מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
נאשער
הודעות: 624
הצטרף: ד' מרץ 02, 2011 2:49 pm

ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נאשער » ה' דצמבר 15, 2011 2:47 pm

[בשטייגן לא הביאו משהו רלוונטי לזה, אולי מכאן תצמח הישועה.]
בשבועות האחרונים קראנו בפרשיות התורה ובמפרשיהם אודות ישיבת שם ועבר, נשמח לדעת מהו המקור ל'ישיבת שם ועבר', היכן היתה הישיבה, ומה המיוחד בישיבה זו שלא היה קודם לכן, איך התקיימה הישיבה, מהיכן היו בה לומדים ומי הם, הדבר נקשר בכך שרבקה שראתה את עוברה משחר לפתחי תיאטראות ובתי כנסיות, הלכה להיוועץ בשם ועבר ולא בחמיה הגדול, וכן יעקב בלכתו לחרן בציווי אביו, סוטה ממסלולו והולך לישיבת שם ועבר ולומד בה י"ד שנה ברציפות יומם ולילה, מהי הישיבה, מה למדו בה במיוחד, ומה ניתן להרחיב עליה ממקורות חכמינו.

נאשער
הודעות: 624
הצטרף: ד' מרץ 02, 2011 2:49 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נאשער » ה' דצמבר 15, 2011 2:49 pm


בראנסוויל
הודעות: 288
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 11:54 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי בראנסוויל » ה' דצמבר 15, 2011 2:52 pm

נאשער לעבן, וואס פונקטליך ווילסטו געוואויר ווערן?

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' דצמבר 15, 2011 3:02 pm

נאשער,
האם פרטים על מספר התלמידים, הכיתות, וצורת הבנין יעזרו לך?....

נאשער
הודעות: 624
הצטרף: ד' מרץ 02, 2011 2:49 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נאשער » ה' דצמבר 15, 2011 3:07 pm

בראנסוויל כתב:נאשער לעבן, וואס פונקטליך ווילסטו געוואויר ווערן?

וער איז גיוועזן דער ראביי דארט, וויפל תלמידים האבן דארט געלערנט, וואס האט מען געלערנט, ווער האט אויף-געשטעלט דאס ישיבה, ווער האט ממשיך גיווען דאס ישיבה, אוואו איז אין דעם דאזיגן מאמענט אזאנס ישיבה, און אזוי וואטער, אויב די האסט עפעס צו פארברייטערן דאס נושא, ביטע שיק א מעטש' אדער קאלד אריין א הודעה אין דאזיגן פאראמס.

נאשער
הודעות: 624
הצטרף: ד' מרץ 02, 2011 2:49 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נאשער » ה' דצמבר 15, 2011 3:09 pm

חכם באשי כתב:נאשער,
האם פרטים על מספר התלמידים, הכיתות, וצורת הבנין יעזרו לך?....

כן.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' דצמבר 15, 2011 3:45 pm

והמשכורות של הר"מים?
יש גם פרטים עסיסים על הפוליטקה שהייתה שם, ממש 'חבל על הזמן'... מה שהיה הוא שיהיה...
ידועים לי גם כמה מבוגרי הישיבה המשתתפים בפורום...

נאשער
הודעות: 624
הצטרף: ד' מרץ 02, 2011 2:49 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נאשער » ה' דצמבר 15, 2011 4:12 pm

חכם באשי כתב:והמשכורות של הר"מים?
יש גם פרטים עסיסים על הפוליטקה שהייתה שם, ממש 'חבל על הזמן'... מה שהיה הוא שיהיה...
ידועים לי גם כמה מבוגרי הישיבה המשתתפים בפורום...

אכן הטבת להגדיר את עצמיך...
עיין באריכות בכל זה במאמרו של פרו' שוסטר בירחון על הידיעות בעלמא ח"ב מאמר קט"ו, וכמדומני שהפרו' ליברמן בשנתון לענייני מיסטיקה גם האריך בזה, אם ידוע לך על עוד מ"מ אשר אתך בכתובים או רשומים אצלך אתה מוזמן להחכים את החכמים ואת האויבער חכמים דכאן....הדק היטב.

שילה
הודעות: 24
הצטרף: א' דצמבר 11, 2011 11:04 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי שילה » ה' דצמבר 15, 2011 4:13 pm

דומני שהגר"ש שקאפ כותב בהקדמה לשערי יושר איך יתכן שהיה שם ראש ישיבה שהרי עד אברהם אבינו ע"ה לא היה זיקנה ולא יתכן לקבל מראש ישיבה שנראה בגילך ולא ניתן לכבדו.

קלונימוס הזקן
הודעות: 959
הצטרף: ג' דצמבר 28, 2010 7:22 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי קלונימוס הזקן » ה' דצמבר 15, 2011 6:10 pm

אחר שיגמור נאשער להכות את באשי וחוזר חלילה וחס

ביני וביני אנסה לקדם את ה"מחקר" בפרט פיקנטי עבור שניכם:
נראה פשוט שהיא לא היתה ישיבה בסגנון 'חסידי'. ידוע לנו על בחור אחד שלמד שם 14 שנה לפני חתונתו, ולא היה פוצה פה ומצפצף...נ.ב. מצד שני גם לא היתה ישיבה ליטאית בסגנון המקובל, ידוע לנו שהיו שם שני ראשי ישיבה - ולמרות זאת לא 'שתי ישיבות' אלא ישיבה אחת...

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ה' דצמבר 15, 2011 6:48 pm

כדאי לעשות חיפוש "שם ועבר" בכל אופן אענה את חלקי.

א. ראשי הישיבה - נביאים [בחז"ל והובא במלבי"ם (בראשית י כה) וכבר בארו חז"ל שהיה מדרשו של שם ועבר, שהיו נביאים ובעלי הרוח.]

ב. שפת הלימוד - לשון הקודש [בתי מדרשות (חלק א צוואת נפתלי) - "ולא נשאר לשון הקודש לשון עברי כי אם בבית שם ועבר ובבית אברהם אבינו שהוא מבני בניהן" והובא כעי"ז במשכיל לדוד (בראשית יא א) שפה אחת לה"ק. שאם תאמר שהרשעים ההם בדו להם לשון א' ולעולם לאו לה"ק הוא הא ע"כ הצדיקים כגון שם ועבר היו מדברים בלה"ק שבו נברא העולם והכא כתיב כל הארץ שפה אחת כעם ככהן א"כ מוכרח אתה לומר דהיינו לה"ק].

ג. תנאי קבלה - כל מבקש ה' [ספורנו (בראשית כו ה) ואמרו ראה ראינו כי היה ה' עמך אתה עתה ברוך ה'. ולא מצאוהו עוד תלאות מקנאים ודברי ריבות כאשר בראשונ' אמנם ליעקב לא תלה בזכות אחרים כלל כי הוא אמנם מנעוריו יושב אהלים ללמוד וללמד דעת את העם בפרט באהלי שם ועבר ששם עלה כל מבקש ה' בלי ספק.]

ד. מקורות מימון - האבות הקדושים [מסתמא בין היתר...] [רמב"ן (בראשית כו ה) כי היו האבות נדיבי עמים לתת מעשרות לעניים, או לכהני ה', כגון שם ועבר ותלמידיהם, כענין והוא כהן לאל עליון.]

ועוד היד נטויה.....

אגב, רבינו נאשער כותב מאמר על הישיבות בהיסטוריה וכדו'??
או מדין תורה היא וללמוד אני צריך [כי אני יכול למצוא לך פטור...]

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' דצמבר 15, 2011 6:59 pm

פרטים נוספים:
היתה קבלת קהל מסודרת, כולל לנשים. כי הרי רבקה באה והתייעצה בדבר תאומיה.

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי חיים » ה' דצמבר 15, 2011 7:02 pm

עוד פרטים: הנושא של האוכל היה מסודר, אבל פנימיה פחות, יעקב לא ישן י"ד שנים.

קלונימוס הזקן
הודעות: 959
הצטרף: ג' דצמבר 28, 2010 7:22 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי קלונימוס הזקן » ה' דצמבר 15, 2011 7:04 pm

הישיבה לא אפשרה 'פעילות', עד אברהם אבינו לא היה מי שיפרסם שמו של השי"ת בעולם האלילי

נאשער
הודעות: 624
הצטרף: ד' מרץ 02, 2011 2:49 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נאשער » ה' דצמבר 15, 2011 7:51 pm

רבותי! הרגעו ותפסיקו להשתעמם.
שאלתי כי זה באמת מאוד מעניין איך היו התנאים בישיבה מי למד שם וכדו' כמו שכתוב בראש האשכול, אך מה אעשה שאלו שאין להם מה להגיד במקרה הזה וחושבים שהם צריכים להגיב על כל אשכול טעו פה בככתובת הגסה...
ולמי ששאל מקודם, תורה היא וללמוד אני צריך.[לא לשם מחקר או השוואות למאמרים מפרופסורים ודומיהם ודו"ק].

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי חיים » ה' דצמבר 15, 2011 8:41 pm

המהרש"א (מגילה יז, א) כותב שישיבת עבר היתה בבאר שבע.
הוא מוסיף שם שהיו שם בבאר שבע 3 בתי מדרשות:
א. בית המדרש של שם.
ב. של עבר.
ג. של יצחק אבינו.
עיין שם לרמזים בשם העיר "באר שבע" רמז ל-3 בתי המדרשות ששכנו שם כבוד.

ארי שבחבורה
הודעות: 1083
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 9:48 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי ארי שבחבורה » ה' דצמבר 15, 2011 9:06 pm

אבחנה נפלאה ומקורית אודות יחודיותה של ישיבת שם ועבר והתורה שנלמדה שם ביחס לביתם ותורתם של האבות הקדושים תוכל למצוא בספרו של הגר"י קמינצקי זצ"ל 'אמת ליעקב' על התורה בפרשת ויצא (בראשית כח,יא) המאריך בענין זה.

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ה' דצמבר 15, 2011 9:10 pm

נאשער כתב:רבותי! הרגעו ותפסיקו להשתעמם.
שאלתי כי זה באמת מאוד מעניין איך היו התנאים בישיבה מי למד שם וכדו' כמו שכתוב בראש האשכול, אך מה אעשה שאלו שאין להם מה להגיד במקרה הזה וחושבים שהם צריכים להגיב על כל אשכול טעו פה בככתובת הגסה...
ולמי ששאל מקודם, תורה היא וללמוד אני צריך.[לא לשם מחקר או השוואות למאמרים מפרופסורים ודומיהם ודו"ק].

דווקא אני חושב שהבאתי מידע יפה ומבוסס עם מקורות, ונא לא להכליל.
בכל אופן התכוונתי בהוספתי כי לא נראה לי שזה לימוד תורה, כי כל זמן שבתורה לא דיברו על הישיבה, אז לפו"ר אי"ז לימוד תורה [אא"כ במה שנוגע לשהייתו של יעקב אבינו בישיבה או שאלת רבקה ותלך לדרוש את ה', אך לא רקע כללי], וכמו שמחקר על ה'נבל ועוגב' של תובל קין וכיו"ב מסתמא לא ייחשב ללימוד תורה, ה"ה לדידן וצ"ע.
עכ"פ קענס'ט קוקן אייכט דא http://66.199.166.105/forum/viewtopic.p ... 7d#p364045

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ה' דצמבר 15, 2011 9:15 pm

ארי שבחבורה כתב:אבחנה נפלאה ומקורית אודות יחודיותה של ישיבת שם ועבר והתורה שנלמדה שם ביחס לביתם ותורתם של האבות הקדושים תוכל למצוא בספרו של הגר"י קמינצקי זצ"ל 'אמת ליעקב' על התורה בפרשת ויצא (בראשית כח,יא) המאריך בענין זה.

הנקודה שהג"ר יעקב קמנצקי מדבר עליה בקצרה היא שיעקב אבינו הוצרך ללכת לישיבת שם ועבר דווקא, כי אצל אברהם ויצחק למדו תורה אנשים שאין להם עסק עם העולם החיצוני, אך יעקב שהוצרך ללכת ללבן הארמי ולהיות בסביבה של אנשים מושחתים היה חייב ללכת לישיבה של שם ועבר שהיו מדור המבול והורגלו להתעלות ולעבוד את ה' דווקא בסביבה של מושחתים. ואת זה יכל יעקב ללמוד רק אצל שם ועבר.
הנה לך - נאשער - דוגמא של נפ"מ למהלך של יעקב אבינו, וזו היא תורה ממש. אך רקע על הישיבה באופן כללי, אולי באמת אינו נחשב כתורה ולא באתי להכריע אלא הנלענ"ד כתבתי. [ומסתמא אפשר למצוא ראיות לכאן ולכאן]
נערך לאחרונה על ידי עשוי לנחת ב ה' דצמבר 15, 2011 9:16 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי חיים » ה' דצמבר 15, 2011 9:16 pm

חומר הלימודים:
ספר דרך שיחה להגרח"ק פרשת ויצא:

שאלה: בישיבת שם ועבר, אם למדו רק תורת ז' מצוות או כל התורה, כי אצל אברהם אבינו כתוב שנעשו ב' כליותיו וכו' ולמד תורה.

תשובה: למדו יראת שמים.

נויירא
הודעות: 346
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 8:21 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נויירא » ה' דצמבר 15, 2011 10:10 pm

לקלונימוס לגבי פעילות:
ראה בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נב: ובשעה שבקשו אומות העולם לתעות מדרכיו של הקדוש ברוך הוא העמיד להם שני גדולים משל בית אבא שם ועבר והיו מתרים בהן
[בילקו"ש הגירסה כגון שם ועבר, מעניין מי עוד?].

לחיים לגבי שינה שם באמת נראה שזה היה בעייה עקרונית:
ראה קהלת רבה (וילנא) פרשה ה: א"ר יוחנן כל מי שהוא יגע בתורה בעוה"ז לעוה"ב אין מניחין אותו לישון אלא מוליכין אותו לבית מדרשו של שם ושל עבר [ושל אברהם יצחק ויעקב ומשה ואהרן]

למעשה אפשר לבדוק בפנים, במערת שם ועבר בצפת, לפי האגדה זה שם
transparent.gif
transparent.gif (49 Bytes) נצפה 6015 פעמים

נויירא
הודעות: 346
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 8:21 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נויירא » ה' דצמבר 15, 2011 10:16 pm

ובעיה מעניינת באמת אם היו אלה שני ישיבות או אחת
במהרש"א הנז"ל מבואר שהם היו שניים
ברש"י על ויתרוצצו: כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר
במדרשים וראשונים על יושב אהלים: יעקב איש תם יושב אהלים, שהיה למד בבית מדרשו של עבר ובבית מדרשו של שם
אכן בס' גימטריאות ר"ג באהל שם ועבר - באהל מטה ובאוהל מעלה, ועדיין לא הספקתי לבדוק את הערות המהדיר, אולי חכם באשי יבדוק
עד כמה שהם היו שני ישיבות, כנראה שיעקב היה בעיקר בישיבת עבר, ולכך מצינו גירסה שהיה בבית עבר, והוא היה הולך לחיזוק לבית שם
ועוד אפשרות [בשביל קלונימוס] שאדרבה היה ישיבה אחת והם התפלגו, ואז יעקב הלך לזרם של עבר, רק שמסתמא לא היו זורקים סטנדרים, הרי הם היו צריכים אותם לישון עליהם

חיים
הודעות: 1224
הצטרף: ש' מאי 08, 2010 10:58 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי חיים » ה' דצמבר 15, 2011 10:17 pm

נויירא כתב:לקלונימוס לגבי פעילות:
ראה בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נב: ובשעה שבקשו אומות העולם לתעות מדרכיו של הקדוש ברוך הוא העמיד להם שני גדולים משל בית אבא שם ועבר והיו מתרים בהן
[בילקו"ש הגירסה כגון שם ועבר, מעניין מי עוד?].

אבל לא באותה רמה של אברהם כמו שכתב הכסף משנה הלכות עבודה זרה א, ג.
ושם ועבר היו מודיעים דרך ה' לתלמידיהם אבל לא נתעוררו לקרוא ולהכריז כמו אברהם ועל כן גדלה מעלתו ביותר.

נוטר הכרמים
הודעות: 7141
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' דצמבר 15, 2011 10:20 pm

חיים כתב:
נויירא כתב:לקלונימוס לגבי פעילות:
ראה בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נב: ובשעה שבקשו אומות העולם לתעות מדרכיו של הקדוש ברוך הוא העמיד להם שני גדולים משל בית אבא שם ועבר והיו מתרים בהן
[בילקו"ש הגירסה כגון שם ועבר, מעניין מי עוד?].

אבל לא באותה רמה של אברהם כמו שכתב הכסף משנה הלכות עבודה זרה א, ג.
ושם ועבר היו מודיעים דרך ה' לתלמידיהם אבל לא נתעוררו לקרוא ולהכריז כמו אברהם ועל כן גדלה מעלתו ביותר.


מתוך שיחתו של מו"ר הגר"ש אויערבאך שליט"א בשבת האחרונה:

אדם הראשון בדרגתו העליונה ע"י חטאו קלקל את כל העולם כולו, והיה העולם מקולקל עד שבאו האבות ותקנו את העולם, ואף שהיו באותם דורות צדיקים כשם ועבר מ"מ לא היה בכוחם לתקן את העולם, וממילא העולם לא נמשך אחריהם. התיקון נעשה ע"י האבות "האיתנים מוסדי ארץ" אומר המדרש אלו האבות, שהם מוסדי הארץ העולם תוקן על ידם

נויירא
הודעות: 346
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 8:21 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נויירא » ה' דצמבר 15, 2011 10:26 pm

במדרש הרי מבו' שזה לא היה רק לתלמידים ודלא כהכס"מ, אולי היו רק מתרים ולא מלמדים, מוזר הייתי חושב שרק היום יש אנשים שעושים חצי עבודה בצורה כזו, אלא שאכן הם לא הצליחו כמו אברהם כדברי הרב הנוטר

אגב ברדב"ז ח"א ע"ז:
למזכרת אהבה, אציין לכת"ר איזה הערות קטנות על ספרו "בית המדרש של שם ועבר" ...
מישהו מכיר את הספר?

נויירא
הודעות: 346
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 8:21 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נויירא » ה' דצמבר 15, 2011 10:29 pm

על מערת שם ועבר מכאן:
http://www.tzfat-kabbalah.org/he/tour.asp?p=1148
המערה הקרויה על שמם של שם ועבר נמצאת במרכז העיר צפת, במרחק דקות ספורות של הליכה מהעיר העתיקה. המסורת היהודית מזהה במערה את בית מדרשם של שם, בנו של נח, ועבר נינו.
במדרש הקדום נאמר: ' כל מי שהוא עוסק בתורה בעולם הזה, אף לעתיד לבוא אין מניחין אותו לישון, אלא מוליכין אותו לבית המדרש של שם ועבר'.
המסורת היהודית מספרת שבהליכתו של יעקב אבינו לחרן, משם חזר עם 12 השבטים ו-4 נשותיו, התעכב 14 שנה ללימוד תורה בבית המדרש שבמערה זו. מאוחר יותר למד את ההלכה במערה זו עם בנו יוסף.
נוסעים יהודים שביקרו בצפת בימי הביניים , מציינים שבמקום זה קבורים חכמי המשנה הקדמונים מלפני כ- 2,000 שנה , רבי חנינא בן הרכינס ורבי דוסא בן הרכינס.
האר"י הקדוש מספר גם הוא על המערה וסגולותיה ומציין ששמה במסורת הערבית הינו 'בני יעקב'.
מקום קדוש ועתיק זה הינו דוגמא מובהקת להשפעתה של צפת על התרבות האנושית כולה.
כאן למדו ולימדו את החכמה הא-להית העתיקה בדורות הראשונים של האנושות, ומכאן נפוצה האמונה שהשפיעה על העולם כולו.

נאשער
הודעות: 624
הצטרף: ד' מרץ 02, 2011 2:49 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נאשער » ה' דצמבר 15, 2011 10:48 pm

נויירא: תוכל להביא לנו מה שכתוב בקישור שהבאת, האתר חסום לי, תודה.
---------------
הג"ר יענקל גלינסקי שליט"א ביאר למה הוצרך יעקב ללמוד ארבע עשרה שנים בישיבה, הלא ש"ס גומרים בשבע שנים, רק כנראה הוא למד שם רק עמוד היומי ולכן לקח לו ארבע עשרה שנה.

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי יאיר » ה' דצמבר 15, 2011 11:00 pm

נאשער כתב:נויירא: תוכל להביא לנו מה שכתוב בקישור שהבאת, האתר חסום לי, תודה.
הוא מה שהובא בהמשך הודעותו.
נויירא כתב:אגב ברדב"ז ח"א ע"ז:
למזכרת אהבה, אציין לכת"ר איזה הערות קטנות על ספרו "בית המדרש של שם ועבר" ...
מישהו מכיר את הספר?

http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?300472&
[יש באוצר עוד 4 ספרים שמוזכר בהם "שם ועבר"]
אגב, עבר היה נינו של שם.

כותב
הודעות: 855
הצטרף: ד' דצמבר 15, 2010 9:05 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי כותב » ו' דצמבר 16, 2011 1:23 am

בית דינו של שם ועבר - קבעו ראש השנה בחודש תמוז ויוה"כ בחודש אב.
(זרע ברך, שלישי, פ' וירא ד"ה למועד אשוב)

רבינו הגודל
הודעות: 76
הצטרף: ו' דצמבר 23, 2011 2:26 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי רבינו הגודל » א' דצמבר 25, 2011 7:31 pm

נאשער כתב:[בשטייגן לא הביאו משהו רלוונטי לזה, אולי מכאן תצמח הישועה.]
בשבועות האחרונים קראנו בפרשיות התורה ובמפרשיהם אודות ישיבת שם ועבר, נשמח לדעת מהו המקור ל'ישיבת שם ועבר', היכן היתה הישיבה, ומה המיוחד בישיבה זו שלא היה קודם לכן, איך התקיימה הישיבה, מהיכן היו בה לומדים ומי הם, הדבר נקשר בכך שרבקה שראתה את עוברה משחר לפתחי תיאטראות ובתי כנסיות, הלכה להיוועץ בשם ועבר ולא בחמיה הגדול, וכן יעקב בלכתו לחרן בציווי אביו, סוטה ממסלולו והולך לישיבת שם ועבר ולומד בה י"ד שנה ברציפות יומם ולילה, מהי הישיבה, מה למדו בה במיוחד, ומה ניתן להרחיב עליה ממקורות חכמינו.
בצפת ישנו מקום שנקרא מערת שם ועיבר {כניסה מרחוב ירושלים} אמנם צריך לבדוק האם זה בדרך לחרן?

חסיד חבד
הודעות: 162
הצטרף: ש' אוגוסט 21, 2010 9:05 pm
מיקום: ארה"ק ת"ו

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי חסיד חבד » ג' דצמבר 27, 2011 12:59 am

בפשטות חרן צפונית היא בטורקי'.

ויל"ע אמאי נצרך יעקב לילך מצפת לבית א-ל (לוז) בשביל להגיע לחרן...

חיימקה
הודעות: 1141
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי חיימקה » ד' דצמבר 28, 2011 1:14 am

יאיר כתב:[/size]
אגב, עבר היה נינו של שם.

צ"ל נכדו [שפתי חכמים פ' כה אות מ]
ואגב בסוף פ' תולדות [ובתחילת ויצא פ' יא] הזכיר רש"י רק את עבר וכתב שם בשפתי חכמים ששם מת באותה שעה

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי יאיר » ד' דצמבר 28, 2011 1:54 am

חיימקה כתב:
יאיר כתב:[/size]
אגב, עבר היה נינו של שם.

צ"ל נכדו [שפתי חכמים פ' כה אות מ]

תמה אני עליך ר' חיימקה איך תכלכל את פס' כד בבראשית פרק י'.
http://www.otzar.org/aspcrops/22030_237 ... 122011.asp

בעל הבית
הודעות: 3
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 1:25 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי בעל הבית » ד' דצמבר 28, 2011 1:32 pm

נאשער כתב:[בשטייגן לא הביאו משהו רלוונטי לזה, אולי מכאן תצמח הישועה.]
בשבועות האחרונים קראנו בפרשיות התורה ובמפרשיהם אודות ישיבת שם ועבר, נשמח לדעת מהו המקור ל'ישיבת שם ועבר', היכן היתה הישיבה, ומה המיוחד בישיבה זו שלא היה קודם לכן, איך התקיימה הישיבה, מהיכן היו בה לומדים ומי הם, הדבר נקשר בכך שרבקה שראתה את עוברה משחר לפתחי תיאטראות ובתי כנסיות, הלכה להיוועץ בשם ועבר ולא בחמיה הגדול, וכן יעקב בלכתו לחרן בציווי אביו, סוטה ממסלולו והולך לישיבת שם ועבר ולומד בה י"ד שנה ברציפות יומם ולילה, מהי הישיבה, מה למדו בה במיוחד, ומה ניתן להרחיב עליה ממקורות חכמינו.

עיין בספר אמת ליעקב מהגר"י קמנצקי זצ"ל ריש פרשת ויצא דמפרש בטו"ט מעלת תורת שם ועבר

חיימקה
הודעות: 1141
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי חיימקה » ד' דצמבר 28, 2011 11:50 pm

יאיר כתב:
חיימקה כתב:
יאיר כתב:[/size]
אגב, עבר היה נינו של שם.

צ"ל נכדו [שפתי חכמים פ' כה אות מ]

תמה אני עליך ר' חיימקה איך תכלכל את פס' כד בבראשית פרק י'.
http://www.otzar.org/aspcrops/22030_237 ... 122011.asp

בושות בושות אני הסתמכתי על השפ"ח [ומסתמא יש שם ט"ס] אבל לא לזכור פסוקים מפורשים ???? בושות!!!!!!!!

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי יאיר » ה' דצמבר 29, 2011 12:03 am

קורה.
לא חייבים לומר שזו ט"ס דאפשר לפרש בן בנו - מזרעו, מצאצאיו. כמו "מבני בניו של המן למדו תורה בבני-ברק" (גיטין נז:).

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2666
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי נהר שלום » ד' יולי 16, 2014 8:33 pm

נאשער כתב:
בראנסוויל כתב:נאשער לעבן, וואס פונקטליך ווילסטו געוואויר ווערן?

וער איז גיוועזן דער ראביי דארט, וויפל תלמידים האבן דארט געלערנט, וואס האט מען געלערנט, ווער האט אויף-געשטעלט דאס ישיבה, ווער האט ממשיך גיווען דאס ישיבה, אוואו איז אין דעם דאזיגן מאמענט אזאנס ישיבה, און אזוי וואטער, אויב די האסט עפעס צו פארברייטערן דאס נושא, ביטע שיק א מעטש' אדער קאלד אריין א הודעה אין דאזיגן פאראמס.

אפשר לתרגם ללשון הקודש

איש גלילי
הודעות: 2478
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי איש גלילי » ה' יולי 17, 2014 12:33 pm

נויירא כתב:על מערת שם ועבר מכאן:
http://www.tzfat-kabbalah.org/he/tour.asp?p=1148
המערה הקרויה על שמם של שם ועבר נמצאת במרכז העיר צפת, במרחק דקות ספורות של הליכה מהעיר העתיקה. המסורת היהודית מזהה במערה את בית מדרשם של שם, בנו של נח, ועבר נינו.
במדרש הקדום נאמר: ' כל מי שהוא עוסק בתורה בעולם הזה, אף לעתיד לבוא אין מניחין אותו לישון, אלא מוליכין אותו לבית המדרש של שם ועבר'.
המסורת היהודית מספרת שבהליכתו של יעקב אבינו לחרן, משם חזר עם 12 השבטים ו-4 נשותיו, התעכב 14 שנה ללימוד תורה בבית המדרש שבמערה זו. מאוחר יותר למד את ההלכה במערה זו עם בנו יוסף.
נוסעים יהודים שביקרו בצפת בימי הביניים , מציינים שבמקום זה קבורים חכמי המשנה הקדמונים מלפני כ- 2,000 שנה , רבי חנינא בן הרכינס ורבי דוסא בן הרכינס.
האר"י הקדוש מספר גם הוא על המערה וסגולותיה ומציין ששמה במסורת הערבית הינו 'בני יעקב'.
מקום קדוש ועתיק זה הינו דוגמא מובהקת להשפעתה של צפת על התרבות האנושית כולה.
כאן למדו ולימדו את החכמה הא-להית העתיקה בדורות הראשונים של האנושות, ומכאן נפוצה האמונה שהשפיעה על העולם כולו.

כל המסורת הזאת הינה מסורת ערבית ולא יהודית, המסורת היהודית היא רק על קבורת תנאים.
המסורת הזאת מקשקשת בשכל על המבשר על "מות" יוסף שסיפר זאת ליעקב במערה זאת, ומת במקום. ואילו אנו קראנו בתורתנו הקדושה "וישלחהו מעמק חברון".
כמו כן, חז"ל אמרו ש"מלכי צדק מלך שלם" הוא שם בן נח, ומכאן שמושבו היה בירושלים.
מעולם לא מצאנו על אחד מאבותינו שגר באזור זה באופן קבוע, ואפילו לא מצאנו שעבר שם (מלבד אברהם שאמר לו ה' "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה").

עושה חדשות
הודעות: 9228
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' נובמבר 18, 2015 11:50 pm

נאשער כתב:בשבועות האחרונים קראנו בפרשיות התורה ובמפרשיהם אודות ישיבת שם ועבר, נשמח לדעת מהו המקור ל'ישיבת שם ועבר', היכן היתה הישיבה, ומה המיוחד בישיבה זו שלא היה קודם לכן, איך התקיימה הישיבה, מהיכן היו בה לומדים ומי הם, הדבר נקשר בכך שרבקה שראתה את עוברה משחר לפתחי תיאטראות ובתי כנסיות, הלכה להיוועץ בשם ועבר ולא בחמיה הגדול, וכן יעקב בלכתו לחרן בציווי אביו, סוטה ממסלולו והולך לישיבת שם ועבר ולומד בה י"ד שנה ברציפות יומם ולילה, מהי הישיבה, מה למדו בה במיוחד, ומה ניתן להרחיב עליה ממקורות חכמינו.


viewtopic.php?f=17&t=24642&hilit=%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%91#p248526

לוי
הודעות: 153
הצטרף: ב' נובמבר 05, 2012 10:17 pm

Re: ישיבת שם ועבר-פרטים אודותיה

הודעהעל ידי לוי » ה' נובמבר 19, 2015 1:33 am

ראוי לציין כמה ידיעות פשוטות, המפורשות בדברי רש"י בפרשת תולדות:

1. היו 2 ישיבות נפרדות. בית מדרשו של שם, ובית מדרשו של עבר. וכך פירש רש"י את הפסוק יושב "אהלים" - לשון רבים.
2. רבקה הלכה לדרוש בבית מדרשו של שם. כנראה מפני שהיה זקן וגדול מעבר, [שהרי היה אבי זקנו].
3. יעקב אבינו נטמן י"ד שנים בבית מדרשו של עבר. כך מפורש בגמ' מגילה. לפי חשבון השנים כבר לא היה שם חי באותו זמן.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 64 אורחים