הרב מטשעבין זצוק"ל

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
מתפעל
הודעות: 3507
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ב' ינואר 30, 2017 9:02 am

מי הרב היושב ליד הגאון?

214.jpg
214.jpg (148.67 KiB) נצפה 5384 פעמים

מתפעל
הודעות: 3507
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ב' ינואר 30, 2017 9:11 am

ומי כאן עם הגאון?

215.jpg
215.jpg (323.57 KiB) נצפה 5379 פעמים

מתפעל
הודעות: 3507
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ב' ינואר 30, 2017 9:38 am

ומי כאן עם הגאון?

216.jpg
216.jpg (35.21 KiB) נצפה 5367 פעמים

דודי צח
הודעות: 465
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2016 6:20 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי דודי צח » ב' ינואר 30, 2017 9:39 am

מתפעל כתב:ומי כאן עם הגאון?

216.jpg

התמונה האחרונה - הגה"ח רבי אליעזר אייכלר שליט"א, רב חסידי באיאן בבורו פארק

מתפעל
הודעות: 3507
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ב' ינואר 30, 2017 10:32 am

יישר כח. הוא ירושליימער? קשור לאייכלרים מבעלזא?

מחולת המחנים
הודעות: 2703
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ב' ינואר 30, 2017 1:51 pm

מתפעל כתב:יישר כח. הוא ירושליימער? קשור לאייכלרים מבעלזא?

הוא ירושלימער, חתן רבי בנימין זאב (ר' וועלוועל) חשין מברסלב, קשור איך שהוא לאייכלרים מבעלזא.

ח''ל קאליסק
הודעות: 925
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 4:15 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי ח''ל קאליסק » ב' ינואר 30, 2017 4:45 pm

דודי צח כתב:
מתפעל כתב:ומי כאן עם הגאון?

216.jpg

התמונה האחרונה - הגה"ח רבי אליעזר אייכלר שליט"א, רב חסידי באיאן בבורו פארק


למד במחזור השמיני של ישיבת 'בית אברהם' סלונים בנו הוא מיזמי פרוייקט תנובה ועוד.

משה הופמן
הודעות: 31
הצטרף: ג' דצמבר 20, 2016 9:29 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי משה הופמן » ב' ינואר 30, 2017 10:14 pm

הסבר מעניין לדבריו של האדמו"ר הרה"ק מהוסיאטין זי"ע כתב הרב ישראל נאה שליט"א מאנטוורפן בעיתון 'המבשר', ולתועלת ציבור הקוראים הריהו לפניכם:

" מעלה עשן כל שהוא - רבי

ב'המבשר קהילות' (מיום ד' טבת תשע''ו) במדור 'זקניך ויאמרו לך', מביא הרב רמ''צ גרוזמן שליט''א סיפור על הרה''ק ר''י מהוסיאטין זיע''א, כלהלן: ''פעם הלך עם המשמש ועישן סיגריה, והאפר לא נפל מהסיגריה, ואמר הרה''ק 'סיגריה טובה לא נופל האפר ממנה', והמשיך לעשן ועדיין האפר לא נפל, ושוב התבטא כנ''ל. הסיגרה הגיעה כמעט לקיצה, ועדיין האפר עומד על תילו, וחזר על הדברים פעם שלישית. אח''כ נתן למלווה את קנה העישון (פייפ מקוצר) ואמר לו: 'תן זאת ליהודי שמבין את מה שאמרתי לך'. ברבות הימים הגיע אותו מלווה אל הרב מטשעבין זצ''ל שהיה חסיד הוסיאטין, וסיפר לו את הסיפור. הרבי מטעשבין הזדעזע, קם ממקומו והתהלך אנה ואנה. ואז אמר, 'כי דברי הרבי לא ניתנים לפרשנות פשוטה'. ולקח את קנה העישון. עד היום לא ידוע פשר הדברים. שיחת חולין של צדיק''. עכ''ל הרמצ''ג שליט''א.

ארהיב עוז, ואנסה לפתור פן אחד בסוד הטמון במעשה זה: ידוע הפתגם המובא בספרים: 'אם קשורים למעלה לא נופלים למטה'. הרה''ק מהוסיאטין התכוון לכאורה לומר, כי גם אלו האנשים הנחשבים כביכול לאפר, או חסידים העוברים משברים גדולים, כל זמן שהם קשורים אחוזים ללבת האש של צדיקים, אז לעולם הם לא יפלו למטה, ויקומו ויתעלו. ומשום כך הזדעזע הגאון מטשעבין, כי עד היכן הדברים מגיעים!!! וכמה גדולים ועמוקים מחשבות הצדיקים. מעתה מובן גם, הטעם שרבים מהאדמורי''ם מאז הבעש''ט זיע''א היו מעלים עשן. אוסיף בזה ע''ד החידוד, כי ''סיגריה'' נוטריקון 'סיגר י-ה''.

הרב ישראל בהגר''ב זצ''ל נאה אנטוורפן "

המשך ל"מעלה עשן כל שהוא – רבי"

ממה שקיבלתי מכב' הרב ישראל נאה שליט"א אנטוורפן

א כהמשך לסיפור הנז"ל, יובא הסיפור על הרה"ק ר"י מרוז'ין זי"ע, זקנו של הרה"ק ר"י מהוסיאטין זי"ע, המובא בכמה ספרים. (נעתיק מס' 'מאיר החיים'. ב"ב תשנ"ב. ח"ב עמ' רמב), מה שסיפר הרה"ק רח"מ מוזניץ זי"ע: "הרה"ק מרוז'ין רגיל היה לעשן הרבה. פעם נכנס אליו בנו הרה"ק מטשארטקוב זי"ע (או בנו הרה"ק מסדיגורא זי"ע), ואמר לו: "אבא, מדוע מעשן אתה כ"כ הרבה, הרי זה אינו בריא לך"? ענהו הסבא מרוז'ין: "ווען דו זאלסט וויסין וואס איך טו אויף מיט איין ציה אין לילקע, וואלסטי געהאלטין א גאנצע צייט אין-איין גיסען טאבאק!!". ["אילו ידעת מה שאני פועל בשאיפה אחת במקטרתי, אזי היית עומד ודוחס לתוכה טאבאק, כל הזמן ברציפות"]. בדומה לכך מסופר על עוד צדיקים.

ב. נוסיף על מש"כ ע"ד הצחות, כי "סיגריה" נוטריקון "סיגר י-ה". נמציא ע"ז רמז ע"ד הצחות מהפסוקים: 'סגר ה". (שמו"א א, ה), וכן: 'סִגַּר אלקים'. (שם כו, ח). נציין, כי לאחר שהמכתב פורסם ב'המבשר' כתב א', כי נוטריקון זה, כבר נזכר באחד מספרי החסידות, אולם לע"ע ל"מ.

ג. מכל האמור יובן, מדוע רבים מצדיקי עליון זי"ע, היו 'מעלים עשן', בעוד שאנו יודעים כיום את הנזק העצום שהעישון גורם לגוף. היינו, כי הם השכילו לעבוד את בוראם גם דרך שאיפת עשן.

קרית מלך
הודעות: 219
הצטרף: ד' מרץ 09, 2016 1:50 am

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי קרית מלך » ג' ינואר 31, 2017 12:29 am

בס"ד

במאמריו של כ"ק האדמו"ר מסדיגורא שליט"א ראיתי התייחסות מעניינת לסיפור זה. [הדברים נאמרו במלאות שנה להסתלקות אביו האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל].

"שמעתי בימים אלו מאחד ששמע מאבי אדמו"ר זיע"א - בשעתו ציוה את השומע שלא יספר זאת, אך כפי המנהג אצל חסידים לאחר הסתלקותו זיע"א כבר אפשר לספר - שדו"ז הס"ק מהוסיאטין זיע"א הלך פעם ברחוב העיר ת"א ועישן סיגאר - כידוע שצדיקים תיקנו תיקונים עצומים בעישון כהקטרת הקטורת, אך בודאי אסור ללמוד מכך להתיר העישון, אשר אבי אדמו"ר זיע"א התנגד לכך מאד - ואמר למלוים אותו כי הסימן לסיגאר טוב הוא, שהאפר שלו אינו נופל אלא נשאר על הסיגאר. אחד השומעים היה לאחר מכן אצל הגאון מטשעבין זצוק"ל ושאלו לפשר דברי הס"ק מהוסיאטין זיע"א, נענה הגאון הנ"ל ואמר שיכול לפרש את הדברים אבל מתיירא שלא יהיה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אמנם אבי אדמו"ר זיע"א הוסיף על זה, אבל אני הרי מבני משפחתו של הס"ק זיע"א, לכן אני יכול לפרש את דבריו, דכוונתו היתה לרמוז בזה שעבודת הצדיק היא להעלות ולרומם את כל נשמות בני ישראל, אפילו אלו שנתרחקו מאד עד שהם בבחינת אפר, שאפילו הם אינם נופלים אלא מעלה גם אותם. עכד"ק.
הרי דברים אלו מתאימים ממש לדרכו הק' של אבי אדמו"ר זיע"א כל ימיו. עצם הסיגאר רומז לאדם שהוא יציר כפיו של הקב"ה, האפר רומז על המדרגות האחרות, יש שנתעלו בשלמות בתורה ועבודת השי"ת, אך יש שכבר הם כאפר ונאבדו ר"ל, והיה מקום לחשוב שהם "אפר" וכמי שאינם, ואין דרך לרוממם, אך עבודת הצדיק היא לקשר נשמתם ולהחזירם בתשובה שלמה".

מתפעל
הודעות: 3507
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ג' ינואר 31, 2017 12:34 am

יישר כח

רבי ישראל נאה, האין הוא בנו של רבי ברוך נאה, בן הגרא"ח נאה?

האינו חבדניק? האם הוא קשור לחסידות גזע רוז'ין?

אלטנוישול
הודעות: 78
הצטרף: ב' דצמבר 23, 2013 11:24 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי אלטנוישול » ג' ינואר 31, 2017 11:32 am

הג"ר ישראל נאה שליט"א הוא אכן בנו של הגאון ר' ברוך נאה זצ"ל בן מרן הגרא"ח נאה זצוק"ל, וגם תלמיד חכם מעניין בזכות עצמו.
הוא אינו מגדיר עצמו חב"דניק. הוא היה נאמן ביתו של הגאב"ד הגר"ח קרייזווירט זצ"ל.
http://www.shturem.net/index.php?section=news&id=37270

לייטנר
הודעות: 4577
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי לייטנר » ג' ינואר 31, 2017 11:36 am

באותם ימים לא ידעו את נזקי העישון, ולכן אמרו מה שאמרו.

לעומקו של דבר
הודעות: 3529
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' פברואר 27, 2017 5:43 pm

הספר "שר התורה", מקסים אותי בכל פעם מחדש. אולי משום אישיותו של הרב, אולי משום ההצצה לעולם הנכחד של גאוני גליציה, אולי משום שהסופר עשה מלאכה הגונה. אולי הכל ביחד.

חמרא טבא
הודעות: 158
הצטרף: ג' דצמבר 13, 2016 12:46 am

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי חמרא טבא » ב' פברואר 27, 2017 6:09 pm

לעומקו של דבר כתב:הספר "שר התורה", מקסים אותי בכל פעם מחדש. אולי משום אישיותו של הרב, אולי משום ההצצה לעולם הנכחד של גאוני גליציה, אולי משום שהסופר עשה מלאכה הגונה. אולי הכל ביחד.

כדמוכח מספר גאון ההוראה על הגרצ"פ פראנק זצ"ל

ח''ל קאליסק
הודעות: 925
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 4:15 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי ח''ל קאליסק » ב' פברואר 27, 2017 6:52 pm

שמוע שמעתי מעשה על הרב מטשטבין זצ''ל ואשמח לעמוד על אמיתות הדברים.
פע''א נשא הגר''ש שבאדרון דרשה בבית מדרשו של הרב מטש' בליל שב''ק ובתוך דבריו עורר בתוקף ע''כ שיש לקרוא ההפטורה מנביא ולא מחומשים הנדפסים, ולא הגיב ע''כ מרן מטש' ולא מידי למחרת היום היה מרן זצ''ל הראשון לקחת חומש ולקרוא הימנו ההפטרה.

פלגינן
הודעות: 2588
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי פלגינן » ב' פברואר 27, 2017 7:04 pm

חמרא טבא כתב:
לעומקו של דבר כתב:הספר "שר התורה", מקסים אותי בכל פעם מחדש. אולי משום אישיותו של הרב, אולי משום ההצצה לעולם הנכחד של גאוני גליציה, אולי משום שהסופר עשה מלאכה הגונה. אולי הכל ביחד.

כדמוכח מספר גאון ההוראה על הגרצ"פ פראנק זצ"ל

זה לא אותו אחד, אולי אב ובנו. תבדוק.

לעומקו של דבר
הודעות: 3529
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' פברואר 27, 2017 8:15 pm

ח''ל קאליסק כתב:שמוע שמעתי מעשה על הרב מטשטבין זצ''ל ואשמח לעמוד על אמיתות הדברים.
פע''א נשא הגר''ש שבאדרון דרשה בבית מדרשו של הרב מטש' בליל שב''ק ובתוך דבריו עורר בתוקף ע''כ שיש לקרוא ההפטורה מנביא ולא מחומשים הנדפסים, ולא הגיב ע''כ מרן מטש' ולא מידי למחרת היום היה מרן זצ''ל הראשון לקחת חומש ולקרוא הימנו ההפטרה.

החלק על הרב מטשעבין נראה יפה, החלק על ר' שלום נראה לא מתאים.

שיף
הודעות: 2157
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי שיף » ג' פברואר 28, 2017 10:02 am

פלגינן כתב:
חמרא טבא כתב:
לעומקו של דבר כתב:הספר "שר התורה", מקסים אותי בכל פעם מחדש. אולי משום אישיותו של הרב, אולי משום ההצצה לעולם הנכחד של גאוני גליציה, אולי משום שהסופר עשה מלאכה הגונה. אולי הכל ביחד.

כדמוכח מספר גאון ההוראה על הגרצ"פ פראנק זצ"ל

זה לא אותו אחד, אולי אב ובנו. תבדוק.

אכן אב ובנו. האב רבי שבתי דב רוזנטל שליט"א יו"ר מכון הרב פראנק אשר ידיו רב לו בהוצאת ספרי קודש רבים [בנו של רבי יצחק זצ"ל ממדרש בני ציון ואיש אמונו של מרן הגרצ"פ זצ"ל]
ובנו הרב חיים שלמה הי"ו סופר מהיר בתולדות גדולי ישראל זצוק"ל שגם הו"ל כו"כ ספרים
כ"כ בעל ה'שלל רב' ו'שלל לא יחסר' הר' אברהם ישראל רוזנטל גם הוא בן רבי שבתי הנ"ל [בקיצור משפחה מוכשרת]

א גאליציאנער
הודעות: 523
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ה' מרץ 02, 2017 6:43 pm

לעומקו של דבר כתב:הספר "שר התורה", מקסים אותי בכל פעם מחדש. אולי משום אישיותו של הרב, אולי משום ההצצה לעולם הנכחד של גאוני גליציה, אולי משום שהסופר עשה מלאכה הגונה. אולי הכל ביחד.

כשקוראים את זו כדאי גם לזכור את זו...
חייפענער כתב:שמעתי סיפור שאיני יודע עד כמה הוא מוסמך, אך בכל אופן הרעיון נכון. סיפרו שמרן הבריסקער רב זצ"ל שוחח פעם בלימוד עם הטשעיבינאי, אשר זה האחרון הפליא כדרכו בבקיאות מבהילה בכל חדרי התורה בראיות והוכחות מהכא ומהתם, בסיום השיחה חש הבריסקער רב חלישות הדעת מעוצמת הבקיאות והחריפות שנגלתה לעיניו והחליט להסגר בחדר והתחיל מאימתי מיט א פרישקייט, אך לאחר זמן קצר יצא ואמר כל אחד בדרכו ילך, כי הוא לא היה מסוגל ללמוד בדרך זו, כמובן.

בעניין הספר הנפלא שר התורה, דומני שאם כי אי אפשר לצפות ממחבר ליטאי להדגיש יתר על המידה אצל אישיותה של דמות הנערצת בעיניו, צדדים שלטעמו אינם דווקא אינם מחמיאים לו... אך בכל זאת יש כאן חוסר הגינות מסויים, בכל זאת הטשיבינער רב היה חסיד ולא יעזור שום דבר, והיה מצופה להיפגש בזה מעט יותר ברחבי הספר. מי שלא שמע על הטשיבינער רב יכול להתרשם מהספר כי הוא היה אוהד חסידות ותו לא, וזה פשוט לא נכון כידוע. תארו לכם שמאן דהו יוציא ספר ביוגרפיה על החפץ חיים ויספר שם רק על הערלכקייט והקדושה וכו' בלי להזכיר את גדלותו בתורה...

וכבר ציינתי כאן לעיל ששמעתי מאחד ממקורבי מרן ז"ל שישנם כמה וכמה עיוותים היסטוריים בספר הנפלא הנ"ל [עיין ערך שיטת הלימוד הליטאית - שכמובן אין עניין להכריע אלא נהרא נהרא ופשטיה], שאף שאין נגרע מעבודתו היעילה והנהדרת, אינה נאמנה ואובייקטיבית לגמרי.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

לעומקו של דבר
הודעות: 3529
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » א' מרץ 05, 2017 1:45 pm

לי ידוע וכך הוא לפי הנראה מהספר, שהמולי"ם של הספר הם צאצאיו לבית שניאורסון, והם שילמו את ההוצאות ועברו על הספר (אולי יזמו גם את כל הוצאתו). אני חושב שקשה לבוא באנונימיות ולטעון כנגדם בלי ביסוס.

אני לא חושב שמהספר חושבים שהוא היה אוהד חסידות. יש הרבה סיפורים על חסידותו, ועל המורא שנהג בבעלזר רב. אמת שעיקר ההדגשה של הספר היא תורתו וזהו שמו שר התורה.
אבל אני חושב שגם חסידים חושבים שזה עיקר הגדלות שלו. כמובן שמבחינת חסידים כשהגדלות בתורה מגיעה על מצע של חסידות יש לזה ערך הרבה יותר גדול. אבל סו"ס גם אצל חסידים אם יאמרו להם הדרכה בחסידות מאחד האדמורי"ם בזמנו יהיה חשוב אצלהם הרבה יותר מהדרכה של הטשעבינער רב. כמובן שהדרכה בתלמוד תורה או פסק הלכה יהיה חשוב אצלהם דווקא של הטשעבינער רב.

לא ידען
הודעות: 980
הצטרף: ו' יוני 22, 2012 1:16 am

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי לא ידען » א' מרץ 05, 2017 5:56 pm

לעומקו של דבר כתב:לי ידוע וכך הוא לפי הנראה מהספר, שהמולי"ם של הספר הם צאצאיו לבית שניאורסון, והם שילמו את ההוצאות ועברו על הספר (אולי יזמו גם את כל הוצאתו). אני חושב שקשה לבוא באנונימיות ולטעון כנגדם בלי ביסוס.

אני לא חושב שמהספר חושבים שהוא היה אוהד חסידות. יש הרבה סיפורים על חסידותו, ועל המורא שנהג בבעלזר רב. אמת שעיקר ההדגשה של הספר היא תורתו וזהו שמו שר התורה.
אבל אני חושב שגם חסידים חושבים שזה עיקר הגדלות שלו. כמובן שמבחינת חסידים כשהגדלות בתורה מגיעה על מצע של חסידות יש לזה ערך הרבה יותר גדול. אבל סו"ס גם אצל חסידים אם יאמרו להם הדרכה בחסידות מאחד האדמורי"ם בזמנו יהיה חשוב אצלהם הרבה יותר מהדרכה של הטשעבינער רב. כמובן שהדרכה בתלמוד תורה או פסק הלכה יהיה חשוב אצלהם דווקא של הטשעבינער רב.

באזניי שמעתי מאחד מחשובי הנכדים, שהיה מעורב רבות בהכנת הספר ובהחלטה להביאו לכתיבה אצל הרב רווזנטל, שהתחרטו מעט על זה, עוד לפני ההדפסה.

למה לא נטלוהו הימנו? כנראה כי הם נכדים של הגאון זי"ע. הם לא יפגעו באיש, למרות שהתוצאה לא הכי לטעמם.

דודי צח
הודעות: 465
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2016 6:20 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי דודי צח » ב' מרץ 06, 2017 12:30 pm

האין זו השגחה פרטית?
שהספר לא כל כך "לטעמם" של השניאורסונים - אבל הוא הצליח להיות "לטעמם" של כלל ישראל על כל רבדיו, זכות הצדיק הגינה

לעומקו של דבר
הודעות: 3529
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' מרץ 06, 2017 12:46 pm

דודי צח כתב:האין זו השגחה פרטית?
שהספר לא כל כך "לטעמם" של השניאורסונים - אבל הוא הצליח להיות "לטעמם" של כלל ישראל על כל רבדיו, זכות הצדיק הגינה

עשית סקר בכלל ישראל? מחקר?

לעומקו של דבר
הודעות: 3529
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' מרץ 06, 2017 12:47 pm

לא ידען כתב:
לעומקו של דבר כתב:לי ידוע וכך הוא לפי הנראה מהספר, שהמולי"ם של הספר הם צאצאיו לבית שניאורסון, והם שילמו את ההוצאות ועברו על הספר (אולי יזמו גם את כל הוצאתו). אני חושב שקשה לבוא באנונימיות ולטעון כנגדם בלי ביסוס.

אני לא חושב שמהספר חושבים שהוא היה אוהד חסידות. יש הרבה סיפורים על חסידותו, ועל המורא שנהג בבעלזר רב. אמת שעיקר ההדגשה של הספר היא תורתו וזהו שמו שר התורה.
אבל אני חושב שגם חסידים חושבים שזה עיקר הגדלות שלו. כמובן שמבחינת חסידים כשהגדלות בתורה מגיעה על מצע של חסידות יש לזה ערך הרבה יותר גדול. אבל סו"ס גם אצל חסידים אם יאמרו להם הדרכה בחסידות מאחד האדמורי"ם בזמנו יהיה חשוב אצלהם הרבה יותר מהדרכה של הטשעבינער רב. כמובן שהדרכה בתלמוד תורה או פסק הלכה יהיה חשוב אצלהם דווקא של הטשעבינער רב.

באזניי שמעתי מאחד מחשובי הנכדים, שהיה מעורב רבות בהכנת הספר ובהחלטה להביאו לכתיבה אצל הרב רווזנטל, שהתחרטו מעט על זה, עוד לפני ההדפסה.

למה לא נטלוהו הימנו? כנראה כי הם נכדים של הגאון זי"ע. הם לא יפגעו באיש, למרות שהתוצאה לא הכי לטעמם.

מה פירוש נטלוהו. לא היו צריכים ליטול אלא להורות לו: נא הוסף כך וכך סיפורים ופרטים על חסידותו של הרב מטשעבין. ואין בזה סרך פגיעה בסופר.

לא ידען
הודעות: 980
הצטרף: ו' יוני 22, 2012 1:16 am

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי לא ידען » ב' מרץ 06, 2017 8:23 pm

לעומקו של דבר כתב:
לא ידען כתב:
לעומקו של דבר כתב:

באזניי שמעתי מאחד מחשובי הנכדים, שהיה מעורב רבות בהכנת הספר ובהחלטה להביאו לכתיבה אצל הרב רווזנטל, שהתחרטו מעט על זה, עוד לפני ההדפסה.

למה לא נטלוהו הימנו? כנראה כי הם נכדים של הגאון זי"ע. הם לא יפגעו באיש, למרות שהתוצאה לא הכי לטעמם.

מה פירוש נטלוהו. לא היו צריכים ליטול אלא להורות לו: נא הוסף כך וכך סיפורים ופרטים על חסידותו של הרב מטשעבין. ואין בזה סרך פגיעה בסופר.

איני יודע האם כב' עמד בקשר עם סופרים וכותבים. לשנות לסופר אג'נדה ואמונה בצדקת הדרך קשה עד בלתי אפשרי.
דודי צח כתב:האין זו השגחה פרטית?
שהספר לא כל כך "לטעמם" של השניאורסונים - אבל הוא הצליח להיות "לטעמם" של כלל ישראל על כל רבדיו, זכות הצדיק הגינה

הצדיק שזכותו כה רבה, היה גם כה רבגוני שגם אם יכתבו על 1 % מצדקתו ומאישיותו, עדיין כולם ישבחו את הספר ויהללוהו. וכאן אולי בהסברים למה שהבאתי בהודעה הפותחת את האשכול בשם חתנו רבי שלמה גולדשטפף.

מתפעל
הודעות: 3507
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ד' מרץ 22, 2017 11:02 am

לגבי הגרב"ש שניאורסון זצ"ל, יש כאן הפלגה גדולה של קירוב ממרן מהרי"ד מבעלזא כהיה בר מצוה:


הגרבש.jpg
הגרבש.jpg (115.12 KiB) נצפה 4440 פעמים

מלאעולם
הודעות: 414
הצטרף: ה' מרץ 13, 2014 3:58 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי מלאעולם » א' אפריל 23, 2017 12:59 pm

מכתב נדיר הרואה כעת אור לראשונה ובו כותב הרב מטשעבין ברגש רב ובאהבה גדולה לבני קהילתו הניצולים מהתופת המתאספים בת"א.
מעניין לראות את התייחסותו החיובית ליום זכרון מיוחד לבני הקהילה בטשעבין..
file-page3.jpg
file-page3.jpg (1.02 MiB) נצפה 4313 פעמים

ארזי ביתר
הודעות: 2009
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי ארזי ביתר » א' יוני 11, 2017 12:03 pm

יש למישהו תמונה נורמלית של הרב"ש שניאורסון? דחוף מאוד.

מתפעל
הודעות: 3507
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ב' יוני 12, 2017 8:03 am

זו נורמלית?

a13.jpg
a13.jpg (92.24 KiB) נצפה 4048 פעמים

מתפעל
הודעות: 3507
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי מתפעל » ב' יוני 12, 2017 8:04 am

עוד אחת

a15.jpg
a15.jpg (11.14 KiB) נצפה 4048 פעמים

ארזי ביתר
הודעות: 2009
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ו' יוני 16, 2017 4:13 pm

ייש"כ. אני רואה שאין תמונות חדות יפות וברורות שלו.

ברוז
הודעות: 1054
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי ברוז » ו' יוני 16, 2017 7:12 pm

על הקיר במשרד הישיבה בירושלים יש תמונה איכותית וברורה ממנו ז"ל.

טייטל
הודעות: 330
הצטרף: ו' יולי 06, 2012 8:55 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי טייטל » ה' יולי 13, 2017 9:10 pm

מתפעל כתב:מי כאן ליד הגאון?
תמונה
ts_02.jpg

מימינו של הגאון נראה לי ר' יצחק רובין מיאברוב זצ"ל
בזכרוני שזה ממעמד הנחת אבן הפינה לישיבת טשעבין, וישנם עוד תמונות להשוואה
היוכל אחד להעלות?

טייטל
הודעות: 330
הצטרף: ו' יולי 06, 2012 8:55 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי טייטל » ה' יולי 13, 2017 9:16 pm

תמונה לפני המלחמה

מיד ושם

כיתוב: Poland ,Trzebinia, חתונתו של Meir Schlezinger בשנת 1936.
קבצים מצורפים
טשעבין 1.jpg
טשעבין 1.jpg (137.11 KiB) נצפה 3742 פעמים

טייטל
הודעות: 330
הצטרף: ו' יולי 06, 2012 8:55 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי טייטל » ה' יולי 13, 2017 9:18 pm

גם נראה כהרב מטשעבין זצ"ל
מיד ושם
קבצים מצורפים
טשעבין 2.jpg
טשעבין 2.jpg (150.04 KiB) נצפה 3741 פעמים

טייטל
הודעות: 330
הצטרף: ו' יולי 06, 2012 8:55 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי טייטל » ה' יולי 13, 2017 9:21 pm

האכן הרב מטשעבין?
עם גרביים לבנות?
מיד ושם
קבצים מצורפים
טשעבין 3.jpg
טשעבין 3.jpg (243.3 KiB) נצפה 3740 פעמים

עתניאל בן קנז
הודעות: 1512
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » א' יולי 16, 2017 1:15 am

טייטל כתב:האכן הרב מטשעבין?
עם גרביים לבנות?
מיד ושם


נ"ל כהאדמו"ר מסוקולב.

בנחת נשמעים
הודעות: 9
הצטרף: ו' יולי 14, 2017 1:09 am

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי בנחת נשמעים » ו' יולי 21, 2017 5:13 pm

לייבעדיג יענקל כתב:
מתפעל כתב:זו תמונה מדהימה (מהספר שר התורה)

התמונה המקורית אמורה להיות תח"י. היא צולמה כשהרב מטשעבין הגיע לסדר קידושין בחופתו של זקיני ז"ל.


הטשיבנר רב היה הולך לכל מי שקרא לו לסידור קידושין?
או שסבך היה מקורב אליו? מיהו סבך?

ברוז
הודעות: 1054
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי ברוז » ד' אוקטובר 25, 2017 11:20 pm

מכתב נדיר מההוסיאטינער להשתדל בהצלתו
קבצים מצורפים
טשעבין.pdf
(73.54 KiB) הורד 113 פעמים

קרית מלך
הודעות: 219
הצטרף: ד' מרץ 09, 2016 1:50 am

Re: הרב מטשעבין זצוק"ל

הודעהעל ידי קרית מלך » ה' אוקטובר 26, 2017 12:56 am

יישר כח, המכתב מיוחד ונדיר, ידועים כמה עובדות על השתדלותו של הס"ק מהוסיאטין זיע"א לסייע להגה"ק מטשעבין גם לאחר שעלה ארצה.


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 29 אורחים