מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
אוהב עמו
הודעות: 571
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוהב עמו » ה' מאי 23, 2019 10:41 am

מענין לענין, ישנה מחלוקת הלכתית בין הגרי"ש להגראי"ל האם חולה סוכרת שאוכל סוכר יברך או לא, ח"א שלא יברך שהרי אין ברכה על דבר המזיק ואילו ח"א שחתיכה מועטת לא מזיקה בפני עצמה וממילא מחוייבת ברכה.
וא"כ גם בנידון דהסיגריות הרי מי שיעשן אחד לשבוע או לחודש מסתמא יאנו מזיק, וא"כ מתי נפס לעדות? הרי גם לרופאים כמדומה אין גבול ברור בין המזיק ללא מזיק

קראקובער
הודעות: 2819
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי קראקובער » ה' מאי 23, 2019 1:13 pm

עובדיה חן כתב:לענ"ד ההבדל ממה שציינת שכל המאכלים יש בהם טוב ורע , ואילו בעישון כולו נזק.

לא מדויק, העישון מונע הרבה מחלות ניורולגיות, כדוגמת אלצהיימר ופרקינסון.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17493
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' מאי 23, 2019 1:23 pm

מה שרואים בחיפוש ברשת הוא כך:
ביחס לפרקינסון המחקרים מראים שמעשנים לוקים פחות מאשר שאינם מעשנים. יש לזה הסברים שונים אבל ההערכה הכללית היא שיש השפעה מסויימת (אצל חלק מהאנשים, תלוי בגנטיקה) לטובה.
ביחס לאלצהיימר יש מעט מחקרים המראים על תועלת לעומת מחקרים אחרים עדכניים יותר שטוענים כי עישון מגדיל במידה משמעותית את הסיכון.

בן ירושלים
הודעות: 548
הצטרף: ד' יוני 03, 2015 1:55 am

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי בן ירושלים » ה' מאי 23, 2019 3:16 pm

מכל הדיונים עולה דבר ברור: א. לכל דבר שלילי, העיקר הוא ההצטברות המתמשכת , אבל במיעוט שימוש ההשפעה שולית. ב. גם בשמוש מרובה זה לא ודאי שיזיק אלא הסתברות סטטיסטית.
לכן כל הדברים לעיל בשם הגרש"ז נראים מופרכים, במיוחד שאין גדר ברור.
אולי אם יש בסטטיסטיקה רוב של ניזוקים שבאופן ודאי חייהם מתקצרים שייך לומר שזה איסור מוחלט והרי הוא שופך דמים וכו'.

אוצרניק
הודעות: 289
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 7:55 am

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוצרניק » ו' מאי 24, 2019 7:39 pm

קראקובער כתב:
עובדיה חן כתב:לענ"ד ההבדל ממה שציינת שכל המאכלים יש בהם טוב ורע , ואילו בעישון כולו נזק.

לא מדויק, העישון מונע הרבה מחלות ניורולגיות, כדוגמת אלצהיימר ופרקינסון.

העישון מונע אלצהיימר..... אולי כי הוא הורג לפני שמגיעים לזה.

פלוריש
הודעות: 888
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: עישון

הודעהעל ידי פלוריש » ש' מאי 25, 2019 10:38 pm

בעבר הצעתי באחד האשכולות בפורום שלענ"ד הבעיה בעישון היא ההתמכרות, אולם לא מצאתי בחיפוש, ואני מצרף שוב:

בדורות הקודמים, הסכנה הטמונה בעישון לא היתה ידועה כל כך, ואף היו שסברו כי יש בעישון תועלת. ולפיכך לא נאסר הדבר על ידי הפוסקים. אולם, משנתגלה הסיכון הרב הכרוך בעישון, דנו בכך הפוסקים.
הדיון הייחודי בעישון הוא שאלת גדר סיכון מצטבר, שכן למרות שגם כמות קטנה של סיגריות גורמת נזק בריאותי (ראה למשל ספר אסיא ה, עמוד 228 הערה 8), הנזק המיזערי שבכל שאיפה ושאיפה אינו בסדר הגודל שמתחשבים בו בהלכה כאיסור סיכון - אלא הנזק המצטבר הוא הבעייתי. אפשרות סבירה תהיה לפסוק שאין איסור הסתכנות בשאיפת עשן אחת, אלא בהתמכרות. אולם תיווצר בעיה, כיוון שהיתר לעשן פעמים בודדות מביא אחריו בהכרח התמכרות של רבים מן המעשנים!
באגרות משה (יו"ד ב, מט. וכן בחו"מ ב, עו) כתב שאינו אסור באיסור הסתכנות, "מכיון שדשו בה רבים, וכבר איתא בגמרא בכהאי גוונא, שומר פתאים ה'".
מנגד, במקומות בהם נאמר בגמרא "שומר פתאים ה'" מדובר על סכנה רחוקה או סכנה סגולית, אולם על סכנה ברורה ומוכחת כזאת אין לומר "שומר פתאים ה'" אלא "ערום ראה ונסתר, ופתיים עברו ונענשו" (משלי כב, ג)[1]. סברא זו מתחדדת על פי דברי הציץ אליעזר (טו, לט), ש"שומר פתאים ה'" יש לומר במקרים בהם רבים עברו ולא ניזוקו, אולם בעישון, שהוא סכנה וודאית ועינינו רואות כי ה' לא שומר את פתאים המעשנים, אין לומר זאת ואסור.
מכל מקום, למרות שדעתו להתיר, הרב פיינשטיין מסיים את דבריו בתוכחה:
ודאי ראוי לכל איש, ובפרט לבני תורה שלא לעשן, מאחר שהוא חשש סכנתא, ואין בזה שום תועלת וגם הנאה לאלה שלא הורגלו בזה, וממילא ודאי אין להתרגל בזה. וגם בלא ענין חשש הסכנה בזה, יש לאסור להתרגל בזה, דהא ודאי אין להמשיך עצמו לריבוי תאוות והנאות.
כלומר, לכל הדעות היחס לעישון הוא שלילי, והדיון הוא רק על דרגת השלילה.
ולמעשה נראה לענ"ד כי התמכרות אסורה ואילו עישון בודד הוא רע אך אינו אסור, כהתבטאות הרמב"ם על מאכלים הרעים לגוף "וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם" (דעות ד, יא) - 'לא ראוי' אך לא 'אסור'. אלא שהמדרון חלקלק והניקוטין מרגיל (ואף ממכר), והרבה אמרו 'אעשן ולא אשנה' - ושנו ושילשו והתחייבו חטאת שמנה. וכבר כתב בעל חפץ חיים (ליקוטי אמרים, יג) על המכורים לעישון: "מי התיר לכם להרגיל עצמיכם כך!".
וכן מצאתי בשו"ת מנחת אשר ח"א, לה:
אף שאין איסור בעישון מסויים של סיגריה מסויימת, יש איסור גמור להתמכר לעישון, וכיוון שרוב המעשנים מתמכרים לעישון ושוב אין בידם להגמל - יש להמנע מהרגל מגונה זה.

[1] יש שהביאו שמועה, שהרב פיינשטיין כתב את פסקו בשנת תשכ"ד, וכאשר במשך השנים התחדדו הסכנות בעיני החוקרים והציבור, הרב חזר בו (הובא בספר אסיא ה עמוד 244 הערה 53; ספר אסיא ח עמוד 354). אינני יודע מה מקורות השמועה, אך תמהני מכך שהתשובה השניה נכתבה בתשמ"א ובה חזר הרב פיינשטיין על דעתו.

לענין
הודעות: 2294
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי לענין » א' מאי 26, 2019 12:15 am

חלמישצור כתב:המקור הוא הרב ד"ר מרדכי הלפרין עורך אסיא ששמע מפיו, ראה אצל הרב אליהו בר שלום, 'אדם מעשן לעדות קידושין', קובץ בית הלל, גיליון לט [י, ג], אלול תשס"ט, עמ' כא, כג, 'דאם המעשן יודע שהעישון מקצר את החיים, ושקיצור חיים הוא איסור דאורייתא של מאבד עצמו לדעת, ושעל עון זה חייבים מיתה בידי שמים, אסור לו להעיד, ועדותו פסולה', '... לא אבה לפסול ממש עדות בדיעבד, אלא בתנאים קיצוניים ... במעשן היודע ... והוא ממשיך לעשן בשאט נפש'.


אולי האידנא דשכיחי מתירי א"א רח"ל אסור לפרסם פסק זה.

חלמישצור
הודעות: 1853
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
מיקום: הר ברכה
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי חלמישצור » ג' יוני 04, 2019 10:19 am

תמונת רבינו מאירת עיניים (ראו מכאן והלאה):

3.png
3.png (1.93 MiB) נצפה 1299 פעמים

חלמישצור
הודעות: 1853
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
מיקום: הר ברכה
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי חלמישצור » ה' אוגוסט 08, 2019 10:23 pm

מארכיון המדינה: משפחת הגרש"ז אוירבך במפקד התושבים תש"ז (כאן, עמ' 10)
מש ר שלמה זלמן אוירבך - מפקד התושבים היהודים בירושלים תשז10.png
מש ר שלמה זלמן אוירבך - מפקד התושבים היהודים בירושלים תשז10.png (430.09 KiB) נצפה 483 פעמים

לייטנר
הודעות: 4870
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי לייטנר » ב' ספטמבר 09, 2019 2:19 pm

שמעתי לא מזמן סיפור מתלמיד שלמד בישיבת קול תורה בזמן מלחמת ששת הימים:
בגלל ההפגזות ירדה הישיבה ללמוד בחדר האוכל, כשהגיעה השמועה על שחרור העיר העתיקה והכותל המערבי, פרצה הישיבה כולה באופן ספונטני בריקוד ובשיר 'ייבנה המקדש'. ר' שלמה זלמן שלמד באחד החדרים הפנימיים במטבח יצא החוצה ועצר את השמחה: "החיילים עדיין בסכנת חיים, איך אפשר עכשו לשמוח?!".


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: יוסף אזולאי ו־ 19 אורחים