עמוד 1 מתוך 1

הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 11:28 am
על ידי מלבב
האם גם שפעת וקורונה בכלל?

Re: הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים

פורסם: ד' מרץ 18, 2020 11:48 pm
על ידי ביליצר
מעניין ,
עכ"פ אם הבחירה היתה בידו להזהר יש על מה לדון ,אך אלה שזה בא עליהם באונס ....

והנה מצאתי חיד"א מעניין ,
הגאון החיד"א בספרו ככר לאדן מוסיף הסבר בדברי הפסוק, נאמר צינים פחים בדרך עיקש, מה ענין עיקש לצינים פחים, "לפי שכתבו הראשונים שאין צינים פחים אלא בדרכים כפי שהוכיחו מן המקראות לפני קרתו מי יעמוד, ואין נסתר מחמתו, והנה דרכם של בני אדם שמזלזלים בקור וחום "ולמרות שיאמרו להם החכמים אל תצאו בשעת הקור או בשעת החום, הנה אזנים להם ולא ישמעו, ובעקשותם כי רבה יצאו אל הקור ואל החום, באומרם הן לי לא יקרה מאומה," אבל אם העיד בנו המקרא אין נסתר מחמתו, ולפני קרתו מי יעמוד, נופלים המה בפח יקוש בצינים ופחים, וזהו שאמרו צינים פחים בדרך עיקש, העיקש היוצא לדרך בצינים פחים ואינו שומר תוכחת מוסר, אבל שומר נפשו ירחק מהם, לא רק מהצינים פחים אלא גם מן העקשים.

Re: הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים

פורסם: ה' מרץ 19, 2020 1:55 am
על ידי וונדרבר
בבקשה לציין מקור בככר לאדן

Re: הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים

פורסם: ה' מרץ 19, 2020 5:21 am
על ידי כולל יונגערמאן
היום כבר יודעים שגם ה'צנים' הם וירוסים בדיוק כמו שפעת רק שמזיקים פחות.

Re: הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים

פורסם: ה' מרץ 26, 2020 7:24 pm
על ידי אליעזר ג
מלבב כתב:האם גם שפעת וקורונה בכלל?


היכן ששכיח היזקא או דרך בני אדם להיזהר בגון דה יכול להביא על עצמו בחוסר זהירות . וזה לא רק במחלות אלא בכל דבר וצינים ופחים וכדוגמתן בכל תחום. וראיה מדברי חז"ל ששואלים על הפסוק במשלי איוולת איש תעוות דרכו ועל השם יכעס ליבו- שאין דבר בכתובים שלא מופיע בתורה והיכן זה מופיע בתורה? ועונים שבאחי יוסף ששאלו על מה עשה השם לנו כשמצאו את הכסף בפי אמתחותיהם . כי דרך בני אדם וכן ההיגיון מחייב לבדוק את הסחורה שמקבלים אותה בשוק והם לא עשו כן. ולכן זו איוולתם שסילפה דרכם.

Re: הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים

פורסם: ה' מרץ 26, 2020 8:22 pm
על ידי שומע ומשמיע
כבר ביאר המס"י בזהירות ענין זה.