עמוד 1 מתוך 1

מנעלים תחת ראשו כשישן

פורסם: ד' מאי 20, 2020 7:58 pm
על ידי לכשיבקע
שמעתי מספר פעמים שיש קפידא לא לשים נעליים תחת ראשו כשישן, (אלא רק תחת המיטה באופן כללי כמבואר בגמ')
אמרו לי זאת בשם הבא"ח, והוסיפו שמי שאינו מקפיד בכך סובל מחלומות רעים, וכן אמרו לי שמי שמוציא אצבעותיו וכדו' מחוץ למיטה מתוך שנתו, סובל ג''כ מחלומות רעים

האם מישהו יודע מקור להנ''ל יודיעני ויבורך ממקור כל הברכות

Re: מנעלים תחת ראשו כשישן

פורסם: ד' מאי 20, 2020 8:27 pm
על ידי אשרי יושבי ביתך
יש קפידא שלא להשים "כלים" תחת מראשותיו, כדאיתא בהוריות י"ג ב', ובמ"ב סי' ב' סק"ב.
ולכאו' בוודאי שנעליים בכלל כלים הם. וראה בס' שמירת הגוף והנפש סי' קיח סק"א מש"כ בפרטי דינים אלו.

Re: מנעלים תחת ראשו כשישן

פורסם: ד' מאי 20, 2020 9:24 pm
על ידי דורש טוב לעמו
לכשיבקע כתב:שמעתי מספר פעמים שיש קפידא לא לשים נעליים תחת ראשו כשישן, (אלא רק תחת המיטה באופן כללי כמבואר בגמ')
אמרו לי זאת בשם הבא"ח, והוסיפו שמי שאינו מקפיד בכך סובל מחלומות רעים, וכן אמרו לי שמי שמוציא אצבעותיו וכדו' מחוץ למיטה מתוך שנתו, סובל ג''כ מחלומות רעים

האם מישהו יודע מקור להנ''ל יודיעני ויבורך ממקור כל הברכות


ממליץ לעיין בפנה"ל כשרות ב' פרק לו של הרב מלמד שליט"א, שם מבאר את דיני הסכנות שהובאו בש"ס, ומה היחס אליהם כיום. כדאי לעיין.

Re: מנעלים תחת ראשו כשישן

פורסם: ד' מאי 20, 2020 9:49 pm
על ידי שייף נפיק
כבר שאלו למה לא שם יעקב אבינו מנעליו תחת ראשו, ותי' שאז היה נהיה רק אחד..

Re: מנעלים תחת ראשו כשישן

פורסם: ה' מאי 21, 2020 1:55 am
על ידי צביב
בצפורן שמיר ( עבודת הקודש) סימן ז אות קיב,
הזהיר הרב חיד''א ממנעלים סמוך למראשותיו

Re: מנעלים תחת ראשו כשישן

פורסם: א' מאי 24, 2020 12:43 pm
על ידי לכשיבקע
ייש''כ לכותבים ובייחוד על הצפורן שמיר שהזכיר בפירוש.