מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 6247
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' דצמבר 08, 2010 11:46 am

הנני להעלות כאן מקצת פרטים על אחת המשפחות הליטאיות הגדולות בארץ ישראל, משפחת מובשוביץ' הידועה, שהעמידה לגיונות של ת"ח ושומרי תומ"צ. שרשיה האיתנים נטועים למעמקים במשפחה עניפה של רבנים גדולים בכל רחבי רוסיא.

מסופר שמרן בעל חזון יחזקאל זי"ע אמר: ברוסיא היו כל הרבנים מובשוביץ, ואני רואה שגם בארץ ככה. (רמת השרון, הרצליה כפר חסידים ועוד).

שרשי הדברים לקוחים מהקדמת קונטרס דרכי אבות עמ"ס שבת, בו נלקטו חידושים במס' שבת מאבות המשפחה הרוממה, וי"ל ע"י הגרש"ד מובשוביץ זצ"ל. מקורו הראשון הוא בתוך ספר עטרת ישראל להג"ר ישראל מובשוביץ שהוציא חתנו הרב ר' אליהו קונין, ת"א תשכ"ה.

הוספתי עוד ממקורות שונים ומן הזכרון.

מוקדש לרגלי שמחת הנישואין של אחד מנצרי מטע מפואר זה, שהתקיימה אמש בשעה טובה ומוצלחת בס"ד, יה"ר שיהיה בנין נאמן עדי עד לתפארת בתי אבות.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ראש המשפחה, הגאון רבי מרדכי שלמה הלוי מובשוביץ זצ"ל שימש בכתר הרבנות כיובל שנים, היה אב"ד בקניזיץ זורביץ, ואח"כ מילא כבוד אביו הגאון הגדול מוהר"ר נח הלוי זצ"ל כאב"ד בעיר מלסטובקא ושם מנו"כ, שקדן ובקי נפלא בכל התלמודים פוסקים ראשונים ואחרונים, הניח אחריו הרבה חידו"ת בכתובים, ולא נשארו הרבה לפליטה. נשא לאשה את מרת גיטל טובה ע"ה בת הרבני הנגיד רבי יעקב שנפיר זצ"ל משקלוב.

היה סמוך על שולחן חותנו, ובשקלוב של הימים ההם הרביץ תורה ברבים ואמר את שיעוריו בפני אברכים גדולי תורה קרוב לשמונה שנים. ביתו היה בית ועד לחכמים, הודות לגאונותו צדקתו מתינותו שיקול דעתו ובינתו השתתף בהכרעות רבות בחיי הכלל והפרט, ורבים היו השואלים לעצתו. סירב לקבל הצעות מכובדות מאוד של רבנות בערים גדולות וחשובות בחששו שמא תזיק ישיבתו בכרך הגדול לחינוך בניו ובנותיו. זכה לבנין וחתנין רבנן מחשובי הרבנים בחו"ל ובארה"ק, כפי שיבוא מקצת מינהו בשורות הבאות.

(אחיו היו ג"כ רבנים חשובים ברוסיא, מהם זכה אחד ויחיד לעלות לאה"ק, הגאון רבי אליעזר זצ"ל, מרבני ת"א).

בניו הם הרבנים:
א. הגדול הוא הגאון ר' ישראל זצ"ל בעל מח"ס עטרת ישראל ששימש אב"ד קשטוקוביץ ברוסיא ורב שכונת שפ"ק בת"א וחבר הרבנות הראשית שם. נלב"ע בליל יוה"כ תשי"ד. מנו"כ בנחלת יצחק.

ב. בנו הגאון ר' בנימין זצ"ל ששימש אב"ד קניזיץ ברוסיא ורבה הראשון של הרצליה. נלב"ע כ"א כסליו תשי"ג. ומנו"כ שמה. נודע בפעולותיו הכבירות למשגב הדת שמה. חתנו ומ"מ הוא רבה של הרצליה כיום, הגאון ר' יצחק יחיאל יעקובוביץ' שליט"א. בניו הם הר"ר בן ציון והר"ר חיים שיחי'.

על שמו הוקמה ישיבת נחלת בנימין במודיעין עילית בראשות נכדו הרה"ג ר' דניאל יעקובוביץ’ שליט"א, מח"ס אבני דרך, (שיסודתה מהקדש של ישיבת השרון הידועה, שהוקמה בסיוע מרן החזו"א ע"י הג"ר בנימין מובשוביץ זצ"ל, וילחטו"א הגר"י אדלשטיין שליט"א, והגרי"י יעקובוביץ' שליט"א שימש בה כר"מ, ובהנהלת הר"ר בן ציון הנ"ל).

ג. בנו הגאון ר' דניאל זצ"ל ששימש אב"ד זורביץ ברוסיא, ורבה של שכונת צלנוב וחבר הרבנות בת"א. נלב"ע י"ח אייר תשל"ד. הוא חתן הג"ר שמואל יצחק יפה מת"א, חתנו של הבית הלוי.

בנו הוא הג"ר מרדכי שלמה, בעל שלמי מרדכי, רב שכונה בת"א. חתנו הוא האדמו"ר רבי שלמה בורנשטיין מסוכצו'ב-ראדומסק זצ"ל, רב שכונת יד אליהו, שנלב"ע בדמי ימיו.

ד. בנו הרב ר' יוסף אליהו ז"ל, רב המושבה בת שלמה. נלב"ע י"ט שבט תש"ך, ומנו"כ בנחלת יצחק.

בנו הוא הגאון ר' שמואל דוד זצ"ל, ר"מ בישיבת בית יוסף נוברדוק (מיסודו של חותנו הגה"צ ר' בן ציון ברוק זצ"ל), ומח"ס הרבה. (שדה אליהו על ביאור הגר"א ועוד, מו"ל ספר באר אברהם לרבי אבלי מוילנא). חתנו הוא הרב ר' יצחק זלץ שיחי', שו"ב דהרצליה. (וישנם עוד).

ה. בנו הר"ר ירוחם לייב ז"ל, נלב"ע י' שבט תשל"ז.

ואלו הם חתניו של הגאון רבי מרדכי שלמה:
א. הר"ר גרשון אלינסון ז"ל, נלב"ע כ"ט טבת תרפ"ב. בנו הר"ר משה שיחי' מת"א, בנו הר"ר נח(וישנם עוד).

ב. הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין זצ"ל, בעל הוד צבי, ששימש כאב"ד שומיאץ ברוסיא (על מקום אביו הג"ר ירחמיאל גרשון זצ"ל, בעל חידושי בן אריה), ורבה של רמת השרון. נלב"ע כ' מרחשון תשי"א ומנו"כ ברמת השרון.

בניו הם הגאון רבי ירחמיאל גרשון שליט"א ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי יעקב שליט"א, רב דרמת השרון ושכונת נאות יוסף בב"ב, (בן נוסף להגרצ"י, הג"ר שלמה שליט"א, מזוו"ש). חתנו הוא הגאון ציס"ע רבי ראובן יוסף גרשונוביץ' זצ"ל מזאבינקה, ראש ישיבת ברכת שמואל חמד ומראשי ישיבת הנגב.

ג. הגאון רבי מרדכי שמואל קרול זצ"ל, בעל משא דמשק, ששימש אב"ד בנובגורוד ברוסיא, וכרבה של כפר חסידים. נלב"ע כ"ט אייר תש"ה ומנו"כ בהר הזיתים.

בנו הוא הג"ר שלמה נח זצ"ל, רב מושב חמד, רב הפעלים, חתן הגר"י לנדא רב דב"ב.

חתניו לוקחי בנותיו. הגאון רבי רפאל אליהו אליעזר מישקובסקי זצ"ל, בעל משנת אליהו, ראש ישיבת כנסת חזקיהו כפר חסידים, ומ"מ ברבנות המקום. הגר"י אדלשטיין שליט"א הנ"ל, (נשא את שתי בנותיו בזא"ז). הגאון רבי יעקב ניסן רוזנטל זצ"ל, בעל משנת יעקב ואב"ד חיפה.

ד. הגאון המקובל ר' יהודה יצחק ברמן זצ"ל. נלב"ע כ"א אייר תשכ"א, ומנו"כ בזכרון מאיר. בניו הם הגאון רבי מרדכי שלמה זצ"ל, בעל אשר לשלמה וראש ישיבת פוניבז', ויבלח"א השקדן הנודע הגאון ר' חיים ברמן שליט"א, והרב ר' נח שליט"א. חתנו הוא הגאון רבי רפאל וכסלבוים זצ"ל, בעל נתיב רפאל, מראשי ישיבת איתרי.

היו עוד שתי בנות נוספות שלא זכו להקים בית בישראל.

השלמות והוספות, תמונות של אישים ומצבות יתקבלו בברכה מרובה.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11937
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' דצמבר 08, 2010 2:57 pm

יחוס המשפחה למעלה, אחיו הרבנים של הגאון ר' מרדכי שלמה, ואבותיו החשובים, מגזע הס"ק מלעכוביטש, נתבארו גם הם בספר עטרת ישראל הנזכר. ואשנה כאן רק מהנוגע למצבה שלפנינו: אביו של ר' מרדכי שלמה נשוא האשכול, היה הגאון ר' נח בעל עולת נח, אחיו של ר' נח היה הגאון ר' יוסף אליהו, וזו מצבת בתו הצדקנית שפרה קונין, בבית החיים בהרצליה:
P1010234.JPG
P1010234.JPG (211.34 KiB) נצפה 10069 פעמים

בנה, היה ר' אליהו קונין, חתן הגאון ר' ישראל מובשוביץ (אחי ר' מרדכי שלמה) ומו"ל הספר עטרת ישראל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11937
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' דצמבר 08, 2010 3:40 pm

נוטר הכרמים כתב:ב. בנו הגאון ר' בנימין זצ"ל ששימש אב"ד קניזיץ ברוסיא ורבה הראשון של הרצליה. נלב"ע כ"א כסליו תשי"ג. ומנו"כ שמה. נודע בפעולותיו הכבירות למשגב הדת שמה. חתנו ומ"מ הוא רבה של הרצליה כיום, הגאון ר' יצחק יחיאל יעקובוביץ' שליט"א. בניו הם הר"ר בן ציון והר"ר חיים שיחי'.

P1010214.JPG
P1010214.JPG (139.5 KiB) נצפה 10060 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4982
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי מיללער » ד' דצמבר 08, 2010 5:56 pm

מציבת ר' שמואל יעקב ב"ר שמעון הלוי מובשוביץ בעיר הרטפורד, קונטיקוט בארה"ב שבה כיהן כרב, ר' שמואל יעקב היה חתנו של ר' אליעזר ניצבורג אב"ד הולינקא בליטא, בעמח"ס דמשק אליעזר.

האם הוא משתייך ג"כ לזה המשפחה?

http://kevarim.com/rabbi-shmuel-yaakov-mowshowitz/
קבצים מצורפים
shmuel-yaakov-mowshowitz.jpg
shmuel-yaakov-mowshowitz.jpg (76.51 KiB) נצפה 10020 פעמים

בור הגולה
הודעות: 608
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 1:58 am

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי בור הגולה » ד' דצמבר 08, 2010 6:26 pm

מיללער כתב:מציבת ר' שמואל יעקב ב"ר שמעון הלוי מובשוביץ בעיר הרטפורד, קונטיקוט בארה"ב שבה כיהן כרב, ר' שמואל יעקב היה חתנו של ר' אליעזר ניצבורג אב"ד הולינקא בליטא, בעמח"ס דמשק אליעזר.

האם הוא משתייך ג"כ לזה המשפחה?

בשאלה זו התחבטתי לפני זמן, ושאלתי אחד מנכדי ר' שמואל יעקב הלז (שמישהו ממשפחתו חוקר היטב את הייחוס), וענה לי שלא ידוע לו על קשר.

גם לר' דניאל מובשוביץ מקעלם, לא ידוע על קורבה עם המשפחה מאר"י.

מ"מ מסתבר שכולם ממשפחה אחת רחוקה. כמו שכל ה"פינס" במקורם הם משפחה אחת, וכן כיו"ב.

בור הגולה
הודעות: 608
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 1:58 am

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי בור הגולה » ד' דצמבר 08, 2010 6:57 pm

להעילוי ממייצ'יט היה ג"כ חתן בשם ר' ישראל מובשוביץ.
ראו כאן [באוצר העמוד שם חתוך בצד שמאל].

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4982
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי מיללער » ד' דצמבר 08, 2010 7:13 pm

בור הגולה כתב:להעילוי ממייצ'יט היה ג"כ חתן בשם ר' ישראל מובשוביץ.
ראו כאן [באוצר העמוד שם חתוך בצד שמאל].


ר' ישראל מובשוביץ הנ"ל היה בנו של ר' שמואל יעקב מהרטפורד ושימש כרב בעיר דורהם בנורט-קרלינא בארה"ב, הוא התחתן עם בתו של העילוי ממיצי'ט לאחר פטירת חותנו בשנת תרצ"ז, ראה פה
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 43&hilite=

יחזקאל
הודעות: 100
הצטרף: א' נובמבר 07, 2010 5:15 am

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי יחזקאל » ד' דצמבר 08, 2010 11:19 pm

איש_ספר כתב:יחוס המשפחה למעלה, אחיו הרבנים של הגאון ר' מרדכי שלמה, ואבותיו החשובים, מגזע הס"ק מלעכוביטש, נתבארו גם הם בספר עטרת ישראל הנזכר.

אולי תאיר עיני, איה ?

בור הגולה
הודעות: 608
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 1:58 am

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי בור הגולה » ד' דצמבר 08, 2010 11:32 pm

יחזקאל כתב:
איש_ספר כתב:יחוס המשפחה למעלה, אחיו הרבנים של הגאון ר' מרדכי שלמה, ואבותיו החשובים, מגזע הס"ק מלעכוביטש, נתבארו גם הם בספר עטרת ישראל הנזכר.

אולי תאיר עיני, איה ?

הייחוס להס"ק מלכוביץ הוא בגדר שמועה, ואינה מבוססת לגמרי. רק שהשם נח מופיע הרבה במשפחה זו, כך שיש קצת סימוכין לדבר. וראה גם כאן בתגובות.

בור הגולה
הודעות: 608
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 1:58 am

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי בור הגולה » ה' דצמבר 09, 2010 12:51 am

פלא שלא הוזכר כאן שהיארצייט של הגרמ"ש ברמן זצ"ל הנזכר בהודעתו של נוטר, היה היום, א' טבת. נפטר בתשס"ה.
נערך לאחרונה על ידי בור הגולה ב ה' דצמבר 09, 2010 2:55 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11937
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' דצמבר 09, 2010 2:23 am

אינני זוכר אם את הקשר לס"ק מלעכוויטש ראיתי בעטרת ישראל או ב'תולדות' שהפנה רבינו בור הגולה. [ושם בדברי אחד המגיבים ידיעה מענינת שלפיה בת אחת של ר' מרדכי שלמה היתה נשואה לר' אלתר הילביץ בעל חקרי זמנים ומתה בלידתה עם וולדה רח"ל]
כמה המרחק בין ר' נח בעל העולת נח ללעכויטשער שניתן לדבר במונחים של השערה?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11937
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' דצמבר 09, 2010 2:01 pm

נוטר הכרמים כתב:שיסודתה מהקדש של ישיבת השרון הידועה, שהוקמה בסיוע מרן החזו"א ע"י הג"ר בנימין מובשוביץ זצ"ל, וילחטו"א הגר"י אדלשטיין שליט"א, והגרי"י יעקובוביץ' שליט"א שימש בה כר"מ, ובהנהלת הר"ר בן ציון הנ"ל.
למען הצדק ההיסטורי... ראוי לציין כי הרה"ג ר' חיים - הנכבד בין בני הגאון ר' בנימין זצ"ל - שימש כר"מ בישיבת השרון.

הירשזון
הודעות: 33
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 2:49 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי הירשזון » ה' דצמבר 09, 2010 11:10 pm

נשמט ר"א בר שאול מרחובות (רב העיר או רב שכונה שם, איני זוכר במדויק), שהיה חתנו של רי"י ברמן חתן רמ"ש מובשוביץ

גוראריה
הודעות: 1545
הצטרף: ב' אוגוסט 23, 2010 5:59 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי גוראריה » ש' דצמבר 11, 2010 8:14 pm

והרב צבי מובשוביץ שליט"א רב שכונת צ'לנוב וביהכנ"ס פועלי צדק

בור הגולה
הודעות: 608
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 1:58 am

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי בור הגולה » א' דצמבר 12, 2010 1:55 am

נוטר הכרמים כתב:ג. בנו הגאון ר' דניאל זצ"ל ששימש אב"ד זורביץ ברוסיא, ורבה של שכונת צלנוב וחבר הרבנות בת"א. נלב"ע י"ח אייר תשל"ד. הוא חתן הג"ר שמואל יצחק יפה מת"א, חתנו של הבית הלוי.

בנו הוא הג"ר מרדכי שלמה, בעל שלמי מרדכי, רב שכונה בת"א. חתנו הוא האדמו"ר רבי שלמה בורנשטיין מסוכצו'ב-ראדומסק זצ"ל, רב שכונת יד אליהו, שנלב"ע בדמי ימיו.

עוד בן, הרה"ג ר' צבי שליט"א, וגם הוא חתן הרב"צ ברוק, כבן דודו הרש"ד זצ"ל.

בר ששת
הודעות: 668
הצטרף: ד' יוני 16, 2010 1:01 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי בר ששת » ג' דצמבר 14, 2010 12:38 pm

נוטר הכרמים כתב:
חתנו הוא האדמו"ר רבי שלמה בורנשטיין מסוכצו'ב-ראדומסק זצ"ל, רב שכונת יד אליהו, שנלב"ע בדמי ימיו.


צ"ל רבי מנחם שלמה זצ"ל.

גלאגוזים
הודעות: 815
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי גלאגוזים » ב' ינואר 31, 2011 2:15 pm

איש_ספר כתב:אינני זוכר אם את הקשר לס"ק מלעכוויטש ראיתי בעטרת ישראל או ב'תולדות' שהפנה רבינו בור הגולה. [ושם בדברי אחד המגיבים ידיעה מענינת שלפיה בת אחת של ר' מרדכי שלמה היתה נשואה לר' אלתר הילביץ בעל חקרי זמנים ומתה בלידתה עם וולדה רח"ל]
כמה המרחק בין ר' נח בעל העולת נח ללעכויטשער שניתן לדבר במונחים של השערה?

א. אכן כן, בתו של הגרמ"ש מרת לאה ע"ה נישאה להרב אלתר הילביץ זצ"ל ולדאבון לב נפטרה בעת לידתה הראשונה.
לפי"ז רק בת אחת הייתה להגרמ"ש שלא נישאה [שמה היה מרת דבורה ע"ה והתגוררה שנים רבות בתל אביב.]
ב. כמדומני שבספר "עטרת ישראל" הנ"ל מסופר כי הג"ר נח זצ"ל אבי הגרמ"ש נולד מספר חדשים לפני פטירת האדמו"ר ר"נ מלעכאוויטש זצ"ל שהיה הסנדק בברית, והוא ציווה על הר"ר בנימין אבי הילד לקרוא לו נח כשמו. כעבור תקופה קצרה עלה בסערה השמיימה. [כמדומני שהיה בן נ"ח בעת הסתלקותו.]

גלאגוזים
הודעות: 815
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי גלאגוזים » ב' ינואר 31, 2011 2:19 pm

הירשזון כתב:נשמט ר"א בר שאול מרחובות (רב העיר או רב שכונה שם, איני זוכר במדויק), שהיה חתנו של רי"י ברמן חתן רמ"ש מובשוביץ

טעות בידך.
הג"ר אלימלך [שאולזון] בר שאול רבה של רחובות לא היה חתנו של הג"ר יצחק ברמן. הוא היה גיסו בעל אחותו, ולפיכך אינו מצאצאי הגרמ"ש.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4982
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי מיללער » ד' מאי 04, 2011 11:03 pm

בור הגולה כתב:גם לר' דניאל מובשוביץ מקעלם, לא ידוע על קורבה עם המשפחה מאר"י.

מ"מ מסתבר שכולם ממשפחה אחת רחוקה. כמו שכל ה"פינס" במקורם הם משפחה אחת, וכן כיו"ב.


שטר רשיון לר' דניאל מובשוביץ מקלם הי"ד שמכירו כאזרח במדינת על-סאלבדור עם תמונתו
קבצים מצורפים
RetrieveAssetCATUA87Y.jpg
RetrieveAssetCATUA87Y.jpg (85.13 KiB) נצפה 9493 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4982
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי מיללער » ב' יולי 30, 2012 6:06 pm

קבלתי באימייל:

אני מחפש שני רבנים מהעיר סדה (או שד) שבליטא. הרב נתן מובשוביץ ‪ (MOVSOWITZ)‬, בין תאריכים 1830-1900 בקירוב, ובנו הרב אברהם יצחק (אייזיק) מובשוביץ 1865-1931.

הבן ר' אברהם יצחק (אייזיק) היגר לדרום אפריקה והיה רבה של העיר קלביניה (1907), וריברסדייל (1916). הוא נקבר במויזנברג בשנת 1931. בתקוה שישנו מישהו עם מידע מועיל.

דריק סטברו, כפר סבא.
dsandsue@gmail.com

ליבא לתיובתא
הודעות: 128
הצטרף: ד' מרץ 28, 2012 6:20 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי ליבא לתיובתא » א' אוגוסט 05, 2012 6:12 pm

משפחת פלצ'ינסקי קשורה לכל העסק הזה. מישהו יודע איך בדיוק?

גלאגוזים
הודעות: 815
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי גלאגוזים » ב' אוגוסט 06, 2012 2:05 pm

בנו של הג"ר אליעזר פלצ'ינסקי זצ"ל הוא חתנו של האדמו"ר מסוכטשוב הגה"צ ר' שלמה בורנשטיין זצ"ל
שהיה חתנו של הג"ר דניאל מובשוביץ זצ"ל בן הגרמ"ש.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 4982
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי מיללער » ד' ספטמבר 03, 2014 1:58 am

איש_ספר כתב:יחוס המשפחה למעלה, אחיו הרבנים של הגאון ר' מרדכי שלמה, ואבותיו החשובים, מגזע הס"ק מלעכוביטש, נתבארו גם הם בספר עטרת ישראל הנזכר. ואשנה כאן רק מהנוגע למצבה שלפנינו: אביו של ר' מרדכי שלמה נשוא האשכול, היה הגאון ר' נח בעל עולת נח, אחיו של ר' נח היה הגאון ר' יוסף אליהו, וזו מצבת בתו הצדקנית שפרה קונין, בבית החיים בהרצליה:
הקובץ המצורף P1010234.JPG לא זמין יותר.

בנה, היה ר' אליהו קונין, חתן הגאון ר' ישראל מובשוביץ (אחי ר' מרדכי שלמה) ומו"ל הספר עטרת ישראל.

מצבת בתה של רבי ישראל מובשוביץ הנ"ל
קבצים מצורפים
IMG_0172.JPG
IMG_0172.JPG (218.3 KiB) נצפה 8112 פעמים

שיף
הודעות: 2218
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי שיף » ה' ספטמבר 04, 2014 10:54 pm

גלאגוזים כתב:בנו של הג"ר אליעזר פלצ'ינסקי זצ"ל הוא חתנו של האדמו"ר מסוכטשוב הגה"צ ר' שלמה בורנשטיין זצ"ל
שהיה חתנו של הג"ר דניאל מובשוביץ זצ"ל בן הגרמ"ש.

כמדומה שיש עוד משהו ישן יותר

גלאגוזים
הודעות: 815
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי גלאגוזים » ו' ספטמבר 05, 2014 2:35 am

שיף כתב:
גלאגוזים כתב:בנו של הג"ר אליעזר פלצ'ינסקי זצ"ל הוא חתנו של האדמו"ר מסוכטשוב הגה"צ ר' שלמה בורנשטיין זצ"ל
שהיה חתנו של הג"ר דניאל מובשוביץ זצ"ל בן הגרמ"ש.

כמדומה שיש עוד משהו ישן יותר

כמעט בטוח שאין.

קאצק
הודעות: 281
הצטרף: ד' אוגוסט 28, 2013 1:30 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי קאצק » א' ספטמבר 07, 2014 11:04 pm

בספר עטרת ישראל מובא שרבי נח מובשוביץ הראשון, נקרא 'נ ח' ע"י רבי נח מלכוביץ שהיה דודו ואף היה הסנדק שלו. ומסורת במשפחה שכל משפחת מובשוביץ הם צאצאים של רבי מרדכי מלכוביץ. וע"כ יש במשפחה את השמות נח ומרדכי. האם יש מי שיודע איך בדיוק סדר השושלת והמשפחה.

שיף
הודעות: 2218
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי שיף » ג' ספטמבר 09, 2014 10:52 pm

בר ששת כתב:
נוטר הכרמים כתב:
חתנו הוא האדמו"ר רבי שלמה בורנשטיין מסוכצו'ב-ראדומסק זצ"ל, רב שכונת יד אליהו, שנלב"ע בדמי ימיו.


צ"ל רבי מנחם שלמה זצ"ל.

צאצאיו: בניו מ"מ האדמו"ר ר' שמואל יצחק מסוכטשוב, בנו ר' אברהם רב חסידי ראדומסק ב"ב, חתניו: הרב זאב פריינד רב ביהכנ"ס יבני הישיבות בית וגן, הרב שלמה יהודה לייב בהרג"א פלצ'ינסקי, הרב משה בצלאל וינברג

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11937
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי איש_ספר » א' דצמבר 21, 2014 11:43 pm

נוטר הכרמים כתב:ד. הגאון המקובל ר' יהודה יצחק ברמן זצ"ל. נלב"ע כ"א אייר תשכ"א, ומנו"כ בזכרון מאיר. בניו הם הגאון רבי מרדכי שלמה זצ"ל, בעל אשר לשלמה וראש ישיבת פוניבז', ויבלח"א השקדן הנודע הגאון ר' חיים ברמן שליט"א, והרב ר' נח שליט"א. חתנו הוא הגאון רבי רפאל וכסלבוים זצ"ל, בעל נתיב רפאל, מראשי ישיבת איתרי.
לפני איזה זמן, מכון ת"א של מעלה, שיגר לנמעניו את התמונה הבאה
מאורעות בתשח.jpg
מאורעות בתשח.jpg (57.26 KiB) נצפה 7825 פעמים

והוסיף לצידה:
מצ"ב תמונה של יהודי הדור צורה המפונה מביתו שבעוטף יפו, [קרי: תל אביב...], בזמן ההפגזות הרצחניות של ערביי יפו בימי מלחמת השחרור בשנת תש"ח.
מישהו מכיר? מישהו מזהה?
כעת קיבלו הנמענים את הפתרון
הזקן שבתמונה הוא הרב ישראל ברמן זצ"ל מחרקוב שהתגורר בנוה צדק. מי שתומך בו משמאלו הוא בנו הרב המקובל ר' יצחק ברמן זצ"ל. האב היה עשוי ללא חת ועד שלא באו להוציא אותו מהבית הוא לא יצא...כל טוב
יעקב שלמה
ר' ישראל ברמן, היה חמיו של ר' אלימלך בר שאול (ראו בחוברת היפה שהוציא עליו ידידנו ר' עמיחי) ובתו הרבנית בארי, היא שזיהתה את תמונת סבה.

שיף
הודעות: 2218
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי שיף » ג' דצמבר 23, 2014 11:37 pm

לרגל יומא שהילולא של רבי מרדכי שלמה ברמן זצ"ל החל היום

אום אני חומה
הודעות: 814
הצטרף: ג' אוקטובר 07, 2014 2:42 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי אום אני חומה » ד' דצמבר 24, 2014 12:41 am

הרב יצחק זלץ והרב משה אלינסון והרב נח ברמן כבר אינם בין החיים כיום

גלאגוזים
הודעות: 815
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי גלאגוזים » ד' דצמבר 24, 2014 10:23 am

אום אני חומה כתב:הרב יצחק זלץ והרב משה אלינסון והרב נח ברמן כבר אינם בין החיים כיום


יאריך ה' ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים.
לפני כשבוע ראיתיו בחתונת נכדתו תחי'.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11937
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' דצמבר 24, 2014 10:34 am

גלאגוזים כתב:
אום אני חומה כתב:הרב יצחק זלץ והרב משה אלינסון והרב נח ברמן כבר אינם בין החיים כיום


יאריך ה' ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים.
לפני כשבוע ראיתיו בחתונת נכדתו תחי'.

יש כאן כמה טעויות, ואולי אחת הולידה את השניה
נוטר הכרמים כתב:ואלו הם חתניו של הגאון רבי מרדכי שלמה:
א. הר"ר גרשון אלינסון ז"ל, נלב"ע כ"ט טבת תרפ"ב. בנו הר"ר משה שיחי' מת"א, בנו הר"ר נח(וישנם עוד).

ר' משה אלינסון שיח' (בעל סידור עטרת ירושלים) הוא כמובן לא בנו של ר' גרשון שנפטר בתרפ"ב..
הוא בנו של ר' יהודה בן ר' גרשון, ר' יהודה גם הוא שוכן עפר, חוברת עליו כאן http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?174080&
הטעות הזו של דילוג דור, מופיעה כבר באוצר ברישום של סידור עטרת ירושלים http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?156906&

אום אני חומה
הודעות: 814
הצטרף: ג' אוקטובר 07, 2014 2:42 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי אום אני חומה » ד' דצמבר 24, 2014 1:44 pm

ר' משה אלינסון שהיתה לו חנות ירקות בת"א נפטר לפני 4-5 שנים כבן 98

גלאגוזים
הודעות: 815
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי גלאגוזים » ד' דצמבר 24, 2014 4:02 pm

הרב אי"ס שליט"א
אין כאן שום טעות. ותרי משה הוו...
ולהבהרה אפרט שוב את צאצאי ר' גרשון אלינסון ז"ל.
בניו: ר' נח ז"ל.
הר"ר יהודה ז"ל [חתן ר' משה גרודזינסקי הי"ד, וגיסו של הגר"י ניימן זצ"ל]
ר' בנימין [ניומקה] ז"ל [חתן ר' אשר לרנר ז"ל משערי חסד, וחמיו של הרב דוד גולדנטל מרמת אלחנן. והוא אשר נפטר לפני מספר שנים]
ויבלח"א ר' משה שיחי' המתגורר בתל אביב.
בנו של ר' יהודה הנ"ל נקרא גם הוא ר' משה, והוא ניהו המו"ל של סידור "עטרת ירושלים".
בתו של ר' גרשון היתה מרת אסנת [אסנה] טבצ'ניק ע"ה אשת הר"ר דוד טבצ'ניק ז"ל מת"א.

הכהן
הודעות: 1591
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי הכהן » ד' דצמבר 24, 2014 4:24 pm


זלמניו
הודעות: 645
הצטרף: ד' נובמבר 17, 2010 7:31 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי זלמניו » ד' דצמבר 24, 2014 5:53 pm

גלאגוזים כתב:הרב אי"ס שליט"א
אין כאן שום טעות. ותרי משה הוו...
ולהבהרה אפרט שוב את צאצאי ר' גרשון אלינסון ז"ל.
בניו: ר' נח ז"ל.
הר"ר יהודה ז"ל [חתן ר' משה גרודזינסקי הי"ד, וגיסו של הגר"י ניימן זצ"ל]
ר' בנימין [ניומקה] ז"ל [חתן ר' אשר לרנר ז"ל משערי חסד, וחמיו של הרב דוד גולדנטל מרמת אלחנן. והוא אשר נפטר לפני מספר שנים]
ויבלח"א ר' משה שיחי' המתגורר בתל אביב.
בנו של ר' יהודה הנ"ל נקרא גם הוא ר' משה, והוא ניהו המו"ל של סידור "עטרת ירושלים".
בתו של ר' גרשון היתה מרת אסנת [אסנה] טבצ'ניק ע"ה אשת הר"ר דוד טבצ'ניק ז"ל מת"א.

החנות בת"א [רחוב בילו] היתה של משה או של ניומה? [מכולת אגב ולא ירקות]
כמדומה לי ששל ניומה, ואסנה היתה עומדת לעזור לו.
אוי דאס איז געוועהן פארצייטיש!

שיף
הודעות: 2218
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי שיף » ג' אפריל 28, 2015 9:20 am

בד"ה נכדת השולשלת מרת אלישבע כהנמן בת הגרמ"ש ברמן זצ"ל

שיף
הודעות: 2218
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי שיף » ג' מאי 05, 2015 9:45 am

ליומא דהילולא של רבי יעקב ניסן רוזנטל למחר [י"ז אייר]
01-07-2013 15;00;30_509x600.JPG
01-07-2013 15;00;30_509x600.JPG (178.04 KiB) נצפה 7192 פעמים

שיף
הודעות: 2218
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי שיף » ג' דצמבר 15, 2015 11:48 pm

מצבות הרבנית ראשא רייזל ברמן ב"ר מרדכי שלמה
ובעלה הרב יהודה יצחק ברמן זצ"ל
בבית החיים זכרון מאיר -ב"ב
נערך לאחרונה על ידי שיף ב ג' דצמבר 15, 2015 11:52 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שיף
הודעות: 2218
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: משפחת הגרמ"ש מובשוביץ זצ"ל וענפיה

הודעהעל ידי שיף » ג' דצמבר 15, 2015 11:50 pm

ברמן י י_800x600.jpg
ברמן י י_800x600.jpg (125.92 KiB) נצפה 6537 פעמים
קבצים מצורפים
ברמן ר ר_800x600.jpg
ברמן ר ר_800x600.jpg (119.83 KiB) נצפה 6537 פעמים


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 45 אורחים