מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מתי הנשמה מזככת את הגוף

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
יאיר1
הודעות: 1302
הצטרף: ב' ינואר 13, 2014 2:10 pm

מתי הנשמה מזככת את הגוף

הודעהעל ידי יאיר1 » ו' מאי 15, 2020 12:37 am

אצטט חלק מדברי הדרך ה' בחלק א פרק ג
יב. ואולם מלבד היות עולם הנשמות מקום לנשמות לשבת בו כל זמן היותן מצפות לגוף, כמו שכתבנו, הנה עוד תועלת גדול נמצא בו לנשמות עצמן ואחריהן לגוף, למה שיצטרך אחר כך בזמן התחיה. וזה, כי אחר שהיתה הגזירה על האדם שלא יגיע לשלימות אלא אחרי המות, אף על פי שכבר נראה לו מצד מעשיו עודנו חי, כי זולת זה לא היה מגיע לו מעולם, שהרי אין זמן קניית השלימות אלא בעולם הזה טרם המוות, וכמו שנתבאר; עוד נמשך מן הגזירה הזאת, שהנשמה כל זמן היותה בגוף בעולם הזה שהרע דבוק בו, שאי אפשר שיפרד ממנו לגמרי, תהיה גם היא חשוכה ועמומה. ואף על פי שעל ידי המעשים הטובים שהאדם עושה קונה היא בעצמה שלימות יקר, לא יוכל הדבר להיגלות, ולא תוכל להזדהר בזוהר שהיה ראוי לה להזדהר כפי היקר ההוא שהיא משגת באמת, אלא הכל נשאר כבוש בעצמותה עד הזמן שינתן להיגלות. ואולם אין העכבה מצידה כלל, כי אם מצד הגוף, כמו שנתבאר. והוא עצמו מפסיד בזה, שלא יקבל כל אותו הזמן הזיכוך שהיה ראוי שיקבל, כמו שנתבאר. אמנם גם היא מפסדת, שהיא כבושה בעצמה ואינה יכולה לפשט זהריה. ועוד, שאינה פועלת הפעולה הראויה לה, שהיא זיכוך הגוף. ואילו היתה פועלת אותה, היתה משתלמת בזה שלימות גדול מצד מהות הפעולה עצמה, שהרי פעולת שלימות היא היות מיטיב ומשלים זולתו. ועוד, שזאת היא הפעולה הנאותה לה לפי מבעה וחוקה, שלכך נוצרה; וכל נברא משתלם כשפועל מה שחקק לו בוראו יתברך שיפעל, וחסר משלימות כל זמן שלא יפעלהו. ואמנם בצאת הנשמה מהגוף ולכתה אל עולם הנשמות, הנה שם מתפשטת ומזדהרת בזהריה כפי מה שראוי לה על פי מעשיה, ובמה שהיא משגת שם כל זמן היותה שם, מתחזקת ממה שנתחלשה בגוף, ומזדמנת יותר למה שראוי שתעשה בזמן התחיה, עד שכשתשוב בגוף בזמן הראוי, תוכל לפעול בו הפעולה הנאותה לה, דהיינו הזיכוך שזכרנו:

האם אין הנשמה מזככת את הגוף בעולם הזה כלל, או שמזככתו מעט, לא כפי השיעור הראוי.
אוסיף ואומר, שנראה על פי החוש שיש זיכוך משמעותי גם בזה העולם.

אשמח אם חכמי הפורום יחכימו אותי בזה.
בברכה.
יאיר

שקלאוו
הודעות: 51
הצטרף: ה' מאי 19, 2016 1:41 pm

Re: מתי הנשמה מזככת את הגוף

הודעהעל ידי שקלאוו » ו' מאי 15, 2020 12:51 am

איפה ראית כתוב שהגוף לא מזדכך כלל?
שיטת הרמח"ל היא שאין החומר-גוף יכול להזדכך ולהוציא לפועל את זהר הרוחניות-נשמה במלוא היקפו הראוי לפני חידוש העולם של האלף השביעי.
ז"א יש גבול מסוים לזיכוך כל עוד החומר בנמצא, ואין לי ולך שמץ שמצה של השגה איפה הגבול הזה עובר. בדעת תבונות הוא מדבר על זיכוך עד דרגת אליהו, חנוך ומשה.

יאיר1
הודעות: 1302
הצטרף: ב' ינואר 13, 2014 2:10 pm

Re: מתי הנשמה מזככת את הגוף

הודעהעל ידי יאיר1 » ו' מאי 15, 2020 1:07 am

תוכל לתת לי מ"מ מדוייק בדעת תבונות.
לא אמרתי שכתוב שאין זיכוך כלל, רק לא ראיתי שכתוב שיש זיכוך כל שהוא. רק כתוב שאין זיכוך.
יש כמה לשונות בדרך ה', שמשמע קצת שאין זיכוך. למרות שדבריו יכולים להתפרש לכאן ולכאן.
אבל הבעיה שגם לא כתוב במפורש שיש זיכוך.
ואצטט לך רק מסעיף זה כמה משפטים. חתכתי את דבריו, את דבריו השלמים תוכל לראות בהודעה הקודמת,
קונה היא בעצמה שלימות יקר, לא יוכל הדבר להיגלות, ולא תוכל להזדהר בזוהר שהיה ראוי לה להזדהר כפי היקר ההוא שהיא משגת באמת, אלא הכל נשאר כבוש בעצמותה עד הזמן שינתן להיגלות. , שלא יקבל כל אותו הזמן הזיכוך שהיה ראוי שיקבל, כמו שנתבאר. אמנם גם היא מפסדת, שהיא כבושה בעצמה ואינה יכולה לפשט זהריה. ועוד, שאינה פועלת הפעולה הראויה לה, שהיא זיכוך הגוף. ואילו היתה פועלת אותה, היתה משתלמת בזה שלימות גדול מצד מהות הפעולה עצמה, שהרי פעולת שלימות היא היות מיטיב ומשלים זולתו. וחסר משלימות כל זמן שלא יפעלהו.
עוד משפט מסעיף ט
ולא תוכל הנשמה לזכך הגוף, אלא אחר שתצא ממנו תחילה, וימות הגוף ויפסד, ואז יחזור ויבנה בנין חדש ותכנם בו הנשמה ותזככהו

כמובן שבאופן פשוט ניתן להסביר את כל דבריו, שהכוונה שלא מזככת כפי השיעור הראוי לולי החטא.
ואינו דוחק כלל. אך אינו כתוב כאן.
וחיפשתי מקור לדבר, על אף שהוא פשוט.
וגם אין שאלה מפני מה לא כתבו הדרך ה' כאן, כיון שאינו עניינו כלל וכלל.
ואסיים במה שפתחתי, האם תוכל לתת לי מ"מ בדעת תבונות.
בתודה מראש.
יאיר

שקלאוו
הודעות: 51
הצטרף: ה' מאי 19, 2016 1:41 pm

Re: מתי הנשמה מזככת את הגוף

הודעהעל ידי שקלאוו » ו' מאי 15, 2020 10:01 am

יאיר1 כתב:תוכל לתת לי מ"מ מדוייק בדעת תבונות.
יאיר


דעת תבונות סימן ע
אבל ע"מ להבין אמיתות הענין: כללים ראשונים כלל ט, וקל"ח פתח מ"ב

אלה הדברים
הודעות: 6
הצטרף: א' מרץ 01, 2020 10:53 pm

Re: מתי הנשמה מזככת את הגוף

הודעהעל ידי אלה הדברים » ו' מאי 15, 2020 11:44 am

לפי דעתי כוונת הרמח"ל בדבריו על זיכוך הגוף, על זיכוך הגוף עצמו במהותו, ולא להתרוממות הנפש או זיכוכה. דהיינו שבהחלט רואים על האדם זיכוך ועליה גם בזה העולם וגם ביחס לתאוות הגוף, אבל שינוי זה הוא בנפש שהיא משכן התאוות ולא בחומריות הגוף. ובדברי הרמח"ל (דעת תבונות קכו) מבואר שהגוף עצמו ראוי להזדכך ולהעשות יותר רוחני וכמו שכתב שם על גן עדן ואדם הראשון ז"ל: כי גן עדן - מה שהיה הוא שיהיה - ודאי מקום דק ורוחני, ששם חונות הרוחות גם עתה; והתורה העידה על אדם שהיה שם, והיה אוכל ונהנה מן הפירות הצומחים שם. ואמנם כיון שהמקום אנו רואים שהוא עכשיו מדור לנשמות, צריך שהפירות שהיו שם לא היו דברים גשמיים וגסים, כמו שהם הפירות של העולם הזה, אלא יותר דקים מאד מאד, וכערך האויר לגבי העפר לפחות; והאכילה לא יתכן לגוף עב וגס כאשר הוא היום הזה, אלא לגוף דק וכמעט רוחני, וכגופם של אליהו וחנוך. עכ"ל.
ולשינוי עצמיות הגוף צריך תחיית המתים כמו שביאר רמח"ל בכמה מקומות, שאז יתחדש הגוף ויוכל להזדכך כפי ערך הנשמה.

יאיר1
הודעות: 1302
הצטרף: ב' ינואר 13, 2014 2:10 pm

Re: מתי הנשמה מזככת את הגוף

הודעהעל ידי יאיר1 » ו' מאי 15, 2020 5:10 pm

ישר כח.
הדברים של אלה הדברים, דווקא מתיישבים מאד על דעתי.
כי אמנם עכירות הגוף אינה משתנה, רק חוזקה של הנשמה להטות את עצמו לטוב.
ואולי אפשר גם להכריח דבר זה, מכך שנאמר כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו.
ואיך שלא נבין את הדבר הנסתר הזה, נראה לי שלכל הפחות מתבאר שלא הזדכך הגוף.
שבת שלום

יאיר1
הודעות: 1302
הצטרף: ב' ינואר 13, 2014 2:10 pm

Re: מתי הנשמה מזככת את הגוף

הודעהעל ידי יאיר1 » ה' מאי 21, 2020 5:19 pm

מאידך יש גם מקורות בחז"ל שהגוף כן מזדכך.
מלבד המפורסמים חנוך ואליהו, ומשה רבינו.
ויתכן ויש בדבר זה כמה בחינות.
שאת עכירות הגוף אין הנשמה מזככת.
אך ישנו זיכוך אחר שבא לאדם.

אחר כל מה שעיינתי בזה לא הצלחתי להבין דבר ברור בזה.
וזה כנראה גם קשה להבין למי שאינו מבין באמת בחכמה זו.

רק אשתף כאן שתלמיד חכם בחכמה זו השיב לי מתחילה שאין כלל זיכוך, אך אחר כך חזר ואמר שצריך להתיישב בדבר...
כנראה שזה לא כל כך פשוט גם לחכמי חכמת האמת.
ממילא יש להניח שמדובר בדבר עמוק שנשגב מאיתנו.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 104 אורחים