עמוד 1 מתוך 1

שינוי בעלים - בבכור, מי נחשב בעלים?

פורסם: ב' ינואר 18, 2021 6:22 am
על ידי אראל
הבכור נאכל לכהנים, היינו שבעלים מטפלים בבכור עד ל' יום ואח"כ ניתן לכהן והכהן מעלהו ומקריבו בביהמ"ק
ובהקרבת הקרבן הרי צריך שיכוין לשם בעלים, מי חשיב בעלים בהקרבת בכור, כלומר לשם מי צריך לעשות העבודות בבכור, לשם הבעלים הישראל שנולד אצלו, או לשם הכהן המביאו להקריב?

Re: שינוי בעלים - בבכור, מי נחשב בעלים?

פורסם: ב' ינואר 18, 2021 7:30 am
על ידי HaimL
א. משמע בכ"מ שהבכור הוא ממון כהן, ורק שהבעלים מטפלים בו משנולד עד שיגדיל מעט.
ב. נראה שהכוונה היא פשוטה, לשחטו ע"מ שיאכלנו הכהן או כל כהן אחר. שהרי אין כאן כפרה, או חובת המקריב, אלא זו בלבד.

Re: שינוי בעלים - בבכור, מי נחשב בעלים?

פורסם: ב' ינואר 18, 2021 9:03 am
על ידי לענין
אשר לשלמה קדשים סי' נ'.
מקדש דוד י"ד ד'.

Re: שינוי בעלים - בבכור, מי נחשב בעלים?

פורסם: ב' ינואר 18, 2021 2:52 pm
על ידי אראל
לענין כתב:אשר לשלמה קדשים סי' נ'.
מקדש דוד י"ד ד'.

יישר כחכם!

Re: שינוי בעלים - בבכור, מי נחשב בעלים?

פורסם: ג' ינואר 19, 2021 7:48 pm
על ידי עזריאל ברגר
הערה:
אין משמעות למעשה ל"שינוי בעלים", כי הקרבן כשר.
והשאלה היא רק לכתחילה.

אבל דרך חז"ל לדבר כן, כמו "הא בעינן שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה" (גיטין כ, א).