עמוד 3 מתוך 3

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ב' אפריל 15, 2019 7:20 am
על ידי אברהם
הנה הגליון

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ב' אפריל 15, 2019 2:08 pm
על ידי פרנצויז
חלמישצור כתב:אגב, ר' אריה מזכיר כאן טקסי, אבל ב"מסורת" היישובית, כפי שציינתי, נקבע שהגיע למקום בג'יפ צבאי. מצב הדרכים אכן היה משובש עד מאוד באותם ימים, עד שאגד התעקשה במשך שנים שלא להעביר במקום אלא שני קווים בשבוע. אולי י"ל שנסע עד לצומת לכיש במונית ומשם בג'יפ...

כשהוא מזכיר "טקסי", זה לא חייב להיות "מונית" ... [בשפה "ירושלמית" היו נוהגים לכנות כל מכונית "טקסי"].

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ב' אפריל 15, 2019 6:40 pm
על ידי לייטנר
אברהם כתב:אה... זה נועד למי ש'ראש הכנסת' בשבילו הוא מושג אחר. מסתמא יש גם כמה כאלו בין הקוראים.

זכורני שר' אריה לוין היה פחות בהול משימוש במילה זו.
מילא.

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ד' מאי 01, 2019 12:23 am
על ידי בן ירושלים
למעונינים : הזמנה
לערב זכרון לר' אריה לוין זצ"ל

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: א' מאי 05, 2019 10:39 pm
על ידי אברהם
מחר בעז"ה כנס הזיכרון והעיון במורשתו ובדרכו של רבי אריה לוין זצ"ל


לפי רשימת הדוברים נראה כי בעז"ה יהיה זה ערב מאלף ומחכים בעז"ה.


ולוואי שנצא מערב זה טובים יותר במשהו, מאירים יותר ומרוממים יותר.

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 07, 2019 5:50 pm
על ידי בן ירושלים
בכינוס המרומם שהתקיים אמש, התייחס נכדו הרב זאב לוין להשפעתו של ר' אריה על הציבור הישראלי. בשם אחד מראשי הישיבות הוא טען שה"ימין" הרבה יותר קרוב למסורת ישראל מאשר ה"שמאל" בגלל קרבתו של ר' אריה לתנועה הלאומית (אצ"ל , לח"י, תנועת החרות וכו') והשפעתו הרבה עליהם.
מעניין שבספר מובא מכתב מר' אריה עצמו שמחלק את עם ישראל לשלשה חלקים. ברוח הימים האלו שאנו לפתחם כדאי לעיין בדבריו שיש בהם מבט תורני חד על מצב האומה הישראלית בדור לאחר השואה והקמת המדינה
רבינו אברהם- יש בידך עוד מכתב בענין זה שבו ר' אריה מתיחס לתנועה הקיבוצית. זכנו נא בו

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 07, 2019 6:21 pm
על ידי לייטנר
בן ירושלים כתב:בכינוס המרומם שהתקיים אמש, התייחס נכדו הרב זאב לוין להשפעתו של ר' אריה על הציבור הישראלי. בשם אחד מראשי הישיבות הוא טען שה"ימין" הרבה יותר קרוב למסורת ישראל מאשר ה"שמאל" בגלל קרבתו של ר' אריה לתנועה הלאומית (אצ"ל , לח"י, תנועת החרות וכו') והשפעתו הרבה עליהם.

אמירה יומרנית ביותר, ואכמ"ל.

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 07, 2019 6:48 pm
על ידי בן ירושלים
ידידי מה נזעקת? אין ספק שהשפעתו למשל על מנחם בגין היתה עצומה (יש דוגמאות רבות לכך) ומכאן, לא רחוקה הדרך שהקו של התנועה כולה שראתה בבגין דמות מכוננת הושפעה בעקיפין מר' אריה. שלא לדבר על אישים רבים אחרים. אין טעם ואין זה מכובד להתחיל למנות שמות של אנשים שהשפעתו עליהם מבחינה רוחנית היתה כבירה. אך שמעתי חזור ושמוע מבנו ר' שמחה שלמה כו"כ דוגמאות על כך.

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 07, 2019 6:57 pm
על ידי בברכה המשולשת
בן ירושלים כתב:ידידי מה נזעקת? אין ספק שהשפעתו למשל על מנחם בגין היתה עצומה (יש דוגמאות רבות לכך) ומכאן, לא רחוקה הדרך שהקו של התנועה כולה שראתה בבגין דמות מכוננת הושפעה בעקיפין מר' אריה. שלא לדבר על אישים רבים אחרים. אין טעם ואין זה מכובד להתחיל למנות שמות של אנשים שהשפעתו עליהם מבחינה רוחנית היתה כבירה. אך שמעתי חזור ושמוע מבנו ר' שמחה שלמה כו"כ דוגמאות על כך.


לכאורה, אפשר לומר כך:
אנשי ה"ימין" היו (ברובם, ז'בוטינסקי עצמו לא, כמובן, וכן חלק מהלח"י, למשל) מסורתיים הרבה יותר מאנשי ה"שמאל" (וזו הסיבה שהם היו אנשי "ימין" מלכתחילה, כי המעמד הנפשי של מסורתיות עם אמונה מוביל לתפיסה ימנית, אז והיום, והדוגמא המובהקת ביותר היא אצ"ג, לענ"ד). בשל כך, הם היו נוחים הרבה יותר ליצור קשר הדוק עם ר' אריה זצ"ל, שהשפיע עליהם וחיזק אותם.

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 07, 2019 7:37 pm
על ידי בן ירושלים
בברכה המשולשת כתב:
בן ירושלים כתב:ידידי מה נזעקת? אין ספק שהשפעתו למשל על מנחם בגין היתה עצומה (יש דוגמאות רבות לכך) ומכאן, לא רחוקה הדרך שהקו של התנועה כולה שראתה בבגין דמות מכוננת הושפעה בעקיפין מר' אריה. שלא לדבר על אישים רבים אחרים. אין טעם ואין זה מכובד להתחיל למנות שמות של אנשים שהשפעתו עליהם מבחינה רוחנית היתה כבירה. אך שמעתי חזור ושמוע מבנו ר' שמחה שלמה כו"כ דוגמאות על כך.


לכאורה, אפשר לומר כך:
אנשי ה"ימין" היו (ברובם, ז'בוטינסקי עצמו לא, כמובן, וכן חלק מהלח"י, למשל) מסורתיים הרבה יותר מאנשי ה"שמאל" (וזו הסיבה שהם היו אנשי "ימין" מלכתחילה, כי המעמד הנפשי של מסורתיות עם אמונה מוביל לתפיסה ימנית, אז והיום, והדוגמא המובהקת ביותר היא אצ"ג, לענ"ד). בשל כך, הם היו נוחים הרבה יותר ליצור קשר הדוק עם ר' אריה זצ"ל, שהשפיע עליהם וחיזק אותם.

דבריך נכונים. היו גם מקרים שבהם אנשים שהיו רחוקים מאד התקרבו בזכותו.
הדברים אמורים גם בצאצאי דור המייסדים שרחוקים מאד משמירת מצוות מעשיות ובכל זאת ליבם הומה הערכה לר' אריה וממילא לכל מה שהוא מייצג. (היתה לי שיחה בעבר עם אישיות ציבורית די ידועה ונדהמתי מהמרחק הזה בין קיום מצוות לבין הזכרונות המתוקים למכתב שקיבל מר' אריה לבר מצוה או משהו דומה. הוא הרגיש צורך להתנצל שלא מניח התפילין כפי בקשת ר' אריה...)

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 07, 2019 10:19 pm
על ידי אברהם
בן ירושלים כתב:רבינו אברהם- יש בידך עוד מכתב בענין זה שבו ר' אריה מתיחס לתנועה הקיבוצית. זכנו נא בומתוך גליון 'שמחת שלמה' פרשת ראה:


יש בנותן טעם להביא כאן ממכתבו המרטיט של עטרת ראשנו רבי אריה זצ"ל, שמתאר איך מצפונו מייסרו בזקנותו למה לא קירב ג"כ את 'השמאליים ביותר' [ר"ל בני הקיבוצים מתנועות השמאל וכדו', שרחוקים היו מן היהדות יותר מתנועות הימין].
היה זה כאשר הביע את חפצו לעזוב את משרתו ב'עץ חיים', ובין שאר נימוקיו שכתב לבנו הזכיר הטעם בשביל שיוכל לקרב קהלים נוספים להשי"ת:

"...מתי אעשה אני גם לנפשי ונשמתי, האם לחכות חלילה עד..., ועוד טעמים. ולפעמים יש לי תביעה חזקה ממעל אם בקרתי לפעמים איזה קבוצות ונקודות אפילו מהשמאלים ביותר, אקוה כי בעז"ה יהי' לי איזה השפעה עליהם מכמה טעמים, ובמה אוכל לפטור את עצמי מזה. רבות מחשבות בלב איש וכו'. ואני תפילה להשי"ת תמיד ואני תמיד עמך אחזת ביד ימיו בעצתך תנחני".

[אמי תליט"א, מומחית להסטוריה, אמרה לי שמכתב כזה ממש משנה את כל המבט ההיסטורי על רבי אריה, כי הוא מוצג תמיד כבעל עמדות קרובות לתנועות הלאומיות, והנה מתברר שגם את ה'שמאליים' רצה מאד לקרב.. שכל מגמתו אינו אלא לקרב ישראל לאביהם שבשמיים באהבה]Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 14, 2019 1:48 pm
על ידי ע. התשבי
אברהם כתב:
"...מתי אעשה אני גם לנפשי ונשמתי, האם לחכות חלילה עד..., ועוד טעמים. ולפעמים יש לי תביעה חזקה ממעל אם בקרתי לפעמים איזה קבוצות ונקודות אפילו מהשמאלים ביותר, אקוה כי בעז"ה יהי' לי איזה השפעה עליהם מכמה טעמים, ובמה אוכל לפטור את עצמי מזה. רבות מחשבות בלב איש וכו'. ואני תפילה להשי"ת תמיד ואני תמיד עמך אחזת ביד ימיו בעצתך תנחני".

[אמי תליט"א, מומחית להסטוריה, אמרה לי שמכתב כזה ממש משנה את כל המבט ההיסטורי על רבי אריה, כי הוא מוצג תמיד כבעל עמדות קרובות לתנועות הלאומיות, והנה מתברר שגם את ה'שמאליים' רצה מאד לקרב.. שכל מגמתו אינו אלא לקרב ישראל לאביהם שבשמיים באהבה]

דוק שכתב "אפילו מהשמאלים", כלומר: מדוע התעסקתי רק עם הימניים שקירובם קל יותר, ולא דחקתי עצמי להתעסק עם הקצוות הקשים יותר - הלא הם השמאלים.
ומובן שאין בכך כל רמז לעמדותיו האישיות.

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 14, 2019 3:53 pm
על ידי לייטנר
בברכה המשולשת כתב:
בן ירושלים כתב:ידידי מה נזעקת? אין ספק שהשפעתו למשל על מנחם בגין היתה עצומה (יש דוגמאות רבות לכך) ומכאן, לא רחוקה הדרך שהקו של התנועה כולה שראתה בבגין דמות מכוננת הושפעה בעקיפין מר' אריה. שלא לדבר על אישים רבים אחרים. אין טעם ואין זה מכובד להתחיל למנות שמות של אנשים שהשפעתו עליהם מבחינה רוחנית היתה כבירה. אך שמעתי חזור ושמוע מבנו ר' שמחה שלמה כו"כ דוגמאות על כך.


לכאורה, אפשר לומר כך:
אנשי ה"ימין" היו (ברובם, ז'בוטינסקי עצמו לא, כמובן, וכן חלק מהלח"י, למשל) מסורתיים הרבה יותר מאנשי ה"שמאל" (וזו הסיבה שהם היו אנשי "ימין" מלכתחילה, כי המעמד הנפשי של מסורתיות עם אמונה מוביל לתפיסה ימנית, אז והיום, והדוגמא המובהקת ביותר היא אצ"ג, לענ"ד). בשל כך, הם היו נוחים הרבה יותר ליצור קשר הדוק עם ר' אריה זצ"ל, שהשפיע עליהם וחיזק אותם.


ולכך כיוונתי.
האמירה שהימין קרוב למסורת ישראל יותר מהשמאל בגלל ר' אריה, היא הפיכת סובב ומסבב.

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ב' מאי 20, 2019 12:18 am
על ידי בן ירושלים
סיפור נאה ששמעתי לאחרונה.
בהלויתו של רבי איסר זלמן מלצר, השתתף הרב הראשי ר'י"א הרצוג. היה ברור שיתבקש להספיד. כמה אברכים ובחורים צעירים שהיו 'קנאים' התחילו ל'ערבב' שלא יתנו לו לדבר. הם ניגשו לכמה רבנים נכבדים וטענתם בפיהם שאין לתת לרב הרצוג להספיד. ר' אריה קלט מיד במה מדובר וסימן לרב מש"ו שהיה פעיל בענין, שיגש אליו. כשהגיע האברך הנ"ל לר' אריה אמר לו : יונגרמאן, תחפש לך מצוות אחרות להתעסק בהם.
ובזה תם הענין. הרב הרצוג הספיד ולא היו הפרעות.

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ב' מאי 20, 2019 12:25 am
על ידי פרנקל תאומים
בן ירושלים כתב:סיפור נאה ששמעתי לאחרונה.
בהלויתו של רבי איסר זלמן מלצר, השתתף הרב הראשי ר'י"א הרצוג. היה ברור שיתבקש להספיד. כמה אברכים ובחורים צעירים שהיו 'קנאים' התחילו ל'ערבב' שלא יתנו לו לדבר. הם ניגשו לכמה רבנים נכבדים וטענתם בפיהם שאין לתת לרב הרצוג להספיד. ר' אריה קלט מיד במה מדובר וסימן לרב מש"ו שהיה פעיל בענין, שיגש אליו. כשהגיע האברך הנ"ל לר' אריה אמר לו : יונגרמאן, תחפש לך מצוות אחרות להתעסק בהם.
ובזה תם הענין. הרב הרצוג הספיד ולא היו הפרעות.

ר' בן ירושלים, את הסיפור עם ר' אריה זצוק''ל שהגיע לבקר את נכדו ר' שעפסיל יודלביץ' זצ''ל בבית הכלא (בעג'מי?), אתה מכיר?

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ב' מאי 20, 2019 12:27 am
על ידי לב האבן
1.jpg
1.jpg (200.42 KiB) נצפה 2448 פעמים

עם ר' יצחק אריאלי.
תמונות אחרות מאותו מעמד הועלו כאן viewtopic.php?f=19&t=3405&start=1640#p174811 וכאן viewtopic.php?f=19&t=3405&start=1680#p175754

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ב' מאי 20, 2019 1:09 am
על ידי שייף נפיק
פרנקל תאומים כתב:
בן ירושלים כתב:סיפור נאה ששמעתי לאחרונה.
בהלויתו של רבי איסר זלמן מלצר, השתתף הרב הראשי ר'י"א הרצוג. היה ברור שיתבקש להספיד. כמה אברכים ובחורים צעירים שהיו 'קנאים' התחילו ל'ערבב' שלא יתנו לו לדבר. הם ניגשו לכמה רבנים נכבדים וטענתם בפיהם שאין לתת לרב הרצוג להספיד. ר' אריה קלט מיד במה מדובר וסימן לרב מש"ו שהיה פעיל בענין, שיגש אליו. כשהגיע האברך הנ"ל לר' אריה אמר לו : יונגרמאן, תחפש לך מצוות אחרות להתעסק בהם.
ובזה תם הענין. הרב הרצוג הספיד ולא היו הפרעות.

ר' בן ירושלים, את הסיפור עם ר' אריה זצוק''ל שהגיע לבקר את נכדו ר' שעפסיל יודלביץ' זצ''ל בבית הכלא (בעג'מי?), אתה מכיר?

סיפר לי ר' משה פרנק שליט''א מאור שמח שהוא היה ילד בעץ חיים היו דגלי המדינה ממול החיידר זה 'הפריע' לילדים 'הציונות' וכו'.. הלכו והסירו את הדגלים. ר' אריה שמע מהדבר ושלח אותם הביתה. ר' שעפסיל היה אז רב'ה בחיידר והודיע כי הוא מתפטר עד שהוא יחזיר את הילדים אל החיידר... לא היתה לר' אריה ברירה - והוא החזיר..!

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ב' מאי 20, 2019 2:12 pm
על ידי פרנקל תאומים
שייף נפיק כתב:
פרנקל תאומים כתב:
בן ירושלים כתב:סיפור נאה ששמעתי לאחרונה.
בהלויתו של רבי איסר זלמן מלצר, השתתף הרב הראשי ר'י"א הרצוג. היה ברור שיתבקש להספיד. כמה אברכים ובחורים צעירים שהיו 'קנאים' התחילו ל'ערבב' שלא יתנו לו לדבר. הם ניגשו לכמה רבנים נכבדים וטענתם בפיהם שאין לתת לרב הרצוג להספיד. ר' אריה קלט מיד במה מדובר וסימן לרב מש"ו שהיה פעיל בענין, שיגש אליו. כשהגיע האברך הנ"ל לר' אריה אמר לו : יונגרמאן, תחפש לך מצוות אחרות להתעסק בהם.
ובזה תם הענין. הרב הרצוג הספיד ולא היו הפרעות.

ר' בן ירושלים, את הסיפור עם ר' אריה זצוק''ל שהגיע לבקר את נכדו ר' שעפסיל יודלביץ' זצ''ל בבית הכלא (בעג'מי?), אתה מכיר?

סיפר לי ר' משה פרנק שליט''א מאור שמח שהוא היה ילד בעץ חיים היו דגלי המדינה ממול החיידר זה 'הפריע' לילדים 'הציונות' וכו'.. הלכו והסירו את הדגלים. ר' אריה שמע מהדבר ושלח אותם הביתה. ר' שעפסיל היה אז רב'ה בחיידר והודיע כי הוא מתפטר עד שהוא יחזיר את הילדים אל החיידר... לא היתה לר' אריה ברירה - והוא החזיר..!

ממול החיידר, או על החיידר עצמו...

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ב' מאי 20, 2019 11:50 pm
על ידי בקרו טלה
פרנקל תאומים כתב:ממול החיידר, או על החיידר עצמו...

באשכול על מרן הגר"ש זצ"ל [רביעי בטור הימני]

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 21, 2019 12:16 am
על ידי נוטר הכרמים
אגב, הגרא"ד אויערבאך החתום אחרון בטור הימני, זה הדוד, הרב של בקעה, זצ"ל, או האח יבלחט"א?

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 21, 2019 12:35 am
על ידי לענין
לפי הכתב - הדוד.

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 21, 2019 11:36 am
על ידי בן ירושלים
לענין כתב:לפי הכתב - הדוד.

גם לפי התאריך . באותה עת האח -גאב"ד טבריה למד כמדומני בישיבת סלבודקה

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ג' מאי 21, 2019 8:58 pm
על ידי פרנקל תאומים
בקרו טלה כתב:
פרנקל תאומים כתב:ממול החיידר, או על החיידר עצמו...

באשכול על מרן הגר"ש זצ"ל [רביעי בטור הימני]

כמובן, התכוונתי לרמוז למכתב זה בדיוק.

לגבי הגרא''ד מטבריה שליט''א, אכן, בהשוואה לכת''י ולחתימתו משנותיו המאוחרות, לכאו' זהו כת''י שונה.
בנוסף לזאת, הגרא''ד מטבריה חותם את שם משפחתו בעברית ולא באידיש, היינו אוירבך ולא אויערבאך. אם כי יתכן מאד שבימי חורפו נהג אחרת.

לכאו' על ה''עצומה'' חתומים אברכי הישיבה ולא בחורים, הג''ר שמואל אויערבאך זצ''ל היה אז בן 22 ומחצה, וכנראה כבר היה אברך, דודו הגרא''ד רב שכונת בקעה זצ''ל היה מבוגר ממנו בשש שנים בלבד, ויתכן מאד שעוד למד ב''עץ חיים''. ואילו יבל''ח הגרא''ד מטבריה היה אז כבן 19, עודו בחור, ומסתבר כדברי הרב בן ירושלים שכבר עבר באותה עת מ''עץ חיים'' לסלובודקא.

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ד' מאי 22, 2019 4:11 am
על ידי תבונה1
תאריך המכתב מעורר הרגשה כאילו המתינו עד פטירתו של מרן הגאון רבי איסר זלמן זצוק"ל - ורק לאחר פטירתו העיזו לכתוב את המכתב...

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: א' יוני 02, 2019 11:05 am
על ידי חלמישצור
בן ירושלים כתב:אין ספק שהשפעתו למשל על מנחם בגין היתה עצומה (יש דוגמאות רבות לכך)

ראו עוד מש"כ ר' אבישי אלבוים השבוע בבלוגו עם הספר, 'מצווה להציל את הישיבה של ר' רפאל'

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ד' יולי 17, 2019 10:23 am
על ידי מתפעל
מישהו יודע מי הרב מול הצדיק רבי אריה?


רבי אריה לוין.jpg
רבי אריה לוין.jpg (803.82 KiB) נצפה 1137 פעמים

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ד' יולי 17, 2019 1:24 pm
על ידי חלמישצור
כב' כבר העלה שאלתו לפני למעלה משנתיים באשכול הזיהויים, ואין פותר לה.

לעיל העליתי מארכיון המדינה תמונת ר' אריה עם הרב דוב אליעזרוב מאירוע משנת תשכ"ד במגרש הרוסים. הנה תמונה נוספת מאותו אירוע, ממכון ז'בוטינסקי (כאן)
remote.jpg
remote.jpg (61.79 KiB) נצפה 1106 פעמים

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

פורסם: ו' אוגוסט 02, 2019 9:52 am
על ידי פלגינן