מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

ויהי הוא לשון צער?

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
ישיבישקייט
הודעות: 184
הצטרף: ד' נובמבר 16, 2011 3:05 pm

ויהי הוא לשון צער?

הודעהעל ידי ישיבישקייט » ג' ינואר 31, 2012 11:16 pm

כ"כ הרבה ווארטים נאמרים סביב כל ויהי, למה לשון צער כשלפעמים זה נראה שלא מתאים.
גם בראשונים מצינו כזאת, ולכאורה הרי זה גמרא מפורשת במגילה שויהי זה לפעמים לשון צער ולפעמים לשון שמחה, ולא דוקא לשון צער.
וצ"ב א"כ למה נראה שנשאר למעשה שויהי הוא כן לשון צער.
רציתי לחפש באוצר, אבל אני לא יודע באיזה מילים לחפש מי שכתב על זה. מי שיודע מוזמן לעזור לי גם בזה.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: ויהי הוא לשון צער?

הודעהעל ידי מורה צדק » ג' ינואר 31, 2012 11:27 pm

ויהי בימי.

ערער בערבה
הודעות: 492
הצטרף: ש' נובמבר 19, 2011 11:18 pm

Re: ויהי הוא לשון צער?

הודעהעל ידי ערער בערבה » ג' ינואר 31, 2012 11:35 pm

ישיבישקייט כתב:כ"כ הרבה ווארטים נאמרים סביב כל ויהי, למה לשון צער כשלפעמים זה נראה שלא מתאים.
גם בראשונים מצינו כזאת, ולכאורה הרי זה גמרא מפורשת במגילה שויהי זה לפעמים לשון צער ולפעמים לשון שמחה, ולא דוקא לשון צער.
וצ"ב א"כ למה נראה שנשאר למעשה שויהי הוא כן לשון צער.
רציתי לחפש באוצר, אבל אני לא יודע באיזה מילים לחפש מי שכתב על זה. מי שיודע מוזמן לעזור לי גם בזה.

כמדומה שבמדרש או בזוהר נחלקו על מסקנת הגמ' בזה.

ישיבישקייט
הודעות: 184
הצטרף: ד' נובמבר 16, 2011 3:05 pm

Re: ויהי הוא לשון צער?

הודעהעל ידי ישיבישקייט » ד' פברואר 01, 2012 8:31 am

למו"צ- כמדומה שאתה טועה.
כל המדברים בכגון דא דיברו גם בויהי בלי בימי.
עיין באור החיים הראשון בפרשת בשלח (שממנו נתעוררתי לענין)שמבאר את ויהי בשלח פרעה, למשל.

לערער- כלום יש בידך להפנות אותי למקום יותר צפציפי?

ערער בערבה
הודעות: 492
הצטרף: ש' נובמבר 19, 2011 11:18 pm

Re: ויהי הוא לשון צער?

הודעהעל ידי ערער בערבה » ד' פברואר 01, 2012 8:40 am

ג"א התעוררתי לבדוק דבר זה אחר שראיתי כן באוה"ח בכו"כ מקומות,
בדקתי כעת שוב ובתנחומא (שמיני ט) יש פלוגתא בזה, ובזוה"ק (ח"ג רלא.) אי': בכל אתר דכתיב 'ויהי' איהו צער, 'ויהי בימי' צער ודאי.

הפלא ופלא
הודעות: 363
הצטרף: ב' מאי 10, 2010 3:24 pm

Re: ויהי הוא לשון צער?

הודעהעל ידי הפלא ופלא » ד' פברואר 01, 2012 8:58 am

במדרש רבה במדבר י' ה' כתוב 'כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער', ולאו דווקא ויהי בימי

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: ויהי הוא לשון צער?

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ד' פברואר 01, 2012 9:27 am

רש"י בפרשתנו פרשת בשלח (טו ב) עה"פ עזי וזמרת קה ויהי לי לישועה וכו' וזהו השבח עזי וזמרת י-ה הוא היה לי לישועה וכו' ואל תתמה על לשון ויהי שלא נאמר היה, שיש לנו כמה מקראות מדברים בלשון זה, וזה דוגמתו (מלכים א ו ה) את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב, היה לו לומר עשה צלעות סביב, וכן בדברי הימים (דברי הימים ב' י יז) ובני ישראל היושבים בערי יהודה וימלוך עליהם רחבעם, היה לו לומר מלך עליהם רחבעם, (במדבר יד טז) מבלתי יכולת ה' וגו' וישחטם, היה לו לומר שחטם, (שם לו - לז) והאנשים אשר שלח משה וגו' וימותו, מתו היה לו לומר, (שמות ט כא) ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזוב, היה לו לומר עזב עכ"ל.
ואמנם רש"י מדבר על השורש של ויהי או היה לשעבר, אבל לדרכנו למדנו שכאן יש רק שינוי לשון מצד הרבה מקראות כן, ומשמע שלא נהיה לזה משמעות לשון צער בגלל שינוי זה.

הנאמן בפקדונו
הודעות: 364
הצטרף: ב' ינואר 02, 2012 11:39 am

Re: ויהי הוא לשון צער?

הודעהעל ידי הנאמן בפקדונו » ד' פברואר 01, 2012 1:46 pm

באוה"ח הק' רבות פעמים מפרש אומרו לשון 'ויהי' שוהאלשון צער

תורת ארם צובא
הודעות: 35
הצטרף: ג' ינואר 31, 2012 11:16 pm

Re: ויהי הוא לשון צער?

הודעהעל ידי תורת ארם צובא » ד' פברואר 01, 2012 7:21 pm

ויהי - לא נאמר אלא בלשון צער. מגילה י: זה"ק ח"א קיט, ב וח"ב קמ, ב. וראיתי לחכם א' שרמז בזה מש"נ שם ויהי ביום כלות משה, ויהי ביום גימט' נדב ואביהוא עם ב' תיבות, שמתו ביום זה.
ברות רבה, פתיחתא ז', שמעון בר' אבא אמר בשם ר' יוחנן, כל מקום שנאמר צרה ושמחה, אם צרה אין צרה כמותה, אם שמחה אין שמחה כמותה בעולם. אתה ר' שמואל בר נחמני ועבדה פלגא, כל מקום שנאמר ויהי צרה והיה שמחה. והא כתיב [בראשית א' ג'] ויאמר אלהים יהי אור, אמר להם, אף היא אינה אורה של שמחה, שלא זכה העולם להשתמש באותה אורה, דנגנז אור זה.
מיתיבין ליה, והכתיב [שם ה'] ויהי ערב ויהי בקר יום אחד. אמר להם, אף היא אינה שמחה, שעתידין שמים להבלות שנאמר [ישעיה נ"א ו'] כי שמים כעשן נמלחו. ועוד הקשו במש"נ בכל הימים, ויהי ערב ויהי בקר יום שני, ושלישי ורביעי חמישי וששי. אמר להם, אף היא אינה שמחה, שכל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכים עשיה, כגון החרדל צריך להמתיקו, התורמוסין צריכין לימתק, החטים צריכין ליטחן. והא כתיב [בראשית ל"ט ב'] ויהי ה' את יוסף, אמר אף היא אינה שמחה, דכתיב [שם מ' ט"ו] כי שמו אותי בבור. והא כתיב [במדבר ז' א'] ויהי ביום כלות משה. אמר להם אף היא אינה שמחה, שבו נגנז בנין בית המקדש שנאמר [שמות מ' ל"ה] ולא יכול משה לבא אל אהל מועד. והא כתיב [יהושע ה' י"ג] ויהי בהיות יהושע, אמר להם אף היא אינה שמחה שבו קרע יהושע שמלותיו שנאמר [ז' ו'] ויקרע יהושע שמלותיו. והא כתיב [ויקרא ט' א'] ויהי ביום השמיני. אמר להם, אף היא אינה שמחה, שבו מתו נדב ואביהוא. והא כתיב [שמואל-ב' ז' א'] ויהי כי ישב המלך בביתו. א"ל, אף היא אינה שמחה, שבו בא נתן הנביא ואמר לו [מלכים-א' ח' י"ט] רק אתה לא תבנה הבית.
ויהי מקץ שנתיים ימים [בראשית מא א], אז התחילה סיבת השעבוד.


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 38 אורחים