עמוד 1 מתוך 1

משפחת ליבנשטין, רבי נפתלי צבי מטבריה, רבי לוי יצחק מברדיטשוב

פורסם: ו' יולי 10, 2015 3:54 pm
על ידי ירון
הגיע לידי כתב יחוס משפחתי, המייחס את המשפחה כדלקמן --

ר' פישל אלימלך ליבנשטין [כנראה שם משפחה לא מקורי, אשתו חנה נכדת רבי וועלוועל מז'יטומיר, היתה להם בת שנולדה סביב תרמ"ז],
בנו של: ר' יוסף ישראל [אשתו פריידא לאה],
בנו של: ר' אלימלך
בנה של: שרה שסיה
בתו של: רבי ישראל מפיקאוו
בנו של: רבי לוי יצחק מברדיצ'ב

האם מישהו יכול לאשר את יחוס המשפחה הנ"ל ?
תשומת לב לכך שלפי הידוע שרה שאשא בתו של רבי ישראל מפיקוב היתה נשואה לרבי נפתלי צבי מקרלין נכד הבעש"ט, ומשפחה זו עלתה בשנת תקצ"ב לטבריה. האם ידוע על בן בשם "אלימלך" שחזר לחו"ל ולא מופיע במפקדי מונטיפיורי ? אם כן, זה יפתור את התעלומה ...

Re: משפחת ליבנשטין, רבי נפתלי צבי מטבריה, רבי לוי יצחק מברדי

פורסם: א' יולי 12, 2015 7:42 pm
על ידי נחוניא
מציבת ר' יוסף ישראל ליבנשטיין בן ר' פישל אלימלך. [נולד בברדיטשוב בשנת תרנ"ח].
לפי מסורת המשפחה היה זקינו רבי יוסף ישראל בעל שחרית אצל הרה"ק מרוזין.

Re: משפחת ליבנשטין, רבי נפתלי צבי מטבריה, רבי לוי יצחק מברדיטשוב

פורסם: ב' דצמבר 11, 2017 12:21 am
על ידי נחוניא
ירון כתב:הגיע לידי כתב יחוס משפחתי, המייחס את המשפחה כדלקמן --

ר' פישל אלימלך ליבנשטין [כנראה שם משפחה לא מקורי, אשתו חנה נכדת רבי וועלוועל מז'יטומיר, היתה להם בת שנולדה סביב תרמ"ז],
בנו של: ר' יוסף ישראל [אשתו פריידא לאה],
בנו של: ר' אלימלך
בנה של: שרה שסיה
בתו של: רבי ישראל מפיקאוו
בנו של: רבי לוי יצחק מברדיצ'ב

האם מישהו יכול לאשר את יחוס המשפחה הנ"ל ?
תשומת לב לכך שלפי הידוע שרה שאשא בתו של רבי ישראל מפיקוב היתה נשואה לרבי נפתלי צבי מקרלין נכד הבעש"ט, ומשפחה זו עלתה בשנת תקצ"ב לטבריה. האם ידוע על בן בשם "אלימלך" שחזר לחו"ל ולא מופיע במפקדי מונטיפיורי ? אם כן, זה יפתור את התעלומה ...

בבית החיים בבארדיטשוב מצאו מציבת "שרה מלכה" בת הרב מפיקוב.
לפי זה צ"ב אם היה לרבי ישראל מפיקוב בת בשם "שרה סאסיא".
בהכרח לומר ששרה סאסיא אשת רבי נפתלי צבי [שנולדה בשנת תקס"ה בערך] היתה "נכדת" רבי ישראל מפיקוב, ולא בתו.

Re: משפחת ליבנשטין, רבי נפתלי צבי מטבריה, רבי לוי יצחק מברדיטשוב

פורסם: ב' דצמבר 11, 2017 3:35 am
על ידי הסרפד
להלן אילן יוחסין למשפחת לייבנשטיין, לפי מה שיוצא ממפקד ברדיטשוב 1858 למס':
א. פישל
.....א. א. ברוך (40)
.....=סאסיא גיטל בת מאיר (40)
..........א. א. א. יוסף ישראל (15)
.....א. ב. יוסף ישראל (38)
.....=פריידא לאה בת וואלף (26)
..........א. ב. א. רָאדל (16) [על כרחך מזו"ר!]
..........א. ב. ב. ישעיה לייב (10)
..........א. ב. ג. מרים (9)
..........א. ב. ד. פישל אלימלך (7)
..........א. ב. ה. שרה מלכה (2)

לפי האמור לעיל בשם משפחת ליבנשטיין, הרי שמ' שרה סאשיא היתה אשת ר' פישל הזקן.

שימו לב לשמות 'שרה מלכה' (כזה שבמציבה הנ"ל) ו'ישעיה ליב' (שלדברי ס' שם ושארית, הוא שם בנו [או נכדו] של ר' חיים מקראסנא שהיה חתן "בנו של הקדושת לוי").

Re: משפחת ליבנשטין, רבי נפתלי צבי מטבריה, רבי לוי יצחק מברדיטשוב

פורסם: ב' דצמבר 11, 2017 11:13 pm
על ידי נחוניא
הסרפד כתב:להלן אילן יוחסין למשפחת לייבנשטיין, לפי מה שיוצא ממפקד ברדיטשוב 1858 למס':
א. פישל
.....א. א. ברוך (40)
.....=סאסיא גיטל בת מאיר (40)
..........א. א. א. יוסף ישראל (15)
.....א. ב. יוסף ישראל (38)
.....=פריידא לאה בת וואלף (26)
..........א. ב. א. רָאדל (16) [על כרחך מזו"ר!]
..........א. ב. ב. ישעיה לייב (10)
..........א. ב. ג. מרים (9)
..........א. ב. ד. פישל אלימלך (7)
..........א. ב. ה. שרה מלכה (2)

לפי האמור לעיל בשם משפחת ליבנשטיין, הרי שמ' שרה סאשיא היתה אשת ר' פישל הזקן.

שימו לב לשמות 'שרה מלכה' (כזה שבמציבה הנ"ל) ו'ישעיה ליב' (שלדברי ס' שם ושארית, הוא שם בנו [או נכדו] של ר' חיים מקראסנא שהיה חתן "בנו של הקדושת לוי").

נמצא לפי זה לכאורה שמשפחת ליבנשטיין הם צאצאים בן אחר בן אל רבי חיים מקראסנא.
זה חידוש גדול שלא היה ידוע עד כה להמשפחה, אבל הלא ידוע כי לא ראינו אינו ראיה.

Re: משפחת ליבנשטין, רבי נפתלי צבי מטבריה, רבי לוי יצחק מברדיטשוב

פורסם: ג' דצמבר 12, 2017 5:40 pm
על ידי הסרפד
אבל, אחר הבדיקה, דברים שכתבתי בשם ס' שם ושארית, טעות הן: במגילת היוחסין למשפחת גוטמאן (המופיע בכמה ספרים לבית גוטמאן וווארמאן) מבואר שזקנם ר' ישעיה לייב (ב"ר יוסף משה ב"ר חיים מקראסנא) היה מחותנו של ר' ישראל מפיקוב, חותן נכדו ר' פנחס מניגרעשט בן בנו ר' מתתיה יחזקאל; ואילו ר' ישעיה לייב עצמו היה חתן ר' אריה לייב מוואליטשיסק. (ישנו עוד קשר חיתון, או שניים, בין משפחת הרה"ק מקראסנא והרה"ק מבארדיטשוב, ואכמ"ל.)

Re: משפחת ליבנשטין, רבי נפתלי צבי מטבריה, רבי לוי יצחק מברדיטשוב

פורסם: ג' דצמבר 12, 2017 9:53 pm
על ידי נחוניא
הסרפד כתב:אבל, אחר הבדיקה, דברים שכתבתי בשם ס' שם ושארית, טעות הן: במגילת היוחסין למשפחת גוטמאן (המופיע בכמה ספרים לבית גוטמאן וווארמאן) מבואר שזקנם ר' ישעיה לייב (ב"ר יוסף משה ב"ר חיים מקראסנא) היה מחותנו של ר' ישראל מפיקוב, חותן נכדו ר' פנחס מניגרעשט בן בנו ר' מתתיה יחזקאל; ואילו ר' ישעיה לייב עצמו היה חתן ר' אריה לייב מוואליטשיסק. (ישנו עוד קשר חיתון, או שניים, בין משפחת הרה"ק מקראסנא והרה"ק מבארדיטשוב, ואכמ"ל.)

בכל אופן השם "ישעי' ליב" במשפחת ליבנשטיין מוכיח קצת על השייכות של המשפחה למשפחת הרה"ק מקראסנא.
יתכן שהילד הזה שנולד בשנת תר"ח נקרא אחר רבי ישעי' ליב מקראסנא, או שנקרא אחר הסבא שרבי ישעי' ליב נקרא אחריו.

Re: משפחת ליבנשטין, רבי נפתלי צבי מטבריה, רבי לוי יצחק מברדיטשוב

פורסם: א' דצמבר 24, 2017 7:38 pm
על ידי נחוניא
הסרפד כתב:להלן אילן יוחסין למשפחת לייבנשטיין, לפי מה שיוצא ממפקד ברדיטשוב 1858 למס':
א. פישל
.....א. א. ברוך (40)
.....=סאסיא גיטל בת מאיר (40)
..........א. א. א. יוסף ישראל (15)
.....א. ב. יוסף ישראל (38)
.....=פריידא לאה בת וואלף (26)
..........א. ב. א. רָאדל (16) [על כרחך מזו"ר!]
..........א. ב. ב. ישעיה לייב (10)
..........א. ב. ג. מרים (9)
..........א. ב. ד. פישל אלימלך (7)
..........א. ב. ה. שרה מלכה (2)

לפי האמור לעיל בשם משפחת ליבנשטיין, הרי שמ' שרה סאשיא היתה אשת ר' פישל הזקן.

שימו לב לשמות 'שרה מלכה' (כזה שבמציבה הנ"ל) ו'ישעיה ליב' (שלדברי ס' שם ושארית, הוא שם בנו [או נכדו] של ר' חיים מקראסנא שהיה חתן "בנו של הקדושת לוי").

לפי האמור לעיל בשם משפחת ליבנשטיין היה ר' אלימלך בנו של שרה בת הרה"ק מפיקוב.
ר' אלימלך הוא מסתמא ר' פישל הזקן בהמפקד [כמו שנקרא נכדו פישל אלימלך], ואביו של ר' פישל אלימלך - ששמו עוד לא ידוע לנו - היה בעלה של שרה מלכה ובנו של רבי חיים מקראסנא.
(יתכן שעל זה רמז בשארית לשארית עמ' טז כשכתב שר' ישעי' ליב בנו של רבי חיים מקראסנא היה חתן בנו של הקדושת לוי, אמנם ברור ששמו לא היה "ישעיה ליב" כי היה לרבי חיים מקראסנא בן ושמו "ישראל יהודא ליב", וצ"ב).