עמוד 1 מתוך 1

רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

פורסם: ב' יולי 08, 2013 12:54 am
על ידי עתניאל בן קנז
אני מחפש מידע אודות רבי נתן יחזקאל ווייסבלום אב"ד לאדאמער שבסלובקיה.
המידע הידוע לי: היה בנו של רבי אלעזר ווייסבלום [בן רבי נפתלי, בן רבי אלעזר, בן הנועם אלימלך מליז'ענסק זי"ע].
נישא ליוכבד בת רבי צבי טוכמאן, אב"ד לאדמער, ולאחר מות חותנו, ישב על כיסא הרבנות במקומו.
כמה מצאצאיו ידועים...
היה לו בן בשם ר' אלעזר, שנפטר בצעירותו. ועל מצבתו מופיע שהיה מצאצאי [הנועם אלימלך כמובן], האר"י הקדוש, הפני יהושע, ורבי יונתן אייבשיץ. אולם לא ידוע כיצד.

והנה זה עתה שמתי ליבי למובא כאן באחד הפורמים
http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=19&t=13547&p=126670&hilit=%D7%A0%D7%AA%D7%9F+%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C#p126670
אודות רבי נתן יחזקאל מקוז'ניץ, נינו של הפני יהושע, שהתייחס מצד אמו להאר"י הקדוש.
דמיון השמות נותן לי לשער, שאכן ר' נתן יחזקאל ווייסבלום דידן, היה נכד או צאצא לרבי נתן יחזקאל מקוז'ניץ, ודרכו יוסבר הייחוס לפני יהושע והאר"י,
אשמח מאד האם יש למשהו איזה מידע נוסף אודות ר' נתן יחזקאל ווייסבלום, או אודות ייחוסו.
בתודה

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

פורסם: ב' יולי 08, 2013 8:53 am
על ידי תולדות
למיטב זכרוני, ר' נתן יחזקאל מקוזניץ, היה מחותן של ר' נפתלי מליזנסק, אבל דרך בנו של ר' נתן יחזקאל, ר' ישראל צלניקר, שהיה חתן ר' נפתלי.

עוד זכור לי, שר' נתן יחזקאל, קבור בתוך האוהל של ר' אלימלך בליזענסק.

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

פורסם: ב' יולי 08, 2013 11:27 am
על ידי המשתמש ה-500
על רנ"י ועל יחוסו נכתב באחד ממאמרי ויתלדו.

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

פורסם: ב' יולי 08, 2013 5:16 pm
על ידי חיס
חתנו: הרב יעקב שמואל אויסלאנדער הי"ד [בן הרב משה אברהם זצ"ל] תלמיד מובהק של רבי שלמה זלמן עהרנרייך זצ"ל.
הדפיס ספר בהלכה: ספר בכורי ראשית חידושים בש"ס ופוסקים.
שנים אחדות ישב בלאדמיר סמוך על שלחן חותנו. בשנת העשרים חזר לשאמלוי. לאחר מכן עבר לגרוסווארדיין בה החזיק ישיבה קטנה.
נרצח בשואה [על פי הספר מדרש ילמדנו, עם פי' כתנת תשבץ. מאת רבי שלום הכהן ווייס, ברוקלין, נ''י. תשכ"ד עמוד 13] הי"ד.

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

פורסם: ב' יולי 08, 2013 9:29 pm
על ידי עתניאל בן קנז
תודה רבה לכל המגיבים. עזרתם לי.
אם כי עדיין אני מחפש איזה קשר בין ר' נתן יחזקאל ווייסבלום, ור' נתן יחזקאל מקוז'ניץ.
[למי שציין למאמר ויתלדו -
יש בידי מאמר ב'ויתילדו' אודות ייחוסו של ר' נתן יחזקאל מקוז'ניץ, אולם אין מובא שם את שמות צאצאיו - למעט משפחת בידרמאן / אם כוונתך שיש מאמר ב'ויתילדו' אודות ר' נתן יחזקאל ווייסבלום, אשמח אם תוכל להפנות אותו בהפניה יותר מפורטת]
ושוב תודה לכולכם.

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

פורסם: ג' יולי 09, 2013 2:52 am
על ידי חיס
הקשר כנראה כך:
קוזניץ:
הרבי ר' אלימלך זי"ע בעל הנועם אלימלך
בנו רבי אלעזר זי"ע
בנו רבי נפתלי וייסבלום מליז'נסק זי"ע
בתו מרת רחל אשת רבי ישראל צילנקר
בנו של רבי נתן יחזקאל מקוז'ניץ זצ"ל- תלמיד הגה"ק מקוזניץ זי"ע
[בן רבי שמחה לנדא זצ"ל בן רבי נתן מדוברומיל זצ"ל בעל מחבר "שארית נתן" בנו של "הפני יהושע" זי"ע].

וייסבלום
הרבי ר' אלימלך זי"ע בעל הנועם אלימלך
בנו רבי אלעזר, זי"ע
בנו רבי נפתלי וייסבלום מליז'נסק
בנו רבי אלעזר ווייסבלום זצ"ל [סגי נהור]
בנו רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

פורסם: ג' יולי 09, 2013 6:09 pm
על ידי חיס
ראה בשו"ת עצי חיים יו"ד סימן כ"ג תשובה אליו

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

פורסם: ג' יולי 09, 2013 8:00 pm
על ידי עתניאל בן קנז
חיס כתב:הקשר כנראה כך:
קוזניץ:
הרבי ר' אלימלך זי"ע בעל הנועם אלימלך
בנו רבי אלעזר זי"ע
בנו רבי נפתלי וייסבלום מליז'נסק זי"ע
בתו מרת רחל אשת רבי ישראל צילנקר
בנו של רבי נתן יחזקאל מקוז'ניץ זצ"ל- תלמיד הגה"ק מקוזניץ זי"ע
[בן רבי שמחה לנדא זצ"ל בן רבי נתן מדוברומיל זצ"ל בעל מחבר "שארית נתן" בנו של "הפני יהושע" זי"ע].

וייסבלום
הרבי ר' אלימלך זי"ע בעל הנועם אלימלך
בנו רבי אלעזר, זי"ע
בנו רבי נפתלי וייסבלום מליז'נסק
בנו רבי אלעזר ווייסבלום זצ"ל [סגי נהור]
בנו רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמערתודה רבה. קבלתי, והבנתי. אולם זה לא כ"כ מסתדר לי, מדוע אם כן נקרא ר' נתן יחזקאל בשם זה (שם לא מצוי במשפחה קודם, ורק מכאן ואילך), אם לא היה צאצא של ר' נתן יחזקאל מקוז'ניץ...

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

פורסם: ה' מרץ 19, 2015 2:05 pm
על ידי תולדות
על פי חכמי גליציה, אשת רבי אלעזר סגי נהור, היתה נכדת המגיד מקוזניץ.
אולי היה קשר נישואין בין המגיד מקוזניץ לבין רבי נתן יחזקאל מקוזניץ שהיה ממיודעיו, ובכך היה נתן יחזקאל ויסבלום אב"ד לאדמיר, צאצא לר' נתן יחזקאל מקוזניץ.

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

פורסם: ש' מרץ 21, 2015 10:06 pm
על ידי עתניאל בן קנז
תולדות כתב:על פי חכמי גליציה, אשת רבי אלעזר סגי נהור, היתה נכדת המגיד מקוזניץ.
אולי היה קשר נישואין בין המגיד מקוזניץ לבין רבי נתן יחזקאל מקוזניץ שהיה ממיודעיו, ובכך היה נתן יחזקאל ויסבלום אב"ד לאדמיר, צאצא לר' נתן יחזקאל מקוזניץ.


המובא בחכמי גליציה כנראה מוטעה!
היא לא היתה נכדת המגיד מקוזניץ, (הנני נמנה בין הצאצאים, ולמרות כל הבירורים, לא שמע אדם ממסורת זו, וזה דבר שלא הולך לאיבוד כ"כ מהר).
לי אישית כמעט ברור, שמוסר המסורת טעה, ובמקום 'המגיד מקוז'ניץ' צ"ל הקצין-הנגיד וכיוצ"ב מקוז'ניץ, והכוונה אכן לרבי נתן יחזקאל מקוזניץ, כאשר במשך הדורות המוסר לא ידע מי זה ה'קצין מקוז'ניץ', ולכן שיבש זאת ל'המגיד מקוזניץ'
השאלה שלי הוא אכן - כיצד היתה נכדת ר' נתן יחזקאל מקוזנ'יץ. וזאת היתה מטרתי בפתיחת האשכול!!!

Re: רבי נתן יחזקאל וייסבלום אב"ד לאדאמער

פורסם: ה' מרץ 24, 2016 2:43 pm
על ידי פנחס בר
מובא ב "מאורי גליציה" אנציקלופדיה לחכמי גליציה " כי ר' נתן יחזקאל ויסבלום היה בנו של ר' אלעזר סגי נהור ב"ר נפתלי מר' ליזנסק. היה רבה של לודמיר בהונגריה ואח,כ סלובקיה, על מקום חמיו הרב צבי טוכמאן. נספה בשואה בשנת תש"ד הי"ד.
צאצאיו: א. מרת שינדל זו' הרב יעקב שמואל אויסלנדר מגרוסוורדיין מח"ס ביכורי ראשית עמ"ס נדה.
ב. ר' אלעזר בשמלוי, נפטר בש"ט, בכ' תמוז תרצ"ה לפ"ק
ג. מרת חנה זו' הרב אברהם ברוך בעלז ממאקאווא, תלמיד הזכרון יהודה מסטמר.

Re: רבי אלעזר ווייסבלום מליזענסק

פורסם: ד' יולי 11, 2018 11:31 pm
על ידי בין החוחים
עתניאל בן קנז כתב:אני מחפש מידע אודות רבי נתן יחזקאל ווייסבלום אב"ד לאדאמער שבסלובקיה.
המידע הידוע לי: היה בנו של רבי אלעזר ווייסבלום [בן רבי נפתלי, בן רבי אלעזר, בן הנועם אלימלך מליז'ענסק זי"ע].
נישא ליוכבד בת רבי צבי טוכמאן, אב"ד לאדמער, ולאחר מות חותנו, ישב על כיסא הרבנות במקומו.
כמה מצאצאיו ידועים...
היה לו בן בשם ר' אלעזר, שנפטר בצעירותו. ועל מצבתו מופיע שהיה מצאצאי [הנועם אלימלך כמובן], האר"י הקדוש, הפני יהושע, ורבי יונתן אייבשיץ. אולם לא ידוע כיצד.

והנה זה עתה שמתי ליבי למובא כאן באחד הפורמים
http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=19&t=13547&p=126670&hilit=%D7%A0%D7%AA%D7%9F+%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C#p126670
אודות רבי נתן יחזקאל מקוז'ניץ, נינו של הפני יהושע, שהתייחס מצד אמו להאר"י הקדוש.
דמיון השמות נותן לי לשער, שאכן ר' נתן יחזקאל ווייסבלום דידן, היה נכד או צאצא לרבי נתן יחזקאל מקוז'ניץ, ודרכו יוסבר הייחוס לפני יהושע והאר"י,
אשמח מאד האם יש למשהו איזה מידע נוסף אודות ר' נתן יחזקאל ווייסבלום, או אודות ייחוסו.
בתודה

לפי מה שידוע לי היה רבי אלעזר (סגי נהור) בן רבי נפתלי חתן של אחד מצאצאי רבי נתן יחזקאל מקוז'ניץ