מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' נובמבר 21, 2016 7:33 pm

אמר מהרי"ד מבעלז בעת שהיה ברצפערט בעת מלחה"ע הראשונה: אין על עם ישראל לשוב בתשובה בכדי לקרב ביאת המשיח, אלא הסדר הוא להיפך, יבוא המשיח ואז יעשו תשובה, והעיקר להיות האחדות בעם ישראל ושיאהבו ויאחדו הלבבות אפילו עם הגרוע שביותר.
תשובה זו נאמרה כמענה לאחד מנכדי סיגוט שביקשו לעורר את העם לתשובה מפני הצרות וע"מ לקרב הגאולה, וע"ז נאמר כנ"ל.
כן הביאו בעלון עלים לתרופה האחרון בשם ספר אם הבנים שמחה לרי"ש טייכטאהל הי"ד אס"ו (פרק א', ונמצא שם)

קצת היה בעיני חידוש, שלא ידעתי שזהו סגנונו של מהרי"ד. וגם לא ידעתי שבבעלז מאשרים את שמועותיו של הרה"ק הנ"ל בשם אדמוריה"ם (יש שם בשם ר' מרדכי מבילגורייא שצריך לעשות גאולה העתידה בדרך הטבע ועוד כהנה)
נערך לאחרונה על ידי לעומקו של דבר ב ג' נובמבר 22, 2016 1:38 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מתפעל
הודעות: 3766
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי מתפעל » ב' נובמבר 21, 2016 11:24 pm

חזק וברוך, ווערי אינטרסטינג.

אולי כוונתו על הצדיקים גדולי התורה, שהם צריכים להתמקד בזה כי הם מסוגלים לאהוב את הרשעים ולקרב עי"כ את הגאולה, בלי סכנה לעצמם,
מה שאין כן כלל הציבור, שאם יאהבו רשעים, יכולים חלילה ליפול בהתחברות איתם.

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ב' נובמבר 21, 2016 11:57 pm

לעומקו של דבר כתב:אמר מהרי"ד מבעלז בעת שהיה ברצפערט בעת מלחה"ע הראשונה: אין על עם ישראל לשוב בתשובה בכדי לקרב ביאת המשיח, אלא הסדר הוא להיפך, יבוא המשיח ואז יעשו תשובה, והעיקר להיות האחדות בעם ישראל ושיאהבו ויאחדו הלבבות אפילו עם הגרוע שביותר.
תשובה זו נאמרה כמענה לאחד מנכדי סיגוט שביקשו לעורר את העם לתשובה מפני הצרות וע"מ שיעשו תשובה, וע"ז נאמר כנ"ל.
כן הביאו בעלון עלים לתרופה האחרון בשם ספר אם הבנים שמחה לרי"ש טייכטאהל הי"ד אס"ו (פרק א', ונמצא שם)

קצת היה בעיני חידוש, שלא ידעתי שזהו סגנונו של מהרי"ד. וגם לא ידעתי שבבעלז מאשרים את שמועותיו של הרה"ק הנ"ל בשם אדמוריה"ם (יש שם בשם ר' מרדכי מבילגורייא שצריך לעשות גאולה העתידה בדרך הטבע ועוד כהנה)

נו באמת, אתה באמת מאמין לזה? וכי זה היה דרכו של הרה"ק מבעלזא לחלוק על רמב"ם מפורש שתשובה קודמת לביאת המשיח? וכי חלק על דין מפורש שאין מצוה לאהוב רשעים, אדרבה אם הוא מומר להכעיס מצוה לשנאותו, ואוכלין ושותין ושמחין במיתתם תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי? והרי כל תינוק יודע מה היה דעתו של הרה"ק מבעלזא בנידון, גם הרה"ק מסאטמאר העיד על עצמו שהוא תלמיד של הרה"ק מבעלזא בעניינים אלו, ואולי אמר לאהוב הגרועם היינו אלו שנכשלים לפעמים לתיאבון ואינם בגדר מומר שע"י שיאהוב אותם יחזרו למוטב, ומזה צץ לו כל השמועה כאילו אמר שאין צריכים לחזור בתשובה שברור שאינו נכון, ושרי לי' מארי' להגאון שקיבלם.

וכי אתה באמת חושב שאם העורך בעלים לתרופה כתבו, הרי זה שבבעלזא קיבלם?

מקורות
הודעות: 283
הצטרף: ה' אוגוסט 22, 2013 11:30 am

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי מקורות » ג' נובמבר 22, 2016 2:49 am

אולי יש קשר למה שכתב האור החיים הק' בפרשת בלק (במדבר כ"ד י"ז):

וטעם שיעד גאולת אחישנה, שהיא ככוכב ליעקב, וגאולת בעתה שהיא עני וכו' לישראל, שהם כתות הצדיקים, נתכוון לומר שהמושג לגדר זה של ביאת הגואל ככוכב הוא כשתהיה הגאולה מפאת גדר הבינוני שבישראל, שיטיבו מעשיהם ויבא בזכותם והוא אומרו דרך כוכב מיעקב, אבל ביאתו בדרך וקם שבט, זה יהיה כשלא יטיבו מעשיהם כת הבינונים, ולא יבא אלא מפאת כת הצדיקים שבהם, והוא אומרו וקם שבט מישראל.

שמדבריו משמע שמה שמעכב את הגאולה היא רק התשובה של הבינונים, ולא הזכיר כלל שהגאולה תהיה תלויה בתשובת הרשעים. א"כ יש לומר שפירוש דברי מהרי"ד הוא שבודאי אנחנו הבינונים (וכ"ש הצדיקים - כל אחד לפי מדריגתו) צריכים לשוב בתשובה, אבל אין מוטל עלינו להחזיר את הרשעים בתשובה, כי התפקיד של משיח.

עתניאל בן קנז
הודעות: 1882
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ג' נובמבר 22, 2016 9:05 pm

לעומקו של דבר כתב:אמר מהרי"ד מבעלז בעת שהיה ברצפערט בעת מלחה"ע הראשונה: אין על עם ישראל לשוב בתשובה בכדי לקרב ביאת המשיח, אלא הסדר הוא להיפך, יבוא המשיח ואז יעשו תשובה, והעיקר להיות האחדות בעם ישראל ושיאהבו ויאחדו הלבבות אפילו עם הגרוע שביותר.
תשובה זו נאמרה כמענה לאחד מנכדי סיגוט שביקשו לעורר את העם לתשובה מפני הצרות וע"מ לקרב הגאולה, וע"ז נאמר כנ"ל.
כן הביאו בעלון עלים לתרופה האחרון בשם ספר אם הבנים שמחה לרי"ש טייכטאהל הי"ד אס"ו (פרק א', ונמצא שם)

קצת היה בעיני חידוש, שלא ידעתי שזהו סגנונו של מהרי"ד. וגם לא ידעתי שבבעלז מאשרים את שמועותיו של הרה"ק הנ"ל בשם אדמוריה"ם (יש שם בשם ר' מרדכי מבילגורייא שצריך לעשות גאולה העתידה בדרך הטבע ועוד כהנה)


ננסה לעשות קצת סדר.

א. העובדה שציטטו מספר 'אם הבנים שמחה' ע"י כותב המדור ב'עלים לתרופה', אין בכוחה להעיד האם בבעלזא 'מאשרים' או 'לא מאשרים' את שמועותיו. הכותב ליקט ממקורות שונים, מבלי להביע עמדה על נכונות הדברים.

ב. רי"ש טייכטאל הי"ד אכן ידוע ששינה את דעותיו בצורה קיצונית בעקבות מאורעות השואה, אבל אינו חשוד בשום אופן לשקר או לזייף. והוא משמש גם בשאר ספריו וכתביו להרבה דברי תורה מהאדמורי"ם מבעלזא. ואין סיפור זה שונה מהם.

ג. אין ללמוד שום דבר מבטוי שמהרי"ד מבעלזא אמר לאדם מסוים בצורה פרטית, בעקבות איזה פניה או שאלה מסוימת, שזה היתה 'עמדתו הרשמית'. ייתכן שהתשובה נאמרה לפי דעתו של שואל, וכלפיו בלבד. העמדה של מהרי"ד מבעלזא בנושא זה ידוע ממקורות רבים אחרים, והדברים מפורסמים וכפי שהעירו הקודמים.
זה שרי"ש טייכטאל בחר לאמץ את הסיפור האמור כראיה והוכחה להשקפתו, כמובן זה משקף רק את עמדתו, אשר כפי אשר כל קורא ולומד בספרו, רואה בעליל כיצד היה 'משוחד' בקטע זה. וכל דבר חז"ל/מימרת צדיקים, שיש בו איזה רמז של סמך לשיטתו, מיד בחר להביאו כראיה לדבריו...

ד. ואגב אוסיף, שעל פי מה ששמעתי (מפי השמועה), כאשר הגיע ספר 'אם הבנים שמחה' לידיו של הרב מבילגורייא (בנו של מהרי"ד מבעלזא),[איני יודע האם עוד בהונגריה, או שמא כאן בארץ], הגיב שספר זה יהיה טוב בעוד חמישים שנה...
(כלומר, שחיבתו הגדולה לארץ ישראל, והחובה שראה בעליה לארץ בכל מחיר, ולמרות עוברי העבירה שבה. אינה מתאימה לתקופה ההיא, שבה היתה ה'ציונות' בתקפה, והארץ היתה 'אוכלת יושביה', ורבים רבים שעלו לארץ בתקופה ההיא, פרקו עול. אבל בעוד כמה שנים שהמצב ישתנה, יהיה איזה צדק בעמדתו. [דבריו אלו דומני שהודפסו במהדורה החדשה של 'אם הבנים שמחה', מהדורת קרן רא"ם].

ה. ולגופו של ענין. עצם דבריו של מהרי"ד מבעלזא, כפי שנמסרו לשואל שם, ככל הנראה עברו כמה גלגולים עד שהגיעו לרי"ש טייכטאל, כך שאין להתייחס להם כאילו זהו לשונו של מהרי"ד שנמסר לשואל. אלא רק להתייחס ל'גרעין' של הדברים.

ו. אודות ענין של ה'תשובה' קודם או אחר ביאת המשיח. לא נראה לי שמהרי"ד התכוון להתייחס כלל לסוגיא זו. כוונתו היתה לדברי השואל שביקש ממנו להשתמש במאורעות מלחמת העולם הראשונה, כאמצעי לעורר את העם לתשובה. ועל זה ידוע לנו עמדתו גם ממקורות אחרים, שסבר שבזמן בלבול הדעת וטשטוש המוחין - כפי שהיה אז בשעת המלחמה - אין הזמן כשיר לכך. יש להתפלל ולהמתין שהימים יחזרו לתיקונם, ואז יהיה הזמן המתאים לכך. וכנראה אלו היה דבריו גם לשואל.

ז. ביחס לעמדתו אודות האחדות עם הגרועים שבעם. נראה שדבריו לא נמסרו בדקדוק כלל. העמדה בבעלזא היתה שצריך להיות 'גוט צו יעדעם' אבל לא 'גוט מיט יעדעם'. [טוב לכולם, אבל לא 'טוב עם כולם'. -- באידיש זה יותר מוצלח]. כלומר אף שאהבת ישראל ואחדות ישראל דורשת להטיב עם כל יהודי, אבל בהחלט אסור להתאחד ולהתקרב לפורקי העול. ובסגנון זה כנראה צריך גם להגיה במימרא שנמסרה ב'אם הבנים שמחה'.

ח. עוד במשנתו של מהרי"ד נמסר (בספר קול יעקב ועוד), שתפקידו של משיח יהיה לקרב גם הרחוקים ביותר, כל שיש בהם ניצוץ יהודי, יצטרך לעמול קשה, ולהביאם ליהדות, ולא להשאירם במצבם. (אלא שהוסיף שתפקיד זה קשה מאוד וכו'). כך שבהחלט סבר שישראל ישובו בתשובה לקראת ביאת משיח, ואפילו את הרחוקים ביותר יקרבו...

מתפעל
הודעות: 3766
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי מתפעל » ד' נובמבר 23, 2016 8:31 am

אמנם חזינן שבנו מרן רבי אהרן קדוש ה' זי"ע, היתה דרכו לסנגר על כל יהודי, ולא ראה עוול בשום יהודי, כידוע לכל.

עוד ידוע מתלמידי הבעש"ט שהתבטאו, הלואי שהייתי אוהב את הצדיק ביותר כפי שהבעש"ט אהב את הרשע ביותר.
ומה הכוונה במימרא זו?

בפשטות, יתמו חטאים ולא חוטאים. א ייד איז קיין מאהל נישט פארפאלן.

ואולי המצוה לשנוא הרשעים זה דוקא בחוטא ומחטיא.

סגי נהור
הודעות: 4373
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' נובמבר 23, 2016 8:47 am

מתפעל כתב:ואולי המצוה לשנוא הרשעים זה דוקא בחוטא ומחטיא.

עיין בתניא פרק לב, שאפילו אלו שמצוה לשנאתם (וראה שם מספר חרדים כמה וכמה סייגים בזה), מצוה לאהבם גם כן - שנאה מצד הרע שבהם ואהבה מצד הטוב שבהם היא הנשמה הקדושה.

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ד' נובמבר 23, 2016 9:47 am

מתפעל כתב:בפשטות, יתמו חטאים ולא חוטאים. א ייד איז קיין מאהל נישט פארפאלן.

ואולי המצוה לשנוא הרשעים זה דוקא בחוטא ומחטיא.

יתמו חטאים היינו שכל מי שעדיין בכלל יהודי - שאינו מומר להכעיס אין לקוות למיתתו אלא שיחזור בתשובה, אבל במומר להכעיס, הגם שלכאורה יש לקוות שיחזור בתשובה ששעריו לא ננעלו אבל עכ"פ צריך לגרום למיתתם ולשמוח במיתתם ולשנוא אותם כמפורש ברמב"ם ובשו"ע, ומדוע אתה חושב שזה רק בחוטא ומחטיא הרי ברמב"ם ובשו"ע מפורש על מי זה נאמר?

סגי נהור
הודעות: 4373
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' נובמבר 23, 2016 10:24 am

שבילי דנהרדעא כתב:
מתפעל כתב:בפשטות, יתמו חטאים ולא חוטאים. א ייד איז קיין מאהל נישט פארפאלן.

ואולי המצוה לשנוא הרשעים זה דוקא בחוטא ומחטיא.

יתמו חטאים היינו שכל מי שעדיין בכלל יהודי - שאינו מומר להכעיס אין לקוות למיתתו אלא שיחזור בתשובה, אבל במומר להכעיס, הגם שלכאורה יש לקוות שיחזור בתשובה ששעריו לא ננעלו אבל עכ"פ צריך לגרום למיתתם ולשמוח במיתתם ולשנוא אותם כמפורש ברמב"ם ובשו"ע, ומדוע אתה חושב שזה רק בחוטא ומחטיא הרי ברמב"ם ובשו"ע מפורש על מי זה נאמר?

יש הגדרות חמורות ברמב"ם ובשו"ע, השאלה היא באיזו קלות מכניסים יהודי להגדרות האלה.
בבית מדרשו של הבעש"ט ותלמידיו הק' היתה זהירות מופלגת בענין זה, והשתדלו להפך בזכותו של כל יהודי ככל שהיד מגעת לפני שהוציאוהו מכלל ישראל. והדברים מפורסמים.

אנא עבדא
הודעות: 344
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:02 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי אנא עבדא » ד' נובמבר 23, 2016 1:38 pm

עתניאל בן קנז כתב:
לעומקו של דבר כתב:אמר מהרי"ד מבעלז בעת שהיה ברצפערט בעת מלחה"ע הראשונה: אין על עם ישראל לשוב בתשובה בכדי לקרב ביאת המשיח, אלא הסדר הוא להיפך, יבוא המשיח ואז יעשו תשובה, והעיקר להיות האחדות בעם ישראל ושיאהבו ויאחדו הלבבות אפילו עם הגרוע שביותר.
תשובה זו נאמרה כמענה לאחד מנכדי סיגוט שביקשו לעורר את העם לתשובה מפני הצרות וע"מ לקרב הגאולה, וע"ז נאמר כנ"ל.
כן הביאו בעלון עלים לתרופה האחרון בשם ספר אם הבנים שמחה לרי"ש טייכטאהל הי"ד אס"ו (פרק א', ונמצא שם)

קצת היה בעיני חידוש, שלא ידעתי שזהו סגנונו של מהרי"ד. וגם לא ידעתי שבבעלז מאשרים את שמועותיו של הרה"ק הנ"ל בשם אדמוריה"ם (יש שם בשם ר' מרדכי מבילגורייא שצריך לעשות גאולה העתידה בדרך הטבע ועוד כהנה)


ננסה לעשות קצת סדר.

א. העובדה שציטטו מספר 'אם הבנים שמחה' ע"י כותב המדור ב'עלים לתרופה', אין בכוחה להעיד האם בבעלזא 'מאשרים' או 'לא מאשרים' את שמועותיו. הכותב ליקט ממקורות שונים, מבלי להביע עמדה על נכונות הדברים.גם הכותרת בעלון הנ"ל היא הרבה יותר עדינה מהכותרת המתגרה באשכול דידן. וזו הכותרת שם:
"ישועת ישראל תלויה באהבתם ובאחדותם"
ויחי ההבדל הקטן.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' נובמבר 23, 2016 1:43 pm

אנא עבדא כתב:גם הכותרת בעלון הנ"ל היא הרבה יותר עדינה מהכותרת המתגרה באשכול דידן. וזו הכותרת שם:
"ישועת ישראל תלויה באהבתם ובאחדותם"
ויחי ההבדל הקטן.

נכון, אבל הכותרת כאן יותר נאמנה לתוכן הדברים. הכותרת שם היא כותרת מסבנת ומעדנת.
(אמנם עוד סיבה מחמתה נכתבה כאן כותרת זו, היא "להגדיל הטראסק")

אנא עבדא
הודעות: 344
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:02 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי אנא עבדא » ד' נובמבר 23, 2016 1:45 pm

ומן הראוי גם להביא את הציטוט המדוייק שהובא שם. והעתקתיו לכבוד החברים כאן:
... וכאשר השלים את דבריו, פתח רבינו פיו קדשו וענה לו רק תשובה קצרה וחדה בזה הלשון: לאפוש'ר רב, זענט איהר שוין פארטיג מיט אייערע טענות, אז משיח וועט קומען וועלין יודען תשובה טון, דער עיקר איז דאס יודען זאלין זיך ליב האבן איינער דעם אנדערן (תרגום: הרב מלאפוש, האם כבר סיימתם עם טענותיכם? כשהמשיח יבא, יחזרו בני ישראל בתשובה. העיקר הוא, שהיהודים יאהבו אחד את השני), וצריך לאהוב אפילו לאיש היותר גרוע שבישראל כנפשו, לאחד הלבבות ולרחק כל דבר הגורם פירוד לבבות, ובזה תלוי' ישועתן של ישראל בעת צרה. עד כאן דבריו הקדושים אשר יצאו בחרדת קודש מעמקי לבבו.

ובציון המקור כתוב שם כך:
אם הבנים שמחה להגאון הצדיק רבי ישכר שלמה טייכטהאל זצ"ל אבד"ק פישטיאן ובעל 'משנה שכיר', הי"ד (עמוד עב. בהמשך כותב שמצא כדברים הללו ממש בספה"ק דברי אמת להרה"ק מלובלין, בפרשת קרח. עעו"ש באריכות מה שדן בדברי תשובתו של כ"ק מרן זי"ע ומבאר את כוונתו הקדושה על פי הבנתו)

ושוב, יחי ההבדל הקטן. ודי לחכימא.

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ד' נובמבר 23, 2016 1:46 pm

סגי נהור כתב:[יש הגדרות חמורות ברמב"ם ובשו"ע, השאלה היא באיזו קלות מכניסים יהודי להגדרות האלה.
בבית מדרשו של הבעש"ט ותלמידיו הק' היתה זהירות מופלגת בענין זה, והשתדלו להפך בזכותו של כל יהודי ככל שהיד מגעת לפני שהוציאוהו מכלל ישראל. והדברים מפורסמים.

הדברים מפורסמים, סתם ולא פירש! איני יודע מה אתה שח, אני יודע שאצל החסידים ובבעלזא בפרט תמיד היו הלוחמים הגדולים נגד כל מי שמשנה אפילו קיצו של יו"ד, כמה ספרים חשובים נמנעו ללמוד בגלל דברים שנאמרו בו שהיה בו איזה צל צילו שמץ של שינוי מההשקפה הטהורה. היה אכן עניין של לימוד זכות וכדומה, כדי להשפיע מדת הרחמים, (וגם זה על יהודים שהם עדיין בגדר ישראל - לתיאבון) אבל זה עניין אחר לגמרי.

גדר רשע מפורש בחז"ל כל מי שעובר אפילו על איסור דרבנן, ומי שמלווה ברבית כבר נכנס בגדר אינו עושה מעשה עמך, ובניו אינם מצווים לכבדו (ב"מ), והמומרים שמצווה לשנאותו ומורידין ולא מעלין הוא בעובר אפילו איסור אחד להכעיס והיינו שביק היתירא ועביד איסורא, יש אכן הרבה שהם בגדר תינוק שנשבה אבל לא מזה אנו מדברים, והדברים מפורשים, ואי אפשר באיזה מימרא שהדברים מפורסמים וכו' לדחותם.

מידי כמה חדשים צץ לו אשכול אחר בעניין, וכמה מגיבים שבתמימותם חושבים כמו שהעיתון או העלון המושפע מהתעמולה הישראלית פעל בם, כבר הגיע הזמן לשום לב שאנחנו לא רפורמים חלילה, וזאת התורה לא תהא מוחלפת.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' נובמבר 23, 2016 1:51 pm

אנא עבדא, אכן, טוב שציינת הדברים ממקורם.
רק יש להדגיש שאולי מי שלא מכיר יטעה, הדברים האמורים "בציון המקור", "על פי הבנתו", נמצאו בהערה שתקועה בסוף העמוד, ומש"כ "על פי הבנתו", מתייחס רק ל"ביאור באריכות" אבל לא לדברים עצמם כפי שהובאו, לא הובא שום פקפוק או סייג בדברים עצמם. (וההדגשה אאל"ט לא במקור).
(להשלמת הדברים ראוי להביא גם את דברי הלאפושר רב, שבסה"כ ביקש לעורר יהודים לתשובה, ועליו נאמר "שוין פארטיג" וכו')

אנא עבדא
הודעות: 344
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:02 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי אנא עבדא » ד' נובמבר 23, 2016 1:58 pm

ההדגשות אכן שלי, לצורך הענין וההיכר כאן.
דברי הלאפוש'ר רב הם באריכות, ופשוט אין לי כח וזמן להעתיקם כעת. אולי אח"כ כשאיפנה.

סגי נהור
הודעות: 4373
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' נובמבר 23, 2016 2:03 pm

שבילי דנהרדעא כתב:
סגי נהור כתב:[יש הגדרות חמורות ברמב"ם ובשו"ע, השאלה היא באיזו קלות מכניסים יהודי להגדרות האלה.
בבית מדרשו של הבעש"ט ותלמידיו הק' היתה זהירות מופלגת בענין זה, והשתדלו להפך בזכותו של כל יהודי ככל שהיד מגעת לפני שהוציאוהו מכלל ישראל. והדברים מפורסמים.

הדברים מפורסמים, סתם ולא פירש! איני יודע מה אתה שח, אני יודע שאצל החסידים ובבעלזא בפרט תמיד היו הלוחמים הגדולים נגד כל מי שמשנה אפילו קיצו של יו"ד, כמה ספרים חשובים נמנעו ללמוד בגלל דברים שנאמרו בו שהיה בו איזה צל צילו שמץ של שינוי מההשקפה הטהורה. היה אכן עניין של לימוד זכות וכדומה, כדי להשפיע מדת הרחמים, (וגם זה על יהודים שהם עדיין בגדר ישראל - לתיאבון) אבל זה עניין אחר לגמרי.

שים לב שלא התייחסתי לשיטת מהרי"ד מבעלזא או לשיטת בעלזא בכלל, שאינני בקי בה, ולא הגבתי אלא על שאלתו של מתפעל אודות כללות דרך הבעש"ט הק' ותלמידיו.

אנא עבדא
הודעות: 344
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:02 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי אנא עבדא » ד' נובמבר 23, 2016 2:22 pm

'שבילי דנהרדהעא'
זאת התורה הקדושה אינה מוחלפת ולא תהא מוחלפת, לא לצד הרפורמי ולא לצד ה"שיטה" של הקנואים למיניהם.
שמעתי פעם איך שאיזה חסיד בעלזא השתיק את אחד הקנואים מהסוג והקו שלך: כבר יותר מארבעים שנה שאנחנו "סרים מן הדרך"... אז אולי כדאי פעם להשוות בין אחוזי כמויות הנושרים שיש בעדה שלכם לבין אלו שישנם בחצרות וחוגים אחרים...

ולגופו של דבר:
כל פעם מחדש מגוחך ונלעג לראות איך שהקנואים למיניהם מנופפים בכל מיני קטעים החביבים עליהם, ומתעלמים מכל מה שאינו מוצא חן בעיניהם ל"שיטתם" או מסלפים פשוט את הדברים, וחסל.
העלון הנ"ל ושאר הבטאונים של בעלזא ג"כ מביאים מפעם לפעם את הקטעים הקיצוניים של רבותיהם הקדושים ואינם מתביישים בכך, אלא להיפך, הם מעלים אותם על נס ודוגלים בהם. אבל חוץ מזה יש עוד כמה דברים נפלאים...
אלא מה?
הרי כולי עלמא מודי שלא היה חסיד יותר גדול של הרבי המהרי"ד מבעלזא זי"ע (שהיום הוא יום ההילולא שלו) מבנו הקדוש הרבי המהר"א זי"ע, ועכ"ז הרבי המהר"א נקט בשיטה (ללא מרכאות) של אביו הקדוש אמנם בהתאם לשבר הנורא שעבר העם היהודי בשואה הנוראה ובהתאם למציאות (הכואבת!) שנוצרה בארץ הקודש, שהוקמה בה מדינה שאינה מנוהלת בידי שומרי תורה ומצוות, אלא בידי ציונים ואפיקורסים, רחמנא לשיזבן.
וסליחה, עוד פרט מציאותי "קטן" נוצר כאן, ב"ה, והוא, שקול התורה מהדהד כאן בארה"ק באופן כמותי ואיכותי שמאז הזמן-שבית-המקדש-היה-קיים לא היה כאן. תרשום לפניך.
ואידך זיל וגמור, כי הדברים פשוטים ומחוורים לכל בר בי רב ובר דעת.

שבילי דנהרדעא
הודעות: 479
הצטרף: ג' פברואר 09, 2016 9:02 pm
מיקום: ירושלים עיה"ק תותבב"א

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי שבילי דנהרדעא » ד' נובמבר 23, 2016 3:41 pm

אל כבור הרב 'אנא עבדא', שלו' וברכה.
תגובה שלימה שלא מעניין הטענה, עם כל הליצנות והדופי שכתבת, לא התייחסת אף מילה על מה שכתבתי, וכי אני דיברתי על הקנאים ועל שיטתיהם, הבאנו הלכה פסוקה, אתה רוצה להתייחס בשיטה ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות, נו, שיהיה כן, אבל לא כן היה שיטת רבותינו.
מה אתה רוצה מריבוי התורה בארץ ישראל, תלי"ת, כן ירבו, אז מה זה קשור לענייננו בכלל, ואם אתה חושב שזה בכלל הפורקי עול, ולפיכך צריך לאהוב אותן (איני רואה סיבה אחר שכתבת הנ"ל), הרי כל יהודי צריך להאמין שריבוי התורה אינו בגלל הפורקי עול, אלא למרות המדינה, וזה לעומת זה עשה אלוקים, אולי בגלל שלא ימוט עלינו אסון חלילה בגלל הטמאה, על כן זיכה אותנו גם בריבוי הקדושה.
למילים שכתבתי לא תמצא אף גדול אחד שלא היה דעתו כן, עניין הבחירות ודומיהם הוא עניין אחר לגמרי, ובודאי לא הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע, דרך הלימוד זכות הוא עניין אחר לגמרי משנאת רשעים, כמו שכתבתי לעיל, אז בבקשה, אם אתה רוצה לכתוב דברי בלע נגד הקנאים ורבותיהם מתוך שנאתם אותם (כנראה שאותם מותר לשנוא, רק לא הפורקי עול) אז תפתח אשכול אחר, ואל תגיב באשכול שאינו מיועד לזה.

גביר
הודעות: 1355
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: מהרי"ד מבעלז: להבאת המשיח, לא לשוב בתשובה אלא רק לאהוב הרשעים

הודעהעל ידי גביר » א' ספטמבר 08, 2019 8:37 am

אגב העיסוק במהרי"ד מבעלז - הגיע אלי לקטלוג ספר בשם: לשנה הבאה במריינבד : העולמות האבודים של תרבות המרחצאות היהודית / מרים זדוף ; תרגמה מאנגלית ברוריה בן-ברוך [התפרסם לראשונה בשם - Nachstes Jahr in Marienbad] לפי הכתוב בגב הספר - 'בספרה לשנה הבאה במריינבד: העולמות האבודים של תרבות המרחצאות היהודית דולה מרים זדוף מקורות מזיכרונות כתובים, ממכתבים, מעיתונים וממפות, מרומנים ומגלויות ומשרטטת דיוקן משכנע ומרתק של נוכחות יהודית ושל יצירה תרבותית יהודית בעיירות הקַיִט בשנים שבין מפנה המאה התשע עשרה למלחמת העולם השנייה'.
בין השאר מופיע שם תיאור של המהרי"ד מבעלזא מאת הסופר הנודע פרנץ קפקא, שנסע למריינבד במיוחד כדי לראותו. הדברים כתובים כמובן מנקודת ראותו של אותו סופר, עם זאת נראה שיש בהם בכדי לעורר עניין.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 35 אורחים