מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
אוהב עמו
הודעות: 787
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוהב עמו » ה' מאי 23, 2019 10:41 am

מענין לענין, ישנה מחלוקת הלכתית בין הגרי"ש להגראי"ל האם חולה סוכרת שאוכל סוכר יברך או לא, ח"א שלא יברך שהרי אין ברכה על דבר המזיק ואילו ח"א שחתיכה מועטת לא מזיקה בפני עצמה וממילא מחוייבת ברכה.
וא"כ גם בנידון דהסיגריות הרי מי שיעשן אחד לשבוע או לחודש מסתמא יאנו מזיק, וא"כ מתי נפס לעדות? הרי גם לרופאים כמדומה אין גבול ברור בין המזיק ללא מזיק

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי קראקובער » ה' מאי 23, 2019 1:13 pm

עובדיה חן כתב:לענ"ד ההבדל ממה שציינת שכל המאכלים יש בהם טוב ורע , ואילו בעישון כולו נזק.

לא מדויק, העישון מונע הרבה מחלות ניורולגיות, כדוגמת אלצהיימר ופרקינסון.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' מאי 23, 2019 1:23 pm

מה שרואים בחיפוש ברשת הוא כך:
ביחס לפרקינסון המחקרים מראים שמעשנים לוקים פחות מאשר שאינם מעשנים. יש לזה הסברים שונים אבל ההערכה הכללית היא שיש השפעה מסויימת (אצל חלק מהאנשים, תלוי בגנטיקה) לטובה.
ביחס לאלצהיימר יש מעט מחקרים המראים על תועלת לעומת מחקרים אחרים עדכניים יותר שטוענים כי עישון מגדיל במידה משמעותית את הסיכון.

בן ירושלים
הודעות: 589
הצטרף: ד' יוני 03, 2015 1:55 am

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי בן ירושלים » ה' מאי 23, 2019 3:16 pm

מכל הדיונים עולה דבר ברור: א. לכל דבר שלילי, העיקר הוא ההצטברות המתמשכת , אבל במיעוט שימוש ההשפעה שולית. ב. גם בשמוש מרובה זה לא ודאי שיזיק אלא הסתברות סטטיסטית.
לכן כל הדברים לעיל בשם הגרש"ז נראים מופרכים, במיוחד שאין גדר ברור.
אולי אם יש בסטטיסטיקה רוב של ניזוקים שבאופן ודאי חייהם מתקצרים שייך לומר שזה איסור מוחלט והרי הוא שופך דמים וכו'.

אוצרניק
הודעות: 306
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 7:55 am

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי אוצרניק » ו' מאי 24, 2019 7:39 pm

קראקובער כתב:
עובדיה חן כתב:לענ"ד ההבדל ממה שציינת שכל המאכלים יש בהם טוב ורע , ואילו בעישון כולו נזק.

לא מדויק, העישון מונע הרבה מחלות ניורולגיות, כדוגמת אלצהיימר ופרקינסון.

העישון מונע אלצהיימר..... אולי כי הוא הורג לפני שמגיעים לזה.

פלוריש
הודעות: 1287
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: עישון

הודעהעל ידי פלוריש » ש' מאי 25, 2019 10:38 pm

בעבר הצעתי באחד האשכולות בפורום שלענ"ד הבעיה בעישון היא ההתמכרות, אולם לא מצאתי בחיפוש, ואני מצרף שוב:

בדורות הקודמים, הסכנה הטמונה בעישון לא היתה ידועה כל כך, ואף היו שסברו כי יש בעישון תועלת. ולפיכך לא נאסר הדבר על ידי הפוסקים. אולם, משנתגלה הסיכון הרב הכרוך בעישון, דנו בכך הפוסקים.
הדיון הייחודי בעישון הוא שאלת גדר סיכון מצטבר, שכן למרות שגם כמות קטנה של סיגריות גורמת נזק בריאותי (ראה למשל ספר אסיא ה, עמוד 228 הערה 8), הנזק המיזערי שבכל שאיפה ושאיפה אינו בסדר הגודל שמתחשבים בו בהלכה כאיסור סיכון - אלא הנזק המצטבר הוא הבעייתי. אפשרות סבירה תהיה לפסוק שאין איסור הסתכנות בשאיפת עשן אחת, אלא בהתמכרות. אולם תיווצר בעיה, כיוון שהיתר לעשן פעמים בודדות מביא אחריו בהכרח התמכרות של רבים מן המעשנים!
באגרות משה (יו"ד ב, מט. וכן בחו"מ ב, עו) כתב שאינו אסור באיסור הסתכנות, "מכיון שדשו בה רבים, וכבר איתא בגמרא בכהאי גוונא, שומר פתאים ה'".
מנגד, במקומות בהם נאמר בגמרא "שומר פתאים ה'" מדובר על סכנה רחוקה או סכנה סגולית, אולם על סכנה ברורה ומוכחת כזאת אין לומר "שומר פתאים ה'" אלא "ערום ראה ונסתר, ופתיים עברו ונענשו" (משלי כב, ג)[1]. סברא זו מתחדדת על פי דברי הציץ אליעזר (טו, לט), ש"שומר פתאים ה'" יש לומר במקרים בהם רבים עברו ולא ניזוקו, אולם בעישון, שהוא סכנה וודאית ועינינו רואות כי ה' לא שומר את פתאים המעשנים, אין לומר זאת ואסור.
מכל מקום, למרות שדעתו להתיר, הרב פיינשטיין מסיים את דבריו בתוכחה:
ודאי ראוי לכל איש, ובפרט לבני תורה שלא לעשן, מאחר שהוא חשש סכנתא, ואין בזה שום תועלת וגם הנאה לאלה שלא הורגלו בזה, וממילא ודאי אין להתרגל בזה. וגם בלא ענין חשש הסכנה בזה, יש לאסור להתרגל בזה, דהא ודאי אין להמשיך עצמו לריבוי תאוות והנאות.
כלומר, לכל הדעות היחס לעישון הוא שלילי, והדיון הוא רק על דרגת השלילה.
ולמעשה נראה לענ"ד כי התמכרות אסורה ואילו עישון בודד הוא רע אך אינו אסור, כהתבטאות הרמב"ם על מאכלים הרעים לגוף "וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם" (דעות ד, יא) - 'לא ראוי' אך לא 'אסור'. אלא שהמדרון חלקלק והניקוטין מרגיל (ואף ממכר), והרבה אמרו 'אעשן ולא אשנה' - ושנו ושילשו והתחייבו חטאת שמנה. וכבר כתב בעל חפץ חיים (ליקוטי אמרים, יג) על המכורים לעישון: "מי התיר לכם להרגיל עצמיכם כך!".
וכן מצאתי בשו"ת מנחת אשר ח"א, לה:
אף שאין איסור בעישון מסויים של סיגריה מסויימת, יש איסור גמור להתמכר לעישון, וכיוון שרוב המעשנים מתמכרים לעישון ושוב אין בידם להגמל - יש להמנע מהרגל מגונה זה.

[1] יש שהביאו שמועה, שהרב פיינשטיין כתב את פסקו בשנת תשכ"ד, וכאשר במשך השנים התחדדו הסכנות בעיני החוקרים והציבור, הרב חזר בו (הובא בספר אסיא ה עמוד 244 הערה 53; ספר אסיא ח עמוד 354). אינני יודע מה מקורות השמועה, אך תמהני מכך שהתשובה השניה נכתבה בתשמ"א ובה חזר הרב פיינשטיין על דעתו.

לענין
הודעות: 3149
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי לענין » א' מאי 26, 2019 12:15 am

חלמישצור כתב:המקור הוא הרב ד"ר מרדכי הלפרין עורך אסיא ששמע מפיו, ראה אצל הרב אליהו בר שלום, 'אדם מעשן לעדות קידושין', קובץ בית הלל, גיליון לט [י, ג], אלול תשס"ט, עמ' כא, כג, 'דאם המעשן יודע שהעישון מקצר את החיים, ושקיצור חיים הוא איסור דאורייתא של מאבד עצמו לדעת, ושעל עון זה חייבים מיתה בידי שמים, אסור לו להעיד, ועדותו פסולה', '... לא אבה לפסול ממש עדות בדיעבד, אלא בתנאים קיצוניים ... במעשן היודע ... והוא ממשיך לעשן בשאט נפש'.


אולי האידנא דשכיחי מתירי א"א רח"ל אסור לפרסם פסק זה.

סמל אישי של המשתמש
חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי חלמישצור » ג' יוני 04, 2019 10:19 am

תמונת רבינו מאירת עיניים (ראו מכאן והלאה):

3.png
3.png (1.93 MiB) נצפה 2657 פעמים

סמל אישי של המשתמש
חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי חלמישצור » ה' אוגוסט 08, 2019 10:23 pm

מארכיון המדינה: משפחת הגרש"ז אוירבך במפקד התושבים תש"ז (כאן, עמ' 10)
מש ר שלמה זלמן אוירבך - מפקד התושבים היהודים בירושלים תשז10.png
מש ר שלמה זלמן אוירבך - מפקד התושבים היהודים בירושלים תשז10.png (430.09 KiB) נצפה 1841 פעמים

לייטנר
הודעות: 5280
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי לייטנר » ב' ספטמבר 09, 2019 2:19 pm

שמעתי לא מזמן סיפור מתלמיד שלמד בישיבת קול תורה בזמן מלחמת ששת הימים:
בגלל ההפגזות ירדה הישיבה ללמוד בחדר האוכל, כשהגיעה השמועה על שחרור העיר העתיקה והכותל המערבי, פרצה הישיבה כולה באופן ספונטני בריקוד ובשיר 'ייבנה המקדש'. ר' שלמה זלמן שלמד באחד החדרים הפנימיים במטבח יצא החוצה ועצר את השמחה: "החיילים עדיין בסכנת חיים, איך אפשר עכשו לשמוח?!".

סמל אישי של המשתמש
חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי חלמישצור » א' דצמבר 15, 2019 6:16 pm

באתר בית המכירות תימכר בעוד כיומיים "תעודת 'סידור הקידושין' של פוסק הדור הגרש"ז אויערבאך. ירושלים, אדר תר"ץ [1930]" (כאן ובמקורה, צילומה להלן).

ובכן, המעיין ייווכח במהרה כי תעודה זו גזורה בחציה. החלק התחתון שלה אינו מצוי בפנינו, על כל פנים לא באתר המכירות. החיתוך אינו שגרתי כי ברוב-ככל תעודות אישור הנישואין של "ועד העיר לקהילת האשכנזים" הנמכרות, אלה מהן שעלו בידי בחיפוש זריז באתר, ישנו חלק תחתון בדף בו שני מדורים נוספים: אישור בית הדין בשתי שורות, ואישור רישום בספרי הועד. כמו כן, בכל שאר התעודות חתום גם הרב המסדר את הקידושין (בד"כ במקביל לשורת "מסדר הקידושין", שדווקא היא גלויה כאן). החיתוך כאן ניכר, אגב, גם בנקבי התיוק של התעודה, שאינם "ממורכזים" כנהוג.

וכדי להבהיר דברי, קיבצתי קישורים לכמה תעודות דומות של אישורי נישואין מועד העיר, מגדולי ירושלים באותה העת: ר' יוסף חיים זוננפלד (נישואי ר' מרדכי בצלאל גנזל, תר"פ, כאן; ר' שמואל גלרנטר, תרפ"ו, כאן; ר' אליעזר דן רלב"ג, תרפ"ט, כאן), ר' מרדכי ליב רובין (נישואי ר' אלתר כץ היינר, תרפ"ב, כאן), ר' איסר זלמן מלצר (נישואי ר' זלמן חיים אייזנשטיין, תרפ"ו, כאן), ר' אברהם אלישוב (נישואי אברהם גולדמן, תרפ"ח, כאן), ר' משה מרדכי אפשטיין (נישואי ר' שמחה זיסל שפירא, תר"צ, כאן), ועוד אחת (נישואי ר' יעקב מרדכי ראדין, תרפ"ד, כאן). בכל אלה הדף שלפנינו שלם ומופיעה בו חתימת הרב מסדר הנישואין בשורת "מסדר הקידושין" (מלבד זו שלפני האחרונה, בה הדף גזור אך חתימה נותרה מתחת, וכן זו האחרונה בה החתימה מתחת לכיתוב).

ובכן יש לשאול, מה נשתנה ר' שלמה זלמן שדף הנישואין שלו שלפנינו חצוי וחתימת הרב מסדר הנישואין שלו אינה עומדת בפנינו? כמה השערות עמדי, ואשמח לכל סברה והצעה ישרה.


---
בשולי הדיון נכון להבהיר כי במקביל לועד העיר האשכנזי, הנפיקה גם הרבנות הראשית אישורי נישואין (ראו תעודת נישואי דוב אלכסנדר, בחתימת ר' יצחק אוירבך, תרצ"ו, כאן; תעודת נישואי ר' יוסף שלום אלישיב, תרצ"ב, כאן), וכן ועד העיר (ראו תעודת נישואי צבי באם, בחתימת ר' מנחם נתן נטע אוירבך, תרפ"ו, כאן). ואגב, סמוך למלחמת העולם הראשונה, עוד חתמו יחד משרד הרבנות וועד העיר האשכנזי (ראו שתי תעודות נדירות משנות תרע"ט ותר"פ, עם חתימת רי"ח זוננפלד ועמו רש"א שזורי ור' יוסף חי פאניז'יל, כאן וכאן).


וזאת התעודה
תעודת אישור נישואין - רשז אוירבך.jpg
תעודת אישור נישואין - רשז אוירבך.jpg (164.96 KiB) נצפה 1134 פעמים

לייטנר
הודעות: 5280
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי לייטנר » ב' דצמבר 16, 2019 12:16 am

במשך שנים רבות עסק ר' שלמה זלמן בענייני הלכה ורפואה בכלל ובעניינים הנוגעים לזוגות המתקשים להביא לעולם בפרט [...] בדיקת הזרע כרוכה בבעיה הלכתית [...] העצה שהציע ר' שלמה זלמן היתה שבני הזוג יקיימו יחסי אישות וישתמשו בק'. ליתר ביטחון הציע שיעשו חור קטן בק' [...] הבעיה היתה שהק' הרגילים מכילים קוטלי זרע [...] חיפשו ומצאו חברה בארה"ב שמייצרת ק' בלי קוטל זרע, ור' שלמה זלמן לא הצליח ליצור איתם קשר. עם כל גדלותו, היתה בר' שלמה זלמן גם מידה רבה של פרקטיות. הוא שאל את התלמידים אם הם מכירים בחור אמריקאי שמדבר את השפה שיוכל לסייע ביצירת הקשר עם אותה חברה. אמרו לו: "יש אדם אחד, דוד פוקס שמו, והוא בא לשיעורים שלך לפעמים".
ר' שלמה זלמן קרא לי, הסביר את הבעיה ושאל אותי אם אני מוכן לעזור.
נעתרתי כמובן בשמחה. התקשרתי למכר בשיקגו, והוא הזמין עבורי מאתיים ק' ושלח אותם בדואר לארץ.
באותם ימים המכס עבור חבילה כזו היה גבוה מאוד. כשסיפרתי על כך לר' שלמה זלמן הוא אמר: "לשלם מכס? הרי הכל לשם מצווה!". אמרתי לו שאפשר לערער, והוא אמר: אז נערער".
נסענו למשרד המכס, שהיה באותם ימים בדואר המרכזי ברחוב יפו בירושלים. נסו לדמיין את המחזה: שנינו - אני צעיר חבוש כיפה בן 26 ור' שלמה זלמן, שפניו מעוטרות בזקן לבן והוא לבוש מעיל ירושלמי וחבוש בכובע ירושלמי - נכנסים לדואר המרכזי, מציגים את הפתק שנשלח אלינו בדואר ואומרים שאנחנו מבקשים לערער על התשלום.
הפקיד הרים את ראשו ושאל: "למה?".
הסברנו לו שלא מדובר כאן בעסק, ואנו עושים זאת לשם מצווה. הפקיד הזמין את כל הפקידים הבכירים. כל הבוסים של המכס נדחסו לחדר הקטן הזה. הפקיד ביקש ממני: "ספר שוב את הסיפור". עברו חמישים ושבע שנים, ובכל זאת איני יכול לשכוח את המעמד. היכולת של ר' שלמה זלמן לדבר בלשון נעימה כל כךף בבהירות, בדיוק, היתה משהו מיוחד. הוא ידע איך יש לדבר בישיבה וידע איך לדבר במקומות אחרים. בשלושה משפטים הסביר ר' שלמה זלמן את הצער של זוג שאינו יכול להביא ילדים לעולם, עד שהביא את הנוכחים כולם לדמעות. אחר כך הסביר בשני משפטים, ולא האריך יותר, את האפשרות לבדוק את הבעיה ואת הקפדת התורה על איסור הוצאת זרע לבטלה, ומן ההסבר - הגיע לפתרון: קיום יחסים בעזרת ק', "והנה מצאנו חברה אחת שמייצרת ק' בלי קוטל זרע, והיהודי הטוב הזה (הצביע עלי) התקשר, והנה הם שלחו לנו, והכל למטרה קדושה, לשם מצווה, ולא לשם 'ביזנס' ורווח, ואנחנו מבקשים לפטור אותנו מתשלום המכס".
חבל שלא צילמתי את המעמד הזה, שלא הקלטתי אותו. אין קידוש שם שמים גדול מזה. הפקיד הסתכל על המנהל ושאל: "לחתום להם?", והמנהל שהיה נרגש כולו, ענה: "לא, אני רוצה לחתום!".
המפגש הממשי הראשון שלי עם ר' שלמה זלמן היה במעמד הזה. ולא פחות מרשימה היתה הנסיעה חזרה באוטובוס. אני עוד יושב שם ומשחזר את החוויה מהמכס, ומתוך הרהוריי אומר: "זה היה מביך". ר' שלמה זלמן הסתכל בי, ובמבט תמים לגמרי תהה: "מביך? למה? הרי עשינו הכל לשם שמים"

(לנטוע שמים, הרב דוד פוקס, עמ' 156-8. בהשמטות מתבקשות)

פלוריש
הודעות: 1287
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

הודעהעל ידי פלוריש » ב' דצמבר 16, 2019 9:18 am

תודה רבה, סיפור מדהים.
ולמרות שלנטוע שמים הוא ספר מאלף, זה לא מתקרב לאיך שר' דוד פוקס מספר את זה בעצמו. ומלבד החיות הגדולה שבסיפוריו, הוא השלים שם פרט חשוב - תחושת הבושה הגדולה שהיתה לו כשכל פקידי המכס נועצים מבטים משתוממים ומתלוצצים ביניהם על שני אנשים יראי שמים שנתפסו במכס כשברשותך חבילה מפוקפקת כזאת... ולמרות זאת עמד שם הגרש"ז בביטחון ובמתק שפתיים.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 19 אורחים