץ כתב:
הרואה כתב:לפום ריהטא נראה שמדובר על מי שיש בידו מקרא, והנידון הוא על מדרשים.
כך זה נשמע מ'תורת כהנים למה לא שנית', וכן מ'חמשה חומשי תורה למה לא שנית', ולא אמר למה לא קרית.

גם אני חשבתי כך מעולם, אבל כעת עיינתי ולא יכולתי לכתוב זאת כי כתוב שמעלת חמשה חומשי תורה היא שיש בהם ק"ש ותפילין ומזוזה.
ומה זה שייך למדרשי הכתובים.

יש את זה גם במכילתא כמו שיש את זה בחומש.
לכאורה בלתי אפשרי לפרש את זה על המקרא, כי א. מדובר באדם שיש בידו מקרא, ב. הלשון 'שנית' שחוזרת על עצמה פעמיים.

אבל איך יתכן שהכוונה למכילתא וספרי אם בא מי שיש בידו כבר מקרא וקרא פרשיות תפילן וק"ש ומזוזה, ומה מוסיף בדרשת פרשיותיהן יתר על דרשת שאר פרשיות.
ובשלמא המקרא עצמו הרי למדנו מן המצוות הללו שיש חשיבות מיוחדת בפרשיות אלו עצמן, אבל בהלכות הפרשה מה שאני משאר גופי תורה.
וכמובן יש ליישב אלא שזה דוחק. וכאמור גם אני נטיתי לזה מתחילה אלא שלא ידעתי אם אוכל להגן ע"ז. ויל"ע.

עושה חדשות
הודעות: 8883
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: עמק יהושפט

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' מאי 12, 2020 1:01 am

חגיגה יד.
דכתיב כי הנה האדון ה' צבאות מסיר מירושלם ומיהודה משען ומשענה כל משען לחם וכל משען מים גבור ואיש מלחמה שופט ונביא וקוסם וזקן שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם וגו' משען אלו בעלי מקרא משענה אלו בעלי משנה כגון ר"י בן תימא וחביריו פליגו בה רב פפא ורבנן חד אמר שש מאות סדרי משנה וחד אמר שבע מאות סדרי משנה כל משען לחם אלו בעלי תלמוד שנאמר לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי וכל משען מים אלו בעלי אגדה שמושכין לבו של אדם כמים באגדה גבור זה בעל שמועות ואיש מלחמה זה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה שופט זה דיין שדן דין אמת לאמיתו נביא כמשמעו קוסם זה מלך שנאמר קסם על שפתי מלך זקן זה שראוי לישיבה שר חמשים אל תקרי שר חמשים אלא שר חומשין זה שיודע לישא וליתן בחמשה חומשי תורה...


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 66 אורחים