דינה של לאה מדרשים חלוקים

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
לערוך
הודעות: 21
הצטרף: ד' נובמבר 30, 2011 5:09 pm

דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי לערוך » א' דצמבר 04, 2011 9:00 pm

חלילה לנו להטיל דופי במעשיה של לאה ומי יעמוד בסוד דבריהם של חז"ל אך מן המעט שליקטתי לכאו' מדרשים חלוקים המה מאידך טורחים לציין שהייתה יצאנית רש"י אור החיים ובמדרש, מאידך גיסא מבואר במדרש שיעקב אבינו ע"ה עצמו חזר בו וכפי שאמרו לפרש על הפסוק על ראש המטה.
ואלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו
ברש"י לד
בת לאה. ולא בת יעקב, אלא על שם יציאתה נקראת בת לאה, שאף היא יצאנית היתה, שנאמר (ל טז) ותצא לאה לקראתו (ועליה משלו המשל (יחזקאל טז מד) כאמה בתה)
אור החיים לד א
להודיע הסיבות אשר סבבו היציאה. והם במספר ג', וזה הוא שיעור הכתוב ותצא דינה וטעם היציאה לצד היותה בת לאה שאלו היתה בת רחל לא היתה יוצאה אלא לצד היותה בת יצאנית
ובמדרש רבה
אָמַר לָהֶם (בראשית ל, טז): וַתֵּצֵא לִקְרָאתוֹ וגו', יָצָאת מְקֻשֶּׁטֶת כְּזוֹנָה, לְפִיכָךְ וַתֵּצֵא דִינָה בַּת לֵאָה.
עוד שם
כֵּיוָן שֶׁרָאָה אָבִינוּ יַעֲקֹב מַעֲשִׂים שֶׁרִמָּה לֵאָה בַּאֲחוֹתָהּ, נָתַן דַּעְתּוֹ לְגָרְשָׁהּ, וְכֵיוָן שֶׁפְּקָדָהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּבָנִים, אָמַר לְאִמָּן שֶׁל אֵלּוּ אֲנִי מְגָרֵשׁ, וּבַסּוֹף הוּא מוֹדֶה עַל הַדָּבָר, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (בראשית מז, לא): וַיִּשְׁתַּחוּ יִשְׂרָאֵל עַל רֹאשׁ הַמִּטָּה

לערוך
הודעות: 21
הצטרף: ד' נובמבר 30, 2011 5:09 pm

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי לערוך » ב' דצמבר 05, 2011 2:57 pm

לא באתי חלילה לדון במהותה של לאה ואין זה נוגע לכלל הדיון בעקבות סמט ולכל אשר התחולל בעקבותיו.
רצוני לדעת פשט בפסוק הייתכן שהתורה מעיד עליה שהייתה יצאנית ומשום כך נקראית בת דינה וכן הוא במדרשים אחר שיעקב אבינו ע"ה חזר בו וכמבואר במדרש.

ולא יתכן שהתורה מציינת את האינו נכון רק מפני שיעקב אבינו טעה בה.

ועל זה אמרתי שבהכרח מדרשים חלוקים.
וכל אלו המפרשים כמו רש"י ואור החיים שבת לאה כוונתו שהייתה יצאנית בהכרח לא גרסו את מה שאמרו במדרש שיעקב אבינו חזר בו.

אלא אם כן מישהו מהחכמים כאן יודע להסביר פשט ביצאנית באופן שונה.

הפלא ופלא
הודעות: 363
הצטרף: ב' מאי 10, 2010 3:24 pm

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי הפלא ופלא » ב' דצמבר 05, 2011 3:09 pm

בספר אפריון לבעל קצש"ע כתב דבר נפלא, דלכאו' למה היתה דינה יצאנית, והלא כל כבודה בת מלך פנימה.
אלא שהלא דינה היתה מתחילה זכר ולאה התפללה ונהפכה לנקיבה. ולכן נשאר בקרבה טבע הזכר שדרכו לצאת החוצה.
ולכן יחסה הכתוב אחר לאה, כי היא התפללה שיהפך לנקיבה.
ודפח"ח.

עושה חדשות
הודעות: 7157
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' דצמבר 17, 2016 8:56 pm

הפלא ופלא כתב:בספר אפריון לבעל קצש"ע כתב דבר נפלא, דלכאו' למה היתה דינה יצאנית, והלא כל כבודה בת מלך פנימה.
אלא שהלא דינה היתה מתחילה זכר ולאה התפללה ונהפכה לנקיבה. ולכן נשאר בקרבה טבע הזכר שדרכו לצאת החוצה.
ולכן יחסה הכתוב אחר לאה, כי היא התפללה שיהפך לנקיבה.
ודפח"ח.

העתק מהרשום אצלי בענין זה:

בראשית לד-א: ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב.

כ' באלשיך "ותצא דינה. הלא יפלא מזרע קדוש כמוה להיות יצאנית מה שאין דרך נשים ומה גם נערות בתולות. והנה אמרו רבותינו ז"ל שזהו אומרו בת לאה מה אמה יצאנית כדכתיב ותצא לאה לקראתו כו'. אך עדיין אינו דומה כי אמה יצאת לקראת בעלה. עוד אמרו שעל דבר שמנעה מעשו נתפסה, ועדיין אל מדת היותה יצאנית אינו מספיק. לכן אחשוב כי באה התורה לתת טוב טעם לדבר באומרו בת לאה כו', והוא בשום לב אל הודעה זו שהיא בת לאה ושילדה אותה ליעקב. אך תתן שתים שלש טענות, אחת באומרו בת לאה כו' הוא כנודע מרבותינו ז"ל על פסוק ואחר ילדה בת כי בן היתה, אלא שאחר הורתה מזכר תמים בקשה לאה רחמים תתהפך לנקבה בל תגרע רחל מהשפחות שלא תלד רק אחד להשלים השנים עשר שבטים. הנה כי דינה בהורתה היתה זכר אלא שנתהפכה אחר כך, ולכן מי ששרשה זכר אינו מן התימה תהיה יצאנית כי כן יעשו הזכרים וכל דבר הולך אחר שורשו, וזהו אומרו ותצא דינה ואל תתמה על יציאתה כי הלא אם היא בת היא של לאה ולא של יעקב, כי הוא זכר עשאה, כי אשר ילדה ליעקב לומר כי היות בת ליעקב הוא בלידה אך לא בהריון וזהו אומרו בת לאה אשר ילדה ליעקב, ואם כן אל תתמה על היותה יצאנית".

וכ"כ השל"ה ז"ל "מאוד מאוד צריכה אשה להיות צנועה 'כל כבודה בת מלך פנימה', לא מבעיא אשת איש, אפילו פנויה שלא היתה לאיש, צא ולמד מה קרה לדינה, שהיתה זרע יעקב אבינו וזרע לאה אמנו, על כל זאת אירע לה מה שאירע לה, אם כן כמה צריכין שמירה יתירה בנות דעלמא. ומכל מקום אין להרהר אחר יעקב ולאה איך יצא זה המכשול של דינה, דע כי טבע דינה היה טבע זכר שהוא יוצא השדה, על כן היתה יצאנית. והענין, כמו שאמרו רבותינו ז"ל שדינה היתה זכר בבטן אמה ויוסף היה נקבה בבטן אמו, והתפללה לאה על זה ונתהפכו שניהם, מכל מקום היה בה טבע הזכר. וזהו שאמר 'בת לאה', כי מה שנעשית בת ולא בן זה היה מכח תפילת לאה".

אכן המהרש"א בנידה לא, א כ' "ואת דינה בתו תלה הזכרים בנקבות ונקבות בזכרים כו'. יש להקשות דהא דינה זכר היה ונהפכה לנקבה כדאיתא פרק הרואה וא"כ עיקר יצירתה זכר היה ולאה הזריעה תחלה ונהפכה לנקבה ע"י תפלת האמהות והרא"ם תירצו בדחוקים ובשם ספר פענ"ח רז"י שמעתי לתרץ הא דנהפכה דינה לבת היינו שהזכר שבבטן לאה ניתן בבטן רחל והנקבה שבבטן רחל ניתן בבטן לאה דהשתא אתי שפיר עיקר יצירתה של דינה נקבה עכ"ד וכן מוכיחין דברי הפייטן ביוצר של ר"ה עובר להמיר בבטן אחות כו' סלוף דינה ביהוסף כו' ותו לא מידי".

ובפי' הריב"א פ' ויגש פמ"ו פט"ו כ' "קשי' אדרבה איפכא מסתברא שהרי דינה היתה זכר ונהפכה לנקבה כדפי' רש"י בפרשת ויצא דגבי ותקרא שמה דינה וז"ל פרשו רבותי' שלאה עצמה אמרה אם זה זכר לא תהא רחל אחותי כאחת מן השפחות ונתפללה עליו ונהפך לנקבה עכ"ל. ותירץ הרר"א שבסוף פרק המפלת איכא מאן דדריש ליה מאלה בני לאה הילכך פי' אליבא דהאי תנא דדריש ליה מאלה בני לאה. ומה שפרש"י בפרשת ויצא שדנה בעצמה ואמרה אינו ר"ל שדינה היתה זכר בבנין ונהפך לנקבה על ידי תפלת לאה אלא עתידה היתה דינה להיות זכר ונהפך לנקבה ונתבטלה הגזרה שלאה היתה נביאה כדאמר בר"ה האמהות נביאות היו אבל ודאי שלא נבראת דינה זכר". ולש' תיב"ע פר' ויצא פ"ל פכ"א "ואיתחלפו עובריא במעיהון והוה יהיב יוסף במעהא דרחל ודינא במעהא דלאה". (וע"ע מראה הפנים ברכות פ"ט ה"ג ושו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' א). ובפי' רח"פ כאן כ' "מהכא ילפינן בפרק המפלת דאיש מזריע תחלה יולדת נקבה. והקמ"ה דלעיל פירש"י ותקרא שמה דינה שהיתה מעוברת מזכר אלא דנה בעצמה, א"כ הרי היא נתעברה תחילה מזכר. ונ"ל של רחל ניתן בבטן לאה, וזהו שיסד הפייט סילוף דינה ביוסף להנחות". ויש לדקדק עוד בלש' הראש' בפ' ויצא פ"ל פכ"א.

פרי יהושע
הודעות: 2853
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי פרי יהושע » א' דצמבר 18, 2016 12:25 am

אני לתומי ע"ד הפשט חשבתי ליישב מה שהק' כולם עמש"כ רש"י ע"פ ב"ר שיעקב נענש במה שהטמין את דינה מעשיו שאפשר שתחזרנו למוטב ונפלה ביד שכם, שלכא' יפלא איזה מין טענה זו עליו שיצטרך לתתה לאחיו הרשע, ועוד שאימה לאה השתבחה שעיניה היו רכות משום כך, אלא שיעקב היה צריך להכיר את הלך רוחה של בתו שאינה "מבית יעקב הישן", ואם לא תחזיר למוטב את עשיו, תיפול בידי שכם בן חמור.

הא לחמא עניא
הודעות: 1478
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: פרשת וישלח = דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' נובמבר 28, 2017 12:50 pm

פלא הוא שמייחסים את לאה שהיתה יצאנית, על מקרה אחד שהיה לה - ותצא לאה [שגם זה היתה במטרה גדולה ונעלית ע"מ שלא לבייש את אחותה רחל בשוב יעקב לאהל שלה],
לעומת רחל שכבר בבית אביה היתה יוצאת כל יום ויום לרעות את צאן אביה, ואעפ"כ לא מייחסים אותה ליצאנית.
תורה היא וללמוד אני צריך.

בקרו טלה
הודעות: 2786
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' נובמבר 30, 2017 3:03 am

הפלא ופלא כתב:בספר אפריון לבעל קצש"ע כתב דבר נפלא, דלכאו' למה היתה דינה יצאנית, והלא כל כבודה בת מלך פנימה.
אלא שהלא דינה היתה מתחילה זכר ולאה התפללה ונהפכה לנקיבה. ולכן נשאר בקרבה טבע הזכר שדרכו לצאת החוצה.
ולכן יחסה הכתוב אחר לאה, כי היא התפללה שיהפך לנקיבה.
ודפח"ח.

בית אלקים שער היסודות - פרק שמנה וארבעים
וכמו שהיה שבט יוסף בן רחל שהיה בכור לשני שבטים כמו כן שבט לוי בן לאה שהיה קדש היה לשנים כהן ולוי, והיה זה לרחל מפני שלא תגרע חלקה בי"ב שבטים מד' אמהות שמגיע ג' לכל אחת, וכן לאה שהתפללה בלידתה אחר כך שלא יהיה זכר כדי שישארו שנים לרחל אחותה וילדה בת כדכתיב ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה וכמו שדרשו חז"ל (ברכות ס') לא קפח ה' שכרה ונתחלק שבט לוי בנה לשנים כדי שיהיו שבטים שבעה כמו אם היתה יולדת בן אחר במקום דינה, ומפני שדינה היתה ראויה להיות זכר ונהפכה לנקבה נשאר בה טבע הזכר להיותה יצאנית ואירע לה מה שסופר בכתוב:

הא לחמא עניא
הודעות: 1478
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ה' נובמבר 30, 2017 9:24 am

כל מה שהביא הרב בקרו טלה, לא מתרץ את קושייתי, למה רק לאה נחשבת ליצאנית ולא רחל???

כדכד
הודעות: 3287
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי כדכד » ה' נובמבר 30, 2017 11:40 am

הוא באמת לא התכוון לתרץ את קושייתך אלא התייחס לדברים לעיל.
לענין קושיתך י"ל שלרחל לא היתה ברירה כי אביה כפה אותה לרעות את צאנו ועוד י"ל שרחל היתה פנויה ולאה יצאה לאחר שכבר היתה נשואה

לייטנר
הודעות: 4577
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי לייטנר » ה' נובמבר 30, 2017 5:02 pm

הפלא ופלא כתב:בספר אפריון לבעל קצש"ע כתב דבר נפלא, דלכאו' למה היתה דינה יצאנית, והלא כל כבודה בת מלך פנימה.
אלא שהלא דינה היתה מתחילה זכר ולאה התפללה ונהפכה לנקיבה. ולכן נשאר בקרבה טבע הזכר שדרכו לצאת החוצה.
ולכן יחסה הכתוב אחר לאה, כי היא התפללה שיהפך לנקיבה.
ודפח"ח.

ולפי"ז, ניתן להסביר גם את סלסולו של יוסף בשערו ועוד.

הא לחמא עניא
הודעות: 1478
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ו' דצמבר 01, 2017 9:26 am

כדכד כתב:הוא באמת לא התכוון לתרץ את קושייתך אלא התייחס לדברים לעיל.
לענין קושיתך י"ל שלרחל לא היתה ברירה כי אביה כפה אותה לרעות את צאנו ועוד י"ל שרחל היתה פנויה ולאה יצאה לאחר שכבר היתה נשואה

למה שלח דוקא את רחל ולא את לאה שהיתה יותר גדולה ממנה???

מטעים
הודעות: 76
הצטרף: ג' מרץ 14, 2017 1:01 pm

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי מטעים » ו' דצמבר 01, 2017 2:45 pm

הא לחמא עניא כתב:למה שלח דוקא את רחל ולא את לאה שהיתה יותר גדולה ממנה???

ראיתי שפירשו שמכיון שהייתה הגדולה לא רצה לבן שיחשקו בה משא"כ ברחל שהיתה קטנה. וחלוקות מבנות יתרו דמכיון שהיה חשוב, לא פחד על בנותיו.

לייטנר
הודעות: 4577
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי לייטנר » ו' דצמבר 01, 2017 3:09 pm

הנצי"ב כתב שבגלל עיניה הרכות לא יכלה להיות שעות רבות בשמש...

כדכד
הודעות: 3287
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי כדכד » א' דצמבר 03, 2017 10:31 am

הא לחמא עניא כתב:
כדכד כתב:הוא באמת לא התכוון לתרץ את קושייתך אלא התייחס לדברים לעיל.
לענין קושיתך י"ל שלרחל לא היתה ברירה כי אביה כפה אותה לרעות את צאנו ועוד י"ל שרחל היתה פנויה ולאה יצאה לאחר שכבר היתה נשואה

למה שלח דוקא את רחל ולא את לאה שהיתה יותר גדולה ממנה???

זו כבר קושיה על לבן ולא על רחל ולאה ואת זה איננו משועבדים לתרץ

בקרו טלה
הודעות: 2786
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' דצמבר 11, 2017 11:05 pm

לייטנר כתב:
הפלא ופלא כתב:בספר אפריון לבעל קצש"ע כתב דבר נפלא, דלכאו' למה היתה דינה יצאנית, והלא כל כבודה בת מלך פנימה.
אלא שהלא דינה היתה מתחילה זכר ולאה התפללה ונהפכה לנקיבה. ולכן נשאר בקרבה טבע הזכר שדרכו לצאת החוצה.
ולכן יחסה הכתוב אחר לאה, כי היא התפללה שיהפך לנקיבה.
ודפח"ח.

ולפי"ז, ניתן להסביר גם את סלסולו של יוסף בשערו ועוד.
קבצים מצורפים
תורי זהב.pdf
(89.66 KiB) הורד 82 פעמים

בעל קורא
הודעות: 236
הצטרף: א' אפריל 03, 2016 12:02 am

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי בעל קורא » ג' דצמבר 12, 2017 1:27 am

לייטנר כתב:
הפלא ופלא כתב:בספר אפריון לבעל קצש"ע כתב דבר נפלא, דלכאו' למה היתה דינה יצאנית, והלא כל כבודה בת מלך פנימה.
אלא שהלא דינה היתה מתחילה זכר ולאה התפללה ונהפכה לנקיבה. ולכן נשאר בקרבה טבע הזכר שדרכו לצאת החוצה.
ולכן יחסה הכתוב אחר לאה, כי היא התפללה שיהפך לנקיבה.
ודפח"ח.

ולפי"ז, ניתן להסביר גם את סלסולו של יוסף בשערו ועוד.

לא הבנתי.

ישנם שני ביאורים באופן הנס של הפיכת דינה מזכר לנקבה.
א. רחל ולאה היו מעוברות במקביל, רחל בדינה ולאה ביוסף, והתחלפו העוברים.
ב. כפשוטו, שהזכר שהיה בבטן לאה התחלף מזכר לנקבה.

וכעת, אם כביאור א', הרי שאין שום מקום לומר שדינה היתה יצאנית משום שנוצרה כזכר, ולא שיוסף היה מסלסל בשערו כי נוצר כנקבה, כיון ששניהם נוצרו כל אחד כמינו, אלא שהוחלף מקום ההריון שלהם בלבד.
ואם כביאור ב', הרי שרק בדינה היה הנס, אך אין שום מקור ושום הגיון שהיה נס נוסף בבטן רחל שהתחלף שם מנקבה לזכר.

וממילא אין שום הגיון לומר שיוסף היה מסלסל בשערו משום כך.

מיני ומינך
הודעות: 296
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי מיני ומינך » ג' דצמבר 12, 2017 1:50 am

-
נערך לאחרונה על ידי מיני ומינך ב ג' דצמבר 12, 2017 5:27 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

איש גלילי
הודעות: 2242
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי איש גלילי » ג' דצמבר 12, 2017 2:22 am

בעל קורא כתב:לא הבנתי.

ישנם שני ביאורים באופן הנס של הפיכת דינה מזכר לנקבה.
א. רחל ולאה היו מעוברות במקביל, רחל בדינה ולאה ביוסף, והתחלפו העוברים.
ב. כפשוטו, שהזכר שהיה בבטן לאה התחלף מזכר לנקבה.

וכעת, אם כביאור א', הרי שאין שום מקום לומר שדינה היתה יצאנית משום שנוצרה כזכר, ולא שיוסף היה מסלסל בשערו כי נוצר כנקבה, כיון ששניהם נוצרו כל אחד כמינו, אלא שהוחלף מקום ההריון שלהם בלבד.
ואם כביאור ב', הרי שרק בדינה היה הנס, אך אין שום מקור ושום הגיון שהיה נס נוסף בבטן רחל שהתחלף שם מנקבה לזכר.

וממילא אין שום הגיון לומר שיוסף היה מסלסל בשערו משום כך.

הענין הוא לכאורה פשוט, כי אם דינה היתה זכר היתה רחל יולדת רק בן אחד ולא שנים, וממילא יוסף (או בנימין) היה צריך להיות נקבה.

בקרו טלה
הודעות: 2786
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' דצמבר 12, 2017 11:41 am

בעל קורא כתב:וממילא אין שום הגיון לומר שיוסף היה מסלסל בשערו משום כך.

כן כתב התורי זהב viewtopic.php?f=46&t=7128&p=422550#p422520

לייטנר
הודעות: 4577
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי לייטנר » ג' דצמבר 12, 2017 4:04 pm

תודה. בדרך קבע אינני פותח קבצים מצורפים.

בעל קורא
הודעות: 236
הצטרף: א' אפריל 03, 2016 12:02 am

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי בעל קורא » ג' דצמבר 12, 2017 5:52 pm

איש גלילי כתב:הענין הוא לכאורה פשוט, כי אם דינה היתה זכר היתה רחל יולדת רק בן אחד ולא שנים, וממילא יוסף (או בנימין) היה צריך להיות נקבה.

מה זה "היה צריך להיות"?
אם נוצר כנקבה והפך לזכר מובן שיש בו מטבע הנקבה כיון שנוצר כנקבה, אך בגלל חשבון שממילא לא יכל להיות זכר כיון שהאמהות ידעו שיהיו להם י"ב בנים, ולכן יש לו טבע של נקבה - זה מוזר מאד מאד. מה הקשר? סוף סוף היה זכר ונוצר כזכר ואינו קשור לנקבה בשום צורה שהיא.
ובפרט שיכל להיות שיוסף יוולד כזכר ובנימין כנקבה, ויכל ג"כ להיות לרחל רק בן אחד וזהו.
בקיצור משונה ומוזר מאד.

בקרו טלה כתב:כן כתב התורי זהב viewtopic.php?f=46&t=7128&p=422550#p422520

אם אני מבין נכון, משמע מדבריו שנוקט כשיטה שהתחלפו העוברים ביניהם, אך זה ממה נפשך לא מובן, שאם התחלפו, מדוע היה לו טבע של נקבה, שהרי נוצר כזכר!

לייטנר
הודעות: 4577
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי לייטנר » ג' דצמבר 12, 2017 6:48 pm

מזל

איש גלילי
הודעות: 2242
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי איש גלילי » ה' דצמבר 14, 2017 12:50 pm

בעל קורא כתב:אם נוצר כנקבה והפך לזכר מובן שיש בו מטבע הנקבה כיון שנוצר כנקבה, אך בגלל חשבון שממילא לא יכל להיות זכר כיון שהאמהות ידעו שיהיו להם י"ב בנים, ולכן יש לו טבע של נקבה - זה מוזר מאד מאד. מה הקשר? סוף סוף היה זכר ונוצר כזכר ואינו קשור לנקבה בשום צורה שהיא.
ובפרט שיכל להיות שיוסף יוולד כזכר ובנימין כנקבה, ויכל ג"כ להיות לרחל רק בן אחד וזהו.
בקיצור משונה ומוזר מאד.

לתשומת לב כת"ר, לאה ילדה שבע ולדות בשבע שנים, ובאמצע גם היה לה "ותעמוד מלדת". א"כ מסתבר מאד שהריונה של לאה את דינה והריונה של רחל את יוסף היו בזמן אחד.

בעל קורא
הודעות: 236
הצטרף: א' אפריל 03, 2016 12:02 am

Re: דינה של לאה מדרשים חלוקים

הודעהעל ידי בעל קורא » ה' דצמבר 14, 2017 5:46 pm

איש גלילי כתב:
בעל קורא כתב:אם נוצר כנקבה והפך לזכר מובן שיש בו מטבע הנקבה כיון שנוצר כנקבה, אך בגלל חשבון שממילא לא יכל להיות זכר כיון שהאמהות ידעו שיהיו להם י"ב בנים, ולכן יש לו טבע של נקבה - זה מוזר מאד מאד. מה הקשר? סוף סוף היה זכר ונוצר כזכר ואינו קשור לנקבה בשום צורה שהיא.
ובפרט שיכל להיות שיוסף יוולד כזכר ובנימין כנקבה, ויכל ג"כ להיות לרחל רק בן אחד וזהו.
בקיצור משונה ומוזר מאד.

לתשומת לב כת"ר, לאה ילדה שבע ולדות בשבע שנים, ובאמצע גם היה לה "ותעמוד מלדת". א"כ מסתבר מאד שהריונה של לאה את דינה והריונה של רחל את יוסף היו בזמן אחד.

אז מה אתה בעצם רוצה לומר?
שגם לאפשרות שהזכר עצמו הפך מזכר לנקבה, היה פה נס כפול ואצל רחל זה קרה להיפך שהנקבה הפכה לזכר?
זה חידוש עצום ללא שום מקור וזכר.
אלו שהזכירו את הנס הכפול (תרגום יונתן, פיוט הקליר) כתבו שהנס היה שהתחלפו העוברים, ולא מצאנו מי שכתב שהתחלף מזכר לנקבה, שכתב שקרה גם ההיפך.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 7 אורחים

cron