מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

משפחת הרב קוק

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
לייטנר
הודעות: 4673
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: משפחת הרב קוק

הודעהעל ידי לייטנר » ב' פברואר 11, 2019 9:02 pm

חלמישצור כתב:אגב, בספרים אחרים נדפסה תמונה נוספת מאותה מסיבה מעזרת הנשים.


זו אמנם תמונה של הנשים ב'שבע ברכות', אך לא מעזרת נשים, כי אם באותו מקום עצמו.

לייטנר
הודעות: 4673
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: משפחת הרב קוק

הודעהעל ידי לייטנר » ב' פברואר 11, 2019 9:13 pm

חלמישצור כתב:
מיללער כתב:מצאתי בספר על רבני העיר שיקאגא, תמונה ממסיבת שבע ברכות להחתן הרב שלמה נתן רענן והכלה בתי' מרים בת הראי"ה קוק. מזהים את הראי"ה במרכז (עם בגדי לבן?) מימינו הגרי"מ חרל"פ ומשמאלו החתן. לשמאל החתן הור ר' ארי' לוין (מוסתר חלקית) ולימין הגרי"מ מזהים את הגרמי"ל זקת והרב ברונשטיין (?) הרצי"ה אחי הכלה הוא מימין בתחתית התמונה. יש גירסא בבהירה מזה?

הרב מיללער, גרסה בהירה לתמונה, מסיבת שבע ברכות (אחרונה) בבית הרב, לבתו בתיה וחתנו הרב רענן, סיון תרפ"ח (נדפסה גם באלבום מראה כהן, עמ' 99, ובספר מלאכים כבני אדם, עמ' 360, ועוד).
שבע ברכות לרב שלום נתן רענן בבית הרב קוק - גאון ההוראה א עמ 106.jpg

בספרו של הרב מנחם קמפינסקי, בין שני כהנים גדולים: מרן החפץ חיים ומרן הראי"ה, עמ' 112-113, מובא זיהוי מלא של התמונה (בעזרת מספור), וניכר שנערכה בעזרת איזו רשימת זיהוי קדומה שהיתה בידי המו"ל.
מימין, שורה קדמית: הרב שלמה כהן (נכד החפץ חיים, תלמיד הישיבה), הרצי"ה קוק, הרב צמח גרין, ?.
מימין, שורה שנייה: הרב מרדכי כהן (בן הרב אלחנן מדווינסק, תלמיד הישיבה), הרב מנחם אושפיזאי, ?, הרב משה מעיין (עם כובע לבן), הרב פישל רוזנר, הרב מרדכי יהודה ליב זק"ש, הרב חרל"פ, הראי"ה, הרב שלום נתן רענן (החתן), הרב אריה לוין, הרב משה יודקובסקי (תלמיד הישיבה), הרב משה בולבין (תלמיד הישיבה, עומד), הרב פנחס המבורגר. היהודי עם הזקן הלבן, היושב לפני הרב מעיין, הוא הרב וינשטוק. מימין לרמי"ל זק"ש, יושב מוסתר ר' שמחה מנדלבוים, ומימינו מוסתר ממנו הרב אברהם ורנר.
מימין, שורה אחורית: ?, הרב שמואל ברוך שולמן, הרב י. צ. קופיצקי.
משמאל, שורה קדמית: הרב בן ציון לוין, הרב שמעון סטרליץ, ר' אברהם אורליאן (תלמיד הישיבה).
משמאל, שורה שנייה: ?, הרב חיים יודקובסקי (תלמיד הישיבה), הרב משה [אולי צ"ל: מרדכי] סוקול (תלמיד הישיבה), ר' שמואל קוק (אחי הראי"ה).יעקב צבי קופיצקי
חיים יצחק יודקובסקי

חלמישצור
הודעות: 1577
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: משפחת הרב קוק

הודעהעל ידי חלמישצור » ב' פברואר 11, 2019 9:46 pm

יישר הרב לייטנר (ב"עזרת נשים" השתמשתי אך כביטוי לעת מצוא, שמשמעותו כאן המקום בו ישבו הנשים).

לייטנר
הודעות: 4673
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: משפחת הרב קוק

הודעהעל ידי לייטנר » ב' פברואר 11, 2019 10:05 pm

חלמישצור כתב:יישר הרב לייטנר (ב"עזרת נשים" השתמשתי אך כביטוי לעת מצוא, שמשמעותו כאן המקום בו ישבו הנשים).

לא כי, אלא שמיקום הגברים בעת הצילום ומיקום הנשים בעת הצילום הוא אותו מקום. קרי, אחר צילום הגברים, הם עזבו את מקומם והנשים ישבו להצטלם.

חלמישצור
הודעות: 1577
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: משפחת הרב קוק

הודעהעל ידי חלמישצור » ב' פברואר 11, 2019 10:26 pm

עיינתי שוב בתמונה (רבנו, עמ' 20) וכדבריך. איזו חדות!

--
*א. יש להעיר כי שם נאמר שהתמונות הן מהחתונה ולא שבע ברכות. ב. על התמונה הזו האחרונה "אגף הנשים בחתונה", וביטוי זה כנראה הוא שנשמר בזכרוני.

גביר
הודעות: 1045
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: משפחת הרב קוק

הודעהעל ידי גביר » א' מרץ 10, 2019 11:48 am

א. בספר הראי"ה קוק של הרי"ל מימון ירושלים תשכ"ה עמ' טו-טז ושם הערה 5 הביא בשם הרצי"ה שיש תשובת הרב להצדיק מנהג סבו שנהג לומר באמצע ק"ש ותפילה הוספות שונות, כך למשל אחרי בכל נפשך היה מוסיף אפילו הוא נוטל את נפשך וכן על זה הדרך, ולפי הכתוב שם האריך הראי"ה בתשובה שבכה"ג שהוא הפסק מתוך דבקות לא חשיב הפסק, האם תשובה זו נדפסה? אם לא, האם היא ידועה מעוד מקומות [חיפשתי בתשובות הרב הנדפסות ולא מצאתי, יתכן כמובן שלא חיפשתי מספיק]
ב. שם עמ' נז- נח הביא מעשה שכפרי אחד הביא לרב תפוחים עוד בהיותו בחו"ל והורה שלא לאכול ואחר כך נודע מפי אותו כפרי שהם ערלה והביא אותם לרב שהוא כהן וחשב שלכהן מותר לאכול ערלה, ולכאורה הרי כתב רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק י הלכה יא - "ספק ערלה וכלאי הכרם בארץ ישראל אסור, בסוריא והיא ארצות שכבש דוד מותר, כיצד היה כרם וערלה וענבים נמכרות חוצה לו, היה ירק זרוע בתוכו וירק נמכר חוצה לו, שמא ממנו הוא זה שמא מאחר, בסוריא מותר ובחוצה לארץ אפילו ראה הענבים יוצאות מכרם ערלה או ירק יוצא מן הכרם לוקח מהן, והוא שלא יראה אותו בוצר מן הערלה או לוקט הירק בידו". ולכאורה כל זמן שלא ראה את בעל השדה בוצר או לוקט ממש מותר לאכול, ואולי בכה"ג שרואה ברוה"ק נחשב לרואה אותו בוצר או לוקט.

חלמישצור
הודעות: 1577
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: משפחת הרב קוק

הודעהעל ידי חלמישצור » א' מרץ 10, 2019 6:49 pm

א. ראשית דומני שנכון להזכיר כי הסבא-רבה, אבי אם אביו של הראי"ה, הוא רבי דוב בער יפה אב"ד אוטיאן, מראשוני וגדולי תלמידי רבי חיים מוולוז'ין, שנפ' בדמי ימיו והותיר אחריו משפחה ברוכה וחשובה (ועליו בכמה מקומות, ומאמר קצר מסודר מאת ר"מ צינוביץ, בס' טורעץ-יערמיץ, עמ' 51 והלאה; וכן בספרו עץ חיים, עמ' 116-117). שנית, נראה לי שהתשובה לא נדפסה. ולא עוד אלא שלא נזכר העניין כלל ברשימות ההלכות שבעולת ראיה. וצ"ע. שלישית, העניין נזכר גם בשיחות הראי"ה, עמ' לא-לב, ושם א. נזכר רק שהראי"ה 'היה מוסיף ומספר' - לכן אולי יש לתקן אצל ריל"מ. ב. בטעם הדבר מציין עוד רמ"צ נריה בהערה ללשון הרא"ש במגילה ב, א.

ב. המעשה נזכר אצל הרצי"ה בלשלשה באלול, תשע"ג, עמ' 23 סי' טז, ועוד. אבל ברור שלא שהמתינו עם אכילת הפירות מחמת שהם ספק ערלה בחו"ל, שהרי טרם נודע שהם ערלה, אלא שהראי"ה הורה להמתין מסיבה שאינה ידועה לנו, ולבסוף נתברר שהם ערלה בוודאי, וכלשון הגמ' בגיטין ז ע"א ועוד.

תולדות
הודעות: 635
הצטרף: ש' יולי 10, 2010 9:27 pm
יצירת קשר:

Re: משפחת הרב קוק

הודעהעל ידי תולדות » ב' מרץ 11, 2019 6:08 pm

חלמישצור כתב:
מיללער כתב:מצאתי בספר על רבני העיר שיקאגא, תמונה ממסיבת שבע ברכות להחתן הרב שלמה נתן רענן והכלה בתי' מרים בת הראי"ה קוק. מזהים את הראי"ה במרכז (עם בגדי לבן?) מימינו הגרי"מ חרל"פ ומשמאלו החתן. לשמאל החתן הור ר' ארי' לוין (מוסתר חלקית) ולימין הגרי"מ מזהים את הגרמי"ל זקת והרב ברונשטיין (?) הרצי"ה אחי הכלה הוא מימין בתחתית התמונה. יש גירסא בבהירה מזה?

הרב מיללער, גרסה בהירה לתמונה, מסיבת שבע ברכות (אחרונה) בבית הרב, לבתו בתיה וחתנו הרב רענן, סיון תרפ"ח (נדפסה גם באלבום מראה כהן, עמ' 99, ובספר מלאכים כבני אדם, עמ' 360, ועוד).


שבע ברכות לרב שלום נתן רענן בבית הרב קוק - גאון ההוראה א עמ 106.jpg
שבע ברכות לרב שלום נתן רענן בבית הרב קוק - גאון ההוראה א עמ 106.jpg (2.65 MiB) נצפה 334 פעמים

מי בתמונה הימנית שעל הקיר?

חלמישצור
הודעות: 1577
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: משפחת הרב קוק

הודעהעל ידי חלמישצור » ב' מרץ 11, 2019 7:36 pm

רבנו האדר"ת (ראה כאן).

גביר
הודעות: 1045
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: משפחת הרב קוק

הודעהעל ידי גביר » ד' אפריל 10, 2019 4:14 pm

כבר זמן מה מונח אצלי קונטרס בשם - מרן הרב קוק והאבולוציה, בעריכת הרב שלמה אבינר, לא מצוינת בו שנת הוצאה לשם קטלוגו נחוץ לי לדעת אותה, בינתיים חיכיתי שיקטלגו אותה בלאומית ואראה אצלם את השנה, אבל לעת עתה זה אינו קורה, היש מחו"ר אתרא קדישא הדין היודע באיזו שנה יצא קונטרס זה?


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים