בני האר"י ז"ל

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1218
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » ב' מאי 20, 2013 10:52 pm

האם היו להאר"י ז"ל בנים?

מחולת המחנים
הודעות: 2704
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ב' מאי 20, 2013 11:09 pm

היה לו בן בשם רבי שלמה, שהגיע אח"כ לקראקא בפולין.
כך זכור לי מחיפוש שעשיתי בשעתו, אמנם כדאי יותר לבר את הענין כיון שהיה בליטא ופולין משפחת לוריא שהתייחסו להאר"י הק', ויש לדעת כיצד אכן התייחסו להאריז"ל.

הסרפד
הודעות: 746
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 11:40 pm

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי הסרפד » ד' מאי 22, 2013 7:35 pm

זכור לי שהיו משפחות בפולין שהתיחסו למ' עכסה בת האר"י הק'.

כתונת_פסים
הודעות: 237
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 8:56 am

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי כתונת_פסים » ד' מאי 22, 2013 8:56 pm

אם אין לי טעות הרח"ו ז"ל כותב שהאר"י הק' עשה חלאק'ה לבנו במירון.

מחולת המחנים
הודעות: 2704
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ד' מאי 22, 2013 9:00 pm

על יחוס גזע משפחת לוריא באירופה המתייחסים להאר"י הק' דרך בנו (לא זו המפורסמת צאצאי המהרש"ל), מצאתי בס' קהלת חיים לר' חיים פנחס לוריא, ראה בדברים שכתב בנו בהקדמה עמ' 6
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?8225&
אולי אפשר למצוא פרטים נוספים אודות ענין זה בין ספריו הרבים של ר' חיים פנחס לוריא הנ"ל.

כמו"כ על יחוס משפחות לרבינו האר"י דרך בתו מרת עכסה, כבר נכתב על כך בס' שומר שבת - יחוס משפחת אדלר עמ' ע'-ע"א
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?160154&
ובספר מאורי גליציה ח"ג עמ' 669 (ערך ר' משה מאיר לנדא) כתב ג"כ זאת בקצרה.

גם מצאתי שנזכר בן של האריז"ל בשם ר' משה שמנו"כ לימין קבר אביו בבית החיים בצפת, כן כתב במסעות משה כאן
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 58&hilite=
וכן כתב בס' עף עץ אבות עמ' קל"ג.
וכנראה שבזמנם היה עוד מקום קבורתו מפורסם, וכמדומני שאינו בנמצא כיום.

עוד זאת מצאתי בס' חכמי ישראל לר' דוד הלחמי-וייסבורד עמ' שע"ח שייחס את רבי שלמה עליאשאוו בעל הלשם כצאצא לרבינו האר"י, ואיני יודע מה מקורו.

ולסיום אציין מה שכתב בספר מעיל קודש ובגדי ישע בחידושי שער הכוונות (דף ח"ן טור ב' למטה) שכתב בזה"ל: "וכיון שאנחנו בנים של הרב האר"י והא' זיע"א", ראה כאן
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 17&hilite=

כתונת_פסים
הודעות: 237
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 8:56 am

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי כתונת_פסים » ד' מאי 22, 2013 9:06 pm

מחולת המחנים כתב:עוד זאת מצאתי בס' חכמי ישראל לר' דוד הלחמי-וייסבורד עמ' שע"ח שייחס את רבי שלמה עליאשאוו בעל הלשם כצאצא לרבינו האר"י, ואיני יודע מה מקורו.


ראה בהקדמה ללשם ואם אין לי טעות רבי אריה לוין ז"ל כותב שם את ההקדמה או אפשר שבעל ההקדמה מביא מה שכתב עליו רבי אריה לוין ז"ל.

נאמן במלאכתו
הודעות: 28
הצטרף: ה' ספטמבר 16, 2010 11:18 pm

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי נאמן במלאכתו » ד' מאי 22, 2013 9:17 pm

קבלתי לפני כמה שנים בדוא"ל:

בס"ד
נפתלי אהרן וקשטיין

טבלה של זהב בטארניגראד
ענף בין צאצאי האר"י הק' זי"ע, ליומא דהילולא

היום יומא דהילולא רבא של קודש הקדשים מרן האר"י הקדוש, רבינו יצחק לוריא אשכנזי זי"ע. על תולדותיו ועל תולדות בניו וצאצאיו, (מהם: הגאון ר' משה מישל לוריא זצ"ל אב"ד קראקינאווא, אביו הגאון ר' שאול לוריא אב"ד פוניבז', ועוד רבים וטובים), כבר נכתב רבות, ואין כאן המקום להרחיב בהם. גם על משפחת "לוריא" ככלל, ישנה ספרות עניפה ביותר.
אולם קיים ענף נוסף בצאצאי האר"י הק', שהשתקע בפולין, ועל צאצאיהם נמנים רבים מגדולי התורה והחסידות, אלא שהשתלשלות סדר יחוסם למעלה בקודש עד האר"י הקדוש אינה ברורה כל צרכה.
מסורת רווחת אצל אחד מצאצאי בעל ה"פני יהושע" זי"ע, הגאון רבי שמחה זצ"ל, בן בנו הגאון המפורסם בעל ה"שארית נתן" אב"ד דוברומיל זצ"ל, שאשתו הרבנית הצדקנית מרת ויטל ע"ה, היתה מצאצאי האר"י הקדוש. (אביה, הגאון רבי יחזקאל מרגליות אב"ד אוסטרובצי וגריידינג, נשא לאשה את נכדת האר"י הקדוש). יש מדייקים יותר, שבניו, הגאונים רבי נתן יחזקאל מקאזניץ (זקינו של הגה"ק רבי יעקב מאיר בידרמן, חתנו של הרה"ק בעל ה"שפת אמת" זי"ע) ואחיו רבי יהושע זצ"ל, נחשבו לדור עשירי עד רבינו האר"י ז"ל.
נמסר, שמשפחות אלו נמנו על צאצאי בתו של האר"י הקדוש, הרבנית הצדקנית מרת עכסה ע"ה. כן מקובל, שרבינו הקדוש מצאנז בעל ה"דברי חיים" זי"ע, ידע לחשב את שמותיהם של עשרת הדורות, עד האר"י זי"ע.
כך כותב הגאון רבי יעקב דוד בידרמן מוישגרוד זצ"ל ב"הגהות מהרי"ד" (פרשת צו פרק י"ח): "וכן כתב בכתבי זקני האר"י", עיי"ש. וראה מש"כ הגאון רבי ישראל משה בידרמן זצ"ל במגילת יוחסין שבסוף ספר "שארית נתן" הנ"ל, עוד בענין זה. כך מובא גם בספר "קרבן אשר" (פיעטרקוב תרצ"א, בהקדמה). וראה עוד בהרחבה, ב"מגילת יוחסין למשפחת אדלר", שבסוף ספר "שומר שבת", בהוצאת הרה"ח ר' מרדכי אדלר שליט"א (בעריכת הרה"צ ר' שלמה אנגלארד שליט"א מראדז'ין), המוסיף רעיון נפלא, והוא: כיצד הגיע פירוט שלשלת הדורות לרבינו הקדוש מצאנז? יתכן, משום שגם לו היה קשרי מחותנות עם משפחה מיוחסת זו. הכיצד?
בנו הרה"ק רבי דוד מקשאנוב זי"ע, נשא לאשה את הרבנית הצדקנית מרת עכסה גיטל ע"ה, (ראה ספר "מוצל מהאש", ניו-יורק תשט"ו, דף י"ג, וספר "ארזי הלבנון" דף נ"ז), שהיתה בתו של הגביר החסיד המפורסם רבי יוסף זאב מטארניגארד זצ"ל, שזכה לתורה וגדולה במקום אחד, ולמעלה מראשותיו היתה תלויה טבלה של זהב, שעליו היה חקוק סדר יחוסו שהיה דור שישי לבתו של רבינו האר"י הק' הרבנית הצדקנית מרת עכסה ע"ה, שבאה מארץ ישראל לפולין. מכאן - ככל הנראה - ידע רבינו הקדוש מצאנז למנות לבני ר' שמחה את סדר יחוסם עד האר"י הקדוש.
מסופר, שכאשר בא הגאון רבי יהושע בנו של ר' שמחה הנ"ל, להסתופף בצל רבו הקדוש החוזה מלובלין זי"ע, נעמד החוזה הקדוש בפתח היכלו, ואמר: "הנה ריח טוב מהאר"י הקדוש", ובכניסתו אמר לו: "שלום עליכם נכד האר"י הקדוש". (על ר' יהושע זה, ראה בהסכמת הגאון רבי חיים יהושע בידרמן אב"ד לענטשנא, בנו של הגאון רבי יעקב דוד אב"ד קאזניץ ווישגארד, על ספר "שארית נתן", הכותב: "ואנכי, בבואי פעם הראשון בשנת תרי"ט לק"ק גור, להסתופף בצל קדושת אדמו"ר הגאון הקדוש מהרי"מ זצ"ל, והזכרתי לו את שמי, אמר לי: הנה שמך על שם דודך, שהיה בעל מתפלל גדול, ובלשונו: א גרויסער דאווינער").
אם כי לא נמסר על מידע מדוייק של סדר היחוס, מן הראוי לציין את השערתו החלקית של ר' ישראל משה בידרמן הנ"ל, שכותב: "ולדעתי נראה קצת, אשר הוא מהרב הגאון מ' משה סאגיס ז"ל, בן הרב הגאון המפורסם מ' שלמה סאגיס ז"ל (רבו של המהרי"ט ז"ל), בן הרב הגאון מ' משה סאגיס ז"ל, שהיה חתן האר"י ז"ל, כמבואר בספר איתן האזרחי, והיה מתגורר בק"ק לבוב", עכ"ל.
יתכן, שיש מידע מדוייק יותר ביד אחד מצאצאי משפחה מיוחסת זו, שעדיין לא הגיע ליד בקיאי היוחסין, אשר דרכה נוכל להשלים את השתלשלות סדר היחס במלואה.
*
אגב, מן הראוי לציין דבר לא ידוע מתולדותיו של ר' נתן יחזקאל מקוזניץ הנ"ל, שהוא זה שהיה "חתנו של "הקצין ר' בער מפרשיסחא", ובעת שהיה דר בפרשיסחא הי' לומד אצל אא"ז רבינו היהודי הקדוש, והי' יצק מים ושאב מימיו הנאמנים מפיו הקדוש זי"ע, ואח"כ הי' בקאזניץ, ומביאו בשם הגדולים החדש במערכת י': הרב מו"ה יחזקאל מקאזניץ, רב חסיד וקדוש, נכד הגאון בעל פנ"י זצ"ל, מחותנו של הגאון הקדוש היהודי זי"ע מפרשיסחא. כי אא"ז הה"ק הר"ר יהושע אשר זצללה"ה הרב אב"ד פאריסאוו הי' חתנו של הג"מ יחזקאל הנ"ל, כי אשתו הראשונה היתה בתו, ותיכף אחר הנישואין נחלתה, ולא עלתה לה שנה, ונפטרה לעולמה נ"ע, וכן מביא בספר תפארת היהודי באות פ"ה, אשר על פדיון הבן של נכדו הגאון ר' יעקב דוד אב"ד קאזניץ ווישיגראד שהי' בפרשיסחא, הי' גם רבינו הקדוש זי"ע, והבטיח לאם הילד על אשר שהי' לו רגליו עקומים, שבטח שכלו יהי' ישר וכן הוי זי"ע", עד כאן לשון הגאון המפורסם ר' אריה מרדכי רבינוביץ אב"ד בני ברק, נכדו של היהודי הקדוש מפשיסחא זי"ע, בהערה א' בהקדמת ספר "כתר היהודי" על הש"ס ושו"ע.

יאיר
הודעות: 9882
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי יאיר » ד' מאי 22, 2013 10:39 pm

כתונת_פסים כתב:אם אין לי טעות הרח"ו ז"ל כותב שהאר"י הק' עשה חלאק'ה לבנו במירון.

אינך טועה.

יוסי מעלה אדומים
הודעות: 1
הצטרף: ג' מאי 12, 2015 4:40 pm

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי יוסי מעלה אדומים » ג' מאי 12, 2015 5:09 pm

חיברתי ספר, על רבני המשפחה בצפת, כולל 13 מגדולי הרבנים שחיו בה כ- 180 שנה. חילקתי למשפחה ונותרתי ללא עותקים. אשמח להעלותו לאוצר החכמה. ר' שלמה סאגיס,חתן האר"י הקדוש, היה בנו של ר' משה סאגיס ולא של ר' יוסף סאגיס שהיה דודו, אח אביו.

העשוי ללא חת

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי העשוי ללא חת » ג' מאי 12, 2015 5:24 pm

יאיר כתב:
כתונת_פסים כתב:אם אין לי טעות הרח"ו ז"ל כותב שהאר"י הק' עשה חלאק'ה לבנו במירון.

אינך טועה.

האם מופיע שם הבן?

מחולת המחנים
הודעות: 2704
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ג' מאי 12, 2015 7:37 pm

יוסי מעלה אדומים כתב:חיברתי ספר, על רבני המשפחה בצפת, כולל 13 מגדולי הרבנים שחיו בה כ- 180 שנה. חילקתי למשפחה ונותרתי ללא עותקים. אשמח להעלותו לאוצר החכמה. ר' שלמה סאגיס,חתן האר"י הקדוש, היה בנו של ר' משה סאגיס ולא של ר' יוסף סאגיס שהיה דודו, אח אביו.

נשמח אם תעלה את הספר גם לכאן.
בתודה מראש.

מקורות
הודעות: 271
הצטרף: ה' אוגוסט 22, 2013 11:30 am

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי מקורות » ג' מאי 12, 2015 9:45 pm

1) בהקדמה לספר הקדמות ושערים כותב הלשם: "לפי מה שקבלתי מזקני מפחתי הנני הן מצד אבי והן מצד אמי מגזע האריז"ל".

2) בהקדמה לשו"ת חמדת שאול לרב שאול שפירא אב"ד פאנעוועז, כותב נכדו, הרב מעשל שפירא אב"ד ראגאווא שמשפחת אמו של הרב שאול הנ"ל, משפחת לוריא מקרעקינאווא, הם מגזע האר"י (ועיין שם שאר פרטי ייחוסיהם).

3) בזמנו אני הראיתי את הדברים לר' שמואל גארר ז"ל, שהיה מומחה בייחוס הרבנים, ובפרט משפחות המהרש"ל ומהר"ל, והוא אמר לי שהוא יודע שהם טוענים כן, אבל הוא חושב שזה טעות כי הוא בדק ויודע את ייחוסם בן אחר בן עד למהרש"ל.

4) נדמה לי שמצבת קברו של רב שלמה בן האר"י קיים בצפת עד היום.

יעקובי
הודעות: 896
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי יעקובי » ג' מאי 12, 2015 10:48 pm

1. בני האר"י ז"ל בשמותיהם, נזכרו ע"י הרח"ו ז"ל ברשימת 'גלגולי קצת אנשי דורנו זה'. רשימה זו נדפסה מחדש זה לא מכבר, מוגהת ומתוקנת היטב ע"פ כת"י, ע"י ר"מ הלל בקובץ מקבציאל (כרך לט עמ' תרצא ואילך). וזה לשון הרח"ו שם (אותיות ח-ט): "הר' שלמה לוריא בן מורי זלה"ה הוא משורש עשהאל, ואחיו משה לוריא נ"ע היה משורש ר' כרוספדאי..."

2. כמו כן נזכר שם חתן האר"י ר' שלמה סאגיש (אותיות מב-מג) בזה"ל: "הר' שלמה סאגיש נשמת ר' מאיר ולכן הוא חריף גדול, ואשתו בת מורנו היא נשמת ברוריה אשת ר' מאיר". (ויעויין שם בהערה אריכות רבה מאת המהדיר בבירור יחוסו וקורותיו של ר"ש סאגיש).

מחולת המחנים
הודעות: 2704
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ג' מאי 12, 2015 11:30 pm

מענין לענין, בספר 'בנין נחום' בתולדות הגר"נ פרצוביץ נכתב על זקנו רבי נחום גרינהויז ששם משפחתו המקורי היה לוריא והתייחס למשפחת האריז"ל, האם ידוע יותר פרטים מהנכתב כאן.

גרינהויז - לוריא.jpg
גרינהויז - לוריא.jpg (75.69 KiB) נצפה 2319 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 8841
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' מאי 13, 2015 12:31 am

כתונת_פסים כתב:
מחולת המחנים כתב:עוד זאת מצאתי בס' חכמי ישראל לר' דוד הלחמי-וייסבורד עמ' שע"ח שייחס את רבי שלמה עליאשאוו בעל הלשם כצאצא לרבינו האר"י, ואיני יודע מה מקורו.


ראה בהקדמה ללשם ואם אין לי טעות רבי אריה לוין ז"ל כותב שם את ההקדמה או אפשר שבעל ההקדמה מביא מה שכתב עליו רבי אריה לוין ז"ל.

אלו דברי הלשם בעצמו, "הנני הן מצד אבי והן מצד אמי מגזע האריז"ל".
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?23737&&page=4

וע"ע כאן.

מנחם וואהלינער

Re: בני האר"י ז"ל

הודעהעל ידי מנחם וואהלינער » ג' מאי 19, 2015 4:00 am

בשבחי האר"י מובא שבנו היה חתו הבית יוסף עיי"ש אודות סעודת האירוסין (לפי השנים זה מאוד קשה להבין כי הרי הק נלבע בהיותו בן ל"ד)


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 18 אורחים