עמוד 1 מתוך 2

רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 09, 2013 11:19 am
על ידי שלח
שמעתי שיש רבנים שיש להם יחוס עד דוד המלך,ואהרון הכהן,האם יש את הרשימה וכל השמות מימינו,עד הדור של דוד או אהרון,והאם הרשימה מדויקת ועברה,ניתוח מדוקדק,האם יש ספרים בנושא

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 09, 2013 12:26 pm
על ידי גלאגוזים
למשפחת הרבנים צאצאי הגה"ק ר' זבולון חרל"פ זצ"ל יש כתב ייחוס מפורט עד דוד המלך ע"ה.
ראה בהקדמת ספר "חידושי רבי אברהם משה" להגה"צ ר' אברהם משה המבורגר זצ"ל שי"ל ע"י
בנו הרב זבולון יבלח"א -[נמצא באוצר]- שבסופה מופיע כתב הייחוס.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 09, 2013 12:37 pm
על ידי שלח
יישר כח לגל אגוזים, שמעתי גם שלרבי מלובביץ היה יחוס עד דוד המלך

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 09, 2013 12:45 pm
על ידי מחולת המחנים
היחוס של משפחת חרל"פ לדוד המלך נדפס גם בספרו של אבי המשפחה רבי אפרים אליעזר צבי ממעזריטש דליטא "מגדנות אליעזר", ראה כאן.
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =4&hilite=

כמו"כ משפחת שניאורסאהן החבדי"ת נקראת גם היא כמיוחסת עד דוד המלך.

היה כאן נידון גדול להכחיש את כל המדובר.
אינני מצליח למצוא את המקום המתאים מפני הבעיה שבחיפוש א"א עדיין לשלב ראשי תיבות, כדוגמת חב"ד, מהר"ל.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 09, 2013 12:51 pm
על ידי חכם באשי
לפי החשבון שלי, כ-80 אחוז מהיהודים של היום הם צאצאים של דוד המלך.... עיין ודוק היטב.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 09, 2013 1:04 pm
על ידי מחולת המחנים
באשכול סמוך נכתב שכל יוצאי אשכנז הינם מצאצאי רש"י, ורש"י היה מיוחס לר' יוחנן הסנדלר שהיה מיוחס עד לדוד המלך, א"כ יוצא לנו שכל האשכנזים מיוחסים עד לדוד המלך, הפלא ופלא.

ולעצם הענין הנה ביחוס שקרוב אלינו כמאתיים שנה לפנינו ראה כמה עקולי ופשורי נמצאים בו, גירסאות בדותות ודמיונות משמשים בו בערבוביא, ועוד נבוא לחפש יחוס אחר דוד המלך ואהרן הכהן, די לנו שהכהנים מיוחסים אצלנו עד לאהרן הכהן, ועל סמך חזקה זו אנו מעלים אותם לדוכן ופודים את בנינו.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 09, 2013 1:14 pm
על ידי חכם באשי
ואם תברר אצל הספרדים תמצא, להפתעתך, שגם הם מיוחסים כולם (אולי למעט יוצאי ג'רבה, אי הכהנים..), אבל כולם, ל- דוד המלך!
אף אחד לא מיוחס לשאול המלך, או לאיזה 'סתם יהודי' מפעם...
הוא אשר אמרתי, ששמונים אחוז מיהודי דורינו 'מיוחסים' לדוד המלך. המשיח יגיע בקרוב, ואז כולם יתקוטטו על המלוכה, שהרי כולם צאצאי דוד המלך וכולם ראויים למלוכה...

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 09, 2013 4:12 pm
על ידי ישבב הסופר
יש לציין שכל ה"מיוחסים אל דוד המלך" מונים את החשבון דרך משפחת המהר"ל, שהוא נכד של "רבי יוסף מרומי בן רב האי גאון".
בן זה של רב האי גאון, לא ידעו עליו בדורו של רה"ג, שהספידו רבי שמואל הנגיד שלא הניח בנים אחריו. [ורבו המיישבים, אבל העובדא תמוהה].

ציטוט ממיודענו ר' אבישי אלבום, מתוך מאמר אודות יחוס רבי לבית דוד.
כאן אני מבקש לייחד מקום לתופעה מצויה ברשימות יוחסין מהסוג שאנו עוסקים בהם ברשימה זו, תופעה שאני מכנה
אותה בשם "המעלית". יש לנו מספר מצומצם של אישים תורניים מפורסמים שהמסורת מייחסת אותם לצאצאי דוד המלך,
כדוגמת ר' שלמה לוריא (מהרש"ל), ר' יהודה ליווא (המהר"ל) או ר' יוסף קארו ואחרים. רבים מרושמי שולשלות
היוחסין של משפחותיהם מגיעים עד לאותם חכמים ומשם "עולים במעלית" עד דוד המלך. ברם, חשוב לציין שמסורות
אלו אינן מפורטות ולא נרשמו בהן כל הדורות, דור אחר דור מאותם חכמים כלפי מעלה. לפלא הוא שאנו מוצאים
ברישומים רבים פירוט הדורות כסדר נתינתם מסיני, בלי להפריד בין מידע בדוק למסורת כללית. זאת ועוד: אף שראינו
שהייחוס של ר' יהודה הנשיא אינו ייחוס ישיר לדוד המלך, מבכרים רבים להזניח נקודה זאת ולציין את הדעה המייחסת
את בית יהודה הנשיא לזרע שלמה בן דוד כעובדה מוגמרת ומוחלטת.
מעבר לבעייתיות הנובעת מטווח השנים הגדול אחורה, הרי שלשת אלפי שנים של היסטוריה של עם צופנת בחובה גם
תקופות של מעברים מגלות לגלות, נדודים בין יבשות והתחלות חדשות במקומות רחוקים – וכל אלו משבשים ומקשים
את הרישום של סדר הדורות. לפנינו דוגמה טובה לקושי מסוג זה. בספרי יוחסין מובא שהמהר"ל היה מגזע רב האי גאון,
שהיה אחרון הגאונים בבבל והיה לו בן בשם יוסף מרומי (ראה מקור נפתח לבית דוד לר' משה יאיר וינשטוק עמ' מג
הערה טו). נתון זה עומד בניגוד לשורה מתוך קינה שנשא ר' שמואל הנגיד (ספרד) על רב האי גאון וזה לשונה: "ואם הלך
ואין לו בן, ביום הלכו לתחתיה, ולא ילדה תעודתו ולא חזרה באכסניא, ולא זכה לבן ישיב, בכל זדון ושגיה". כלומר,
המשורר מקונן שרב האי לא השאיר ילד אחריו. כיצד תואם הדבר את הרישום על בנו, ר' יוסף ?
כאן יש מקום להשערות רבות. האם ייתכן שבנו זה מת בחיי אביו והשאיר אחריו צאצאים (רב האי האריך ימים וחי 99
שנה), או שמא טעות במגילת היוחסין ור' יוסף זה היה חתנו או אולי בן בתו? מה בדבר האפשרות שר' שמואל הנגיד לא
ידע על בנו של רב האי שגלה ממקום אביו ועבר לרומי?

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 09, 2013 4:29 pm
על ידי חכם באשי
ישבב הסופר כתב:יש לציין שכל ה"מיוחסים אל דוד המלך" מונים את החשבון דרך משפחת המהר"ל, שהוא נכד של "רבי יוסף מרומי בן רב האי גאון".
בן זה של רב האי גאון, לא ידעו עליו בדורו של רה"ג, שהספידו רבי שמואל הנגיד שלא הניח בנים אחריו. [ורבו המיישבים, אבל העובדא תמוהה].
?
[/quote]
אל תתן לעובדות לבלבל את ה'מציאות'...

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 09, 2013 11:52 pm
על ידי בברכה המשולשת
העירו כבר פעם שמבחינה סטטיסטית כל היהודים היום הם צאצאי דוד המלך ואהרן הכהן (כך מורה כל ניתוח תולדות)

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 09, 2013 11:58 pm
על ידי יתר10
אכן, ואפילו צאצאי רש"י כמוזכר באשכול אחר, וכבר כתבו שם שלפי זה אבד היחוס את כל ערכו, ולפי החשבון הזה בעוד כמה דורות יהיו כולם נכדי הבעש"ט וגם נכדי הגר"א...

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ו' מאי 10, 2013 2:11 am
על ידי דניאל
יתר10 כתב:אכן, ואפילו צאצאי רש"י כמוזכר באשכול אחר, וכבר כתבו שם שלפי זה אבד היחוס את כל ערכו, ולפי החשבון הזה בעוד כמה דורות יהיו כולם נכדי הבעש"ט וגם נכדי הגר"א...

הייחוס של רש"י עצמו לדוד המלך הוא בא"ב (לפחות עד הלל הזקן) וזה כמובן משהו שונה לגמרי.
אגב, האם מישהו יודע על מה מסתמך הייחוס של רש"י בכך ש"ר' יוחנן הסנדלר היה דור רביעי לר"ג הזקן"?

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ו' מאי 10, 2013 3:48 am
על ידי מחולת המחנים
מחולת המחנים כתב:היחוס של משפחת חרל"פ לדוד המלך[/size]

ראה גם כאן "נסיכות בני דוד חרלפ" ותמצא נחת
http://www.charlap.022.co.il/BRPortal/br/P100.jsp

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ו' מאי 10, 2013 5:21 am
על ידי לא ידען
שמעתי שבארה"ב יש בית מדרש ומכון לחקר יוחסין בשם צאנז-גריבוב.
תשמעו סיפור: נכנס אדם עם קפטן נאה ומהודר למכון היוחסין.
שלום. בנותיי הולכות וקרבות לגיל שידוכים. הייתי רוצה לדעת כמה עולה 'להיות נכד של הרבי ר' אלימלך מליזענסק'?
-1000 דולר. הייתה התשובה.
-מדוע כה הרבה כסף? מה עולה כ"כ יקר?
- 300 דולר זה רק להושיב צוות תחקירנים שיבררו וכו'.
- נו, ומה עם כל השאר?
-- 50 דולר עולה מגילת קלף מעוטרת, עליה נרשום את כל 'סדר הייחוס'.
---בסדר, אז הגעתם ל350 , מדוע עליי להשליש את המחיר.
---אהה. השיבו. "זה בשביל שלא נגלה של מי אתה באמת נכד...."

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ו' מאי 10, 2013 11:19 am
על ידי אורייתא!
חכם באשי כתב:לפי החשבון שלי, כ-80 אחוז מהיהודים של היום הם צאצאים של דוד המלך.... עיין ודוק היטב.


התוכל להסביר כוונתך?!

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: א' מאי 12, 2013 11:21 pm
על ידי שיף
לא ידען כתב:שמעתי שבארה"ב יש בית מדרש ומכון לחקר יוחסין בשם צאנז-גריבוב.
.."[/u]

אכן נכבדות דובר בו. אולי יש למישהו כתובת מייל שלהם?

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 30, 2013 6:51 pm
על ידי מאירי
מחולת המחנים כתב:באשכול סמוך נכתב שכל יוצאי אשכנז הינם מצאצאי רש"י, ורש"י היה מיוחס לר' יוחנן הסנדלר שהיה מיוחס עד לדוד המלך, א"כ יוצא לנו שכל האשכנזים מיוחסים עד לדוד המלך, הפלא ופלא.

מצאתי, מגילת יוחסין של משפחת שחור, עד דוד המלך, מתוך הספר 'זכר אבות'.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 30, 2013 8:37 pm
על ידי דניאל
מאירי כתב:מצאתי, מגילת יוחסין של משפחת שחור, עד דוד המלך, מתוך הספר 'זכר אבות'.

ושוב, הייחוס הוא דרך רש"י. יש בכלל מישהו שמיוחס לדוד המלך לא דרך רש"י או המהר"ל??

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' מאי 30, 2013 9:03 pm
על ידי מחולת המחנים
יחוס לדוד המלך דרך רש"י כמובן אינו בן אחר בן, באשר כידוע לרש"י היו רק בנות.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: א' פברואר 23, 2014 12:33 am
על ידי נטיעות
משפחת חרל"פ דהיום אינם בן אחר בן למשפחת חרל"פ הנודעת, אלו שהיו לשיטתם בן אחר בן עד דוד המלך, היחוס הידוע הטעונה אגב בדיקה רבתית וד"ל.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: א' פברואר 23, 2014 12:48 am
על ידי יוסףלוי
משפחה נוספת:
משפחת בירדוגו [מקנאס, מרוקו] מיוחסת לבוסתנאי, רבי משה פארדו בהיותו שד"ר במרוקו היתה לנגד עיניו וחתם על "יקר סהדותא" לאמת הדבר.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: א' פברואר 23, 2014 3:51 am
על ידי שמח
הבעש"ט זיע"א היה מזרע דוד המלך.
כך כותב נכדו הרה"ק ר' נחמן מברסלב זיע"א בליקוטי מוהר"ן ח"ב סימן ק':
"ספרו לי שאמר, שמקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים ואמר, שכולם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות. וגם תפס איש אחד פשוט מנכדי הבעל שם טוב, זכרונו לברכה, ואמר: גם זה מפרש שיחתו בכל פעם לפני השם יתברך בבכיה גדולה. ואמר: שזרע הבעל שם טוב רגילים בזה ביותר, כי הם מזרע דוד המלך, עליו השלום, וכל עסקו של דוד היה ענין זה, שהיה משבר לבו מאד לפני השם יתברך תמיד, שזהו עיקר ספר תהלים שיסד, כמבואר במקום אחר"

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: א' פברואר 23, 2014 9:46 pm
על ידי הסרפד
גיס כתב:אני קיבצתי מספרים שונים את היחוס שלי עד לאדם הראשון בשלשה משפחות,
רבני מינצברג,
רבני דיסקין (במרכז שניאורסאהן)
הפרוש,

(עי' מש"כ באשכול מינצברג על מגילת היוחסין השניה.)
1. משפחת פרוש: הקשר שבין דור ט"ז לי"ז הוא המצאת איזה חוקר (ע"פ נוסח ישן יותר שאינו מתאים לפי השנים) וכנראה איננו נכון, עי' כתבי הרב אנגלרד. ומשם למעלה עד דוד המלך ע"ה, ע"ע מינצברג.
3. יחוס הרב בעה"ת ז"ל למהר"ל מפראג אין בו ספק, אלא שבפירוט הדורות בחרת בנוסח חב"ד - שכנראה אינו נכון, עי' שוב לכתבי הרב אנגלרד (הפעם לא הקובץ צפונות, אלא בקובץ אחר ששמו נעלם ממנו כעת) לגבי יחוסו של ר' ברוך אבי הרב, וחוקרים אחרים (מי? שכחתי) כתבו על יתר הדורות למעלה. ומן המהר"ל למעלה עד דוד המע"ה, ע"ע מינצברג.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: א' פברואר 23, 2014 10:34 pm
על ידי שיף
גיס כתב:
הסרפד כתב:
גיס כתב:אני קיבצתי מספרים שונים את היחוס שלי עד לאדם הראשון בשלשה משפחות,
אני סבור שקה"ת ובה המהדורה שזכתה לאישור הרבי,
אינה טועה,
רבי לעולם אינו טועה

וק"ו כשמדובר ברבי הגדול מהמשיל"ו.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ב' פברואר 24, 2014 5:11 am
על ידי אמסטרדם
חכם באשי כתב:לפי החשבון שלי, כ-80 אחוז מהיהודים של היום הם צאצאים של דוד המלך.... עיין ודוק היטב.

היינו היהודים הידועים לנו ולאפוקי בני עשרת השבטים ובני משה.
חכם באשי כתב:הוא אשר אמרתי, ששמונים אחוז מיהודי דורינו 'מיוחסים' לדוד המלך. המשיח יגיע בקרוב, ואז כולם יתקוטטו על המלוכה*, שהרי כולם צאצאי דוד המלך וכולם ראויים למלוכה...

צ"ל על המשיחות...

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ג' פברואר 25, 2014 4:43 am
על ידי שמח
גיס כתב:רבי לעולם אינו טועה

"הרב אנגלרד" שמוזכר כאן בסתמא, הלא עלה ונתעלה זה מכבר ככ"ק אדמו"ר מראדזין שליט"א, ובקיאותו הרמה בעניני יוחסין הלא מן המפורסמות.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ג' פברואר 25, 2014 7:02 pm
על ידי עתניאל בן קנז
גיס כתב:
שמח כתב:
גיס כתב:רבי לעולם אינו טועה

"הרב אנגלרד" שמוזכר כאן בסתמא, הלא עלה ונתעלה זה מכבר ככ"ק אדמו"ר מראדזין שליט"א, ובקיאותו הרמה בעניני יוחסין הלא מן המפורסמות.

כוונתך שהרב אנגלרד הוא האדמו"ר מראדזין?

אכן כן. [אמנם בשעה שכתב את המאמרים, עדיין לא כונה בתואר זה, אלא כרב בית הכנסת של חסידי ראדזין].

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ג' פברואר 25, 2014 10:46 pm
על ידי אקספרס
יש את הרב ווקשטיין שכותב כל שבוע במדור התורני של המודיע "ויתילדו" יש לו מאגר עצום של יוחסין והוא בקי גדול, יש במדור שלו את המייל שלו

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ד' פברואר 26, 2014 9:51 am
על ידי איש רגיל
גיס כתב:אני סבור שקה"ת ובה המהדורה שזכתה לאישור הרבי,
אינה טועה,
רבי לעולם אינו טועה

אני מסיט רגע את האשכול, ברשותכם.
אתה סבור שכל מה שקה"ת עושה הוא חף מטעות משום שקה"ת זכתה לאישור הרבי?
אתה סבור גם שכל הנהלת בית ספר חבד"י אינה טועה לעולם משום שזכתה לאישור הרבי?
ומה יהיה הדין בשיעור דף היומי בבית הכנסת דחסידי מישקולץ בהדר גנים, גם שם החלטה של מארגן השיעור אינה יכולה טעות כיון שהשיעור זכה לאישור הרבי?

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ד' פברואר 26, 2014 12:26 pm
על ידי איש רגיל
מדוע אני אומר דברים קשים?
כעת אתה טוען שרק בספר היום יום לא תיתכן טעות, וזה כבר הרבה יותר מתקבל על הדעת, אך כמובן שמי שלא זכה להימנות על אנ"ש אינו מאמין שהרבי אינו טועה, ולגביו אין שום ראיה.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ד' פברואר 26, 2014 1:22 pm
על ידי נטיעות
איש רגיל כתב:מדוע אני אומר דברים קשים?
כעת אתה טוען שרק בספר היום יום לא תיתכן טעות, וזה כבר הרבה יותר מתקבל על הדעת, אך כמובן שמי שלא זכה להימנות על אנ"ש אינו מאמין שהרבי אינו טועה, ולגביו אין שום ראיה.


למעשה, כ"ק מרן הרבי הרמ"מ מליבאוויטש זי"ע עצמו כבר סבור היה שיש טעות ביחוס זה, והוא עצמו הורה לפרסם את תמונת מצבת אביו של בעל התניא בראש הספר אגרות בעל התניא, וזאת, למרות שהכתוב על המצבה סותר את גירסת הריי"צ, וראה בהרחבה במצורף כאן:

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ד' פברואר 26, 2014 2:00 pm
על ידי נטיעות
גיס כתב:אולי זה יתאים לדעת נטיעות:


הכל טוב ויפה. אבל:

א. רבי יהודה ליוואי מפראג לא היה זקינו של המהר"ל, ולא היה לו כל קשר משפחתי אליו, כפי שהוכח כיום בוודאות.

ב. לרב האי גאון לא נולד מעולם ילדים, והראשון שהחליט שהוא היה זקינו של רבי ליוואי זה מחבר הספר סדר עבודת היום שנדפס לראשונה בשנת תרכ"ח, והוא כתב את זה על סמך גירסא משובשת שלפיה היה כתוב על המצבה מגזע הגאונים המיוחסים לדוד בן ישי, ואז הוא בדק ומצא שרב האי גאון ואביו הם אלו הגאונים המיוחסים לישי. בעוד שכיום התבררה האמת, שהיה כתוב שם נפטר ביום חמישי... ולא בן ישי...

ראה במצורף כאן.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ד' פברואר 26, 2014 2:42 pm
על ידי איש רגיל
גיס כתב:הכללתי יותר מידי,
וכעת תוכל לבדוק כמה אנשים אינם חסידיו של הרבי והם מאמינים בו,
לדעתי מדבר באדמו"ר בעל ה"ריטיניג" (הפופלארי) הכי גדול בעולם,
יש לו עשרות מיליוני מאמינים

זה לא כזה כבוד להתפאר בעשרות מליוני מאמינים, כשרובם המוחלט מאמינים בדברים שלדידן הם יהרג ואל יעבור.
אך כמובן שאין לי עניין להכנס לדיון בנושא חב"ד, ואיני צד בנושא, רק הצחיק אותי הראיה שהבאת לעיל מחוסר היכולת של קה"ת לטעות, וזה עדיין קצת מצחיק אותי.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ד' פברואר 26, 2014 5:43 pm
על ידי ישבב הסופר
גיס

אתה פשוט מתלוצץ מציבור הקוראים כאן. בדיון בין אנשים אינטליגנטיים, לכנות לכל טיעון מבוסס העולה נגדך 'השערה' אינו פועל כדחייה. הטענה על הקשר בין ר' לייווא מפראג והמהר"ל היא איתנה במיוחד, וכבר האריכו בזה.
אתה לא רוצה לשמוע טענות נגדיות למובא ב'היום יום'? אז אל תקרא. כי הם יבואו. ולענות עליהם שהם 'השערות' במקום לענות על הדברים בצורה ענינית, אינו מכבד אותך ולא את שאר הקוראים והכותבים.

וסתם ככה, אתה סבור אולי שלמהרש"ל אין מספיק חסידים, ולכן "הוא לא ידע הכל", כמו שכתבת באשכול סמוך? אתה באמת סבור שאדמור משנות הת"ש שמסתמך על מידע רווח בעולם, ואם הוא כותב דבר זה סימן שזה נכון בוודאות. ואילו גאון עצום בן דורו של המהר"ל שמדבר אודות בן דורו וייחוסו, ואינו מזכיר דבר חשוב זה, ואתה עונה על זה ש'ככל פוסק הוא לא ידע הכול'? אתה לא חושב שיש יותר סיכוי שבן דורו יכול לדעת דבר זה אל נכון, הרבה יותר ממי שבא ארבע מאות שנה אחר מיתתו? בפרט שהוכח שייחוס זה לא פורסם ביום מקום קודם אמצע התר' ולכן מסתבר שזה לא היה דבר ידוע לפני אז?

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ש' מרץ 01, 2014 10:51 pm
על ידי נשאר רעב
השלשלת היחס שבתחילת היום יום (באם לא נכתבה ע"י הרבי) לכה"פ הוגהה ע"י הרבי.
חוץ מהטיעון (הצודק) של גיס שרבי אינו טועה, כנראה גם שלאדמור"י חב"ד היתה מסורת שעברה מאב לבן ומרבי לרבי.

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: ה' ספטמבר 08, 2016 10:07 am
על ידי שיף
בברכה המשולשת כתב:העירו כבר פעם שמבחינה סטטיסטית כל היהודים היום הם צאצאי דוד המלך ואהרן הכהן (כך מורה כל ניתוח תולדות)

חכם באשי כתב:ואם תברר אצל הספרדים תמצא, להפתעתך, שגם הם מיוחסים כולם (אולי למעט יוצאי ג'רבה, אי הכהנים..), אבל כולם, ל- דוד המלך!
אף אחד לא מיוחס לשאול המלך, או לאיזה 'סתם יהודי' מפעם...
הוא אשר אמרתי, ששמונים אחוז מיהודי דורינו 'מיוחסים' לדוד המלך. המשיח יגיע בקרוב, ואז כולם יתקוטטו על המלוכה, שהרי כולם צאצאי דוד המלך וכולם ראויים למלוכה...

השיטה הרווחת זה כנראה משהו באמצע!

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: א' ספטמבר 11, 2016 10:14 am
על ידי שלמה גוטליב
ראה ראיתי שמשפחת לוריא נכדי המהרש"ל
מיחסים עצמם במצבותיהם בן אח"ב לדוד המלך

האם יש קשר ליחוסים שעליהם עוררו לעיל?

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: א' ספטמבר 11, 2016 2:05 pm
על ידי ירון
שלמה גוטליב כתב:ראה ראיתי שמשפחת לוריא נכדי המהרש"ל
מיחסים עצמם במצבותיהם בן אח"ב לדוד המלך

האם יש קשר ליחוסים שעליהם עוררו לעיל?


לא קשור ליחוסים לעיל, אך גם על יחוס זה קמו עוררין:

בני משפחת לוריא התיחסו לפי מג"י עתיקה לר' שלמה שפירא שהתייחס לרש"י מכוח מסורת משפחתית.

רש"י התייחס לרבי יוחנן הסנדלר, ויש מג"י שקבעה שהמרחק הוא ל"ג דורות, בלי לנקוב בשמות.

במג"י עתיקה שהיתה אצל ר' אפרים זלמן מרגליות מברודי, ואמינותה אינה ברורה, מנו חלק מהדורות בין רש"י והתנא רבי יוחנן הסנדלר.

לפי שער אחת ממהדורות סדר הדורות מר' יחיאל היילפרין ממינסק - התייחס רבי יוחנן כדור רביעי לרבן גמליאל הזקן, נכד הילל הזקן, שהתייחס לפי (ישלימו אחרים המקור) מצד אמו לשפטיה בן אביטל, במו של דהע"ה.

אלא שלאחרונה קמו חולקים על הסעיף האחרון, רנ"א וקשטיין ע"פ דעה שהביא ר"ש אנגלארד, כי תמוה שבשלב מאוחר - במאה הי"ח - התגלתה מסורת יחוס בין רבי יוחנן הסנדלר לבין רבן גמליאל הזקן, ויש סוברים כי הכוונה שרבי יוחנן היה בדור הרביעי לתנאים, וכלל לא התייחס משפחתית לרבן גמליאל, ואם כן, ממילא נופל בנין יחוס משפחת לוריא לדוד המלך .

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: א' ספטמבר 11, 2016 2:23 pm
על ידי ירון
ירון כתב:
שלמה גוטליב כתב:ראה ראיתי שמשפחת לוריא נכדי המהרש"ל
מיחסים עצמם במצבותיהם בן אח"ב לדוד המלך

האם יש קשר ליחוסים שעליהם עוררו לעיל?


לא קשור ליחוסים לעיל, אך גם על יחוס זה קמו עוררין:

בני משפחת לוריא התיחסו לפי מג"י עתיקה לר' שלמה שפירא שהתייחס לרש"י מכוח מסורת משפחתית.

רש"י התייחס לרבי יוחנן הסנדלר, ויש מג"י שקבעה שהמרחק הוא ל"ג דורות, בלי לנקוב בשמות.

במג"י עתיקה שהיתה אצל ר' אפרים זלמן מרגליות מברודי, ואמינותה אינה ברורה, מנו חלק מהדורות בין רש"י והתנא רבי יוחנן הסנדלר.

לפי שער אחת ממהדורות סדר הדורות מר' יחיאל היילפרין ממינסק - התייחס רבי יוחנן כדור רביעי לרבן גמליאל הזקן, נכד הילל הזקן, שהתייחס לפי (ישלימו אחרים המקור) מצד אמו לשפטיה בן אביטל, במו של דהע"ה.

אלא שלאחרונה קמו חולקים על הסעיף האחרון, רנ"א וקשטיין ע"פ דעה שהביא ר"ש אנגלארד, כי תמוה שבשלב מאוחר - במאה הי"ח - התגלתה מסורת יחוס בין רבי יוחנן הסנדלר לבין רבן גמליאל הזקן, ויש סוברים כי הכוונה שרבי יוחנן היה בדור הרביעי לתנאים, וכלל לא התייחס משפחתית לרבן גמליאל, ואם כן, ממילא נופל בנין יחוס משפחת לוריא לדוד המלך .


ולהוסיף לכך -
יחוס משפחת לוריא ידוע דור אחר דור עד ר' שלמה שפירא כאמור לעיל. עם זאת, החיבור הנפוץ במג"י בין ר"ש שפירא הנ"ל לבין רש"י, מבוסס ככה"נ על השערה, אם לא בדותא, של אחד מ-"בקיאי היוחסין" של הדורות הקודמים:

למעשה, אין כל מקור לכך שר' שלמה שפירא היה בנו של ר' שמואל שפירא, וגם אין כל מקור לכך שר' שמואל שפירא היה חתן ר' מתתיהו טריוויש. ולמרות מסורת היחס של משפחת טריוויש לרש"י, שהיא כנראה מסורת קדומה ואמינה - למיטב ידיעתי אין מקור המחבר דור אחר דור ממש בין טריוויש לרש"י...

Re: רבנים המיוחסים עד דוד המלך ועד אהרון הכהן

פורסם: א' ספטמבר 11, 2016 2:49 pm
על ידי אבן זועקת
ירון כתב:ולהוסיף לכך -
יחוס משפחת לוריא ידוע דור אחר דור עד ר' שלמה שפירא כאמור לעיל. עם זאת, החיבור הנפוץ במג"י בין ר"ש שפירא הנ"ל לבין רש"י, מבוסס ככה"נ על השערה, אם לא בדותא, של אחד מ-"בקיאי היוחסין" של הדורות הקודמים:

למעשה, אין כל מקור לכך שר' שלמה שפירא היה בנו של ר' שמואל שפירא, וגם אין כל מקור לכך שר' שמואל שפירא היה חתן ר' מתתיהו טריוויש. ולמרות מסורת היחס של משפחת טריוויש לרש"י, שהיא כנראה מסורת קדומה ואמינה - למיטב ידיעתי אין מקור המחבר דור אחר דור ממש בין טריוויש לרש"י...
נדמה לי שהדברים אינם לגמרי מדויקים. אמנם לחיבור למשפחת טריויש אין מקור ברור אבל עצם הייחוס של ר' שלמה שפירא לרש"י נזכר במגילת הייחוס המפורסמת למשפחת לוריא שמאבותיו לא פסקה תורה עד רש"י.