מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
נעמן
הודעות: 132
הצטרף: ב' נובמבר 07, 2016 3:40 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי נעמן » ב' מרץ 12, 2018 11:20 pm

זכיתי להכיר את מרן ז"ל במשך 6 השנים האחרונות, ולפני כן דמותו הייתה תמיד בסיפורי אחי (חמישה מהם למדו במעלות התורה, חלקם היו מקורבים מאד) ומאירועים משפחתיים שהיה מרבה להגיע.
אשתדל לכתוב כמה אנקדוטות שאני זוכר, מקווה שיש בהם עניין כלשהו מעבר לתחושות האישיות שלי מהם.
וכן אנסה לתאר קצת את דמותו בעיני, ולמרות שלא הייתי מהמקורבים אליו, וכמעט שלא הקשבתי לשיעוריו בעיון,
עדיין, הייתה לו גישה מסוימת כלפי, וצדדים מסוימים (קצת שובבים שלו...) הוא הראה לי, בעיקר כגישה חינוכית.

כשהגעתי להבחן לישיבה, ואמרתי לו את שם משפחתי (שכבר היה מוכר לו בעיקבות אחי), ושאלני לשמי הפרטי, וכשאמרתי לו את שמי, שדי נדיר ואף קצת מוזר, שאל מייד (באיכפתיות) 'אין לך שם נוסף'?

במהלך הבחינה, שאלני על ר"ת בתחילת קדושין המדבר ב'שליחות והרשאה לגוי', ואמרתי לו שאני והחברותא לא התעכבנו על תוס זה, תמה מאד 'איך אפשר לוותר על כזה ר"ת'?

שבוע לאחר שנכנסתי לישיבה באלול, כשנקראתי לבוא אליו בגלל אי-הגעתי המספקת לשחרית, ואחרי התוכחה הוסיף לשאול על המסכת שאני לומד, וכשעניתי 'יומא', הצטמרר ואמר 'אתה עושה לי חיזוק מיום כיפור',
והוסיף להדריכני, ש'יומא' כדאי ללמוד עם התוס' ישנים ש(כלשונו) -יש בהם הרבה 'מלחמתה שלא תורה', ולא מהתוס על הדף שהם ממהר"ם מרוטנבורג,
והתחלתי להזכיר את דברי המהרש"ל בהקדמת יש"ש על גדולת המהר"ם וש"העמיד תלמיד כמעט כמותו, הרא"ש"
השלים מייד את כל דברי היש"ש, והוסיף דברים על רבנו המהרש"ל ודייקנותו במסורות אשכנז וחכמיה.

באחד הלילות היה רעש בחדרנו שמעל דירתו, ופתאום ראינו אותו בדלת, ומכיון שהייתי נטול חולצה נחבאתי מייד, וגם הוא ריחם עלי ולא נכנס לחדר,
אבל למחרת בדף מראה המקומות, הוסיף משפט 'להתחזק בצניעות בחדרי חדרים'...

אני מטיל תכלת בציציותי, ופעם נקראתי אליו ואמר לי - 'שמעתי שאתה מטיל תכלת, אני לא רוצה את זה, ויש בחורים שזה מאד מפריע להם, וחוששים לשם של הישיבה וכו',
אבל היה נבוך מאד, ובסוף אמר שאכניס את התכלת למכנסיים.
(היה עוד בחור שהטיל תכלת, ולכן היה מסתיר את ציציותיו, ופעם הגר"ש שם לב לכך ושאלו האם חם לו ולכן אינו לובש ציצית?
וכששמע שמטיל תכלת, סיפר לו שזוכר מאבקים על התכלת של ראדזין, ובמקווה של שער"ח היו הגערערס גוזרים ציציות עם תכלת,
וכשהבחור שאלו האם להפסיק מללכת עם התכלת, ענהו חס ושלום, אינני מצווה לך להוריד).
וכן כמה פעמים שדיבר איתי על הר הבית, הקדים ואמר שאינו אומר לי מה לחשוב, או מה לעשות, אבל להזהר מאד על האווירה בישיבה וכו',
ופעם דיבר איתי על ספרים מדעיים ועיוניים, שאינו אומר לי האם לקוראם בבית, וגם ר' יוסף היה קורא, וכן אמר ע"ע משפט אודות בחרותו, והקושי שהיה לו עם הצימצום של ה'פרומערס',
אבל הדגיש לי - למעשה זה שומר עליהם, והוסיף את דברי הרמב"ם על "אין הציבור חכמים", למרות שהסתייג ואמר שלא בטוח שהמקובלים מסכימים עם דברי הרמב"ם האלו...


פעם ראני לומד בספר בשעת הוצאת ס"ת, ואח"כ הוכיחני על זה, ו'זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד', וסיפר שראה בעצמו את החזו"א גומר תפילתו, ומייד צונח באפס כח.

שאלתהו פעם אם אפשר ללמוד מדרשים ב'סדר מוסר', ולא הסכים, והוסיף שיש סוד מיוחד במדרש אפילו על פני הזוהר, שהזוהר כותב את הסוד, ואילו המדרש כתוב בפשטות, ולכן יש שלב נוסף, וראשית צריך להבין מה הסוד ואח"כ לפענחו.

פעם ראני לומד ב'ספר היראה' לרבנו יונה, והיה מופתע ושמח מאד לראותיני לומד בכזה ספר, ואמר הגם ---- בנביאים?
והוסיף בשבח הספר, וסיפר בהתפעלות על גדולת רבנו יונה, שבן דודו הרמב"ן, כותב עליו אחרי מותו ש'הנחמה היחידה שיש עליו, שאפגוש אותו אחרי מותי'.
פעם בחור למד 'אמונה ובטחון' מתוך הכרך הגדול של החזו"א, ולא בספרון, ואמר לו הגר"ש שחסר ב'שפתיים דולקות'.

אמר לי כמה פעמים בתוכחות, בהתעוררות גדולה, את דברי החת"ס על ''אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" שהכוונה לתוצאות השליליות שאנשים לומדים ממעשי חבריהם, ומאד קשה להזהר בזה, ובזה יש דין גם למתים, על תוצאות המתגלגלות של מעשיהם, ולכן (היה מצטט) - "הדחק הגדול שיש בביה"כ בימים נוראים, שהמתים באים לשמוע מה בדינם".

באלול לפני 4.5 שנים, נשאר הגר"ש מאוחר מאד בביהמ"ד (עד אחרי 1 בלילה, כמדומה שלא היו עוד הרבה פעמים אחרי כן שהעריב כ"כ בביהמ"ד), וכשבאתי לצאת, שאלני מה אני לומד, ולמדתי גיטין, אך הוספתי לו שבד"כ רגיל אני ללמוד באלול, את המסכתות ב'מועד' הנוגעות למועדי תשרי,
ומייד זכיתי לדרשה אודות השייכות של כל דברי התורה לכל זמן, ותוך הדברים סיפר (אינני בטוח אם המעשה היה בו, או ששמע עליו), שאחד (ושמא הוא בעצמו) שנצרך לרב מטשבין בליל יוהכ"פ (אולי ר"ה), ושמע מעבר לדלתו קולות לימוד ארוכים ממסכת יבמות בראשיתה, בסוגיא הארוכה של עשה דוחה ל"ת.
(כשסיפרתי לו את המעשה המפורסם של האבנ"ז והקוצקער, שמנע מלהפסיקו ללמוד הלכות מיגו, אע"פ שהגיע זמן תקיעת שופר -
הוסיף בהדגשה 'אבל אני מדבר על מעשים שקרובים לזמננו').

פעם לא הייתי באחד משיעוריו, וכשנקראתי להסביר, הסברתי שהייתי אצל רופא השינים, וסיפר לי בבדיחותא, שכאשר למד בחיידר את המשפט 'מאן דאית ליה כאיבא אזיל לביה אסיא', הוסיף המלמד 'מי שכואבת לו השן הולך לרופא',
ומאז בכל פעם שהוא קורא את הגמ' הנ"ל, אוטומטית הוא מוסיף 'כואבת השן', וצריך לחזור לעצמו ולדייק, שבגמ' לא מופיע סוג הכאב, ורואים כמה צריך להזהר בגירסא דינקותא. (אח"כ שמעתי גם מהבחור הקרוב אליו, ששמע ממנו כמה פעמים את הסיפור הזה, והזהירות הנצרכת בגירסא דינקותא שרואים כאן).

רגיל אני ללמוד במהירות ובבקיאות, והגר"ש היה מודע לזה, ופעם באחת התוכחות, האריך לדבר על המשיכה שיש להוסיף ולגרוס, וההמנעות מעיון מספיק, וסיפר ע"ע שבצעירותו היה מאד תאב להוסיף ולגרוס, אבל כיום הוא מתחרט על המהירות שלמד בה לפעמים.

יש עוד להוסיף דברים על מידת כישרונו, ויראת ה' הגדולה שלו,
איני כדאי כלל לכך, ועוד שהכרתי רק פנים מסויימות מאד שלו, אבל אולי בהמשך.

נוטר הכרמים
הודעות: 4754
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 13, 2018 12:20 am

נעמן, נעימים מיליך. נא הוסף כהנה וכהנה. כמה דברים היו מוכרים מאוד, כמו דברי החת"ס על המתים שהזכיר גם בשיחתו האחרונה ביא"צ של הרב שך, ועוד.

בנוגע ללימוד של חסידי קאצק לפני התקיעות, אעתיק כאן מה שסיפר רבינו בהזדמנות אחרת, שזקנו הגרחי"ל אויערבאך זצ"ל התקרב בנערותו לעדת חסידים זקנים שעוד הסתופפו בצל הגה"ק מקאצק, והמה קירבוהו למאוד, ופעם הזמינוהו להתפלל במחיצתם ביום הכיפורים. ויהי היום, ויבוא הנער אחוז חרדה ואימה להתפלל יחד עם האריות תלמידי השרף זיע"א תפילה זכה, והנה כשהגיע, ראה לתדהמתו את הכל שקועים בלימוד איזו סוגיא חמורה במסכת חולין, וכלפי חוץ לא ניכר כלל שוני בין יום זה לבין כל ימות השנה שהיו שוקדים על תלמודם, ורק כמה דקות קודם השקיעה, משך אחד מהם באבנטו אשר בחלט'ל שלו, וקרא בקול "כל נדרי ואסרי" וכו', והכל החרו אחריו, וכל זה ללא שום ניגון או נעימה אפי' קלה, אלא באמירה מהירה וכמעט חטופה, (כדרך תפילתם של חסידי גור דהאידנא בימות החול), ומיד לאחר מכן חזרו להשתקע בתלמודם. לאחר כמה שעות דפק הגבאי על הבימה, והתפללו ערבית בזריזות גדולה וללא שום נעימה כנ"ל, וכמדומה שגם לא אמרו הפיוטים, ואחר התפילה הכריז הגבאי: "שחרית צען אזייגער", אבל למחרת כבר לא הגיע הגרחי"ל, כי לא היה מסוגל לעמוד בזה.

כלל הדברים שלך מלאי חן, ומעידים שוב ושוב על הגישה החינוכית המופלאה, שהיתה חלק בלתי נפרד מדמותו הזיוותנית, זי"ע, לכל תלמיד את המילה המתאימה. הלכתי הערב לכמה שמחות, אתה פוגש אנשים, שלא למדו אצלו בישיבה, אלא רק נכנסו פה ושם, ולכל אחד ישנו זכרון לבבי פנימי ועמוק. לא יאומן.

המשך יבוא בס"ד.

חסיד ביתרי
הודעות: 17
הצטרף: ה' יולי 20, 2017 11:41 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי חסיד ביתרי » ג' מרץ 13, 2018 1:16 am

בקשר לברסלב - שמעתי מאחד מאחיו שליט"א
שבצעירותו התקרב ממש לברסלב ואף נהיה חתן אצל חסיד ברסלב - הרב פקשר
ואפילו במשך תקופה ניסה אף למשוך את אביו זצ"ל לברסלב עד שתפס את עצמו..

גם זו לטובה
הודעות: 2220
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' מרץ 13, 2018 2:10 am

נעמן כתב:יש עוד להוסיף דברים על מידת כישרונו, ויראת ה' הגדולה שלו,
.

יש"כ גדול על כל מילה שכתבת.
אנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד, תוסיף עוד ועוד.

גם זו לטובה
הודעות: 2220
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' מרץ 13, 2018 2:16 am

נעמן כתב:אבל הדגיש לי - למעשה זה שומר עליהם, והוסיף את דברי הרמב"ם על "אין הציבור חכמים", למרות שהסתייג ואמר שלא בטוח שהמקובלים מסכימים עם דברי הרמב"ם האלו..

היכן כתב כן הרמב"ם?
ומה הכוונה שהמקובלים לא מסכימים?

דורשי יחודך
הודעות: 518
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ג' מרץ 13, 2018 4:44 am

נעמן כתב:זכיתי להכיר את מרן ז"ל במשך 6 השנים האחרונות, ולפני כן דמותו הייתה תמיד בסיפורי אחי (חמישה מהם למדו במעלות התורה, חלקם היו מקורבים מאד) ומאירועים משפחתיים שהיה מרבה להגיע.


דברים נפלאים שיש הרבה הרבה ללמוד מהם, ייש"כ.

ליטוואק פון בודאפעסט
הודעות: 864
הצטרף: ב' מאי 16, 2016 8:17 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי ליטוואק פון בודאפעסט » ג' מרץ 13, 2018 5:44 am

תודה רבה, נעמן.

נוטר, אתה כתבת בספרך שהקאצקערס למדו הל׳ רבית, אתמהה?

בברכה המשולשת
הודעות: 9336
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' מרץ 13, 2018 8:18 am

ייש"כ גדול לרב נעמן ותודה רבה

יגל
הודעות: 570
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי יגל » ג' מרץ 13, 2018 8:21 am

בן ירושלים כתב:
יחזקאל ר כתב:האם מישהו מכיר את המעשיה הידועה רק בחוגי ברסלב

אני לא מכיר המעשיה ביחס לגר"ש, אבל ר' יו"ט זלוטניק הפך לברסלבר , כל משפחתו נלחמה בו (בהם אחיו שהיה אח"כ דיין בבד"ץ). הוא חלה בשחפת ,דומני בגיל 36. בלילה האחרון לחייו שר כל הזמן בדבקות את "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון" במנגינה הברסלבית, וכך יצאה נפשו בטהרה ובדבקות . לאחר השבעה נכנסו אחיו לביתו וזרקו את כל ספרי רבינו מהבית. אחת מבנותיו היתה אשתו של הגרי"ש זילברמן. גם הגריש"ז חיפש דרכו בחיים והיה כמו הגר"ש מבקש וגם בדק תורת חב"ד. לבסוף שניהם הפכו לנושאי דגלו של הגר"א.


עוד לפני הלוויה, אחיו ר' מוטל.

פרשנדתא
הודעות: 34
הצטרף: ג' פברואר 02, 2016 4:47 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי פרשנדתא » ג' מרץ 13, 2018 8:30 am

חסיד ביתרי כתב:בקשר לברסלב - שמעתי מאחד מאחיו שליט"א
שבצעירותו התקרב ממש לברסלב ואף נהיה חתן אצל חסיד ברסלב - הרב פקשר
ואפילו במשך תקופה ניסה אף למשוך את אביו זצ"ל לברסלב עד שתפס את עצמו..

חמיו ר' פנחס אליעזר פקשר לא היה ברסלבר אלא חסיד קארלין

בתוך הגולה
הודעות: 163
הצטרף: א' יולי 25, 2010 1:05 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי בתוך הגולה » ג' מרץ 13, 2018 12:51 pm

חסיד ביתרי כתב:בקשר לברסלב - שמעתי מאחד מאחיו שליט"א
שבצעירותו התקרב ממש לברסלב ואף נהיה חתן אצל חסיד ברסלב - הרב פקשר


פרשנדתא כתב:
חמיו ר' פנחס אליעזר פקשר לא היה ברסלבר אלא חסיד קארלין


וכתוב שלישי אומר
י. אברהם כתב:חותנו רבי פנחס אליעזר הכהן פקשר ז"ל, מחסידי לעלוב, חיבר קונטרס "זכרונות והנהגות ישרות" ונדפס במהדורא פנימית בשנת תשכ"ח, בצירוף צוואתו.

ארזי ביתר
הודעות: 1987
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ג' מרץ 13, 2018 1:02 pm

השתייך בעיקר ללעלוב וגם לקארלין. ומי שיודע, באותם שנים זה היה כמעט היינו-הך. ידוע, שהאדמו"רים לבית לעלוב החזיקו עצמם לחסידי קארלין, כך שאין סתירה בין הדברים. בכל אופן, ודאי לא היה ברסלב'ר.

נחזור לנושא האשכול ונשואו.

ידידיה
הודעות: 1018
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי ידידיה » ג' מרץ 13, 2018 1:15 pm

אכן הר"מ מלעלוב היה רבם הרשמי של המכונים כיום "פינסק קרלין" ובזמנו "קרלין לעלוב" ואף היה עורך עבורם טישים מיוחדים בימים קרלינאים.

ארזי ביתר
הודעות: 1987
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ג' מרץ 13, 2018 1:28 pm

הרמ"מ. ואגב, אני דיברתי אודות הדורות הקודמים יותר בלעלוב. הרדצ"ש היה קשור לקארלין, והרשנ"נ נסע לחו"ל לקארלין!

בן ירושלים
הודעות: 474
הצטרף: ד' יוני 03, 2015 1:55 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי בן ירושלים » ג' מרץ 13, 2018 4:33 pm

שמעתי מאחיו הגרא"ד גאב"ד דטבריה : היחיד שהכיר את ר' שמואל היה הרב שך, היה לו נכד שלמד בישיבה וכל שבוע הרב שך בקש ממנו שיחזור על השיעור של ר' שמואל, ואמר שדבריו הם אמת לאמיתה של תורה. ולכן כתב לו את הנוסח המיוחד בהסכמה. אבא שלי לא הכיר אותו באמת. ר' שמואל הסתיר עצמו ממנו. עכ"ד

נעמן
הודעות: 132
הצטרף: ב' נובמבר 07, 2016 3:40 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי נעמן » ג' מרץ 13, 2018 4:41 pm

תודה רבה לכל החברים המקשיבים והמעודדים!גם זו לטובה כתב:
נעמן כתב:אבל הדגיש לי - למעשה זה שומר עליהם, והוסיף את דברי הרמב"ם על "אין הציבור חכמים", למרות שהסתייג ואמר שלא בטוח שהמקובלים מסכימים עם דברי הרמב"ם האלו..

היכן כתב כן הרמב"ם?
ומה הכוונה שהמקובלים לא מסכימים?

אינני יודע את מקום הרמב"ם, אבל עיין בפיה"מ על 'שור של גוי שהזיק את שור ישראל בין תם ובין מועד משלם נזק שלם', ותראה את החשיבות המופלגה שיחס לחכמה.
אני הבנתי כוונתו, שהרמב"ם (קצת בעקבות הפילוסופים), החשיב מאד את החכמה, ואפילו חכמה קצת מנותקת מהמעשה,
ולכן ציטוט 'אין הציבור חכמים' יש סיכוי גדול שהמקובלים (וה"ה שאר החכמים שאינם פילוסופים), לא יסכימו עימו.
בין מצד הגדרה שונה של חכמה (היה רגיל על לשונו הפסוק 'הן יראת ה' היא חכמה, וסור מרע תבונה), ובין מצד החשבה גדולה יותר של המעשים.

נעמן
הודעות: 132
הצטרף: ב' נובמבר 07, 2016 3:40 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי נעמן » ג' מרץ 13, 2018 4:52 pm

חיים סגל כתב:בהרבה תמונות שמתי לב שהתפילין מונחות בחלקם הגדול על המצח, האם היתה לו איזו שיטה בדבר?

מרן ז"ל היה משתדל מאד לישב את התפילין נכון על ראשו, ואמר פעם שיש לראשו צורה מסויימת שגורמת לתפילין לזוז, אבל מ"מ בק"ש ובתחילת תפילת י"ח, היה ממשמש שוב להחזירן למקומן (היה מקפיד מאד גם על הקשר שיהיה מכוון למול עורפו).
לפני כשנתיים הציעו לו רצועות מיוחדות, שנאחזות חזק יותר על הראש, והסכים ושמח לקנותם.

בן ירושלים
הודעות: 474
הצטרף: ד' יוני 03, 2015 1:55 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי בן ירושלים » ג' מרץ 13, 2018 5:01 pm

שמעתי פעם מהגר"ש סיפור שהיה נשמע לי מוזר, ואבקש האם מישהו יוכל לאמת ולהוסיף פרטים : האדמו"ר הקודם מאמשינוב זצ"ל, היה חי ללא זמנים. לעיתים היה מקיים את המצוות באיחור רב מאד. פעם אחד מחסידיו רצה לכבדו בסנדקאות , ולכן אמר לו שהברית היא יום קודם לזמן האמיתי כדי שביום הברית האמיתי האדמו"ר יגיע . האדמו"ר עשה מאמצים עליונים ו"הריץ" את התפילות ועבודתו, וביום שקודם לברית הופיע כמה דקות לפני השקיעה, ואז נודע לו שהתכוונו למחרת...
נערך לאחרונה על ידי בן ירושלים ב ד' מרץ 28, 2018 3:48 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

אלטנוישול
הודעות: 78
הצטרף: ב' דצמבר 23, 2013 11:24 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי אלטנוישול » ג' מרץ 13, 2018 8:38 pm

שאל כמ"פ מבית אא"ז זצ"ל ספרי חב"ד.

לולי דמיסתפינא
הודעות: 241
הצטרף: ה' אוקטובר 28, 2010 7:46 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי לולי דמיסתפינא » ג' מרץ 13, 2018 8:58 pm

מה התוכניות?

האם יוציאו לאור השיעורים של רבי שמואל, ספרי הדרכה, ספרי תולגדות

ויפה שעה אחת קודם.

בפרט אם יש חיבורים מסודרים

אין מה להתמהמה

בפרט כעת שהרגשות חזקים

מאור עינים
הודעות: 152
הצטרף: ב' אפריל 27, 2015 11:16 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי מאור עינים » ג' מרץ 13, 2018 11:34 pm

בן ירושלים כתב:שמעתי מאחיו הגרא"ד גאב"ד דטבריה : היחיד שהכיר את ר' שמואל היה הרב שך, היה לו נכד שלמד בישיבה וכל שבוע הרב שך בקש ממנו שיחזור על השיעור של ר' שמואל, ואמר שדבריו הם אמת לאמיתה של תורה. ולכן כתב לו את הנוסח המיוחד בהסכמה. אבא שלי לא הכיר אותו באמת. ר' שמואל הסתיר עצמו ממנו. עכ"ד

נשמע מוזר,
[למי היה נכד בישיבת מעלות להרב שך?]

נוטר הכרמים
הודעות: 4754
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 13, 2018 11:54 pm

מאור עינים כתב:
בן ירושלים כתב:שמעתי מאחיו הגרא"ד גאב"ד דטבריה : היחיד שהכיר את ר' שמואל היה הרב שך, היה לו נכד שלמד בישיבה וכל שבוע הרב שך בקש ממנו שיחזור על השיעור של ר' שמואל, ואמר שדבריו הם אמת לאמיתה של תורה. ולכן כתב לו את הנוסח המיוחד בהסכמה. אבא שלי לא הכיר אותו באמת. ר' שמואל הסתיר עצמו ממנו. עכ"ד

נשמע מוזר,
[למי היה נכד בישיבת מעלות להרב שך?]

איזה חלק נשמע מוזר, זה שהרב שך הכיר או זה שר' שלמה זלמן לא הכיר? לי הק' שני החלקים לא מוזרים, מוזר למאוד גודל הסתרת רבינו את עצמו מכל בני דורו.
נכד הרב שך, הנשוי לנכדתו, הג"ר חיים פאס, למד כאברך בישיבה במשך תקופה, והיה קשור לרבינו במשך שנים. וא עצמו סיפר לי פעמים רבות היאך היה חוזר על שיעורים בפני הרב שך, לפי בקשתו. כן שמעתי משכנו של הרב שך הג"ר מיכאל פלס, שמשמש כיום כר"מ בגרודנא, והגיע מפוניבז' כבחור בהוראת הרב שך, איך היה דורש מפיו את תורת רבינו.

יחסו המעריץ של הרב שך א"צ לפנים, די לנו בעדויות שבכתב, ובכמה עדויות שבע"פ, דברים מופלאים. [כגון הבקשה שרוצה לשתות מי רחיצת רגליו, שמעתי מעד ראיה לפני שנים רבות, ועוד עובדות].

ההסתרה מהגרש"ז זי"ע מובנת במיוחד למי שהכיר את שניהם. וכבר רמזו לזה לעיל.

מהעבר
הודעות: 101
הצטרף: א' מאי 29, 2011 9:10 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי מהעבר » ד' מרץ 14, 2018 12:04 am

הרב שך רוצה לשתות מי רחיצת רגליו?????????
ככה דיבר הרב שך ???כל מי שקצת הכיר את הרב שך יודע שמעולם לא דיבר כך

נוטר הכרמים
הודעות: 4754
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' מרץ 14, 2018 12:11 am

מהעבר כתב:הרב שך רוצה לשתות מי רחיצת רגליו?????????
ככה דיבר הרב שך ??? כל מי שקצת הכיר את הרב שך יודע שמעולם לא דיבר כך

אין לי אלא להגיב במעשה ידוע שמספרים בבריסק, שפעם ר' מאיר הלוי זצ"ל סיפר מעשה מאביו הגרי"ז, ור' בער'ל הגיב שאינו מתאים לאבא ואינו מאמין שזה היה, ויען ר' מאיר, גם אני לא מאמין שזה היה, אני ראיתי ושמעתי.

שמעתי את המעשה הנ"ל מעד ראיה שאין דרכו בגוזמאות כלל, כבר לפני שנים רבות. [והוא לא העד היחיד]. יש באמתחתי עוד עדויות ותוארים ואיני רואה בזה כל תועלת. די לנו ב'דברים שבכתב' המפורסמים והגלויים לכל.

נוטר הכרמים
הודעות: 4754
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' מרץ 14, 2018 12:20 am

חלק מן המכתבים של הרב שך. וכן המעשה הנ"ל מסופר לפני כמה שנים בתוך דברים של א' התלמידים
קבצים מצורפים
מכתב מפעים על מרן הגר''ש אוירבאך.pdf
(1022.85 KiB) הורד 252 פעמים
הנהגות הגרש.pdf
(162.62 KiB) הורד 272 פעמים

מהעבר
הודעות: 101
הצטרף: א' מאי 29, 2011 9:10 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי מהעבר » ד' מרץ 14, 2018 12:43 am

זה שזה מודפס לא הופך את זה לאמת
כל מי שהכיר את הרב שך יודע שלשונות כאלה לא עלו על שפתיו
והבוחר יבחר
חבל להסיט את האשכול

גן הירק

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי גן הירק » ד' מרץ 14, 2018 12:54 am

כפי שהבנתי יש אלפי אלפים של עמודי כתבי חידו"ת מרבינו
כמובן שעולם התורה ואני הקטן ביניהם מחכה לראות בטוב פירותיו המתוקים של האילן הגדול מרבן שמו
ובזאת קריאה קדושה למו"ל ובפרט להג' הנוטר שיחי': תקוותי שבתוכם יהיו גם זה המכונה 'שיחות חולין'. שכן שיחות חולין של רבינו, המעמיק הגדול שטעם כל טעמים וסגנונות של תורה, בוודאי יש בהם להרחיב דעת כל ברי לבב שצמאים לטעום מצוף דבשו של רבנו.
נערך לאחרונה על ידי גן הירק ב ד' מרץ 14, 2018 1:06 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

גן הירק

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי גן הירק » ד' מרץ 14, 2018 1:05 am

לרגל יומא דהילולא של הגר"מ הלוי סולוביציק, הספדו הנפלא והמופלא של רבינו הגר"ש על הגרמ"ס:


קרית מלך
הודעות: 206
הצטרף: ד' מרץ 09, 2016 1:50 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי קרית מלך » ד' מרץ 14, 2018 1:31 am

הרב הנוטר שליט"א נכונה השמועה שלקראת השלשים יאיר בציון דרכי שמואל ג' כרכים על עניני שבת?

גן הירק

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי גן הירק » ד' מרץ 14, 2018 1:45 am

מלוקט משיחה עם רבינו הגר"ש ע"י יעקב ב. פרידמן - 'מוסף שבת קודש' תשנ"ו

מצפ.pdf
(3.59 MiB) הורד 157 פעמים

מאור עינים
הודעות: 152
הצטרף: ב' אפריל 27, 2015 11:16 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי מאור עינים » ד' מרץ 14, 2018 2:16 am

נוטר הכרמים כתב:
מאור עינים כתב:
בן ירושלים כתב:שמעתי מאחיו הגרא"ד גאב"ד דטבריה : היחיד שהכיר את ר' שמואל היה הרב שך, היה לו נכד שלמד בישיבה וכל שבוע הרב שך בקש ממנו שיחזור על השיעור של ר' שמואל, ואמר שדבריו הם אמת לאמיתה של תורה. ולכן כתב לו את הנוסח המיוחד בהסכמה. אבא שלי לא הכיר אותו באמת. ר' שמואל הסתיר עצמו ממנו. עכ"ד

נשמע מוזר,
[למי היה נכד בישיבת מעלות להרב שך?]

איזה חלק נשמע מוזר, זה שהרב שך הכיר או זה שר' שלמה זלמן לא הכיר? לי הק' שני החלקים לא מוזרים, מוזר למאוד גודל הסתרת רבינו את עצמו מכל בני דורו.
נכד הרב שך, הנשוי לנכדתו, הג"ר חיים פאס, למד כאברך בישיבה במשך תקופה, והיה קשור לרבינו במשך שנים. וא עצמו סיפר לי פעמים רבות היאך היה חוזר על שיעורים בפני הרב שך, לפי בקשתו. כן שמעתי משכנו של הרב שך הג"ר מיכאל פלס, שמשמש כיום כר"מ בגרודנא, והגיע מפוניבז' כבחור בהוראת הרב שך, איך היה דורש מפיו את תורת רבינו.

יחסו המעריץ של הרב שך א"צ לפנים, די לנו בעדויות שבכתב, ובכמה עדויות שבע"פ, דברים מופלאים. [כגון הבקשה שרוצה לשתות מי רחיצת רגליו, שמעתי מעד ראיה לפני שנים רבות, ועוד עובדות].

ההסתרה מהגרש"ז זי"ע מובנת במיוחד למי שהכיר את שניהם. וכבר רמזו לזה לעיל.


הסליחה על ה"קטנות" אבל אני שמעתי בשם ת"ח עצום שבאותה תקופה פחות או יותר היה במעלות, שהרב שך אמר לשתות מי רחיצת ידיו, וכפי שהבנתי היה זה בפעם הראשונה שהרב שך הכירו,
זה שהרב שך התענין בשיעורים נראה לי שזה לא דבר חריג, השמועה אמרה שהיו שני בחורים בישיבה [שאחד מהם היה נכד של הרב שך ] לחזור על שיעורים של ר' בערל פוברסקי,
מה שהיה מוזר לי זה שהרב פאס היה כל שבוע בב"ב [ולדבריך פעמים רבות ] ולרב שך היה זמן כה רב לשמוע, במיוחד שתורתו של ר' שמואל רחוקה הרבה מתורתו של הרב שך,
האם הם דברו יחדיו בלימוד?
וגם מוזר בעיני שלא היו אנשים שדאגו לעדכן את הגרש"ז, והרי הם הרביצו תורה יחדיו באותו מוסד, וכי לא שמע על "אבוה דשמואל" וכדו' ורק הרב שך ע"י כמה בחורים שהילכו במעלות, זכה להכירו לפני ולפנים, אתמהה
נערך לאחרונה על ידי מאור עינים ב ד' מרץ 14, 2018 7:38 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

י. אברהם
הודעות: 1167
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' מרץ 14, 2018 6:51 am

מהעבר כתב:הרב שך רוצה לשתות מי רחיצת רגליו?????????
ככה דיבר הרב שך ???כל מי שקצת הכיר את הרב שך יודע שמעולם לא דיבר כך

אינני יודע איך דיבר הרב שך, אך כך דיבר אמו של רבי ישמעאל עי' ירו' קידושין דף כ "בעה משזגה ריגלוי ומישתי מהן".

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11062
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' מרץ 14, 2018 7:53 am

מאור עינים כתב:השמועה אמרה שהיו שני בחורים בישיבה [שאחד מהם היה נכד של הרב שך ] לחזור על שיעורים של ר' בערל פוברסקי,
שמעתי בעבר מהגאון ר' בונם שרייבר, בקשר לפלוני - בן גילו של ר' בונם - המספר שהיה תפקידו לחזור לפני הרב שך על שיעורי ר' בערל, שהלה אינו יודע כמה חכמה היה בדבר. לדבריו, הרב שך היה מודאג שהלה נכנס ויוצא בביתו של ר' גדליה, וחשש שבכך תפחת התעניינותו בלימוד הישיבה, ולפיכך הטיל עליו משימה זו, מתוך תקוה שעי"כ יהיה הלה אנוס להכנס לשיעורים ואף להכין היטב את הגמרא עליה נסוב השיעור...

דודי צח
הודעות: 455
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2016 6:20 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי דודי צח » ד' מרץ 14, 2018 9:30 am

חכמים הזהרו וכו'.
האשכול הזה כבר החל לקבל 'ריח' של תלמיד-שוטה/תלמידים-שוטים כאשר מתחילים לאמץ ולשחול מעשיות ואגדות שמתאימות למגזרים אחרים. הצופים והצמאים להכיר ולשמוע יקרת כבודו זצוק"ל עומדים לאבד חיש מהר את האימון גם בקורות החיים האמיתיים והמבוססים.

גן הירק

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי גן הירק » ד' מרץ 14, 2018 2:09 pm

דודי צח כתב:חכמים הזהרו וכו'.
האשכול הזה כבר החל לקבל 'ריח' של תלמיד-שוטה/תלמידים-שוטים כאשר מתחילים לאמץ ולשחול מעשיות ואגדות שמתאימות למגזרים אחרים. הצופים והצמאים להכיר ולשמוע יקרת כבודו זצוק"ל עומדים לאבד חיש מהר את האימון גם בקורות החיים האמיתיים והמבוססים.

לי באופן אישי האשכול תרם המון, בעניי לא זכיתי להכירו כ"כ ואחרי האשכול אני אומר: חבל חבל...

פרנקל תאומים
הודעות: 1879
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ד' מרץ 14, 2018 2:46 pm

אלטנוישול כתב:שאל כמ"פ מבית אא"ז זצ"ל ספרי חב"ד.

גם ספרים של הרבי האחרון מחב"ד?

יגל
הודעות: 570
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי יגל » ד' מרץ 14, 2018 2:52 pm

אלטנוישול כתב:שאל כמ"פ מבית אא"ז זצ"ל ספרי חב"ד.


רממ"ל?

גן הירק

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי גן הירק » ד' מרץ 14, 2018 7:16 pm

נאה המעשה על רבי חיים ועל רבינו כאחד...
'מוסף שבת קודש' ערב שבועות תש"ע על רבי חיים קמיל
מ.png
מ.png (24.89 KiB) נצפה 1640 פעמים

גן הירק

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי גן הירק » ד' מרץ 14, 2018 7:29 pm

תוכ"ד חיפוש מצאתי נאום של רבינו בפני 'בית ועד למחנכים' בו הוא מדגיש שיש על המלמדים להיעזר ב'חכמת הגויים' בשעת הצורך לעצות פרקטיות
מרן הגר''ש אויערבאך על מלמדים.pdf
(426.86 KiB) הורד 252 פעמים

בן ירושלים
הודעות: 474
הצטרף: ד' יוני 03, 2015 1:55 am

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

הודעהעל ידי בן ירושלים » ד' מרץ 14, 2018 8:21 pm

גן הירק כתב:תוכ"ד חיפוש מצאתי נאום של רבינו בפני 'בית ועד למחנכים' בו הוא מדגיש שיש על המלמדים להיעזר ב'חכמת הגויים' בשעת הצורך לעצות פרקטיות
מרן הגר''ש אויערבאך על מלמדים.pdf

היה בחור מוכשר ביותר שכל עיתותיו היו לתורה ולעבודת ה' אך הכל היה מתוך מתח ועצבים בצורה מופרזת. סופו של דבר פסיכולוג ידוע שהיה מקובל מאד בחוגי הישיבות יעץ לקחת אותו למושב ותקופה ארוכה שיעסוק רק בעבודות פיזיות באדמה ללא זמן למחשבות וללימוד. אלו שטיפלו בו נחרדו מהמחשבה לנתק אותו מהלימוד ופנו לרבינו הגר"ש. הוא אמר שכבר החזו"א היה נוקט במקרים קיצוניים בצורה דומה -להעביד בקרקע. הגר"ש ליוה את הבחור בכל התהליך הקשה במשך כמה שנים! דומני שאפילו כמה פעמים נסע לבקר אותו במושב.


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אינגערמאן, הסקרן_הקטן, סוקולקה ו־ 30 אורחים