מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
פולסברג
הודעות: 547
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי פולסברג » ה' דצמבר 03, 2020 1:55 am

הנה ידועים ומפורסמים דברי הנתיבות שחידש כי על עברה מדרבנן שנעשתה בשוגג 'אין צורך בכפרה וכאילו לא עבר דמי'.

וא''כ לכאורה יש קולא נפלאה; בכל פעם שאדם בא לרב עם איסור דרבנן, הרב יתיר לו שהרי להשואל לא יהיה שום איסור, וא''כ גם לפנ''ע ליכא! [ואם מותר לו לעשות כן, אולי יהיה מחוייב לומר לו ככה בהפסד מרובה והתורה חסה...].

והנה יש שכתבו [הרח''ע והגרשז''א] שאפי' לדבריו זו עצה שאינה הוגנת וכעין דאורייתא תיקון, אך כנראה שאי''ז פשטות כוונתו, ובודאי לא כך הבין האו''ש שהקשה עליו כעי''ז וכתב 'ישתקע הדבר ולא יאמר'.

וראיתי לר' אשר וויס בשו''ת מנח''א ח''ב סי' ס''א [אודה למי שיעלה לפה], בדבר מו''ץ א' שבכל שהיה לו ספק בדרבנן היה מתיר, ושופך עליו קיתונות של רותחים, שהרבה פוסקים דלא כהנתיבות. אבל אחר קריאת התשובה לא ברור מה רע מצא, הרי הוא עצמו מביא חבל אחרונים שצועדים בדרך הנתיבות [וגם מה שחילק שם שגם הנתיבות אמרו רק בשוגג גמור, הכא מדוע אינו שוגג גמור, הוא סומך על רבו לאמר לו מה יעשה].

נשמע קצת ריפורמי. מה הדרך לצאת מזה?

אפרים זלמן
הודעות: 398
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 12:44 am
מיקום: Montreal, Quebec

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי אפרים זלמן » ה' דצמבר 03, 2020 3:04 am

רב צריך שיהיה בצד הרבנן

בן ראובן
הודעות: 764
הצטרף: ב' אוקטובר 15, 2012 10:29 pm

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי בן ראובן » ה' דצמבר 03, 2020 3:37 am

עד שאתה שואל על שוגג בדרבנן, שאל על אונס בדאורייתא.

פולסברג
הודעות: 547
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי פולסברג » ה' דצמבר 03, 2020 4:20 am

הרב א''ז. נא באר - הלכתית - דבריך הק'.

הרב ב''ר. עי' בקו''ש כתובות י''ב.

במסתרים
הודעות: 753
הצטרף: ד' מאי 26, 2010 4:05 am

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי במסתרים » ה' דצמבר 03, 2020 5:08 am

למה הובאו כל האיסורין דרבנן בגמ' ופוסקים ולא נתנו להם להשתכח בשגגת תלמוד והכל מותר לכתחלה?

יבנה
הודעות: 2355
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי יבנה » ה' דצמבר 03, 2020 8:29 am

עונש אין לו אבל איסור נעשתה והוא מעשה שלא כרצון החכמים. בדיוק כמו שבאונס בדאורייתא אין עונש אבל יש מעשה איסור. ואף הנתיבות לא אמר דבריו אלא כשיש ספק דרבנן או לענין למפרע, אבל לא לענין ודאי איסור דרבנן קודם המעשה.
ולדבריך צ"ל שהרב מחוייב להודיעו מצד עצמו ולא רק מצד השואל ולהפרישו מאיסור, וכפי שאמרו עשו משמרת למשמרתי.
בנוסף כיון שהרב תמיד יתיר, השואל לא יוכל לסמוך עליו.

עושה חדשות
הודעות: 9792
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' דצמבר 03, 2020 9:00 am

גם בדאו' שייך 'קונצים'
לרמות את חבירו שיש כאן ספק פקו"נ
וממילא חבירו יעשה כדין
וגם הוא לא נתן שום מכשול לפניו.

אבל הכלל הוא דכל ישראל כאיש אחד, ומצטרף הידיעה והזדון של המכשיל עם המעשה של הנכשל, והאיסור הוא על המכשיל שבידיעתו ובזדונו נעשה מעשה איסור ע"י הנכשל ללא שום הוראת היתר ושגגה.

ומדה טובה מרובה.

בר ישראל
הודעות: 193
הצטרף: א' ספטמבר 18, 2016 8:37 pm

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי בר ישראל » ה' דצמבר 03, 2020 9:11 am

כמו שכבר הבהירו כמה מחכמי הפורום - הלא מי שיעשה כעין זה עובר על דעת חכמים. ויש לנמק את זה עוד - שהרי הסבר הנתיבות לחידושו הוא שה"איסור" בכל איסור דרבנן הוא איסור למרוד בסמכותן של חז"ל לתקן גזרות, וכל עוד שמישהו חושב שהוא עושה כהוגן אין במעשיו שום גדר של מרד (וא"כ אין עונש וכנ׳ אין אפילו מעשה איסור) וא"כ הרי נראה ברור שרב שיודע שההלכה בדין דרבנן מסוימת לאיסור ואכ"ז פוסק לקולא הרי הוא בעצמו עושה המרידה החסירה במעשיו של תלמידו - ובדיוק באותו סיבה שהולך בעקבותיו לא יעבור על דברי חכמים הוא בעצמו עושה מעשה איסור.

עזריאל ברגר
הודעות: 9568
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' דצמבר 03, 2020 11:00 pm

א. מדבר שקר תרחק.
ב. הרב הזה יהיה "זקן ממרא" שזה איסור דאורייתא...

יבנה
הודעות: 2355
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי יבנה » ה' דצמבר 03, 2020 11:10 pm

עזריאל ברגר כתב:ב. הרב הזה יהיה "זקן ממרא" שזה איסור דאורייתא...

סנהדרין פז.
תנו רבנן זקן ממרא אינו חייב אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר על דבר שעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים, רבי שמעון אומר אפילו דקדוק אחד מדקדוקי סופרים

ספרים וועלט
הודעות: 836
הצטרף: ו' פברואר 27, 2015 8:50 pm

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי ספרים וועלט » ה' דצמבר 03, 2020 11:21 pm

פולסברג כתב:הנה ידועים ומפורסמים דברי הנתיבות שחידש כי על עברה מדרבנן שנעשתה בשוגג 'אין צורך בכפרה וכאילו לא עבר דמי'.

וא''כ לכאורה יש קולא נפלאה; בכל פעם שאדם בא לרב עם איסור דרבנן, הרב יתיר לו שהרי להשואל לא יהיה שום איסור, וא''כ גם לפנ''ע ליכא! [ואם מותר לו לעשות כן, אולי יהיה מחוייב לומר לו ככה בהפסד מרובה והתורה חסה...].

והנה יש שכתבו [הרח''ע והגרשז''א] שאפי' לדבריו זו עצה שאינה הוגנת וכעין דאורייתא תיקון, אך כנראה שאי''ז פשטות כוונתו, ובודאי לא כך הבין האו''ש שהקשה עליו כעי''ז וכתב 'ישתקע הדבר ולא יאמר'.

וראיתי לר' אשר וויס בשו''ת מנח''א ח''ב סי' ס''א [אודה למי שיעלה לפה], בדבר מו''ץ א' שבכל שהיה לו ספק בדרבנן היה מתיר, ושופך עליו קיתונות של רותחים, שהרבה פוסקים דלא כהנתיבות. אבל אחר קריאת התשובה לא ברור מה רע מצא, הרי הוא עצמו מביא חבל אחרונים שצועדים בדרך הנתיבות [וגם מה שחילק שם שגם הנתיבות אמרו רק בשוגג גמור, הכא מדוע אינו שוגג גמור, הוא סומך על רבו לאמר לו מה יעשה].

נשמע קצת ריפורמי. מה הדרך לצאת מזה?

לדבריך מותר להושיט לחבירו איסור דרבנן, שהרי לחבירו אין איסור, נמצא שאין לפנ"ע ואין הכשלה. ברור שזה לא נכון.
מה האיסור?
אם תרצה? לפנ"ע דרבנן.
או: איסור עצמי דרבנן שיהיה קיום לדבריהם.

עזריאל ברגר
הודעות: 9568
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' דצמבר 04, 2020 12:24 am

יבנה כתב:
עזריאל ברגר כתב:ב. הרב הזה יהיה "זקן ממרא" שזה איסור דאורייתא...

סנהדרין פז.
תנו רבנן זקן ממרא אינו חייב אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר על דבר שעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים, רבי שמעון אומר אפילו דקדוק אחד מדקדוקי סופרים

ראה רמב"ם הלכות ממרים.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 91 אורחים