עמוד 4 מתוך 4

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ב' ינואר 22, 2018 11:17 pm
על ידי מלאעולם
מחולת המחנים כתב:
מלאעולם כתב:
מתפעל כתב:מלאעולם, מנין לך הביטחון? בכמה ספרים זה מופיע עם הכיתוב שזהו המשגיח וגם די דומה לו.

נדמה לי שהרב בורינשטיין רבה של קמניץ היה יותר גבוה


שמעתי כן לפני כמה שנים בשם אדם גדול זצ"ל שזכה להסתופף בקמניץ אצל הגרב"ב וזכר היטב את הרב דמתא.
אגב, לא צריך להיות בעל עין טובה מדי בשביל לראות שאין מדובר בהמשגיח ר' ירוחם ממיר.

לענ"ד זהו רבי ירוחם עם משקפיים, הנה כמה תמונות דומות של רבי ירוחם.
הקובץ המצורף רבי ירוחם.jpg לא זמין יותר.

הקובץ המצורף רבי ירוחם ורבי חיים שמואלביץ.jpg לא זמין יותר.


יש גם תמונה מוכרת של רבי ירוחם על גבי עגלה, והוא ג"כ דומה לתמונה עם רבי ברוך בער.

מלאעולם כתב:אתה מכיר תמונות נוספות מהרב בורנשטיין?

כאן הובאה תמונתו של הרב דקמניץ, (הרב בורנשטיין מימין, ולא כמו שכתבתי שם, הכיתוב 'גאב"ד דלאמזע' טעות הוא).
viewtopic.php?p=129459#p129459לענ"ד עדיין מדובר בטעות.
ואף לגבי התמונה של 'גאב"ד דלאמזע' יותר מסתבר להאמין שמי שכתב את זה בזמנו שמדובר בגאב"ד דלאמזע ידע מה שכתב..
במיוחד לאור תמונות נוספות של הרב בורנשטיין המראות לכאורה שאין קשר גדול בין האישים.

תמונה


219 העתק.JPG
219 העתק.JPG (66.24 KiB) נצפה 1872 פעמים

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ג' ינואר 23, 2018 7:58 am
על ידי מתפעל
יישר כח לכולם. בהחלט יתכן ומדובר ברב ראובן בורשטיין או בורינשטיין או בורנשטיין. כל אחד כותב את זה אחרת.

האם ידוע האם נרצח בשואה? העמוד שהבאת כאן, מה שם הספר? האם יש שם עוד קורות חיים דיליה? האם הותיר צאצאים?

גם צריך אולי לנסות לתארך את התמונה ולראות אם זה שייך כי המשגיח נלב"ע בתרצ"ו ואם כן התמונה מלפני כן, והאם ידוע שביקר בקמניץ.

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ג' ינואר 23, 2018 10:07 am
על ידי אישנמ
הגאון רבי ראובן דוד הכהן בורשטיין אב"ד קמינץ חיבר ספר "דברי רד"ך" = בהקדמה לספרו כותב תולדות אביו באריכות
והנ תולדותיו מתוך אתר "תורתך לא שכחתי":

הרב הגאון ראובן דוד בורשטיין, מחבר ספר “דברי רד”ך” (ורשה, תרפ”ז), מתלמידי רבי יצחק יעקב רבינוביץ מפוניבז ורבי חיי הלוי סולבייצ’יק ומחשובי הרבנים בליטא, היה רב בלובשוב שבמחוז פינסק ואב”ד בקמניץ דליטא שבמחוז בריסק. מלבד גאונותו בהלכה, היה בקי במקרא, בדקדוק הלשון ובאגדה והיה דרשן מופלא. היה בעל מידות של תלמידי חכמים נקיי הדעת וקיבל כל אדם בסבר פנים יפות וברוח טובה. בפתח ספרו מזכיר שכתב ספר נוסף “שו”ת זכרון יהושע” על ארבעת חלקי השולחן ערוך, אך נמנע מלהוציאו לאור בשל הוצאות הדפוס. וחבל על דאבדין. זכה להערצה רבה מאת גדולי דורו. הרב בורשטיין נרצח בשואה.
אחיו רבי אברהם אהרן הכהן בורשטיין, הרב מטבריג, היה ר”מ בישיבת סלובודקה בהיותו בן 18, גורש במלחמת העולם הראשונה לרוסיה והעביר שיעורים בלשון הקודש בישיבה שנוסדה בעיר באגאראדסק. עלה בסוף ימיו לארץ ישראל וכיהן כראש ישיבת מרכז הרב במקביל למרן הראי”ה קוק זצ”ל, עד לפטירתו בשנת תרפ”ו. בפתיחת הספר “דברי רד”ך” כתב אחיו דברים לזכרו.

אביהם הרב יהושע הכהן בלומנטהל היה רב בעיר לאזדיי ובעיר מארימפאלי ור”מ וראב”ד בביאליסטוק, ובסוף ימיו רב בקמניץ דליטא.

בראש השנה ת”ש, נכנס הצבא הגרמני לקמניץ-דליטא, ושהה שם שמונה ימים, עד לכניסת הצבא האדום. קמניץ-דליטא צורפה לרפובליקה הסובייטית הביילורוסית. בניין הישיבה הגדולה הוחרם והפך להיות מועדון ובית-קולנוע. בתחילת מבצע “ברברוסה” נכבשה העיירה ע”י הצבא הגרמני שהחל מיד בחטיפת יהודים, בהתעללויות בהן ובשוד רכושם. כעבור מספר ימים נרצחו 100 צעירים יהודים שהואשמו בקומוניסזם. היהודים חויבו לשאת טלאי צהוב, לשלם זהב ככופר, להקים יודנראט וכח שיטור. בסוף שנת 1941 גורשו כשליש מיהודי קמניץ-דליטא לגטו פרוז’נה. ובתחילת 02.1943 הם נשלחו לאושוויץ. בעלי מקצוע ובני משפחותיהם שהושארו בקמניץ הועברו לגטו שהוקם ב- 1.1.1942, אליו הועברו יהודים מהמושבות החקלאיות בסביבה. היהודים חיו בגטו בתנאי צפיפות וברעב, עד שהועברו ב9.11.1942 בעגלות לרכבת וגורשו למחנה ההשמדה טרבלינקה.

ראה: אתר מרכז מורשת יהדות פולין, וראה אודות הרב ראובן דוד בורשטיין ב”מאמר מרדכי” מאת הרב מרדכי שוואב, ובמאמרו של הרב יהודה גרשוני בספר הזכרון לקהילות קמניץ דליטא זסטביה והקולוניות, תל אביב 1970, עמ’ 50-54.

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ד' ינואר 24, 2018 1:14 pm
על ידי מתפעל
יישר כח אישנמ, אמנם לא מוזכר מה עלה בגורלו של הרב. ואם כן שמו באמת היה בורשטין ולא בורנשטיין.

אחיו הגאון מטבריג היה מפורסם ממנו. אולי בגלל שעלה לארץ.

האם היה לו איזה קשר לאגודת ישראל או למזרחי?

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ג' מאי 01, 2018 8:27 am
על ידי שיף
נוטר הכרמים כתב:
איש_ספר כתב:
נוטר הכרמים כתב:


יש גם את צאצאיו משפחת טורעץ שיח'.


הגאון רבי ישראל בן שלום שליט"א, מראשי ישיבת פוניבז' לצעירים, חתן רבי יצחק טורץ הנ"ל.

אתמול נלב"ע רבי מרדכי טורץ בן רבי שמואל דוד בן רבי יצחק הנ"ל חתן הגרב"ד זצ"ל

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ג' מאי 01, 2018 3:51 pm
על ידי פרנקל תאומים
שיף כתב:אתמול נלב"ע רבי מרדכי טורץ בן רבי שמואל דוד בן רבי יצחק הנ"ל חתן הגרב"ד זצ"ל

מחסידי ברסלב (!).

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ד' מאי 02, 2018 8:38 am
על ידי שיף
פרנקל תאומים כתב:
שיף כתב:אתמול נלב"ע רבי מרדכי טורץ בן רבי שמואל דוד בן רבי יצחק הנ"ל חתן הגרב"ד זצ"ל

מחסידי ברסלב (!).

אכן

לחזור במנהרת הזמן להיכל הישיבה של רבי ברוך בער

פורסם: ד' אוגוסט 01, 2018 10:03 pm
על ידי ההוא דאמר
ראיתי כעת, בספר משנת ראשונים [הרב ישראל בארי זצ"ל, רבה של נס ציונה], ובשמו האחר שביל הקודש [על הרמב"ם]. בהקדמתו לח"א העמיד לנגד עינינו תיאור מפעים, מבית המדרש הישן, באספקלריא של רבי ברוך בער זצ"ל - הברכ"ש.
לחזור לשיעור כללי שכעת מוסר רבי ברוך בער לנגד עינינו.

ומיגו דזכי לנפשיה, זכי נמי לחבריה.

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ה' אוקטובר 11, 2018 4:26 pm
על ידי ההוא דאמר
בספר נפש לראובן
מובאת שאלה ששאל המחבר את הגרב"ד זצ"ל, מדוע קורא הוא בשינוי תוארים למו"ר הגר"ח, בשונה מהנצי"ב.
התשובה בשפת האידיש, ומכל מקום אל תמנע טוב מבעליו.

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ה' אוקטובר 11, 2018 11:01 pm
על ידי שנדע אשר לא נדע
תרגום חופשי:

"יש לי עליכם תרעומת, אתה לא היית צריך לשאול אותי את השאלה, אבל זאת תדע, שהרבי ר' הירש לייב [הנצי"ב] היה מלאך ה' צבקות"

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ו' אוקטובר 12, 2018 12:53 am
על ידי ברוז
.

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ש' אוקטובר 13, 2018 10:24 pm
על ידי ההוא דאמר
שנדע אשר לא נדע כתב:תרגום חופשי:

"יש לי עליכם תרעומת, אתה לא היית צריך לשאול אותי את השאלה, אבל זאת תדע, שהרבי ר' הירש לייב [הנצי"ב] היה מלאך ה' צבקות"


ייש"כ, להרב הנודע.

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ד' פברואר 20, 2019 10:53 am
על ידי מתפעל
תמונה זו הועלתה כאן בעמוד 2 באיכות פחות טובה מזו שאני מעלה כאן

אמנם לא דובר שם מי הן הבנות, האם הן נכדות של הגאון רב"ב?

הגרבב.jpg
הגרבב.jpg (135.06 KiB) נצפה 69 פעמים

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

פורסם: ד' פברואר 20, 2019 11:16 am
על ידי חלמישצור
כאן נאמר שאלה נכדותיו.